EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nový partner v ArmyFriendly: Advokátní kancelář LP Legal a její projekt Právavojáků.cz

 30. 07. 2016      kategorie: Spolek VLČÍ MÁKY      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Nový partner v ArmyFriendly: Advokátní kancelář LP Legal a její projekt Právavojáků.cz Vojáci, rozhodně si mezi oblíbené záložky zařaďte stránku www.pravavojaku.cz, možná tam už nyní naleznete odpověď na služební bezpráví, jež je na vás pácháno, nebo můžete sami položit dotaz. Za tímto projektem stojí vedle přední odbornice na pracovní právo i váš bývalý kolega a advokát pražské kanceláře LP Legal, která nyní vstupuje i do programu www.armyfriendly.cz.

pravnici
Foto: Profesionální právní pomoc pro naše vojáky...

Spolek VLČÍ MÁKY sice dlouhodobě poskytuje bezplatné poradenství – sociální, finanční, psychologické a také právní, nicméně jde o poradenství, nikoli už podniknutí hmatatelných právních kroků. Jak mezi našimi dobrovolníky, tak vůbec advokáty v ČR, je totiž minimum těch, kdo se výtečně orientují ve služebním právu, jehož porušování vojáky (a také policisty) nejčastěji trápí. Kdysi na tomto poli působil úspěšně web Problemyvarmade.cz, ten ale pomalu usínal, až skončil úplně. Až nedávno na jeho místo nastoupil naopak velice živý web Pravavojaku.cz a jeho Facebook.

Autory www.pravavojaku.cz a současně advokáty LP Legal Mgr. Alici Kubíčkovou LL. M. a JUDr. Jana Bureše, Ph. D., jsme proto požádali o interview o tom, jak projekt vznikl a nač směřují nejčastější dotazy. (Připravujeme s nimi také seriál článků, které vám dají do rukou pomyslnou munici pro vymáhání vašich práv - bude vycházet na www.ozbrojeneslozky.cz).

Dosud se žádná právní kancelář na poskytování služeb odpovídajících zcela konkrétním potřebám vojáků a policistů nespecializovala. Jak se k tomu dostala ta, v níž pracujete, respektive jaká je vaše osobní zkušenost a motivace?

Je tomu skutečně tak. Existuje naprosté minimum advokátů, kteří se problematice práva služebního poměru věnují. Je to smutný fakt, neboť příslušníci ať již ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů představují velmi početnou skupinu lidí, kteří se v rámci služebního poměru potýkají s četnými právními i jinými problémy, obdobně jako jiní zaměstnanci v pracovněprávních vztazích. Z našich zkušeností vyplývá, že k porušování práv zejména vojáků z povolání dochází dokonce ještě častěji, než u běžných zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.

Můžete vyjmenovat hlavní okruhy právních sporů vojáků, jimž se věnujete?

Jedná se o celou řadu právních otázek, zejména o uplatňování finančních nároků za neproplacené služební pohotovosti či služby přesčas, otázky související s trváním služebního poměru (propuštění, neprodloužení závazku, neumožnění vojákovi přestoupit na jiný útvar, námitky proti služebnímu hodnocení atp.), případy nerovného zacházení, šikany, diskriminace, problematika náhrady způsobené újmy (nejen na zdraví) či obhajování příslušníků v kázeňských či trestních řízeních. Spektrum řešených právních otázek je velmi široké.

A jaká je situace v případě policistů?

V případě policistů je situace obdobná, jsou zde však dva zásadní rozdíly: 1) Policisté se mohou na rozdíl od vojáků z povolání sdružovat v odborech, když tohoto svého práva skutečně využívají – u policie působí hned několik odborových organizací a 2) služební poměr příslušníka bezpečnostního sboru je po složení služební zkoušky poměrem na dobu neurčitou. Služební poměr vojáka z povolání je naproti tomu založen vždy pouze na dobu určitou, což dává vojákům značnou nejistotu, zda bude jejich závazek prodloužen či nikoli, když z této nejistoty pak přirozeně těží služební funkcionáři.

Máte za sebou již nějaké výsledky? V jakých kauzách se cítíte silní v kramflecích? Kolik sporů spadajících do této problematiky máte v řešení a kolik z nich již bylo ukončeno ve prospěch vojáka či policisty?

V současné době zastupujeme v řádu stovek vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. Úspěšnost námi vedených kauz je velmi vysoká, téměř stoprocentní, což je mimo jiné dáno tím, že každý jednotlivý případ velmi pečlivě předem analyzujeme a pokud nevidíme reálné šance na úspěch, v žádném případě klienta neženeme do předem prohraného boje. Spíše se mu snažíme věc objasnit a vysvětlit mu možná rizika spojená s případným neúspěchem ve věci.

pravnici_001
Foto: V současné době firma zastupuje okolo jedné stovky vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů

Provozujete dva facebooky, jeden pro vojáky, druhý pro policisty – zaznamenáváte dotazy na problémy, jež subjektivně komplikují vojákům a policistům život, ale právo je na straně resortů obrany a vnitra?

Pochopitelně se objevují i takové případy, kdy se příslušník subjektivně cítí poškozen či znevýhodněn, avšak právo je na straně resortu obrany či vnitra. Jak bylo uvedeno, v takových případech se po provedené analýze klientům snažíme objasnit situaci a reálně zhodnotit, jaké šance na úspěch mají. Vždy pak záleží na rozhodnutí klienta, zda a případně jaké kroky si přeje v dané věci dál činit.

Vojáci a policisté u vás mají zvýhodněné podmínky pro právní zastupování, ale chci se zeptat - platí to jednak i na jiné oblasti práva než služební poměr, a za druhé i pro jiné příslušníky bezpečnostních sborů jako hasiči, celní správa a vězeňská/justiční stráž?

Naše filozofie ve vztahu k vojákům z povolání, policistům, hasičům, celníkům a obecně příslušníkům ozbrojených a bezpečnostních sborů je podle našeho názoru velmi vstřícná. Snažíme se je motivovat k tomu, aby se nebáli přihlásit se o svá práva a vyhledat pro tyto účely odbornou pomoc. Proto jim nabízíme možnost kdykoli se na nás obrátit prostřednictvím našich webových či facebookových stránek. Dále nabízíme zvýhodněné ceny našich právních služeb a v některých případech (zejména při uplatňování finančních nároků) dokonce existuje možnost dohodnout se na principu tzv. výsledkové odměny (success fee), tedy způsobu hrazení právních služeb v závislosti na úspěchu ve věci.

Web a zejména poradna na www.pravavojaku.cz je skvělý počin - chystáte do budoucna nějaké rozšíření?

Děkujeme. S ohledem na stoupající zájem nejen o webové ale i facebookové stránky pochopitelně zvažujeme jejich úpravu a rozšíření.

Co by podle vás armádě a policii pomohlo, aby soudním sporům předcházely? Jak je třeba možné, že ačkoli zaměstnávají útvarové právníky, tak dochází k nerespektování a ohýbání práva v neprospěch řadových vojáků a policistů?

V tomto ohledu by zcela jistě pomohlo důsledné dodržování právních předpisů a zohlednění judikatury soudů ze strany služebních funkcionářů a větší autonomie interních právníků v těchto složkách působících. Z našich zkušeností vyplývá, že jejich práce je mnohdy negativně ovlivňována neprávními vlivy, ať již osobními, politickými či ekonomickými, což má samozřejmě dopad na vydávaná rozhodnutí. Setkali jsme se dokonce s rozhodnutím ve věcech služebního poměru, v jehož odůvodnění velitel uvedl, že pro něj, jakožto správní orgán, není judikatura Nejvyššího správního soudu jakkoli závazná a rozhodl zcela v rozporu s rozhodovací praxí soudů. V takových případech samozřejmě nezbývá, než domáhat se právní ochrany soudní cestou.

Děkujeme za rozhovor.

Poznámka:

Weby a facebooky, kde můžete vznést svůj dotaz, resp. nahlížet do odpovědí na dotazy předchozí (velmi pravděpodobně podobné až shodné), byly uvedeny výše. Pro konkrétní řešení – právní zastoupení je jistě nejlepší oslovit napřímo LP Legal, jež poskytuje vojákům z povolání a příslušníkům

bezpečnostních sborů právní služby za zvýhodněnou sazbu. V některých případech je dokonce možné sjednat tzv. výsledkovou odměnu, tedy procentuální odměnu až z částky, kterou pro vás vysoudí. To se týká hlavně neproplacených přesčasů a pohotovostí. Jistě můžete namítnout, že když vás v uplatnění nároků nebrzdí placení právníkům, pořád je tu hrozba msty ze strany nadřízených – ale ruku na srdce – opravdu si myslíte, že si něco dovolí, když za vámi bude stát velká právní kancelář a budou vás tisíce?

Ministerstvo obrany tisícům vojáků samo od sebe nic nedoplatí. Stropnický se totiž podřekl: „Všichni se na ministerstvu tak trochu modlí, že spory dopadnou někam do ztracena, zatím tomu tak je, zatím se postupuje takovým tím systémem po našem, to znamená, že se hledají různé formální nedostatky, žádosti se vracejí, a tak se dospěje k jakési obecné únavě materiálu. .... Nebudu lhát, že vyčíslení existuje úplně přesné, ale myslím, že jste nebyl daleko od pravdy a že se může v pesimistickém scénáři jednat o stovky milionů. V současné době čekáme, jestli ti žadatelé podají správní žalobu." JE ČAS, ABY SE DOČKALI!!!

   

Komentáře