EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Československé opevnění včera a dnes: Hraničáři museli odejít, duší jsou tam však stále

 14. 10. 2016      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Československé opevnění z let 1935-38, symbol odhodlání bránit mladou demokracii, ale také největší pomník první Československé republiky a připomínka ostudné Mnichovské dohody.

bunkr_00
Foto: V letech 1935–1938 vybudovalo Československo soustavu pevností a pevnůstek na ochranu před nepřátelsky naladěnými sousedními státy. Po přijetí podmínek Mnichovské dohody byla většina těchto objektů odstoupena Německu, zbylé úseky pak již většinou nebyly využívány. | zdroj: Profimedia.cz

Pevnosti a pevnůstky byly obsazené i elitními vojáky, tzv. hraničáři, kteří bohužel museli nakonec pevnosti odevzdat nepříteli bez boje. I sami protivníci měli z československého opevnění velký respekt.

bunkr_01
Foto: Pěchotní srub T-S 7 "Lom" nad Zbečníkem u Hronova byl obsazený čs. vojáky, příslušníky strážního praporu VIII

"Mnoho let jsem přemýšlel, jak udělat dobrou propagaci našeho čs. opevnění a prvním takovým impulzem pro mě byla televizní reklama od čs. armády, kde se v záběrech objevila pevnůstka zvaná řopík, krátké video, kdy se střídaly dobové záběry se současnými.

bunkr_02
Foto: Českoslovenští vojáci u pevnůstky u Zbečníku v říjnu roku 1938

Odtud už byl jen krůček vytvořit první prolnutou fotografii, na které jsou zachycení 19. hraničáři na pěchotním srubu K-S 35 u Mladkova," říká královéhradecký fotograf Roman Kubeček, autor alba Duchové historie: Československé pohraniční opevnění z let 1935-38.

bunkr_03
Foto: Velitel strážního praporu VIII. (vojáci praporu obsazovali pěchotní sruby u Hronova) major František Malíř přišel zkontrolovat novou osádku pěchotního srubu T-S 1a "Kóta A"

Až tedy budete stát u československé pevnosti, vydržte, a třeba vám zamává osádka některé z pevností, protože jak pamětníci řekli, fyzicky museli odejít, ale duší jsou tam stále.

bunkr_04
Foto: Pěchotní srub T-S 2 "Studénka" u Hronova s osádkou, tvořenou čs. vojáky, příslušníky strážního praporu VIII

bunkr_05
Foto: Pěchotní srub K-S 5 „U potoka" obsazovali vojáci 11. hraničářské roty štábního kapitána Emanuela Dvořáka spadající provizorně do sestavy IV. praporu Hraničářského pluku 6. Dne 30. září 1938 byl objekt plně vyzbrojen a osádka připravena bránit čs. pohraniční linii

bunkr_06
Foto: Pěchotní srub MJ-S 16 "Výběžek" patří mezi šest vybetonovaných srubů na Jižní Moravě, které byly ovšem v září 1938 pouze po betonáži. Přesto se v nich čs. vojáci strážního praporu X chtěli bránit. Pěchotní sruby na Jižní Moravě měly pevnostní osádky, cvičené pro boj v opevnění až do roku 1999. Na snímku také voják z pevnostní jednotky ROTO Znojmo, který v objektu sloužil v roce 1996

bunkr_07
Foto: Dělostřelecký srub N-S 75 tvrze Dobrošov dnes láká k prohlídce stovky návštěvníků. Po okupaci ČSR V březnu 1939 si ho ovšem jako první prohlédli vojáci německé armády. Není bez zajímavosti, že německý plán na zničení ČSR vojenskou silou se jmenoval Fall Grün (plán Zelený) a tento srub má krycí název Zelený.

bunkr_08
Foto: Část osádky pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" nedaleko města Králíky. Četař Arnošt Hrad odmítl po Mnichovu objekt opustit a raději zvolil sebevraždu.

bunkr_09
Foto: Část osádky pěchotního srubu K-S 15 "U lípy". Několik dobových fotografií na králicku pořídil čs. důstojník krátce před odchodem vojáků z opevnění.

bunkr_10
Foto: Němečtí důstojníci na objektu čs. lehkého opevnění u Rýchor. Tento objekt měl být dobyt 1. října 1938 v ranních hodinách německou 1. četou 3. roty.

bunkr_11
Foto: Německý důstojník Lt. Mogschar před řopíkem u Rýchor. 1. října 1938 měl se svojí četou tento řopík dobýt.

bunkr_12
Foto: Pěchotní srub N-S 71 " V sedle" u Náchoda. Dnes zde najdete muzeum.

bunkr_13
Foto: K-S 5 "U potoka" Paní Marie Pšeničková, dcera velitele pěchotního srubu K-S 5, poručíka Františka Čecha se dívá zpět do roku 1938.

bunkr_14
Foto: Pěchotní srub N-S 85 "Montace" u Náchoda. Po okupaci ČSR 15. března 1939 padla i tato linie čs. opevnění bez boje do rukou Němcům, kteří objekty později poničili vytržením zvonů, kopulí a střílen. V současné době zde nadšenci budují muzeum a N-S 85 má také osazenou maketu zvonu pro těžký kulomet.

bunkr_15
Foto: Po Mnichovu (30. září 1938) se čs. opevnění stalo vítaným zpestřením pro místní obyvatele, kteří velmi toužli na vlastní oči vidět přísně střežené vojenské stavby. Pěchotní srub N-S 87 "Les".

bunkr_16
Foto: Pěchotní srub N-S 82 "Březinka" u Náchoda je dnes opět plně vyzbrojený, vybavený a cílem mnoha turistů.


Zdroj: Extrastory.cz

 Autor: Yvonne K.

Komentáře