EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

GDELS s obrněncem ASCOD 42 nabízí české armádě i průmyslu komplexní a dlouhodobý projekt

 22. 12. 2020      kategorie: Vojenská technika      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Společnost General Dynamics European Land Systems je jedním z uchazečů ve výběrovém řízení na dodávku nových pásových obrněných vozidel pro Armádu České republiky. Jako náhradu za obstarožní BVP-2 nabízí moderní vozidlo ASCOD 42, jež představuje současný technologický vrchol vývoje obrněných vozidel své kategorie.

ASCOD 42 (20)Foto: ASCOD 42 | archiv společnosti GDELS / Public domain

ASCOD je univerzální pásová obrněná platforma, která prošla dlouhým vývojem, na jehož počátku byla původně spolupráce firem z Rakouska a Španělska. Dnes General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí potenciálním zájemcům dvě podoby druhé generace platformy ASCOD (známé jako ASCOD 2) ve dvou váhových kategoriích pojmenované ASCOD 35 a ASCOD 42. Prototyp ASCOD 2 společnost GDELS poprvé představila v roce 2004, jde tedy o jednu z nejnovějších pásových platforem, které jsou v současnosti na trhu. 

První a druhá generace platformy ASCOD

Konstruktéři platformou ASCOD vytvořili univerzální základ pro celou škálu vozidel různého určení. Od bojových vozidel pěchoty, přes obrněné transportéry, zdravotnická vozidla, stíhače tanků, velitelská vozidla, nosiče dělostřelecké a minometné i protiletecké výzbroje, průzkumná vozidla či lehké tanky se zbraněmi ráže 105 nebo 120 mm. Základ projektu první generace vozidel ASCOD vyplynul z potřeby náhrady různých pásových vozidel v ozbrojených silách Rakouska a Španělska v 80. letech 20. století. 

Na konci onoho desetiletí rakouská firma Steyr-Daimler-Puch začala spolupracovat se španělskou firmou Empresa Nacional Santa Barbara, v roce 1991 pak společně představily první prototyp vozidla ASCOD. Od něj pak byla odvozena sériová vozidla Pizarro pro španělskou armádu a Ulan pro rakouské ozbrojené síly, které dodnes tvoří páteř mechanizovaných jednotek obou zemí. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky. 

Pizarro
Foto: Vozidlo Pizarro ve službách španělské armády | Ozbrojené síly Španělského království / Public domain

Rakousko na konci 90. let objednalo 112 kusů vozidel Ulan, které obdrželo do roku 2005. Španělská armáda objednala okolo 150 strojů Pizarro už v polovině téhož desetiletí, přičemž je obdržela do roku 2002. O dva roky později následovala druhá objednávka na více než 200 exemplářů a o další čtyři roky na dalších 80 strojů. Téměř 300 nových vozidel bylo vyrobeno v provedení Pizarro II, v jejichž konstrukci už byly zahrnuty prvky z tehdy nově představené druhé generace platformy ASCOD. Mezi tím se obě partnerské společnosti Steyr-Daimler-Puch i Empresa Nacional Santa Barbara staly součástí korporace GDELS, která platformu ASCOD 2 dále rozvíjí. 

Dalším uživatelem platformy ASCOD 2 se v minulém desetiletí stala britská armáda. Ta si jako základ pro rodinu pásových obrněných vozidel Ajax různého určení zvolila těžké provedení ASCOD 42, jež GDELS nabízí také v rámci probíhajícího výběrového řízení české armádě. Britské ozbrojené síly v rámci programu Scout SV objednaly 589 kusů, a to hned v devíti verzích. Pokud by tedy česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 42, mohla by do své výzbroje zavést různé už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí pro britské ozbrojené síly. Prototyp základní verze Ajax se představil v roce 2015, v současnosti je výroba všech verzí v plném proudu, poslední kusy mají být dodány v roce 2024.

První desítky vozidel Ajax byly vyrobeny ve španělských výrobních provozech Santa Barbara Sistemas spadajících pod GDELS. Další vozidla už vnikají v jižním Walesu, tamní továrna bude mít na starosti i opravy, modernizace a technickou nebo servisní podporu do budoucna. Británie tak bude, co se týče programu Ajax, zcela soběstačná. Je to důkaz toho, že GDELS je schopná bez potíží přenést výrobní a opravárenské kapacity kamkoliv podle lokálních požadavků, a to včetně know-how a výrobní dokumentace. Ostatně stejný přístup zvolila i v případě vozidel Pandur II CZ pro českou armádu, které byly z velké části vyrobeny v České republice a jejich další výroba i servisní a technické služby jsou zajišťovány českými podniky. 

Ajax
Foto: Pásové obrněné vozidlo Ajax | Pozemní síly Britských ozbrojených sil / Public domain

ASCOD 42 – moderní obrněnec kompatibilní s českými pandury

ASCOD 42 je univerzální obrněnou platformou, kterou lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí nebo specializovanými nástavbami, a to bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby. Kompletně vybavené a vyzbrojené vozidlo může vážit až 42 tun, přičemž provedení bojové vozidlo pěchoty má v základu hmotnost 38 t. ASCOD 42 disponuje velkou váhovou rezervou pro růstový potenciál a modernizace či instalace speciálního vybavení v budoucnosti. 

Balistická odolnost ASCODu 42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Přes vysokou odolnost a velkou nosnost se ASCOD 42 vyznačuje rozměry, které umožňují bezproblémovou přepravu po pozemních komunikacích či železnici. Šířka vozidla ASCOD 42 činí 3 m, což je ve srovnání s 3,150 m v případě v české armádě používaného typu BVP-2 (s mnohem menší odolností a nosností) velmi zajímavá hodnota. ASCOD 42 může být vybaven různými zbraňovými systémy, věžemi a zbraňovými stanicemi. Pro výběrové řízení české armády GDELS vsadila na spolupráci s renomovaným izraelským výrobcem, společností Elbit Systems, a pro verzi bojové vozidlo pěchoty zvolila osádkovou bojovou věž MT-30 MK2 se dvěma nezávislými zaměřovacími a pozorovacími optoelektronickými systémy pro střelce a velitele.

Konfigurace bojového vozidla pěchoty ASCOD 42 s osádkovou věží umožňuje přepravu osmičlenného výsadku přesně podle požadavků AČR. Hlavní výzbrojí je kanon Mk44 Bushmaster II ráže 30 mm nabíjený z interiéru věže, doplňkovou zbraní je kulomet ráže 7,62 mm. Minimální deprese kanonu (i spřaženého kulometu) činí -10 stupňů a maximální elevace +60 stupňů, což jsou hodnoty, kterými se může pochlubit jen málo osádkových věží bojových vozidel na dnešním trhu. ASCOD 42 tak dokáže díky velkému elevačnímu rozsahu, vysoké kadenci hlavní zbraně, jež může navíc používat tzv. air-burst munici, a moderním elektronickým zaměřovacím systémům působit efektivně také proti vzdušným cílům. 

Z hlediska logistiky a unifikace je důležité, že kanon Mk44 Bushmaster II zabudovaný ve věži MT-30 MK2 stroje ASCOD 42 je stejného typu, jenž tvoří výzbroj kolových obrněných vozidel pěchoty Pandur II CZ používaných českou armádou. Zbraň Mk44 Bushmaster II je navíc velmi rozšířena i v dalších armádách NATO. Pokud by tedy armáda zvolila typ ASCOD 42, veškerá logistika týkající se munice a výzbroje by byla pro kolovou i pásovou platformu shodná. A to včetně řízených protitankových střel, neboť věž MT-30 MK2 disponuje vysouvacím odpalovacím zařízením pro dvě protitankové řízené střely Spike, používá tedy stejný typ střely jako pandury české armády.

Do věže MT-30 MK2 je možné instalovat i kanony větších ráží, což představuje modernizační potenciál v průběhu služby vozidel v armádě. Například kanony řady Bushmaster výrobce nabízí v několika verzích, verze Bushmaster III existuje v ráži 35 nebo 50 mm a Bushmaster IV disponuje ráží 40 mm. Pokud by tedy armáda zvolila typ ASCOD 42, v budoucnu by jeho přezbrojení nepředstavovalo technický problém. 

Průmyslová spolupráce s českými firmami je nezbytností

České Ministerstvo obrany ve výběrovém řízení na nová pásová obrněná vozidla určilo jako jednu z podmínek 40procentní podíl českých podniků na celém kontraktu, jehož cena bude přesahovat 50 miliard korun. To samozřejmě znamená, že kandidáti musejí při jejich výrobě počítat s širokým zapojením českého průmyslu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka. Vybraný dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb. 

Projekt nových pásových vozidel pro AČR bude mít ale i přínos pro stát. Peníze, které stát vloží do nákupu výrobků a služeb od českých výrobců zapojených do dodávek nových pásových vozidel, budou pro něj znamenat přínos v podobě daní a také zaměstnanosti. Podnikům obchodní vztahy se státem zase přinesou prostředky pro investice, vývoj a výzkum a rovněž reference, jež mohou pomoci při prosazování se na zahraničních trzích. Ze všech uchazečů účastnících se výběrového řízení má reálné zkušenosti se spoluprací s českými podniky v rámci velkých vyzbrojovacích projektů pouze korporace GDELS.

V rámci projektu Pandur II pro AČR na přelomu prvního a druhého desetiletí GDELS přenesla výrobu vozidel Pandur II i potřebné technologie a know-how do Česka a domácí podniky na tom dodnes mohou stavět. GDELS tak do projektu až do dneška celkově zapojila více než 50 českých firem, což přineslo práci pro více než 10 tisíc lidí. V rámci přímých offsetových programů putovalo do české ekonomiky 4,84 miliard korun, celkově i s nepřímými investicemi to pak bylo přes 18 miliard korun. Některé české společnosti se navíc staly subdodavately General Dynamics v rámci dalších zakázek na mezinárodních trzích. Angažmá GDELS na českém trhu tak výrazně přesáhlo formát, který původně požadovala česká strana jako podmínku dodávek vozidel Pandur II CZ.

TDV - výroba pandurů (4)
Foto: Výroba vozidel Pandur II | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / Public domain

GDELS také v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG). Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. České firmy navíc mohou vyrábět vozidla Pandur II pro zahraniční zákazníky, z exportu tak má prospěch i stát. Díky licenci od GDELS mohla společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) ve spolupráci s dalšími domácími firmami v posledních letech vyprojektovat, vyrobit a dodat dvě desítky nových speciálních verzí Pandurů II pro AČR. Podle analýzy renomované poradenské společnosti EY tento projekt za 1,6 miliardy Kč vytvořil v řetězci českých dodavatelů a výrobců hodnotu 5 miliard Kč. Zakázka také vygenerovala práci pro stovky zaměstnanců.

Multiplikátor hodnoty zakázky na dvacítku vozidel Pandur II v technologicky náročných verzích dosáhl dle EY hodnoty 3,2. To znamená, že 1 Kč vynaložená na zakázku v české ekonomice vygenerovala 3,2 Kč v navazujících odvětvích. Zakázka byla plněna od roku 2017 do roku 2020, za tu dobu jen společnost TDV odvedla do státního rozpočtu na daních či odvodech 402 miliónů Kč. Zakázka na speciální pandury dokázala, že státní vyzbrojovací zakázky, pokud je plní český průmysl, představují vynikající ekonomický stimul. 

Navíc projekt Pandur II pro AČR a přenos výroby i technologií od GDELS do tuzemska umožnil, že je Česká republika v oblasti kolových obrněných vozidel soběstačná. TDV je v současnosti jediným světový výrobcem vozidel Pandur II 8x8, jenž navíc vlastní veškeré potřebné technologie a dokumentaci. Obrovským přínosem je také to, že pandury mohou české firmy díky referenčnímu projektu pro domácí armádu úspěšně nabízet v zahraničí. V nedávné době tak získaly exportní zakázky na desítky pandurů například v Indonésii nebo na Filipínách s výhledem na dodávky a výrobu dalších stovek. Na tomto místě můžeme také připomenout, že na zakázkách pro Indonésii a Filipíny české firmy spolupracují právě se společnostmi GDELS a Elbit, které nabízejí české armádě vozidlo ASCOD 42. 

TDV - výroba pandurů (5)Foto: Navíc projekt Pandur II pro AČR (na snímku) a přenos výroby i technologií od GDELS do tuzemska umožnil, že je Česká republika v oblasti kolových obrněných vozidel soběstačná. | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / Public domain

Podobný scénář spolupráce a přenosu výroby i technologií se může uskutečnit i v případě, že Ministerstvo obrany ve výběrovém řízení zvolí typ ASCOD 42. GDELS plánuje podobně široké zapojení českého průmyslu a s podnikem VOP CZ počítá jako s hlavním partnerem. Tím se otvírají další možnosti zapojení českých firem do průmyslové spolupráce a zjednodušilo by to logistické zabezpečení obou platforem armády – kolové Pandur II a pásové ASCOD 2. Stejně tak je plánována v obdobném rozsahu jako u vozidel Pandur II podpora provozu a výcviku, tedy například vybudování výcvikového centra, dodávka simulátorů, zabezpečení školení osádek a obsluh, vyhotovení odpovídající dokumentace atd. dle požadavků AČR. 

Modernizace v oblasti taktické mobility

Společnost GDELS ale nemá kapacity jen v oblasti pásových obrněných vozidel. Má co nabídnout i v oblasti taktické mobility. Mobilita ozbrojených sil je téma celoevropské důležitosti, které je zmiňováno ve strategických dokumentech Evropské unie, což zahrnuje i Akční plán vojenské mobility (Action Plan on Military Mobility), který byl předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě v březnu 2018. GDELS v této souvislosti může nabídnout celou řadu technických řešení, které by vyhovovaly i české armádě. Její portfolio obsahuje mostní systémy pro pěchotu až po konstrukce pro překonávání vodních a jiných překážek vozidly vážících více než 100 tun.

Česká armáda bude muset v blízké době nahradit kromě pásových obrněných vozidel a tanků také prostředky ženijního vojska. Ženisté mají ve výzbroji desítky let staré systémy a vozidla, jejichž provozuschopnost není možné prodlužovat donekonečna. GDELS nejen že má v této oblasti co nabídnout, ale také velmi intenzivně spolupracuje s českými firmami na světových trzích. Příkladem mohou být dodávky pontonových mostních systémů na podvozcích Tatra do Brazílie nebo obojživelných mostních vozidel do Indonésie v posledních letech.    

Už na veletrhu IDET 2019 společnost GDELS představila moderní pontonový systém IRB na podvozku Tatra. Středem pozornosti tam také byla premiéra mostního vozidla ASCOD se systémem Cobra. GDELS na svém stánku také poprvé v Česku předvedla mostní systém Viper na lehkém podvozku Eagle 4x4 nebo obojživelné pontonové vozidlo M3 a manipulační loď Birdon BEB. Souprava IRB, která se skládá z několika prvků a širokého vybavení, umožňuje podporu těžké techniky do váhové kategorie MLC 80 pro pásová vozidla a MLC 96 pro kolová vozidla dle STANAG 2021.

VFB Cobra
Foto: Systém Cobra je zkonstruován výslovně pro obrněná bojová vozidla, resp. kolové a pásové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty. | archiv společnosti GDELS / Public domain

Systém Cobra je zkonstruován výslovně pro obrněná bojová vozidla, resp. kolové a pásové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty. Může se tedy stát optimálním řešením pro mechanizovanou brigádu s pásovými obrněnými vozidly, případně také pro brigádu rychlého nasazení s kolovými obrněnci Pandur II CZ. V úvahu připadá též lehký most Viper pro lehké terénní obrněnce kategorie Iveco LMV, jež jsou ve výzbroji AČR.

 Autor: Redakce

Komentáře