EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Centrum podpory speciálních sil - CPSS

 29. 01. 2017      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

AČR vybudovala prostřednictvím ředitelství speciálních sil ministerstva obrany novou jednotku - Centrum podpory speciálních sil - CPSS.
Charakteristické bude pro jednotku CPSS plnění úkolů společně a ve prospěch 601. skupiny speciálních sil.

Účelem jednotky je zajistit pro 601.skss bojovou podporu, a to například formou zajištění vnějšího kordonu, palebné podpory, zajištění konvoje při infiltraci nebo exfiltraci, nebo v případě potřeby poskytnutí QRF.
Jako takový je tedy CPSS strukturováno, vybavováno, a jeho příslušníci vybíráni a cvičeni s cílem dosáhnout optimálních výsledků při společném plnění bojových úkolů s 601.skss.

vyberove_rizeni_1

Centrum podpory speciálních sil je přímo podřízeno Ředitelství speciálních sil MO, které také odpovídá za jeho výstavbu. Naplňování útvaru silami a prostředky je postupné a má podobu dlouhodobějšího charakteru. CPSS, s místem dislokace v posádce Olomouc, svým vznikem zabezpečí rozšíření schopností a kapacit speciálních sil (SpecS) a AČR.


  • Ředitelství speciálních sil

Speciální síly jsou samostatný druh sil, který poskytuje České republice vysoce flexibilní a efektivní strategický nástroj v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti.

  • Speciální síly

SpecS jsou tvořeny Ředitelstvím speciálních sil (ŘeSpecS), které zabezpečuje velení a řízení a jeho podřízenými útvary. Jsou schopny provádět celé spektrum speciálních operací: speciální průzkum, ofenzivní činnost, podporu a vliv ve všech geografických a klimatických podmínkách

Součástí speciálních sil AČR je Ředitelství speciálních sil (ŘeSpecS) a 601. skupina speciálních sil (601.skss). Nově je v přímé podřízenosti ŘeSpecS zřízena jednotka Centrum podpory speciálních sil (CPSS). Pro zvýšení mobility a podpory speciálních operací vyčleňují vzdušné síly vrtulníkovou jednotku, tzv. Letecký odřad speciálních operací (LOSO).

  • Výstavba a naplňování jednotky

V prvních kolech výběrových řízení, dojde k selekci příslušníků pro zařazení do bojové části CPSS. Bojová část se bude skládat z několika čet lehké pěchoty a čety palebné podpory.
Působnost příslušníků uvedených čet bude postavena na uplatňování úkolů přímé bojové, nebo palebné podpory při plnění úkolů spojených s podporou speciálních operací.


U příslušníků, kteří uspějí ve výběrových řízeních se očekává, že budou ve velmi krátké době zařazeni do přípravy k operačnímu nasazení společně s příslušníky 601.skss.
Již od roku 2015 byla organizována následující, dílčí kola výběrových řízení, v jejichž průběhu došlo k náboru příslušníků CPSS i pro další požadované odbornosti, mimo jiné i na funkce zabezpečovací. Od 1.7.2016 je útvar plně funkční a probíhá jeho výcvik.

 Autor: Redakce

Komentáře