EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi společností EXCALIBUR ARMY a Univerzitou obrany

 22. 06. 2021      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V pátek 11. června 2021 byla v prostorách nového Vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY ve Šternberku podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi Univerzitou obrany (UNOB) a společností EXCALIBUR ARMY (EA). Smlouvu podepsaly rektorka UNOB, brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., a jednatelka EA, Ing. Daniela Richterová, za přítomnosti dalších akademických představitelů univerzity a vedení EA. Slavnostnímu podpisu předcházela prezentace a prohlídka vývojových a výrobních kapacit šternberského podniku a statická i dynamická ukázka vozidel.

UNOB-EA - podpis rámcové smlouvy o spolupráci (2)Foto: Podpis rámcové smlouvy o spolupráci | Excalibur Army / CC BY-NC-ND

Po podpisu dohody se zástupci obou nových partnerů věnovali možnostem spolupráce, která má v budoucnu probíhat na základě dílčích smluv uzavíraných pro konkrétní výzkumné projekty. Ty by se měly týkat mj. vývoje a úprav pozemní techniky či zapojení EA do projektů obranného výzkumu řešených na UNOB. Kromě této projektové spolupráce je v plánu využít kapacity výrobního podniku ve Šternberku k poskytnutí odborných stáží či praxe studentům UNOB.

Na místě byla už zahájena konkrétní jednání na tato témata:

  • zapojení akademických pracovníků UNOB do zpracování expertních posudků na projekty vývoje samohybné houfnice 155 mm DITA, vyprošťovacího automobilu TREVA-15, dekontaminačního vozidla DECON a zodolněného hasičského vozidla CZS-15 TRITON
  • spolupráce na výzkumu a vývoji nové samohybné houfnice 155 mm standardu NATO
  • zpracování oponentských posudků k výzkumným a vývojovým projektům spolufinancovaným ze strukturálních fondů EU
  • vzájemné poskytování informací v oblasti výzkumu a vývoje vojenské techniky a techniky pro IZS

UNOB-EA - prohlídka areálu a jednání (3)Foto: Prohlídka areálu | Excalibur Army / CC BY-NC-ND

Pro EA je uzavření dohody s vojenskou univerzitou prestižní záležitostí a důležitým milníkem v rozvoji potenciálu dodavatelských schopností pro ozbrojené síly a speciální záchranné složky České republiky. Přestože je EA exportně zaměřená, spolupráce s AČR a domácími institucemi v oblasti obrany je velmi důležitým referenčním aspektem pro exportní úspěchy vyvíjené a vyráběné techniky ve Šternberku na zahraničních trzích, a společnost proto plánuje být i na domácím trhu dál aktivní.

 Autor: Tisková zpráva

Komentáře