EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

General Dynamics – globální partner pro český průmysl

 23. 11. 2019      kategorie: Vojenská technika      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Mezi uchazeče o kontrakt na nová bojová vozidla pěchoty pro Armádu ČR náleží i společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS), která nabízí vozidlo ASCOD 2. V této souvislosti může být zajímavé připomenout historii této firmy, její portfolio produktů a rovněž její už etablovanou spolupráci s českým obranným průmyslem. Od GDELS totiž pochází také kolové obrněnce Pandur II a významné zapojení českých značek do jejich produkce napovídá, že by případný výběr vozidla ASCOD 2 představoval další velký impuls pro spolupráci Česka s velice silným hráčem skutečně globálního formátu.

ASCOD 2 (2)
Foto: Bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2 | DP

Od lodí, přes letadla až po pozemní techniku

Na světovém zbrojním trhu se pohybuje poměrně málo značek, které se mohou chlubit historií tak dlouhou a bohatou jako právě General Dynamics. Její dějiny sahají až do 19. století, neboť už roku 1899 byly v USA založeny loděnice Electric Boat, které se posléze staly významnými producenty ponorek pro americké námořnictvo. Důležitý zlom přišel v roce 1946, kdy byla od kanadské vlády koupena letecká firma Canadair, čímž byl zahájen proces rozšiřování výrobní nabídky. Původní název Electric Boat tedy záhy přestal odpovídat, takže firma byla roku 1952 přejmenována na General Dynamics. O rok později koupila dalšího velkého výrobce letadel, a to značku Convair. Mezi největší úspěchy firmy General Dynamics náleží stíhací letoun F-16, byť ten již nyní spadá do portfolia korporace Lockheed Martin. Do struktury GD určitou dobu patřila i značka Cessna, ale vedení firmy se posléze rozhodlo zaměřovat se hlavně na námořní a pozemní techniku. Byly tedy koupeny mj. loděnice Bath Iron Works a vojenské divize firem Chrysler a General Motors, čímž se do portfolia GD dostalo několik proslulých typů obrněnců včetně tanku M1 Abrams. Další důležitou akvizici představovala firma Force Protection, která se řadila mezi největší producenty obrněných vozidel kategorie MRAP, a proto korporace GD rozšířila svou nabídku i o tento druh pozemní techniky.

 

General Dynamics v Evropě

Už na počátku 21. století byla zahájena také expanze do Evropy. První krok byl učiněn v roce 2001, kdy společnost GD koupila od španělské vlády zbrojovku Santa Bárbara Sistemas.

Santa Barbara Sistemas (2)
Foto: Zbrojovka Santa Bárbara Sistemas

Poté následovala akvizice významné rakouské firmy Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, která se spolu s předchozí zmíněnou značkou podílela na projektu bojového vozidla pěchoty ASCOD. To se tedy kompletně přesunulo do portfolia nově vzniklé nadnárodní firmy, která pak dostala název General Dynamics European Land Systems. Počínaje rokem 2004 patří do struktur této korporace rovněž prestižní švýcarská značka MOWAG. Další významné akvizice se odehrály v Německu, neboť společnost GDELS zakoupila jednak servisní podnik FWW Fahrzeugwerk a jednak železárny Eisenwerken Kaiserslautern (EWK). Ty dnes fungují pod názvem GDELS Bridge Systems a pokračují ve výrobě mostní techniky. Kromě toho značka GDELS vytvořila pobočky i v dalších třech evropských státech, kde získala významné dodavatelské kontrakty, a to v Česku, Dánsku a Rumunsku, a prostřednictvím mateřské firmy GD se angažuje rovněž ve Velké Británii. Firma General Dynamics UK se totiž před časem stala důležitým dodavatelem bojových vozidel právě pro armádu Velké Británie.

mostní vozidlo M3 (1)
Foto: Mostní samohybné systémy M3

Oním výrobkem, díky němuž se společnost GD etablovala v ostrovním království, je zmíněné bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2. Na jeho základě totiž byla vyvinuta „rodina“ obrněnců Ajax pro britské ozbrojené síly, které touto konstrukcí postupně nahradí několik zastaralých vozidel s různými účely. Původní typ ASCOD byl vytvořen pro armády Rakouska a Španělska, avšak exportní úspěch druhé generace označované jako ASCOD 2 do Británie prokázal, že reprezentuje povedenou konstrukci schopnou vyhovět i požadavkům dalších náročných klientů. Navíc se rýsuje další spektakulární úspěch, neboť do spektra uživatelů designu ASCOD se může zařadit i US Army. Nástupcem dnešního bojového vozidla pěchoty M2 Bradley by se mohla stát některá z variant typu Griffin III, jenž je založený na vozidle Ajax, a mezi favority na nový lehký tank americké armády patří jeho další obměna jménem Griffin II. Právě z konstrukce Ajax vychází rovněž exportní vozidlo ASCOD 2, které společnost GDELS nabízí i české armádě. Byly vytvořeny dvě obměny, které se označují jako ASCOD 35 a ASCOD 42, kde čísla uvádějí nejvyšší bojovou hmotnost v tunách. O potenciálu této konstrukce vypovídá mj. fakt, že ASCOD 42 je nabízen i v podobě lehkého tanku, jenž je vyzbrojen věží Leonardo Hitfact se 120mm kanonem.

Ajax
Foto: Obrněné vozidlo Ajax 

Díky akvizici rakouské zbrojovky Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug získala firma GDELS do svého portfolia rovněž kolový obrněný transportér Pandur. Původní šestikolová varianta se nachází ve výzbroji Belgie, Kuvajtu, Rakouska, Slovinska a USA, zatímco osmikolovou verzi Pandur II už používají ozbrojené síly Česka, Portugalska a Rakouska; dalším provozovatelem by se měla stát Indonésie. Z výrobního programu španělské firmy Santa Bárbara Sistemas byl do nabídky GDELS převeden dělostřelecký systém SIAC, což je samojízdná houfnice kalibru 155 mm. Obrovské posílení pak přinesla akvizice firmy MOWAG, protože firma GDELS tak do nabídky zařadila mimořádně úspěšný kolový transportér Piranha, jehož různé varianty byly zařazeny do služby v téměř dvou desítkách států včetně Brazílie, Dánska, Kanady, Rumunska, Saúdské Arábie, Švédska a USA.

EAGLE 4x4 a 6x6_F
Foto: Vozidla Eagle 4x4 a 6x6

Kromě toho se ve Švýcarsku vyrábí terénní automobil Duro a obrněnec Eagle, jehož současná podoba využívá podvozek Duro (dřívější byly postaveny na šasi HMMWV). Také Eagle již dosáhl exportních úspěchů, protože vedle Švýcarska slouží též v Dánsku a Německu. Pro úplnost se dá zmínit ještě nabídka mostních systémů od společnosti GDELS Bridge Systems, jež dodává mimořádně široké spektrum mobilních útočných a jiných vojenských mostů o nosnosti mezi 100 kg a 100 tunami.

Výroba (5)
Foto: Kolové obrněné vozidlo Piranha 5 | GDELS

Vozidla Pandur II pro AČR

Česká republika v roce 2006 podepsala smlouvu na 199 kolových vozidel Pandur II, toto číslo však bylo v roce 2008 zredukováno na 107 exemplářů, což je počet, který Armáda ČR posléze skutečně získala. Jelikož česká strana požadovala i silné zapojení domácího průmyslu, hledala zbrojovka GDELS lokální partnery pro spolupráci. Tím prvním se stal státní podnik VOP CZ, kde od roku 2009 probíhala finální montáž oněch 90 kusů (prvních 17 exemplářů bylo vyrobeno v rakouském podniku GDELS-Steyr). Česká armáda navíc požadovala i některé speciální varianty tohoto vozidla, a proto se VOP CZ podílel také na vývoji velitelské, průzkumné, ženijní a zdravotnické verze obrněnce Pandur II. Do realizace programu se ovšem zapojily i další české firmy, např. společnost Meopta, která dodala systémy denního a nočního vidění, či značka DICOM, která pro vozidla vyrobila radiostanice. Zásadní zlom ovšem přišel v roce 2015, kdy společnost GDELS uzavřela smlouvu o strategickém partnerství se skupinou Czechoslovak Group v rámci programu Pandur II. Skupina CSG tak získala práva na výrobu a údržbu těchto vozidel pro Armádu ČR a rovněž pro další evropské a asijské země. Vedle toho se značně rozšířila spolupráce s jinými českými firmami.

TDV - výroba pandurů (4)
Foto: Výroba obrněnce Pandur II | DP

Souvisí to především se záměrem české armády pořídit dalších 20 vozidel Pandur II v nových variantách, a to velitelsko-štábní (KOVVŠ) a spojovací (KOVS). Ty již reprezentují výsledky ryze českého vývoje a vedle zlepšení některých parametrů základní konstrukce (mj. odolnosti vůči výbušným hrozbám) přinášejí zejména široké spektrum účelového vybavení, jež pochází vesměs od českých značek. Hlavním dodavatelem je závod Tatra Defence Vehicle a vedle něj se v projektu angažuje rovněž dvanáct dalších domácích subjektů. Své angažmá opakuje firma Meopta, dále jsou to mj. firmy B.O.I.S. Filtry (maskovací prostředky), Letecké přístroje Praha (některé vnitřní systémy), Optokon (datové sítě a optické kabely), Ray Service (kabely), Retia (design a produkce účelových nástaveb) nebo URC Systems (rušičky a výsuvné antény). Také je třeba dodat, že některé z těchto firem se již posunuly na vyšší úroveň, protože kromě účasti v dodávkách vozidel Pandur II získaly pozici subdodavatelů pro korporaci General Dynamics v rámci dalších zakázek na mezinárodním trhu. Angažmá GDELS na českém trhu tak výrazně přesahuje formát, který původně požadovala česká strana jako podmínku dodávek, a dokazuje dlouhodobý zájem této společnosti hledat nové partnery.

Spojení GDELS a Česko s perspektivami

Společnost Tatra Defence Vehicle se totiž stala vlastně jediným výrobcem obrněnců Pandur II na světě, což prokazuje rovněž její zapojení do kontraktů s Indonésií. Ta v roce 2016 uzavřela s korporací GDELS smlouvu týkající se dodávek mostních systémů, ovšem součástí kontraktu bylo také několik vozidel Pandur II ve velitelské modifikaci. O posilování spolupráce GDELS s českým průmyslem mnoho vypovídá i fakt, že některé z objednaných mostních systémů jsou postaveny na podvozcích nákladních automobilů Tatra.

Tatra Force IRB ponton
Foto: Tatra Force IRB ponton

Vedle toho si Indonésie také zapůjčila čtyři vozidla Pandur II ve třech různých obměnách a podrobila je náročným zkouškám. V roce 2017 se tyto obrněnce dokonce objevily na přehlídce. Probíhaly rozhovory o dodávkách, popř. i o licenční výrobě, ovšem výsledku bylo dosaženo až v dubnu 2019, kdy Indonésie podepsala smlouvu na prvních 22 exemplářů pod názvem Cobra 8×8. Finální montáž zajistí místní firma PT Pindad, komponenty se však budou vyrábět v Česku. Indonésie by mohla získat celkem až 250 obrněnců Pandur II a dalším zájemcem jsou údajně Filipíny, v každém případě se však dá očekávat velmi významné zapojení českého průmyslu. Ten se již koneckonců podílí rovněž na dalších dodávkách, které zbrojovka GDELS realizuje.

Značka Ray Service totiž dodává kabely a rozvodné jednotky pro kolové obrněné transportéry Piranha V pro armády Dánska a Rumunska, kdežto firma Meopta produkuje přístroje denního a nočního vidění do transportérů Pandur pro Kuvajt. Obě firmy se tedy již zařadily do řetězce subdodavatelů GDELS a lze předpokládat jejich zapojení také do dalších zakázek. Ostatně již nyní se nalézají komponenty české výroby též v pásovém obrněnci ASCOD 2, který užívá mj. přední a zadní světla od firmy Ray Service, která v roce 2019 podepsala s GDELS strategické partnerství. V rámci výběrového řízení na nová bojová vozidla pěchoty česká strana požaduje, aby nejméně 40 % zakázky získal český průmysl. Firma GDELS tedy pokračuje ve spolupráci s podnikem VOP CZ, kde bude s největší pravděpodobností probíhat finální montáž vozidel, a chce zapojit i další místní značky. Podepsala např. dohodu s firmou Retia, která může dodávat různé senzorové, spojovací a výpočetní přístroje. Firmy skupiny CSG by mohly vyrábět i celé střelecké věže podle licence izraelské zbrojovky Elbit. Je třeba zdůraznit, že program ASCOD je už z podstaty a od počátku mezinárodní, takže přenos technologií a zapojení místních firem představují pro GDELS zcela samozřejmé postupy, což aktuálně demonstruje rovněž realizace výrobního programu vozidel Ajax pro britskou armádu.

O budování vazeb s domácím průmyslem se logicky snaží všichni uchazeči o dodávku nových bojových vozidel pro Armádu ČR, ovšem zásadní výhodou společnosti GDELS je skutečnost, že se v tomto směru již může chlubit i rozsáhlými reálnými výsledky. Průběh projektu vozidel Pandur II je názorným příkladem zapojení českých značek, jež tak zahájily kooperaci s firmou GDELS, v níž vesměs úspěšně pokračují. Dvě nejnovější varianty vozidla Pandur II se již dají charakterizovat jako výsledky českého vývoje a výroby, jelikož zapojení domácích firem bylo pro jejich vznik zcela zásadní. Společnost GDELS uzavřela i strategické dohody o spolupráci, takže se některé české firmy staly jejími partnery nebo subdodavateli, jak demonstrují případy značek Tatra Defence Vehicle, Ray Service či Meopta, které se již podílejí také na dodávkách GDELS pro zahraniční zákazníky. Se stejným postupem se samozřejmě počítá též pro bojová vozidla pěchoty, jestliže se Armáda ČR rozhodne pro typ ASCOD 2. Díky již vybudovaným i perspektivním vazbám firmy GDELS s domácím průmyslem se tak českým podnikům mohou otevřít cesty k mnoha vysoce lukrativním zakázkám.

 Autor: Petr Svoboda

Komentáře