EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Předmět činnosti pěších rot AZ AČR

 04. 08. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V současné době se často řeší na sociálních sítích i v jednotkách samotných rozdíly mezi dvěma typy jednotek Aktivních záloh AČR. A to mezi jednotkami u Krajských vojenských velitelství, vesměs označovaných jako pěší nebo strážní roty a jednotkami existujícími u bojových útvarů AČR. A bohužel, většinou u lidí neznalých situace, jsou pěší či strážní roty označovány za méněcenné nebo hůře jen trpěné.

   1463582_622185534504928_1761908757_n
Foto: Momentka ze cvičení

Tyto názory vyplívají hlavně z toho, že tyto jednotky jsou, tak jak je laická i odborná veřejnost seznámena s jejich určením a s jejich úkoly, považovány za jakési „hendikepované dítě". Bohužel k tomu také často přispívá i fakt, že velení jednotek je málo aktivní v přístupu k zabezpečení výcviku a k výcviku samotnému. Ano, jejich výcvikový plán je značně omezen, ale přesto je reálná možnost, aby byl různorodý a velice náročný.

Do jejich základních povinností, myšleno povinností v případě bojového nasazení, je zejména ochrana ODOSu (Objekt důležitý pro obranu státu). Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o nepřetržitou strážní službu. Ta je celkově v armádě považována za méně náročnou než třeba vedení bojové činnosti. Na první pohled se to tak opravdu může jevit, ovšem opak je pravdou. Je to činnost velice náročná, jak po stránce psychické tak fyzické. Toto se neprojeví po jednom nebo dvou dnech nasazení. Po třech dnes už se dostavuje jakási letargie, uspokojení, možná i zvyk. A to je při strážní službě největším nepřítelem vojáka. Pokud protivník zná základní věci o strážní službě, může jich využít. A právě pocitu bezpečí a klidu, se musí každý voják, který tuto službu vykonává vyvarovat.

1465411_622584401131708_20985785_n
Foto: Momentka ze cvičení

Pochopitelně nejen strážní služba patří k náplni jednotky strážící ODOS.
Vybudovat, zabezpečit a dále „provozovat" check pointy není práce jednoduchá ani klidná. V každé přicházející osobě, v každém přijíždějícím povozu či vozidle by měl voják vidět možné potencionální nebezpečí a podle toho se chovat. Následné jednání s osobou či posádkou vozidla, osobní prohlídky, kontrola zavazadel a vozidel, v případě podezření i poměrně podrobných, je velmi důležitá mravenčí práce a rozhodně ne bez nebezpečí.

1461844_622185667838248_1241313665_n
Foto: Momentka ze cvičení

Tomuto všemu předchází průzkum neboli rekognoskace terénu a budov v prostoru, kde bude jednotka působit. Pokud jde o objekt, který nebyl do příchodu jednotky nijak zabezpečen či střežen, je nutné provézt jeho detailní průzkum. Zhodnotit např. umístění oken a vstupů do budovy, s přihlédnutím k možnosti její obrany, vytipovat vhodná místa pro zřízení palebných postavení, místnosti velení čí ošetřovnu. Ale tím samozřejmě jejich práce nekončí.

Pokud se střežený objekt nachází v místě, kde není obklopen civilní zástavbou, je vhodné, aby byly po různých trasách vysílány v nepravidelných intervalech tzv. průzkumné či pročesávací hlídky, které mají za úkol neustále kontrolovat okolí objektu do vzdálenosti cca 1000 m. To je totiž vzdálenost, ze které se dá ještě vést na objekt palba a to jak např. PTŘS nebo antimateriální puškou.

Tyto hlídky pročesávají terén a všímají si a dokumentují všechny podezřelé okolnosti či změny oproti normálu. Pohyb neznámých osob a automobilů, nedopalky cigaret, zbytky potravin či exkrementy na nepravděpodobných místech a mnoho dalšího.

1466200_622600314463450_1991119628_n
Foto: Momentka ze cvičení

Při plnění některých speciálních úkolů musí tyto jednotky také spolupracovat s PČR. V tom případě je potřeba alespoň částečně s PČR sladit taktiku nasazení. Některé tyto úkoly si vybrané pěší roty mohly vyzkoušet, ale bohužel většinou šlo při takovém výcviku o osobní iniciativu příslušníků, kteří tento výcvik domluvily s příslušnými orgány PČR.

Vyvrcholením výcviku a pravděpodobně i nejtěžší zkouškou připravenosti strážních rot, je asi pravidelné cvičení Boleslavská Hradba xxxx ( rok uskutečnění ), kde si mohou příslušníci rot vyzkoušet většinu taktických prvků, které se během výcviku naučily.


Video: Boleslavská hradba 2011: největší cvičení Sil podpory AČR / YouTube

Navíc probíhá cvičení v reálných objektech, velice často za civilního provozu, a za spolupráce dalších jednotek AČR a Policie ČR. Tím se snaží co nejvíce přiblížit realitě nasazení příslušníků rot. Podobně se příslušníci KVV Jihlava zůčastnili cvičení SAFE GUARD 2014, kde bylo cílem procvičit ostrahu a obranu jaderné elektrárny Dukovany. To je další příklad výcviku strážních rot v co nejvíce realistickém prostředí.


Video: Safeguard 2014 - cvičení AČR a IZS na ochranu jaderné elektrárny Dukovany / YouTube

 Autor: Spalda

Komentáře