EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

AZ 102. průzkumného praporu na posledním výcviku v tomto roce

 08. 12. 2015      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Cvičení příslušníků čety Aktivních záloh 102. průzkumného praporu proběhlo v termínu 23.11. – 1.12. 2015 ve vojenském újezdu Libavá a v posádce Prostějov. Jak takový výcvik probíhá se dozvíte v následujícím článku.

První den v dopolední části proběhla běžná administrativa a pořadová prohlídka před cvičením za účasti zástupce velitele praporu majora Ing. Václava Maláta.

Pořadová prohlídka před odjezdem do výcvikového prostoru
Foto: Pořadová prohlídka před odjezdem do výcvikového prostoru / autor: 2. průzkumná rota

V odpoledních hodinách se instruktoři i cvičící jednotka přesunuli do výcvikového prostoru Libavá na ubytovnu Berounská, kde proběhlo seznámení s plánem výcviku a poučení o bezpečnostních opatření.

Plánování
Foto: Plánovaní / autor: 2. průzkumná rota

Ihned následovalo zaměstnání ze střelecké přípravy zaměřené na základní pravidla střelby, instruktáž a nácvik manipulace s TK 50 M2HB QCB a následně praktický nácvik na střelby. Poslední část výcviku byla zaměřená na spojovací přípravu.

Poučení před střelbama
Foto: Poučení před střelbama / autor: 2. průzkumná rota

Hned další den příslušníci Aktivních záloh procvičovali střelbu z vozidel IVECO ve dne i v noci.

Jízda v terénu s vozidlem LOV IVECO
Foto: Jízda v terénu s vozidlem LOV IVECO / autor: 2. průzkumná rota

Střelby z vozidel IVECO byly zařazeny do výcviku vůbec poprvé.

příprava munice před střelbama
Foto: Příprava munice před střelbama / autor: 2. průzkumná rota

Třetí den výcviku byl věnovaný jízdám v terénu s vozidly T 815, LRD a IVECO. Po dopoledních jízdách část instruktoru připravovala trasu na noční jízdy a záložáci zatím procvičovali manipulaci s útočnou puškou CZ 805 BREN a univerzálním kulometem UKL vz. 59.

střelba z útočné pušky CZ 805 BREN za pohybu
Foto: Střelba z útočné pušky CZ 805 BREN za pohybu / autor: 2. průzkumná rota

Střelby z kulometu UKL vz. 59
Foto: Střelby z kulometu UKL vz. 59 / autor: 2. průzkumná rota

Poté následoval výcvik v taktické přípravě zaměřený na činnost při kontaktu s nepřítelem. Ve večerních hodinách poté záložáci procvičili opět jízdu terénem.

Čtvrtý den výcviku opět proběhly střelby ve dne i v noci, ale tentokrát z ručních zbraní. Záložáci si procvičili střelbu nejen z útočné pušky CZ 805 BREN, ale i z pistole CZ 75 PHANTOM a univerzálního kulometu UKL vz. 59.

Střelby z pistole CZ 75 PHANTOM
Foto: Střelby z pistole CZ 75 PHANTOM / autor: 2. průzkumná rota

Novou zkušeností příslušníků Aktivních záloh byla společná střelba ve dvoučlenné skupině, která kladla velký důraz na bezpečnou manipulaci se zbrani a dodržování bezpečné vzdálenosti. Tento den byl také věnován nácviku aeromobilního zasazení. Bohužel k samotnému nácviku i s vrtulníkem nedošlo z důvodu nepříznivého počasí.

Taktická příprava - nácvik reakce na napadení nepřítelem
Foto: Taktická příprava - nácvik reakce na napadení nepřítelem / autor: 2. průzkumná rota

Předposlední část cvičení byla věnována procvičení doposud získaných dovedností. Proběhlo vydání úkolu, zkrácený plánovací proces a v nočních hodinách samotné zasazení průzkumné skupiny. Úkolem průzkumných skupin bylo skrytě propátrat a pozorovat přidělený prostor. Jelikož nepřítele značkovali zkušení příslušníci 2. průzkumné roty, neměli záložáci plnění úkolu vůbec jednoduché. Během této činnosti byli záložáci několikrát donuceni reagovat na přítomnost nepřítele v prostoru. Po splnění úkolu a stažení průzkumných skupin bylo provedené podrobné vyhodnocení.

Předposlední den výcviku byl věnovaný návratu do kasáren v Prostějově a údržbě zbraní a materiálu po výcviku. Jelikož důležitým požadavkem na příslušníka Aktivních záloh je i fyzická kondice, proběhlo přezkoušení ze zrychleného přesunu na 5 km. Na závěr výcvikového dne byla provedena i pořadová příprava.

Zrychlený přesun na 5 km
Foto: Zrychlený přesun na 5 km / autor: 2. průzkumná rota

Poslední den výcviku proběhl slavnostní nástup k výročí založení 102. průzkumného praporu a nejlepší záložáci byli oceněni velitelem praporu za práci v roce 2015. Ocenění 102jkař roku 2015 získal rotný Mojmír Kadlec a finanční odměnu si převzali svobodník Petr Bodnár a desátník Petr Urban.

„Opět se u kluků projevilo nadšení, zodpovědnost a odhodlanost splnit úkol co nejlépe. Je vidět, že Ti chlapi tuhle práci mají skutečně rádi a jsou na ní hrdí!" komentuje závěrem nrtm. Jan Ulman.

Velké díky patří i všem příslušníkům 2. průzkumné roty, kteří se podíleli na plánování, řízení a zabezpečení výcviku.

Komentáře