EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Apokalypsa v Berlíně konečně skončila

 08. 05. 2021      kategorie: Vojenská historie      16 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Ráno 2. května 1945 ve 2:15 je generálu Čujkovovi předána zpráva, kterou v 0:40 přijala 79. gardová střelecká divize: „Haló, haló, hovoří LVI. německý tankový sbor. Žádáme o zastavení palby. V 00:50 berlínského času vyšleme parlamentáře na Postupimský most. Poznávací znamení – bílý prapor. Čekáme na vaši odpověď. Signál v ruském jazyce je opakován celkem 5x. Z velitelství 79. gardové střelecké divize přichází odpověď: „Rozumíme. Rozumíme. Vaši žádost předáváme nadřízenému.“

Tuto informaci zachytí ještě několik dalších sovětských jednotek. Čujkov se sice má na pozoru před dalším kolem neplodných rozhovorů, ale v této zprávě vycítí rozdíl. Vydává instrukci 47. gardové střelecké divizi, aby nechala německé parlamentáře projít přes most. Ve smluvený čas na dohodnutém místě pak plukovník von Dufving v doprovodu dvou majorů z velitelství LVI. tankového sboru informuje plukovníka Semčenka, velitele 47. gardové střelecké divize, že se generál Weidling rozhodl kapitulovat.

Bundesarchiv_B_145_Bild-P054320,_Berlin,_Brandenburger_Tor_und_Pariser_PlatzFoto: Braniborská brána po tuhých berlínských bojích | Bundesarchiv, B 145 Bild-P054320 / Weinrother Carl / CC-BY-SA 3.0

Von Dufving pak Semčenkovi řekl, že uvedení kapitulační procedury v život potrvá minimálně 3 – 4 hodiny. Dodává, že rychlost zde sehrává hlavní roli, aby se vše stihlo do noční tmy a bylo možno obejít Goebbelsovo nařízení, že každý, kdo se bude chtít vzdát, musí být zastřelen. S Čujkovovým souhlasem posílá Semčenko německé vyjednavače zpátky do jejich pozic a ujistí je, že jejich návrh na kapitulaci je přijat. Všeobecná kapitulace LVI. německého tankového sboru, je nařízena na 7:00, zatímco generál Weidling a jeho štáb, jako první zajatci, mají překročit sovětské linie v 6:00.

Přibližně ve stejné době Čujkov obdrží další hlášení o německé delegaci, která má dorazit od Josepha Goebbelse se záměrem vyjednat podmínky kapitulace. Přestože to Čujkova rozezlí, souhlasí, aby byli vyjednavači přijati na jeho velitelském stanovišti. Ukáže se, že delegaci neposlal Goebbels, ale jeho zástupce, Hans Fritzsche. Ten je také podepsán pod dopisem adresovaným maršálu Žukovovi. Stojí v něm: „Dr. Geobbels již není mezi živými. Jako jeden z těch, kdo zůstali naživu, Vás prosím, abyste vzal Berlín pod svou ochranu. Mé jméno je dobře známé. Podepsán dr. Fritzsche, ředitel ministerstva propagandy.“

Když se říšské kancléřství dostává pod intenzivní palbu po neúspěchu Krebsova prvního pokusu o vyjednávání, je asi 500 – 600 lidí, kteří zůstali v jeho páchnoucích útrobách, vystaveno tvrdé realitě. Někteří se pokoušejí bunkr opustit po malých skupinkách. Mají v plánu proniknout labyrintem tunelů v podzemí říšského kancléřství k systému podzemní dráhy. Ve stanici Friedrichstrasse chtějí vystoupit nahoru a dostat se tak za linie sovětských vojsk, které obkličují vnitřní obvod města. Jejich další nadějí je připojit se k nějaké bojující německé jednotce a s ní se probít na sever.

Během noci z 1. na 2. května se v různých částech Berlína uskuteční čtyři pokusy německých útvarů o průlom. Největší z nich vedou generálmajor Sydow z 1. protiletadlové divize a generálmajor Mummert z tankové divize Müncheberg. Větší skupině německých vojáků a civilistů se daří proniknout tunely U – Bannu z Tiergartenu k olympijskému stadionu a ke Špandavě, kde se bez potíží dostávají na povrch. Za rozbřesku se pokouší přeběhnout dva zbývající mosty přes Havolu, aby se dostali na západ. Jsou však zpozorováni a palba sovětských děl, minometů a pěchotních zbraní skončí krvavou lázní. Je prakticky nemožné zjistit, kolika Němcům se podařilo dostat do amerických a britských linií. Počty byly ale zcela jistě malé.

Další, kteří v bunkru zůstávají, rozebírají situaci. Naděje není žádná a proto část následuje Hitlera a páchá sebevraždu. Jsou mezi nimi např. i manželé Goebbelsovi, kteří ještě předtím otráví svých pět dětí. V 18:30 nastal i jejich čas. Podle pokynů které po sobě zanechávají, jsou jejich těla vynesena na zahradu, polita benzínem a zapálena. Další tři – Krebs, Hitlerův pobočník generál Burgdorf a kapitán Franz Schedle, velitel stráže SS v bunkru, se zastřelí.

Destruction_in_a_Berlin_streetFoto: Zničená ulice v centru Berlína poblíž známé hlavní ulice Unter den Linden, 3. července 1945 | Wilkes A (Sergeant) / Wikimedia Commons / Public domain

A tak Hans Fritzsche bere odpovědnost na sebe a pokouší se ukončit masakr. Generál Čujkov rychle vyslechl jeho delegaci a ujištění, že německá vojska uposlechnou všech instrukcí, které jim Fritzsche vydá. Po následném telefonním rozhovoru se Žukovem vyslovil Čujkov souhlas s přijetím německé kapitulace v Berlíně v tomto znění:

„Maršál Žukov přijímá kapitulaci Berlína a vydává rozkaz k zastavení vojenských aktivit, to za prvé. Za druhé – všichni vojáci, důstojníci a civilisté musí být informováni, že veškerá vojenská zařízení, budovy a další objekty životně důležité pro město musí zůstat neporušené. A žádné demolice! Zejména jsou zakázány jakékoliv demolice vojenských zařízení. Za třetí – S jedním z vašich důstojníků půjdete k panu Frietzschemu, jenž učiní rozhlasové prohlášení a bude přiveden zpět. Za čtvrté – Potvrzuji záruky, že životy vojáků, důstojníků a generálů budou ušetřeny a raněným bude poskytnuta lékařská pomoc. Za páté – Mějte na zřeteli, aby nedocházelo k žádným provokačním střelbám a jiným sabotážím.“

Mezitím Weidlingova skupina parlamentářů doráží na určené místo a formálně oznamuje kapitulaci LVI. tankového sboru. Čujkov a Sokolovskij naléhají na Weidlinga, aby nařídil všeobecnou kapitulaci. Sovětští generálové to zřejmě udělají ve snaze podpořit Frietzscheho prohlášení o tom, že má německou armádu pod kontrolou. Weidling to zprvu odmítá s poukazem na skutečnost, že nad útvary Waffen – SS, které plánují průlom na sever, nemá kontrolu a že přerušení spojení mu znemožňuje nařídit jednotlivým skupinám německých vojsk, aby zastavily odpor. Nakonec však tlak sovětských velitelů převáží a Weidling píše následující rozkaz:

„Vůdce si vzal 30. dubna 1945 život a tak my, kteří jsme zbyli, a přísahali mu věrnost, zůstáváme osamoceni. Podle jeho rozkazu, vy, němečtí vojáci, jste měli bojovat za Berlín navzdory skutečnosti, že munice je vyčerpána a navzdory celkové situaci, jež činí každý odpor z naší strany zbytečným. Můj rozkaz zní: Okamžitě zastavte jakýkoliv odpor. Podepsán, Weidling, generál dělostřelectva, bývalý velitel berlínského obranného prostoru.“

Krátce po poledni 2. května 1945 hlásí rozhlas a všechny pouliční tlampače po celém městě, že Hitler spáchal sebevraždu a Weidling nařídil kapitulaci Berlína. Opakovaně je předčítán text jeho rozkazu vyzývající k zastavení veškerého odporu. Kolem 15. hodiny sovětská děla ve městě ztichla. Izolovaná střetnutí sice ještě několik dní probíhají, ale bitva o Berlín definitivně skončila.

Byl to titánský zápas, který stál mnoho obětí. Podle sovětského odhadu bylo od Odry do Berlína zničeno 93 německých divizí, z toho 70 pěších a 12 tankových. Bylo zajato 480 000 německých důstojníků a vojáků. Sověti zničili na 1 500 tanků a samohybných/útočných děl, 10 000 polních, protitankových a protiletadlových děl a minometů. Luftwaffe přišla o nezjištěný počet letounů. Jen v průběhu 2. května padlo do zajetí maršála Žukova na 100 000 Němců ( v počtu jsou zcela jistě zahrnuti i civilisté ), 34 000 dalších zajala vojska maršála Koněva. Ztráty Rudé armády nebyly o mnoho nižší. Všechny tři fronty zúčastněné na berlínské operaci přišly dohromady o téměř 305 000 mužů, padlých, raněných a nezvěstných. Zničeno bylo 2 156 sovětských tanků a samohybných děl a sestřeleno bylo více než 500 letadel. K celkovým ztrátám je nutné přičíst i ty, které utrpěly jednotky přímo nezúčastněné v útoku na Berlín, tedy především 56 480 mrtvých polských a sovětských vojáků jihovýchodně od města a ještě větší počet raněných. Celkově si bitva o Berlín vyžádala dohromady na obou stranách až 500 000 mrtvých.

Komentáře

czert

11. 05. 2021, 07:02

Mira
Jenze z tech tvojich predlizenych dukazu vyplynuli to, ze na 1 amicky barel dodaly rusove adlovi 350, na 1 amicky dolar obchodu rusove mu dali pres 2000 dolaru.
Cili kdo vic podoroval nemeckou valecnou masinerii je zrejme.

Petr Hertel / ČERT

11. 05. 2021, 05:50

Karel3: Jo, je pravda, že ta tvoje otázka na Rammona mě pak dovedla k té úvaze... A že se potom různě připisují třeba vyloženě nepravdivě někomu různé výroky, něco se různě překrucuje, apod., jistě, to je taky fakt. Já jen, že jsem se zrovna v téhle souvislosti už předvčírem jen tak narychlo a trochu porozhlédl po nějakých zveřejněných Churchillových citátech, tak zrovna na tohle jsem nenarazil, ale možná za připomenutí mohou stát tahle Churchillova slova, která souvisí s genezí britských (a pak vůbec spojeneckých) kobercových náletů na německá města, a která Churchill napsal britskému ministru leteckého průmyslu a novinářskému vydavateli lordu Beaverbrookovi 8.7. (nejspíš) 1940: ---- "Když uvažuji, jak bychom mohli vyhrát válku, zdá se mi, že existuje jenom jeden spolehlivý způsob. Nemáme kontinentální armádu, která by mohla Němce porazit. Blokáda byla proražena a Hitler může dovážet z Asie a pravděpodobně též z Afriky. Bude-li odražen u nás anebo nepokusí-li se o invazi vůbec, obrátí se na východ a nic ho nezastaví. Je však jedna věc, která ho zarazí a zničí, a to je naprosto zdrcující a vyhlazující útok těžkých bombardovacích letadel na jeho vlastní zemi." ---- (Paul Johnson, Dějiny 20.století, v češtině vyšlo 1991, str. 362; Johnson se sám přímo dovolává na dílo samotného W. Churchilla, The Second World War: Their Finest Hour, vydané v Londýně 1949). ------- Za zmínku tady může stát navíc poznámka (a teď cituji přímo Johnsona, resp. český překlad jeho slov), že tenhle Churchillův dopis "zachycuje okamžik, kdy mravní relativismus totalitních společností pronikl do úvah a rozhodování jednoho z demokratických států..." ------ Jen bych podotknul, že tenhle Paul Johnson je dost známý britský historik a publicista, ale v žádném případě nelze říct, že by byl postojově nějak záměrně vysazen třeba proti Churchillovi a spol., to rozhodně spíš naopak. Vím tedy, že mu svého času, někdy v 90.letech, nějací levičáci nadávali do "fašistů" (a což tedy snad souviselo hlavně s jeho názory, že "špetka kolonialismu by neuškodila", reagujícími na naprostý rozvrat v mnohých zejména afrických státech, někdejších koloniích evropských států) - ale to už bychom zase zaváděli někam úplně jinam...

Czert

10. 05. 2021, 19:16

Kaja
Ne, to neni o slabosti slusne demokracie, ale o nedostatku kvalitnich lidi ve vedeni.
Vyjma chrchila na zapade nebyl jediny politik ktery by dokazal videt dal nez jen par mesicu dopredu, v idealnim pripade do dalaich voleb v jeho zemi.
Proste postradaly inteligentni politiky. At se ti to libi nebo ne, povalecny vyvoj nejlepe idhadly jen 2 politici. Churchil a benes.


A pak, postradali vojaky, kteri byly ochotni delat to co je spravne zez ohledu na politiku.
Jedina vyjimka byl patton.
Sam jiste vis, jak pattona potrestali za to, ze na sicilii dobyl i to co nemel a rizhodil tak jeho nadrizenym polotixke hry prestize a odmen za dobytecile.

Czert

10. 05. 2021, 18:52

Kaja
Ano, zadne knihynemuzou zmenit ze scr vzdalo, ale taky zadne tvoje kecy nemuzou zmenit ze csr nebylo napadeno. Ano i to mrnave lucembursko bylo napadeno. Nikdo se s nim nebavil jestli lucemburcani cheji nebo nechteji bojovat.

A kupodivu pak cechum za protektoratu nemci vycitali ze cesi sou malo aktivni v protizidovskych opatrenich.
Tak jak vysvetlis ten paradox? Kdyz se tady ukajis nad tim, ze cesi za 2 republiky zacali prijmat protizidovska opatreni.

Czert

10. 05. 2021, 18:42

Vojta
To, ze ona jednotka mela v nazvu divize neznamena, ze tomu idpovidala i poctem.

Jen tech tvojich 140 divizi v csr by papirove bylo pres 2 miliony vojclu a tolik jich v csr nebylo.

Czert

10. 05. 2021, 18:38

Mc
Pekne napsany, ale zase prepisujes historii.

Stalin klidne mohl mit protihitlerovu koaliciv 38, stacilo jen aby verejne a jednoznacne rekl ze se v 38 za csr postavi v kazdem pripade proti adlovi... A pak jen cekat az se zapad rozhodne jit proti hitlerovy, byt i jen formalne jako pomohli polsku.
Tim by mel dvere otevrene zadat od zapadu jakoukoliv technologii ci jinou pomoc v ramci boje proti adlovi.
Neudelal to, hadej proc.

A ten gdansk... A ze polaci se tentokrat ocitli na strane toho komu jebrano?
Proste blbe odhadli adlu, ze si na ne netroufne a vsadili na to, ze kradeze uzemi se vyplati a ze jim zustanou.
Adlovi a polakum to nevyslo, protoze adla valku prohral a polaci meli zajimave cachry.
Jediny komuse loupeze uzemivyplatili byly stalinovy, protoze stal na strane viteze.

A ten stalinuv veletoc, ze napred jsko proti adlovi pak s nim hned lezt do postele, dokazuje zestalinovi neslo o nejaky princip ci moralku, ale ze byl prosty oportunista.

A ten leteckyutok na sssr na ropny prumysl aby podlomil ruskou valecnou masinu?
Schalne zamysli se, proti adlovi ssr tehdy nebojovsl, tak proti komu to bylo?
Asi zapad bral finy zajim blizsi lidi a pripadne spojence nez stalinuv zlociny sssr.

A blizsi info o tech operaci rip a pike?
Ja jen ze je nemizne najit info jake ze jednotky se toho meli ucastnit.


A co se tyka stalinova postoje.... Tak to je uzasny paradox co?
Ve 40 i 41 stalin neustale odmital, na adlu zautocit, ze nemecko je jeho milovany spojenec a on ho nezradi.ale jakmile adla zautocil, tak stalin od prvniho dne rval zapade pomoz mi, zapade pomoz mi.

A z te tvoji politiky a mysleni dopredu.. Nejak nedokazu najit jakykoliv stalinuv princip ci zamer, vyjma vytriskat z valky co nejvetsi prosoech pro sssr a nevahat pro to zradit kohokoliv a kdykoliv. Zadna moralka ci princip.

czert

10. 05. 2021, 17:56

Kaja
Co stacilo k tomu aby cesi prijali marshaluv plan ?
Moc ne, jen aby amici nebyly srabici a osvobodili prahu.

czert

10. 05. 2021, 17:52

Atero dominatus, berlin is burning, deniqme interimo the raich has fallen...

Petr Hertel / ČERT

09. 05. 2021, 18:14

Ještě bych dodal k těm údajným Churchillovým slovům, připomínaným zde (Rammon)... Nejsem momentálně schopen nějak doložit, zda tohle konkrétně W. Churchill někdy opravdu veřejně řekl, ale nebylo by na tom nic zvláštního a odpovídalo by to mj. asi i Churchillově naturelu... Tady je třeba si uvědomit, že obecně Německo tehdy, jen něco málo přes dvě desetiletí od první světové války, bylo vnímáno jako problém. Tady se právě nabízí krásná paralela s dnešním Ruskem, kdy se v důsledku takových událostí, jako zábor Krymu v roce 2014, atd. atd., prostě taky běžně poukazuje na sovětský diktát a nadvládu v tzv. sovětském bloku, okupaci ČSSR v roce 1968, atd. atd. Prostě obecněji, "Rusko jako problém"... ---------------- Podobně jako dnešní Putinovo Rusko není samozřejmě komunistický SSSR, tak ani Hitlerova nacistická Třetí říše nebyla samozřejmě císařská Německá říše, fakticky v podstatě dirigovaná Pruskem, ale... Taky je třeba si uvědomit, že někdy v roce 1939, 1940 to bylo od krvavých bojů, které svedly západoevropské velmoci s Němci za první světové války, přitom ještě o poznání časově blíž, než už je tomu dnes třeba od sovětské invaze do Československa v roce 1968... ----------- Takže jen taková poznámka k pochopení kontextu.

Petr Hertel / ČERT

09. 05. 2021, 17:56

Jen bych dodal k té situaci, připomínané M.C., v době té tzv. "podivné války" (nebo Sitzkrieg, "války v sedě", jak říkají Němci)... Tak 1.září 1939 Německo zahájilo invazi do Polska, 3.září 1939 Velká Británie a Francie vyhlásily, v důsledku svých předchozích garancí Polsku, válku Německu (a čímž už se ta válka vlastně změnila v "světovou")... Mimochodem, sovětský zábor východních částí polského státu přišel až v následujících týdnech. Už 6.října 1939, tzn. po porážce Polska, Hitler ale nabídl Velké Británii a Francii mír na bázi statu quo, což by znamenalo, že by byl došlo k uznání německé nadvlády nad Polskem, ale což Britové a Francouzi kategoricky odmítli... ---------- Pokud jde o vztahy obou západoevropských velmocí vůči SSSR, tak ty se dost vyostřily v důsledku sovětsko-finské, tzv. zimní války na přelomu let 1939/1940... Samozřejmě, Velká Británie a Francie tehdy otevřeně podpořily Finsko proti SSSR, i když v první řadě vlastně hlavně jen verbálně... Jsou známa např. slova jednoho z dobových komentátorů, zhruba v tom smyslu, že "když člověk nahlédne do francouzského tisku, má pocit, že Francie je ve válce s Ruskem, ale s Německem má jen drobnější neshody"... ---------- Nicméně, přes všechny protisovětské postoje, zdá se dosti nereálné, že by tehdy Velká Británie a Francie nějak vážněji počítaly s nějakým otevřeným spojenectvím s Německem (jak dokládá právě to jejich odmítnutí Hitlerovy mírové nabídky z října 1939)...

Vojta

08. 05. 2021, 18:04

93 zničených divizí za pár týdnů... Tj. skoro 2x více, než kolik divizí bylo v celé západní Evropě. Na území ČSR bylo zničeno či zajato dalších 140 divizí....
V Polsku a Východním Prusku další desítky...
Jak by si asi Patton vedl proti 93 divizím, když za celou ww2 nesvedl žádnou větší bitvu? Západní chudáčci by se bez RA ani nevylodili. Zachránila je operace Bagrarion a x dalších ofenziv RA.

Petr C.

08. 05. 2021, 17:56

Tomas:
To se musíte zeptat Američanů, proč tomu tak je. V Postupimi bylo dohodnuto, že okupace Německa a Japonska spojeneckými vojsky bude trvat 60 let, čili do roku 2005.

M.C.

08. 05. 2021, 17:51

Karle, to už tak život přináší.
Včerejší spojenci se stávají dnešními nepřáteli. A opačně.

28.září 1938 si s Chamberlain, Daladier, Hitler a Mussolini navzájem gratulovali k tomu, že zajistili ,,mír pro naši dobu". Pár dní nato polská armáda spolu s německou vpadla na území Československa. Tehdy se Poláci cítili být spojenci Německa. Neuběhl ani půlrok a kvůli Gdaňsku je vypovězena německo-polská smlouva o neútočení.
Francouzsko-brisko-sovětská jednání o spolupráci proti Německu žádný výraznější výsledek nepřinesla a tak to Stalin zkusil z druhé strany - domluvit se s Němci. Němci byli ochotni zrevidovat brestlitevský mír a vyklidit celou zájmovou sféru bývalého Ruska až po Curzonovu linii. Tam, kde ji při obsazování Polska překročili, ustoupili následně vzad a přenechali dané území Sovětům. Paralelně s tím bylo na východě uzavřeno příměří s Japonci.
Tehdy si pro změnu Stalin gratuloval, že to vyřešil a lacino získal zpět, co Rusko předtím ztratilo. Také se mýlil. Británie a Francie, zatažené do ,,podivné války", která probíhala víceméně jenom na moři (a v severním Norsku), chtěly Hitlera zase otočit zpět na východ a připravily společně masivní letecký útok na sovětský ropný průmysl u Kaspického moře, který měl podrazit nohy sovětské armádě a zásadně omezit její schopnost manévrovat na bojišti kvůli nedostatku PHM.
Následně chtěly Hitlera popíchnout k pozemnímu útoku na SSSR a samy si útokem z Iráku a z moře zabrat ta ropná naleziště. Hitler si měl zabrat jeho vysněný ,,lebensraum" na východě.
Britové to nazvali operace Pike, Francouzi operace RIP (Russie Industrie Petroliere). Už měli na iráckých letištích soustředěnu většinu letadel pro tuto akci, jenže zhruba týden předtím Hitler zaútočil na západ a oni měli už jiné starosti, než ještě dále dráždit Stalina. Za další rok, po porážce v Řecku a na Krétě už Britové diplomaticky tlačili na Stalina, aby jim pomohl proti Hitlerovi, protože jim začínalo téct do bot.Opět jim do toho hodil vidle Hitler, kterému ta jeho politika v té době ještě vycházela, a napadl SSSR.
Předtím ještě Hitler uzavřel spojeneckou smlouvu s Japonskem, s tajným dodatkem o pomoci při útoku na SSSR, což Japoncům nebránilo paralelně (při cestě do Berlína a z Berlína) uzavřít smlouvu o neútočení se SSSR.

Holt, v politice se musí myslet v širších souvislostech a na víc tahů dopředu. Nikomu a ničemu nevěřit. Tohle téma by vydalo na knihu.

astor

08. 05. 2021, 12:55

Inu, důkaz univerzální platnosti výroku "kdo seje vítr, sklízí bouři". Bohužel, stále na to různí politikáři zapomínají, takže je docela možné, že bude časem podobných Berlinů po Evropě povícero.

Rammon

08. 05. 2021, 12:28

.."Musíte si uvědomit,že tato válka není vedena proti Hitlerovi,či Nacionálnímu socialismu,nýbrž proti síle německého lidu,která musí být už konečně jednou provždy zničena,ať už jsou u moci Nacionální socialisté,či páteři Jezuité." .. Winston Churchill britským velitelům při neveřejném jednání
..aneb jak řekl Hermann Göring u Norimbemrského procesu.. "Jedinný zločin,který jsme spáchali je,že jsme prohráli válku,protože dějiny píšou vítězové,ne tak,jak se staly,ale tak,jak si je oni,coby vítězové chtějí napsat a jako vítězové na to mají právo,my bychom udělali to samé."
..aneb v tomhle davo elitárním světě je vždy téměř vše jinak..než jak se na první pohled zdá..
Melancholický Samotář Grey

Tomas

08. 05. 2021, 11:16

Je to dlouhé období od konce války, Německo bylo rozdělené v současnosti je sjednocené. Rusko stáhlo své jednotky z bývalé NDR, na území NSR zůstávají jednotky USA a VB. Proč tomu tak je, nebylo dostatečně vysvětleno.Spolková republika Německa je hospodářská mocnost, která si je vědoma své zátěže z minulosti. Snaží se řešit evropské a světové problémy konciliantnim jednáním. Jednotky Bundeswehru se budou stahovat z Afghánistánu, přesto naše armádní jednotky se vyhýbají německému velení,obráceně tomu tak není. I přes tak dlouhé období přetrvávají relikty minulosti.Je to vůbec řešitelne v tomto století, to přinese další vývoj.