EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Czechoslovak Group je nově generálním partnerem ocenění Česká hlava

 15. 02. 2023      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Aktivní podpora vědy a výzkumu může pomoci České republice a firmám, jež v ní působí, udržet prosperitu i do budoucích let. V průmyslově-technologické skupině Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada se proto stala podpora inovací jedním z hlavních pilířů, na nichž skupina staví. Firmy i celé divize v rámci CSG masivně investují do výzkumu i vývoje, spolupracují s vysokými školami. Nově se CSG stává generálním partnerem prestižního ocenění Česká hlava a v jejím letošním, již 22. ročníku, ponese cena Industrie název Czechoslovak Group. Partnerství projektu bude tříleté.

Ceska-hlava-a-CSG-zleva-Marek-Vlach-Vaclav-Marek-Bohuslav-Prikryl-a-Radim-OchvatFoto: Zleva: Marek Vlach, Václav Marek, Bohuslav Přikryl a Radim Ochvat | CSG

Česká hlava je nejprestižnější ocenění, jakého může vědec v České republice dosáhnout. Vyhlašuje se již od roku 2002 a mezi vítězi hlavní Národní ceny vlády Česká hlava jsou například profesor Antonín Holý, známý egyptolog profesor Miroslav Bárta nebo molekulární genetik profesor Václav Hořejší. Cílem udělování ocenění je popularizace vědy, aby se široká veřejnost o řadě skvělých výsledků českých vědců dozvěděla. Zároveň si Česká hlava klade za cíl zprostředkovat soukromé investice do výzkumu a vědy a podporovat aplikovaný výzkum, který má potenciál přinést profit firmám i celé společnosti.

„Věda a výzkum jsou fascinující oblasti a v našich firmách do výzkumných a vývojových projektů investujeme nemalé prostředky. Zmíním například projekt vývoje vodíkové Tatry. Významných výsledků ale dosahují firmy naší letecké divize nebo například výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ. V minulém roce jsme v rámci dobročinných aktivit poprvé podpořili výzkumný projekt mimo naši skupinu, když financujeme výzkum v Ústavu hematologie a krevní transfúze zaměřený na léčbu akutních leukémií,“ říká Radim Ochvat, ředitel korporátních vztahů, komunikace a marketingu CSG.

Partnerství s tradičním oceněním Česká hlava je tak dalším logickým krokem ze strany CSG. Včetně toho, že se skupina přihlásila právě k ceně Industrie udělované za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací. Laureátem ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice a spolu s cenou získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „VYVINUTO V ČR“.

Nový Heyrovský, Wichterle i udržení konkurenceschopnosti Česka

„Je skvělé, že se finančně silná průmyslová skupina Czechoslovak Group zapojila do projektu Česká hlava. Těší mě to dvojnásob i proto, že jádrem podnikání CSG je i přes zahraniční expanzi v minulých letech neustále česko-slovenské teritorium. Smyslem projektu Česká hlava je podporovat a popularizovat vědu, získávat pro ni prostředky i talenty tak, aby v české kotlině vyrostly nové osobnosti jako byli Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský nebo profesor Antonín Holý, který mimochodem stál v roce 2002 u zrodu České hlavy,“ připomíná Václav Marek, ředitel společnosti Česká hlava PROJEKT.

Smolka vodikova TatraFoto: Ve skupině Czechoslovak Group do vývoje nových produktů a do inovací masivně investují | CSG

Ve skupině Czechoslovak Group do vývoje nových produktů a do inovací masivně investují. Právě proto automobilka Tatra Trucks pracuje ve spolupráci s průmyslovými i akademickými partnery na projektu vodíkové Tatry. Firmy začleněné do divize CSG Aerospace zase v minulém roce prezentovaly řešení CSG Unmanned, které začleňuje drony do vzdušné přepravy. Společnost DAKO-CZ vyvinula elektromechanickou brzdovou jednotku, která využívá technologie „Brake By Wire“, tedy, že k brzdění nepotřebuje stlačený vzduch ani olej. Dalších projektů napříč skupinou je celá řada.

„V rámci divize CSG Aerospace řadu let probíhá interní grantový systém, do něhož mohou firmy divize hlásit zajímavé projekty a usilovat o finanční podporu. Letos na tyto projekty bude z rozhodnutí majitele skupiny Michala Strnada alokováno 5 procent EBIDTA divize. Aktivní jsou samozřejmě i firmy dalších divizí. Kromě toho naše společnosti spolupracují s vysokými školami a do naší strategie skvěle zapadá i nové partnerství s projektem Česká hlava,“ říká profesor Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vědu a výzkum divize CSG Aerospace.“

CS SOFT VR bryleFoto: VR brýle společnosti CS-SOFT | CSG

V CSG jsou si ovšem také dobře vědomi, že nelze dělat všechno. „Zaměřili jsme se na rozvoj spolupráce s univerzitami v České republice s cílem účelového transferu vědeckých poznatků do společností skupiny a prohloubení vzájemné spolupráce. Mezi definované strategické partnery patří mj. České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci či Univerzita Pardubice. Od akademické sféry zároveň očekáváme, že nám pomůže identifikovat budoucnost a připravit se na to, co nás čeká za deset či patnáct let,“ doplňuje Bohuslav Přikryl.

Zdroj: CSG

 Autor: Petr Žák

Komentáře