EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně státu

 16. 03. 2014      kategorie: Události      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

V následujících řádcích si stručně probereme, proč se snahou Ministerstva obrany vrací „branná výchova". A také to, jak bude vypadat zbrusu nový cyklus, který ARMYWEB.cz ve spolupráci s pracovníky Ministerstva obrany nabídne s týdenní periodicitou.

pokos_00
Foto: Příprava občanů k obraně státu (POKOS) / Army.cz

Předně je třeba si říci, že branná výchova se ze škol a celkově společnosti vytratila počátkem 90. let. Těžko říci, zda to bylo tím, že konec Studené války vzbudil v mnohých naděje na mírovou budoucnost, pročež opadl zájem připravovat se na válku. Nebo to bylo tím, že pojetí branné výchovy bylo před rokem 1989 do značné míry politickou naukou?

Pokud něco mělo naši společnost trknout, tak už válka v bývalé Jugoslávii. A když ne ta, tak terorismus – podle některých se svět 11.9.2001 navždy změnil. Irák a Afghánistán byly ale daleko. Diskuse o připravenosti naší obrany se tak šíří s větší silou opět až nyní kvůli krizi na Ukrajině, respektive ruské anexi Krymu.

Na tuto celospočenskou diskusi každopádně Ministerstvo obrany ČR nečekalo a Koncepci Přípravy občanů k obraně státu (POKOS) začalo připravovat zhruba dva roky nazpět. Tato koncepce byla schválena vládou a pro školní rok 2013/2014 se ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy promítla opět i do školních osnov (článek a video z tiskové konference zde).

Jenže pozor – necílí zdaleka jen na žáky základních škol, jakkoli pro tuto cílovou skupinu organizuje armáda naučné pořady v prvním sledu. Vychází totiž ze zkušenosti s tzv. Týdny s armádou, s nimiž armáda objížděla města a v jejich rámci oslovovala všechny základní školy už v letech 2012 a 2013.

pokos_01
Foto: Příprava občanů k obraně státu (POKOS) / Army.cz

„Branné dny" ve školách teď vypadají tak, že se žáci vybraných ročníků (či celého stupně) pohybují dopoledne po stanovištích, v nichž se seznamují se základními pojmy (např. branná povinnost, ozbrojené síly), s historií československé armády a s některým z vybraných útvarů dnešní AČR, se zahraničním nasazením AČR, dále s první pomocí v podání vojenských zdravotníků a také s tím, co starší znali jako OPZHN (ochrana proti zbraním hromadného ničení) v podání vojenských chemiků.

Mezi další cílové skupiny POKOS patří i středoškoláci, vysokoškoláci, úředníci státní správy a samospráv mající co dočinění s bojovým a krizovým plánování a v neposlední řadě všichni dospělí občané, kteří mají zájem orientovat se v dané problematice. Bohužel masivní „výuku" v těchto skupinách ministerstvo teprve metodicky připravuje, s výjimkou pilotního projektu Military Community Meeting – MCM, který rovněž zahájil činnost už na sklonku roku 2012 a od podzimu 2013 ji plně rozvinul, škoda že jen v hlavní městě.

A jak do toho zapadá Armyweb? Na základě konzultací s pracovníky Ministerstva obrany a v souladu se základními metodikami POKOS budeme počínaje příštím týdnem uvádět témata, která se objeví i v připravované příručce POKOS z dílny ministerstva (jedná se o příručku určenou starším žákům, my tedy témata samozřejmě rozšíříme a uzpůsobíme dospělým čtenářům).

pokos_02
Foto: Příprava občanů k obraně státu (POKOS) / Army.cz

Cyklus započne ozřejměním vybraných pojmů, bude pokračovat tradicemi naší armády a její současnou podobou, posléze přijdou na řadu praktická témata – první pomoc, postupy v krizových situacích, přežití v přírodě nebo za mimořádných podmínek... 

Věříme, že tak přispějeme alespoň malým dílem k realizaci Koncepce POKOS, čtenáři se dozvědí něco nového nebo si minimálně osvěží a zaktualizují znalosti, na něž dávno sednul prach.

 Autor: Redakce

Komentáře

Pengis

16. 03. 2014, 17:53

Tam chcu taky :)