EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Další cenný nález ve tvrzi Hůrka

 17. 03. 2016      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V posledních několika letech přispěly nečekané nálezy ve tvrzi Hůrka ke značnému rozšíření poznatků o osudech čs. opevnění zejména v době okupace... Připomeňme například zdejší velmi rozsáhlé zkoušky protibetonových střel Röchling, testování výbušného plynu Tajfun, stavební úpravy přední části podzemních prostor při úpravách tvrze na podzemní továrnu, objev dochovaného rámu padacích pancéřových vrat – hlavního uzávěru vjezdu do tvrze a další... V tomto směru je tvrz Hůrka zcela mimořádná...

Pěchotní srub K - S 10 v roce 1938 - pohled na pravou stranu objektu
Foto: Pěchotní srub K - S 10 v roce 1938 - pohled na pravou stranu objektu

Postupující práce při vyklízení pěchotního srubu K – S 10 U boží muky už delší dobu signalizovaly drobnými nálezy možnost větších objevů pod hromadami sutin, v šachtě pro otočnou kulometnou věž a šachtě pro pancéřový pěchotní zvon na pravé straně srubu...

Objekt K – S 10 je unikátní svým stavebním řešením – patří mezi hrstku srubů, které měly po svém dokončení disponovat pohyblivým pancéřovým bojovým stanovištěm – již zmíněnou otočnou kulometnou věží. Stavebně se podařilo dokončit jen sedm takovýchto objektů (MO – S 16, 23, 32 a 37 v úseku Moravská Ostrava a K – S 10, 18 a 40 v úseku Králíky), avšak pouze srub K – S 10 prošel stavebním dokončením nezbytným pro přípravu instalace poslední vývojové varianty kulometné věže...

Pěchotní srub K - S 10 v současnosti - pohled na pravou stranu a týl objektu
Foto: Pěchotní srub K - S 10 v současnosti - pohled na pravou stranu a týl objektu

Historickým paradoxem zůstává, že se úpravy realizovaly až pro zkoušky organizované nacistickou brannou mocí. Němečtí odborníci měli totiž v úmyslu věž do srubu K – S 10 skutečně instalovat a podrobit ji testování. Za tímto účelem nechali interiér šachty stavebně dokončit (vybetonováním nové podlahy mezi dolním a horním patrem srubu) a připravit cestu pro přesun těžké osazovací techniky. Dokončené čištění interiéru objektu tak ukázalo řadu detailů dosud ukrytých pod tunami suti a odpadů.

To, že v šachtě pancéřového pěchotního zvonu na pravé straně srubu lze očekávat fragmenty tohoto mohutného pevného pancíře, avizovalo několik skutečností... Při čištění šachty na levé straně srubu, kde se nachází nepoškozený podkladový prstenec zvonu s dochovaným znakem Škodových závodů a pořadovým výrobním číslem 62 (osazen na srub 9. června 1938, hmotnost 52 tun, tři střílny pro kulomet vzor 26), se našlo množství drobných částí tohoto pancíře (kotevní prvky, drobné části spojovacích prvků střílen apod.). Pravá šachta, jinak zcela vyplněná sutí, ukazovala ve své horní části menší kus pancíře... Zde se podkladový prstenec nedochoval, celý pancíř byl rozerván kovošrotem ve druhé polovině 50. let a odvezen do hutí...

Pěchotní srub K - S 10 - pohled chodbičkou do šachty pro pancéřový pěchotní zvon na pravé straně objektu
Foto: Pěchotní srub K - S 10 - pohled chodbičkou do šachty pro pancéřový pěchotní zvon na pravé straně objektu

Opatrné čištění šachty a odklízení množství sutě otevíralo pohled na stále se zvětšující kus pancíře, vklíněný v šachtě. Nakonec, po odstranění většiny materiálu (obsahoval četné drobné části zvonu), ohromil pracující dobrovolníky – nadšence, pohled na obrovský kus zvonu... Podle prvotního změření se jedná o cca ¼ podkladového prstence pěchotního zvonu v odolnosti W, tedy nejmohutnějšího typu prvku s tloušťkou stěny 300 mm. Na dochovaném kusu, který kovošrot zřejmě po odstřelu nedokázal ze šachty vyprostit, jsou dochovány jak podstavná hrana prstence, tak jeho horní část s obrobenými plochami na dosednutí druhé části zvonu a jeho pevné připojení... Jde o jeden z největších, pokud ne vůbec největší (hmotností) kus, pozůstatků pevnostního pancíře, objeveného při zřizování muzeí čs. opevnění po roce 1989. Srovnatelný „kousek" je vystaven ve vjezdu vchodového srubu K – S 22a tvrze Bouda a pochází z kovošrotem poničeného zvonu pěchotního srubu K – S 25 Na sedle.

pevnost_00
Foto: Na naše pohraniční opevnění jako na symbol vzdoru a odhodlání našeho národa bojovat proti agresorům nesmíme nikdy zapomenout!

Obří střepina byla v šachtě zajištěna tak, aby ji bezpečně mohli vidět první návštěvníci... S novým objevem se mohou seznámit již v sobotu 26. 3. 2016. V 10 hodin dopoledne začíná speciální prohlídkový okruh, který zájemce přivede i do těchto nedávno vyčištěných míst...

Podrobnosti naleznete na hurka.boudamuseum.com

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: M. Ráboň a expozice muzea

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře