EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Další ročník soutěže MEDCUP 2016

 25. 05. 2016      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

MEDCUP 2016

zazemi1

Soutěž MEDCUP 2016 proběhla letos v termínu od 6. do 8. května, a to nově v areálu kempu Garnataurus v okolí Sázavy a obce Kounice. Zázemí kempu nám pro potřeby soutěže plně vyhovovalo, protože nám poskytlo zděnou budovu s prostory pro organizátory i oddělené chatky pro soutěžící týmy. Výhodou oproti předchozím ročníkům též byla možnost zakoupit si občerstvení v průběhu celé soutěže v jídelně kempu.

xswe

Přípravy

Půl roku příprav, hledání prostoru, sponzorů a partnerů se vyplatilo. Krajina Posázaví umožnila zasadit modelové situace do terénu s různorodou náročností. Příprava prostoru vypukla již týden před zahájením soutěže a během této doby byla zbudována improvizována základna (FOB) s kontrolními stanovišti, vstupní bránou, velitelstvím, polní ošetřovnou ROLE 1 a protiraketové bunkry.

xdvxdv

Jde se na to

Celá akce byla zahájena slavnostním nástupem týmů, kde se soutěžící seznámili s pravidly fungování základny i nasazení mimo ni. Poslední možnost doladit své znalosti a dovednosti před vypuknutím vlastní soutěže poskytly odborné přednášky včetně prezentace o Battalion Aid Station US ARMY. Seznámili jsme se též s vybavením záchranářů Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy sloužícímu k řešení hromadných událostí. Velitelé týmů poté ještě museli zvládnout noční briefing.

xdvdx

Raketový útok a pokus o střelecký přepad základny

O půlnoci 6. května 2016 bylo zaznamenáno vypálení střely proti základně, následovalo spuštění varovného signálu, což byl pokyn k urychlenému přemístění osob do protiraketového krytu. Při raketovém útoku utrpělo zranění větší množství příslušníků základny (figurantů) v budově rozvědky a tím začal scénář modelové situace hromadného neštěstí. V prostoru základny vzplanul oheň, ozývaly se četné výbuchy a sténání raněných. Po odeznění signálu k setrvání v protiraketovém krytu začaly týmy rychle reagovat na vzniklou situaci, hledaly raněné a transportovaly je na ROLI 1. Zde byla stanovena priorita ošetření a odsunu řídícím týmem ROLE 1. Na pomoc byla volána místní zdravotnická záchranná služba, avšak těsně před jejím příjezdem došlo k nastřelení vstupní brány a zranění stráže. Týmy tak musely rozdělit síly a zajistit též ochranu základny. Po vyřešení situace a bezpečnostní kontrole dorazila záchranka, která si postupně dle priority přebírala pacienty k transportu do zdravotnického zařízení. S odsunem posledního pacienta byl zásah ukončen.

index

Noční modelové situace

V noci se soutěžní týmy musely vypořádat hned s několika úkoly. Jako první je čekalo zdolání lanové sítě spuštěné z mostu do raftového člunu. Zde se u prvních soutěžících ukázaly obtíže. Na člunu se týmy přeplavily na místo setkání s dodávkou, která byla upravena tak, aby co nejvěrohodněji simulovala podmínky na palubě vrtulníku. Tým tak zajišťoval letecký transport MEDEVAC a vyrazil na pomoc dalšímu týmu se zraněným spojeneckým vojákem, který utrpěl četná poranění pádem při slaňování skály. Zatímco jeden tým prováděl náročný úkol spuštění pacienta pomocí systému lan a nosítek SKED z příkrého srázu a následně jeho ošetření, druhý tým se musel po dobu letu vypořádat s hlukem motorů ztěžujících komunikaci. Po příletu proběhlo rychlé předání pacienta, protože nebylo možné dlouho setrvávat v daném místě a vystavovat helikoptéru riziku napadení nepřítelem. Často s nedostatkem informací o pacientově stavu vyrážel tým MEDEVAC na cestu do místní nemocnice. Během transportu bylo nutné pacienta znovu vyšetřit a vyřešit jeho zhoršující se stav. Po splnění úkolu již týmy zamířily na základnu, ale cestou je ještě čekal první fyzicky náročný úkol, a to překonat pomocí lana napnutého mezi břehy řeku Sázavu. To se pro některé týmy ukázalo v těžké výstroji nezvládnutelné.

awdfa

Ráno a dopoledne

Po perné noci soutěžící obdrželi snídani a nastala chvilka pro odpočinek. Ten však netrval dlouho, protože bylo třeba zabezpečit chod základny, držet služby na ROLI 1 a na vstupní bráně. Na ROLI 1 se vypořádali s přílivem pacientů, zvládli posouzení závažnosti jejich stavu a potřeby ošetření. Ve volnu pak mohli procházet stánky našich sponzorů Marines-shop, Selection, Anareus nebo Esse. K vidění bylo vozidlo ATEGO a také vybavení Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy či ukázka bojového umění Krav-Maga.

awdawd

Odpolední modelovky

V 11 hodin začaly týmy procházet briefingem k odpoledním modelovým situacím. První nesla název „Plyn", protože bylo třeba obléct protichemický oblek, v zadýmované budově nalézt, resuscitovat a dále ošetřit pacienta. To se ukázalo jako nesnadný úkol pro omezené možnosti práce s pacientem tak, aby nedošlo během péče o něj k ohrožení vlastní bezpečnosti.

Poté již týmy pokračovaly „Léčkou", do které padla posádka sanitky a byla zraněna. Soutěžící byli přivoláni na pomoc ohrožené posádce. Když dorazili na místo, místní OPFORCE prohledávající sanitku v domnění, že získá kořist, spustil palbu a pokusil se hodit po koaličních silách granát. Ihned po spuštění palby byl většinou zneškodněn. A týmy se tak soustředily na ošetření raněných.

„Transport pod palbou" - zraněný koaliční voják leží v příkopu, v jeho blízkosti se pohybují OPFORCE a jedinou pomoc představují naši soutěžící. V dané situaci bylo nutné stáhnout se i se zraněným vojákem pod palbou 40 metrů dlouhým, 1 metr vysokým příkopem do bezpečí. Týmy si s tím poradily různě, ale vždy úspěšně.

Modelovka, nazvaná „Kenny" aneb „Nikoho tam nenecháme" vypadala na první pohled velmi jednoduše, ale mnozí se u ní zapotili. Ztráta koaličního vojáka představuje tragédii a pro umožnění piety je tedy velmi důležité, aby se jeho tělo dostalo do rodné země. Úkolem týmů proto bylo transportovat zesnulého, simulovaného dvěma 40 kilogramovými pytli, na nosítkách co nejrychleji a nejšetrněji na místo přistávací zóny vrtulníku. Jako naschvál se tato nacházela na vrcholu strmého táhlého svahu.

V modelové situaci „Bazén" týmy reagovaly na informaci od místních obyvatel o pádu civilisty do bazénu. Na místě pak zjišťují, že pacient leží v mělkém bazénu, vykazuje známky opilosti a poranění páteře a vyvstává tedy otázka, jak nejšetrněji ho vyprostit z bazénu.

Závěrem

Tímto celá 24hodinová soutěžní akce pro týmy skončila. Následovalo počítání skóre a odpočinek do chvíle vyhlášení. Kolem 20.00h proběhlo vyhlášení a předání cen od našich sponzorů nejúspěšnějším týmům. Poté si již mohl oddechnout i organizační tým a všichni se sešli v místní jídelně, kde společně diskutovali nad získanými zkušenostmi, zážitky a dojmy.

Poděkování patří všem soutěžícím a figurantům, našim sponzorům: Marines-shop, Selection, North American Rescue, Messgear, Anareus, Esee, Sog-climbing, Corpsman Stuff, Invisible Gear a G56, partnerům: Zdravotnické Záchranné službě Hlavního města Praha, Paramed CZ a Via Protect a mediálním partnerům akce: Armyweb, Týdeník policie, Modra hvězda života.

Doufáme, že Vám soutěž MEDCUP 2016 byla inspirací pro další odborný rozvoj a těšíme se na další ročníky s Vámi!

Celkové pořadí týmů:

1. Hard Task

2. Paladinové 4. úrovně

3. MCRG

4. GOP

5. Vojenská Policie

6. PMJ Praha

7. Rangers

8. Chrudim

9. 7 Scots

10. Rosch

11. Fox Force

12. 6. speciální brigáda Jičín

 Autor: Redakce

Komentáře