EXCALIBUR
CZUB - 4M
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

CBRN-CLS-Operator level 1

 11. 08. 2014      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Na jednom středočeském polygonu se pohybuje několik neobvykle oděných chlapíků v plynových maskách. Je vedro, blíží se poledne a kluci už jsou v "gumě" oblečeni přes hodinu. Hodinu práce při plnění úkolu – ochrana CBRN forenzního týmu při odběru vzorků v improvizované laboratoři na výrobu domácích výbušnin a narkotik. Po zajištění budovy je odběr hotov a tým se vrací k dekontaminačnímu stanovišti a následnému debriefingu. Při ústupu koridorem k výstupnímu bodu se ozve z nedalekého porostu výstřel, jeden z instruktorů ukazuje prstem a hlásí „Zraněný!". Teď teprve začíná tanec!

2
Foto: Frekventant kurzu při utahování škrtidla

Na frekventantech kurzu je vidět, že už mají něco za sebou a reakce na nástřel je jejich denní chléb. Celý tým při nástřelu padl, každý si našel kryt či skryt a tým drží 360 stupňů. A už tu běhá hlášení o nepříteli.

Je pravda, že kvůli plynové masce a střelbě to mají chlapci složitější, ale drill přináší výsledky - vytlačí osamělého střelce a po poslední ráně je ticho. Teď je konečně správný čas věnovat se zraněnému - technicky ho zabezpečit před kontaminací a provést vhodné zdravotnické úkony k zajištění životních funkcí. Následný transport k dekontaminačnímu stanovišti je již rutinní činností. Poté je ještě třeba se postarat o debriefing spojený s psychologickou asistencí ohledně potenciální kontaminace zasaženého jedince.

1
Foto: Detail použití turniketu a utěsnění poškozeného ochranného obleku pomocí pásky

Tak vypadalo jedno z praktických cvičení na nedávném kurzu CBRN-CLS-Operator level1, kterým si prošla skupina frekventantů. Tento kurz má ve své nabídce OBOS.cz ve spolupráci s firmou VAKOS XT a.s., divize CBRN, která jej odborně zaštiťuje.

Kurz zapadá do výcvikového programu zaměřeného na taktiky a techniky při práci v kontaminovaném prostředí. Celkový soubor kurzů je zaměřen především na organizaci zdravotnického zásahu v prostředí kontaminovaném chemickými, biologickými nebo radioaktivními materiály (CBRN), předlékařské první pomoci zaměřené na stabilizaci raněného a omezení následné kontaminace palbou, efektivního odsunu k dekontaminaci a dalšímu ošetření.

Nezbytnou součástí kurzů je i nácvik zacházení s kontaminovanými oběťmi, příprava stanoviště, poskytnutí psychosociální pomoci obětem i zasahujícímu personálu a komunikace s médii. To vše nejen teoreticky, ale i prakticky v prostředí se simulovaným zamořením. Kurzy vychází zejména z britských standardních operačních postupů, TCCC, CLS, a česká varianta byla doporučena Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany pro personál zdravotnických služeb, hasičských sborů, bezpečnostních složek (např. policie státní, městské i obecní) či soukromé bezpečnostní služby pracující v oblastech s výskytem rizikových průmyslových provozů.

3
Foto: Odtažení zraněného-nácvik v jemném písku šetří ochranné obleky

Díky tomuto kurzu se frekventanti naučí, jak postupovat při ošetření v kontaminované oblasti, jak organizovat činnosti v zamořeném prostředí před příjezdem složek IZS a hlavně zvládnout základy správných operačních návyků při pohybu v osobních ochranných prostředcích různých kategorií.

Jak nám sdělil lektor Jan Šustek, jedno z nejsložitějších zaměstnání během kurzů je taktická činnost v přetlakovém ochranném obleku. Ale i při použití nižších stupňů osobní ochrany dochází k porušení ochranné bariéry, když zejména při střelbě se zbraní na líci bývá shrnuta kapuce obleku a střelec je vystaven působení kontaminace. To by v případě zpuchýřujících či žíravých chemických látek bylo pro střelce velmi nebezpečné.

Další velký problém vidí lektor Šustek v neznalosti frekventantů při použití IPB vz. 80. I když je tato krabička přes 30 let stará, je stále lepší než nic a je třeba s jejím obsahem umět zacházet.

4
Foto: Transport raněného v leže

Zajímavá pro nás byla i informace, že VAKOS XT a.s., divize CBRN vyvíjí pro OBOS.cz miniaturizovanou dekontaminační sadu pro osobní očistu jednotlivce, vybavení, zbraně i elektroniky. To vše v moderním balení kompatibilním s MOLLE/PALS systémem a dostupné i pro civilní sektor.

Závěrem bych rád jménem redakce poděkoval za pozvání na opravdu nevšední podívanou a těším se na konec roku, kdy jsem pozván na další ze série CBRN kurzů, a to na kurz taktických činností v CBRN prostředí.

 Autor: Michal Pivoňka

Komentáře