EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Dynamika střeží Hrad, staň se dynamikou Hradu!

 20. 07. 2015      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Stát oběma nohama na zemi, a přitom během jednoho dne poznávat celý svět. Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil ČR přímo podřízeným Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Její příslušníci jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády České republiky i přímým náborem podle specifických kritérií. Využij jedinečnou šanci a staň se strážcem největšího ze symbolů České republiky – Pražského hradu.

hradni_straz_nabor_10
Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

Jaká bude tvá služba na Hradě?

Vybaven moderní technikou budeš coby strážný provádět vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečovat jeho obranu a provádět vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů. V tomto případě se jedná zejména o zámek v Lánech.

hradni_straz_nabor (1)
Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

Dále se budeš podílet na realizaci vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta republiky. Celý svět už na Hradě byl a míří tam znovu – buď v centru dění!

hradni_straz_nabor (6)
Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

Služba u Hradní stráže má dvě podoby, ta první je vznešená, třpytivá a uhlazená, v té druhé na sebe oblékneš zelenou uniformu a splyneš se sytou zelení hradní vegetace. Aby byly tvé schopnosti správně prověřovány a posouvány na vyšší metu, budeš se účastnit polních cvičení hodných opravdového vojáka, profesionála.

hradni_straz_nabor (3)
Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

Že tě taková služební náplň zajímá? Není divu. Čti dál...

Jak budeš zabezpečovat vnější ostrahu a obranu objektů?

Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hosty spočívá v době míru především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu. Na Hradě jsi důležitým člověkem a měl bys být vždy dobře připraven.

hradni_straz_nabor (7)
Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

V době krizových stavů vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi (např. hrozba teroristických akcí, závažné narušování veřejného pořádku, ekologické a průmyslové havárie, živelní pohromy apod.) vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením republiky (např. násilné akce subjektů cizí moci za použití vojenských sil, rozsáhlá diverzní činnost, vojenské napadení státu aj.) plní Hradní stráž specifické úkoly stanovené krizovým plánem a plánem bojové a mobilizační pohotovosti. Neměj tedy obavy, že by se nejednalo o dynamickou službu – elegantní strážci Hradu v modrých uniformách nesetrvávají na čestném pevném stanovišti (strážní domek) nikdy příliš dlouho. Pohyb a změna hrají prim.

hradni_straz_nabor (9)Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

Jak budeš organizovat a zajišťovat vojenské pocty?

Den, čas, místo, lidé – i sláva má svoji organizaci. Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených mu zákony.

hradni_straz_nabor (8)
Foto: Hradní stráž / Agentura personalistiky Armády České republiky

Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě nebo v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky. Nezapomeň, že spoluvytváříš obraz České republiky ve světě i u nás.

Kdo může o svém zaměstnání říci, že každý den je zcela jiný? Možná právě ty!

Přidej se k Hradní stráži na kariera.army.cz!

Komentáře