EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Jaké cíle by měl mít Západ v ukrajinském konfliktu

 21. 02. 2023      kategorie: Události      22 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Ač se to někdy může zdát neuvěřitelné, současná válka na Ukrajině trvá již téměř 9 let.  Devět let, od ruské anexe Krymu v r. 2014, probíhá na Ukrajině konflikt, který svým rozsahem v Evropě od konce druhé světové války nemá obdoby. Současná, zostřená fáze, kdy v březnu minulého roku na Ukrajinu vstoupila oficiální ruská armáda, pak trvá již téměř rok a vše přitom naznačuje, že válka na Ukrajině se potáhne ještě poměrně dlouho.

tankukrajinaFoto: Současná, zostřená fáze, kdy v březnu minulého roku na Ukrajinu vstoupila oficiální ruská armáda, pak trvá již téměř rok a vše přitom naznačuje, že válka na Ukrajině se potáhne ještě poměrně dlouho. (ilustrační foto) | Ozbrojené síly Ukrajiny

Je navíc zřejmé, že konflikt na Ukrajině bezprostředně dotýká celé Evropy; především pak střední Evropy včetně České republiky, která je také v hledáčku čelných představitelů ruského režimu, toužících po obnovení sovětského impéria. To by nás mělo nutit k zamyšlení nad tím, jak by měl Západ dál k tomuto konfliktu přistupovat, a jaké cíle by si měl v tomto konfliktu stanovit.

Právě definování strategických cílů je ale složitější, než se může zdát. Chybné stanovení strategických cílů, smyslu válečných operací, často vede i k zvrácení výsledku celého válečného konfliktu, a znehodnocení válečného úsilí. Bylo tomu i v případě konfliktů vedených Západem – stačí si připomenout např. nedávnou válku v Afghánistánu. Tato zkušenost nám navíc ukazuje, že mylné definování strategických cílů může daný stát oslabit, a často dokonce vede k posílení protistrany. I to nám napovídá, že při stanovování strategických cílů je třeba postupovat s velkou rozvahou.

Úspěšný postup Ukrajiny

Na druhou stranu je ale patrné, že na nějaké přehodnocení dosavadních přístupů, ale i stanovení strategických cílů v ukrajinském konfliktu je možná ten nejlepší čas. V poslední době totiž ukrajinská armáda v této válce dosáhla celé řady úspěchů. Na mnoha místech se ukrajinské armádě podařilo zvrátit dosavadní průběh války, kdy ruská armáda jen neustále postupovala směrem na západ, ukrajinské armádě se dokonce daří vytlačovat ruskou armádu z okupovaného ukrajinského území. Samozřejmě, postup ukrajinských vojsk je i vzhledem k neobyčejné intenzitě bojů pomalý, a na některých místech ruské jednotky dokázaly realizovat i řadu úspěšných protiútoků. Přesto ukrajinská armáda postupuje kupředu, a lze očekávat, že tento postup bude dál pokračovat.

Je ovšem třeba připomenout, že těchto úspěchů Ukrajina dosahuje nejen díky statečnosti ukrajinských vojáků a celkové mobilizaci všech zdrojů Ukrajiny, ale také díky rozsáhlé pomoci ze strany západních států – pomoci jak vojenské, tak i politické a ekonomické. Právě tato součinnost vzrůstající akceschopnosti ukrajinské armády a západní pomoci zafungovala, a navzdory všem pochybovačům dokázala, že je schopna odolat agresi ruského režimu, a že jej může porážet. Ale i třeba právě proto je nyní nutné definovat, kam až by měl tento postup pokračovat. Bylo by velkou chybou tento úspěch nějak promarnit.

Prvořadý úkol - obnovení Ukrajiny v jejím plném rozsahu

Někdy se může zdát, jako bychom při snaze o definování strategických cílů Západu na Ukrajině zapomínali na to, co stálo na samotném začátku celého konfliktu – narušení územní integrity Ukrajiny, anexe Krymu, a následně i odtržení separatistických republik, Doněcka a Luhanska, což byl ovšem proces vyvolaný Moskvou a řízený ruskou armádou. Letošní připojení Doněcké a Luhanské republiky k Rusku pak naprosto jasně prokázalo, že cílem onoho odtržení nebyla nějaká touha po samostatnosti, resp. zbavení se závislosti na vládě v Kyjevu, ale pouhé podřízení Rusku. Toto narušení územní integrity Ukrajiny  a přisvojení ukrajinského území Ruskem bylo činem, který v moderní historii jen těžko nachází obdoby.

Letošní vpád ruských vojsk na Ukrajinu, na území, které nikdy nebylo obýváno ruskou menšinou, a zjevná snaha dobýt si celou Ukrajinu, situaci ještě dál zhoršil. Vše umocňuje i fakt, že obdobnou agresí Moskva vyhrožuje i dalším státům, především pobaltským zemím a Moldavsku. Ukrajinská válka tak vytvořila nebezpečný precedent, který by mohl být velice snadno a rychle napodoben.

Nemalou roli hraje i těžká humanitární, resp. ekonomická situace Ukrajiny, která se potýká nejen s hospodářským propadem, ale i rapidním zhoršením životní situace běžných Ukrajinců. To následně vede k emigraci velkého počtu Ukrajinců do zahraničí, což ovšem Ukrajinu oslabuje, a na druhou stranu vyvolává politické pnutí v zemích, kam Ukrajinci utíkají. I proto by mělo být hlavním cílem Evropy, potažmo celého Západu osvobození území Ukrajiny, a obnovení její územní integrity. Následně i ekonomické obnovení, což ovšem vzhledem k poškození území a infrastruktury Ukrajiny bude úkol přímo gigantický, a stejně tak i navrácení Ukrajinců do jejich vlasti. A tomuto úkolu by mělo být podřízeno vše.

Toto osvobození Ukrajiny a obnovení její územní integrity by ovšem mělo zahrnovat i anektovaný Krym, a území na východě Ukrajiny, tedy území oněch separatistických republik. Právě tento prvek jistě bude předmětem celé řady debat a kontroverzí. Už třeba proto, že tato území Rusko de iure začlenilo do svého území. A již nyní lze počítat s názory, že tato území jsou obývána převážně Rusy, kteří mají právo na své sebeurčení, a že Krym velkou část své moderní historie patřil Rusku atd. Na druhou stranu lze zmínit, že ona území na východě Ukrajiny jsou sice obývána ruskou menšinou, ale žilo zde i velké množství etnických Ukrajinců. Ti sice byli z části vyhnáni, ale mnoho jich zde stále žije. Obě skupiny samozřejmě mají svá práva, takže definování nějakého práva na sebeurčení je téměř nemožné. Obdobná situace je pak i v případě Krymu, obývaným převážně Tatary.

Se složitostí tohoto problému ovšem Rusko počítá – a zřejmě právě zde lze vidět příčinu, proč v těchto dnech Rusko navrhuje rozdělení Ukrajiny po vzoru Koreje, kdy by východní část Ukrajiny patřila Rusku, nebo by zde vznikl nějaký zdánlivě samostatný, ale ve skutečnosti loutkový stát podřízený Moskvě. Jde o mistrný tah, který je v souladu se starou sovětskou tradicí, zároveň nám tento tah napovídá, jak moc bude debata o území na východě Ukrajiny složitá, a s čím vším musí při této diskusi Západ, resp. Evropa počítat. Možná největším nebezpečím je, že se tato diskuse naprosto rozbředne, a bude trvat i celá léta. To by ovšem jen nahrálo Rusku a především režimu V. Putina, kterému dnešní válka v mnohém vyhovuje. Uznání práva Ruska na začlenění východní části Ukrajiny by navíc bylo výsměchem ukrajinskému obyvatelstvu, které v současnosti jasně podporuje ukrajinskou vládu v její snaze o znovuzískání území na východě Ukrajiny.

I proto by strategickým cílem  Západu v ukrajinském konfliktu mělo být obnovení ukrajinské suverenity v její plné územní celistvosti, a to včetně území separatistické Luhanské a Doněcké republiky, ale stejně tak i včetně Krymu. A z této pozice by Západ – v návaznosti na kroky a politiku ukrajinské vlády – neměl ustupovat ani o jediný milimetr. I takováto politika Západu jistě vyvolá určité kontroverze, a to třeba i v českém prostředí. Ale zkusme si položit otázku, jak bychom se tvářili my Češi, když by po nás Německo po druhé světové válce žádalo, aby Německu zůstalo jím obsazené území Sudet, kterého se sama vláda ČSR (byť pod německým tlakem) vzdala.

Klíčovou otázkou ovšem je, jak by se mělo postupovat dál, a zda by se vůbec mělo nějak postupovat dál za toto osvobození Ukrajiny a obnovení její územní celistvosti. I tato zdánlivě předčasná otázka je aktuální. Již dnes se totiž objevují požadavky, aby po skončení ukrajinské války byla vytvořena obdoba Norimberského či Haagského soudního tribunálu, a aby tímto soudem byli souzeni vrcholní ruští představitelé včetně samotného Putina. Je ale otázkou, zda by trvání na něčem takovém bylo skutečně správné, a zda by bylo prozíravé. Předně je třeba říci, že z hlediska ryze morálního by něco takového bylo správné. Vždyť Putin si jednoznačně nese svou odpovědnost za rozpoutání ukrajinského konfliktu; nebýt politiky V. Putina, vůbec by k tomuto konfliktu nedošlo. Obdobně si svůj podíl morální odpovědnosti za ukrajinský konflikt nesou i další představitelé ruského režimu. Jenže bohužel, jak tomu někdy bývá, tento společenský ideál je v rozporu s vojenskou a politickou realitou. Je nutné si uvědomit, že situace Ruska je, a i v budoucnosti bude jiná než situace zmíněného Německa po druhé světové válce. Německo bylo ve válce zcela poraženo, jeho válečný potenciál byl rozmetán. Jenže u Ruska to bude jiné. I v případě, že Rusko bude v tomto konfliktu poraženo, a stáhne se z okupovaného území Ukrajiny na své vlastní území, zůstane mu významný vojenský potenciál.

Je to dáno i tím, že ani dnes, přes všechny porážky a obrovské ztráty jak na životech, tak i na vojenské technice, potenciál Ruska zdaleka není vyčerpán. A jistě tomu nebude ani v případě ruského stažení z Ukrajiny. Musíme totiž vzít v potaz ruské vojenské myšlení, které ve svých teoretických přístupech (a to i na základě praktických historických zkušeností) počítá i s takovou možností. Pokud se Rusko rozhodne stáhnout z Ukrajiny, učiní to tehdy, když ještě bude mít dost sil. Rusko v takové chvíli nebude mít sílu na to, aby porazilo Ukrajinu, ale bude mít dost sil na to, aby si zajistilo ochranu svého vlastního území, a především politické přežití V. Putina. I po prohrané válce na Ukrajině tak bude mít režim V. Putina dostatečné ozbrojené síly, které budou schopny vést i další konflikt.

Vše dál umocňuje ruské vlastnictví jaderných zbraní, které jakoukoliv snahu o nalezení odpovědnosti za ukrajinský konflikt a oprávněné potrestání vrcholných představitelů putinovského Ruska zcela neguje. Vždyť přes všechny neúspěchy ruské armády Rusku  nadále zůstávají početné strategické síly, které válkou nebyly nijak postiženy. Rusko tak vlastní obrovský počet jaderných zbraní (a jejich nosičů), které mnohonásobně překračují sílu potřebnou k zničení celé planety Země. Jak lze něco takového překonat, jak jde takové nebezpečí negovat? Je navíc třeba počítat i s tím, že Rusko a jeho čelní političtí představitelé jsou ochotni v případě nouze tyto jaderné zbraně použít. I V. Putinovi a dalším je jasné, že pokud by Rusko své jaderné zbraně použilo, jistě by následovala odpověď Západu, především USA, a to patrně včetně odvetných jaderných útoků na ruské území. Jenže výroky V. Putina a dalších naznačují, že i s takovým nebezpečím V. Putin počítá, a je ochoten je podstoupit. V. Putin a další jaderné zbraně nevnímají jen jako pouhého geopolitického strašáka, ale jako reálně použitelný bojový systém!

A proto je nepravděpodobné, že by se podařilo dostat V. Putina a jeho spolupracovníky před nějaký mezinárodní soudní tribunál – rozhodně ne dokud má V. Putin možnost stisknout příslušné tlačítko jaderného kufříku. V Putin je tak ve zcela jiné situaci než A. Hitler a jeho spolupracovníci, ale také jiné než např. S. Miloševič. S. Miloševiče bylo možno dostat před soud v Haagu, protože jeho Srbsko nejenže bylo vojensky poraženo, ale především S. Miloševič neměl žádnou zbraň, díky které by se mohl vyhnout spravedlnosti. Ale V. Putin takovou zbraň má. Jak lze dostat před soud člověka, který má v rukou zbraň, která je s to zničit celý svět, a kterou daný člověk může použít jako poslední zbraň?

Svou roli ale hraje i faktor psychologický. Pokud by Západ až příliš trval na potrestání Putina ( a dalších představitelů ruského režimu), resp. jeho vydání mezinárodní spravedlnosti, pak by to mohlo zapůsobit zcela opačně, než Západ předpokládá. V potaz totiž musíme brát psychologii totalitních režimů, ale i poněkud specifickou ruskou mentalitu. Pokud by Západ bezpodmínečně trval na potrestání V. Putina, pak by se V. Putin cítil jako zvíře zahnané do kouta. Od takového člověka lze očekávat spíš čím dál ostřejší, až hysterické reakce. Touto reakcí může být i ono použití jaderných zbraní. Ale stejně tak to může být i nějaká jiná, obdobně nebezpečná protiakce coby akt poslední zoufalé sebeobrany. Lze něco takového riskovat, je to oprávněné?

Je také třeba brát v potaz, že režim V. Putina není tak pevný, jak se může na první pohled zdát, a neovládá Rusko stoprocentně. Je faktem, že V. Putinovi se za desetiletí jeho vlády podařilo vybudovat efektivní totalitní systém, který zasahuje do všech sfér veřejného života. Ale přesto tento režim není dokonalou totalitou; není ani tak propracovaný, jak tomu bylo v dobách Sovětského svazu. V Rusku tak proti V. Putinovi existuje i poměrně výrazná opozice. Nejde ani tak o demokratickou opozici, která je v Rusku tradičně slabá, ale spíše o opozici uvnitř putinovského režimu. Tuto opozici představují především lidé z jednotlivých ministerstev a vládních institucí – technokraté, kteří si dobře uvědomují, kam až Rusko politika V. Putina zavedla. V neposlední řadě také různí byznysmeni, kteří v důsledku ukrajinského konfliktu ztratili část svého majetku. Vzhledem k této narůstající opozici uvnitř systému může dojít i k pádu V. Putina. To ovšem nemusí automaticky znamenat pád Ruska, ale ani pád putinovského režimu. Lze spíš očekávat, že za takové situace by si ruské elity vybraly nového představitele Ruska – nějakého spíše prozápadně vystupujícího člověka. Ten by ruským elitám zajistil setrvání u moci, ale na druhou stranu by coby ústupek Západu ukončil tažení na Ukrajině, a zřejmě by souhlasil s návratem situace před r. 2014 (tedy včetně vrácení Krymu a území na východu Ukrajiny). A to by znamenalo tolik kýžený konec války.

I proto by bylo kontraproduktivní na Rusko, na ruský režim až příliš tlačit, a trvat na potrestání jeho představitelů. Mnohem lepší by bylo přistupovat k situaci s větším realismem, a třeba i s tolik zpochybňovaným pragmatismem. Samozřejmě, takový přístup Západu k Rusku by měl i svá úskalí. Situace by do jisté míry připomínala Irák S. Husajna, který byl r. 1990 poražen ve válce o Kuvajt, ale následně bylo Iráku dovoleno stáhnout svou armádu na své území, a na samotný Irák mezinárodní koalice nezaútočila. Režim S. Husajna tak dokázal přežít. A i později S. Husajn pokračoval ve své dobrodružné politice, což ve svých důsledcích vedlo až k válce v r. 2003, a poté definitivní porážce Iráku a pádu S. Husajna. Ale i tak bylo ono období irácké vlády S. Husajna mezi lety 1991 a 2003 přes svá negativa lepší než otevřený válečný konflikt se všemi jeho hrůzami.

Situace v případě Ruska a ukrajinského konfliktu je podobná. I po odchodu ruských vojsk z Ukrajiny by nadále v Rusku zůstával modernizovaný autoritativní režim, který by byl určitou protiváhou Západu. Nebyl by ale již pro Západ otevřeným protivníkem. Je možné, že by se takovýto režim po nějaké době pokusil o recidivu. Ale i to by bylo lepší než otevřený válečný konflikt, než hrozící nebezpečí použití jaderných zbraní. Neposlední výhodou takového řešení by pro Západ byl i faktor časový. Získaný čas by totiž Západ a především evropské státy mohly využít k posílení svých ozbrojených sil, které po dlouhá léta  trpěly nedostatečnými vojenskými výdaji. A takto vojensky posílená Evropa by byla nejlepší obranou proti případné opětovné agresi Ruska vůči Ukrajině či nějakému dalšímu evropskému státu.

Obdobně neprozíravé by byla i snaha „potrestat“ nejen režim V. Putina, ale i samotné Rusko. I takové úvahy se občas objevují, a v mnohé jsou oprávněné; vždyť Rusko je viníkem ukrajinského konfliktu. Je navíc i lidsky pochopitelné, že především představitelé radikálních proudů v ukrajinské společnosti volají po tom, aby Rusko neslo následky své politiky. Často se hovoří o tom, že by Rusko mělo po válce platit reparace. Objevují se ale i úvahy, že by Rusko mělo být (obdobně jako Německo po druhé světové válce) rozděleno na několik států, které by tak již nepředstavovaly nebezpečí pro Evropu. Takové úvahy jsou ale  mylné, a ve svých důsledcích jsou i nebezpečné. Oněm úvahám o rozdělení Ruska částečně nahrává i fakt, že v případě některých ruských regionů (Baškortostán atd.) se objevily zprávy o jejich nespokojenosti s ukrajinskou válkou, a o jejich možném odtržení od Ruska. Jenže takového scénáře by se Západ měl spíše obávat, místo aby jej podporoval.

Lze si totiž snadno představit, co by se stalo, kdyby se Rusko rozdělilo na několik států. Rozdělení Ruska by přerostlo v hádky o hranice, o území, a tyto hádky by rychle přerostly v ozbrojený konflikt. Ve prospěch takového konfliktu hraje i to, že území Ruska se skládá z regionů velikostně naprosto různorodých, od velkých entit rovnocenných s evropskými státy, až po miniaturní oblasti. Lze předpokládat, že velké regiony by měly snahu přisvojit si ty malé, a případně by i ony velké regiony, resp. nové státy bojovaly i mezi sebou.

Vše dál umocňuje i faktor ekonomický. V některých z regionů, u kterých se dnes projevují separatistické tendence, se totiž nalézají buď velké průmyslové podniky (Tatarstán), nebo se v nich nalézají naleziště strategických surovin. Lze pochybovat, že by se ono nové, zmenšené Rusko chtělo těchto bohatých regionů jen tak vzdát. Spíš lze očekávat, že by o ně začalo bojovat. Vznikla by tak celá série válečných konfliktů. Takovýto rozsáhlý konflikt by ale měl negativní vliv nejen na samotné Rusko, ale na prakticky celý svět včetně Evropy. Je zřejmé, že konflikt probíhající na území tak významného producenta ropy a zemního plynu, jakým je Rusko, by vystřelil ceny těchto komodit vzhůru. Nejde ale jen o faktor ekonomický. Je pravděpodobné, že by se takový konflikt přelil i do dalších bývalých zemí Sovětského svazu, a to včetně Ukrajiny.

Nemalou roli v tomto případě hraje opět faktor existence ruského jaderného arzenálu. Je totiž diskutabilní, zda by všechny jaderné zbraně získal jen jeden stát, ono nové, menší Rusko (ruské jaderné zbraně jsou rozmístěny v různých regionech Ruska). Pokud by nějaká z menších separatistických republik získala jaderné zbraně, pak by zřejmě také byla ochotna je použít - možná ještě víc než samotné Rusko. To by jistě vyvolalo další, obdobné reakce. Válka mezi jednotlivými regiony Ruska by se tak mohla rychle přeměnit v jadernou válku i s jejími dalekosáhlými důsledky.

Proti případným snahám potrestat Rusko bezpodmínečným vyžadováním reparací ( byť je to oprávněné), případně dokonce jeho rozdělením opět hovoří i faktor psychologický. Takovýto krok by totiž vehnal řadové Rusy do náruče putinovského režimu. Snaha rozdělit Rusko na několik států by popudila Rusy, stejně jako by každý národ popudila snaha rozbít jeho stát. Ostatně, ani Němci se nikdy nesmířili s rozdělením Německa po druhé světové válce. V případě Ruska a hlavně Rusů s jejich tradičně vlasteneckým cítěním by to pak bylo ještě silnější. Zatímco dnes popularita ukrajinského konfliktu v Rusku klesá a mnozí Rusové se  vyhýbají vojenské službě, v případě obrany Ruska a jeho územní integrity by to bylo jiné. Za takové situace by Rusové měli mnohem vyšší motivaci bojovat, zásadně by stoupla i bojová morálka ruské armády. Této situace by navíc dokázal putinovský režim  propagandisticky využít (zlý Západ chce rozbít naše Rusko, naši vlast, útočí přímo na nás).

Jakákoliv snaha jít dál za vyhnání Ruska z jím okupovaného území Ukrajiny, případně snaha Rusko nějak potrestat je tedy velmi kontroverzní – a to i v případě, že by to bylo z hlediska morálního správné. Každý, i třeba jen dílčí krok by mohl mít negativní následky, a to i pro Evropu, pro Západ. I proto by měl Západ při stanovování svých strategických cílů v ukrajinském konfliktu postupovat velmi uvážlivě. Jakákoliv chyba by se nám všem mohla ošklivě vymstít.

Zdroj: defensenews.com, foreignpolicy.com

 Autor: David Khol

Komentáře

David

22. 02. 2023, 13:22

Pro John Battler a Zdeněk - souhlas, i podle mě je nějaká vize Putina v Haagu mylná, proto se snažím v článku na to upozorňovat. A co se týče Krymu - mnozí říkají, že je pro Rusy něčím posvátným. Jenže stejně tak jej vnímají i Ukrajinci. Možná byli ochotni se ho vzdát před lety, po anexi Krymu. Ale dnes, po vypuknutí otevřené války už to Ukrajinci vnímají úplně jinak, a chtějí osvobození celého svého území včetně Krymu. není to přitom jen otázka vrcholné ukrajinské reprezentace včetně Zelenského, ale i běžných Ukrajinců - stačí si s nimi promluvit

David

22. 02. 2023, 13:18

Pro Šebesta - se zpochybňováním samostatnosti pobaltských států zařčal Putin již krátce po svém nástupu do funkce. a je to čím dál výraznější, opakovaně těmto státům také vyhrožoval napadením. Stejně tak putin vyhrožuje i polsku. A obdobně se vyjadřují i další představitelé ruského režimu, není to jen otázka nějakých extremistů. Takže to nebezpečí tu je, a je velmi reálné. Chování Turecka vůči Kypru je i z tohoto důvodu něčím zcela jiným

Béďa2

21. 02. 2023, 16:56

Na army web nadstandardní článek, v obecne rovine se pod něj podepisuji,.ale necidim jako realneosvoboueni Krymu, zde predpokladam by pouziti taktickych jadernych zbraní bylo jisté...

JohnBattler

21. 02. 2023, 15:42

Jsem zarytý podporovatel Ukrajiny a nesnáším Rusko, ale vidím situaci trochu více pesimisticky. Pro mě osobně by bylo kompletní obnovení Ukrajinského území velkou výhrou, ale podle mě se tak nestane. Ukrajinské armádě došel dech a západní pomoc je bohužel nedostatečná, takže v současnosti bych za úspěch považoval návrat před 24.2.2022 co se území týče a ukončení války. Že Ukrajina získá vše včetně Krymu je opravdu asi příliš divoká realita, ale kéž by se tak stalo. Každopádně pokud by Krym měl stát statitisíce (Ukrajinských) životů tak to za to nestojí.

Reparace nebo Putin v Haagu to už je opravdu hodně vzdálená realita. Spíše bude úspěch válku ukončit na nějakých přijatelných liniích, pak spusti novou železnou oponu a nechát Rusáky shnít v jejich zaostalé vlasti. Už si jenou vyzkoušeli že SSSR zaostával výrazně za západem, tak jim dejme druhou šanci aby zůstali za zbytek rozvinutého světa. My musím udělat vše proto aby jim vyschly zdroje příjmů takže omezit fosilní paliva co nejvíc, což je i v souladu s naší klimatickou politikou, takže zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Samozřejmě pořád je to daleko, abychom si mohli říct, že Ruska ropa potřeba není.

Zdeněk

21. 02. 2023, 16:50

JohnBattler

- co se týká Krymu, naprosto souhlasím a jsem přesvědčen, že ani Ukrajinci ho nehodlají skutečně dobývat, za snad reálné považuji ničení vojenské infrastruktury střelami dlouhého doletu a následně přinucení Ruska se stáhnout.

- co se týká vyčerpání UA můžete mít pochopitelně pravdu, informací je málo a veřejné jsou jistě "řízené" (vzpomeňme na zaručené informace před Charkovskou ofenzívou), na druhou stranu může jít také o chytrou taktiku, kdy útočník má vždy větší ztráty a ruští mobici jsou v útoku daleko méně efektivní, než pokud by se pouze bránili.

- za rozhodující považuji zda se Západ rozhodne dodat střely dlouhého dosahu, pokud ano, tak se ruské zásobování jednoduše zhroutí.

Šebesta

21. 02. 2023, 14:04

Pro David. Děkuji pane autore za reakci. To co píšete že to řekl Putin je možná pravda ale byla to podle mne spíše reakce na to že západ nemá zájem Rusko akceptovat. Ale uznejte sám jakou má logiku když bývalé satelity plus L-L-E nejdříve vstoupily do NATO Rusku to nevadilo a nyní když už v NATO jsou tak se Rusové budou snažit je napadnout ? To ale znamená vést válku proti NATU ? Má to logiku ? Když chtěli Rusové jak vy tvrdite naplnit své imperilání zájmy mohli to udělat před vstoupením oněch zemí do NATO. Podle mne jde Putinovi výhradně o Ukrajinu a když tvrdíte co Putin řekl tak to taky řekl že jde o Ukrajinu. No a neshodneme se ani v otázce Kypru. Podle mne turecká i ruská agrese je zcela totožná rozdíl je v tom že Turecko bylo člen NATO a NATO jak jsem byl někým poučen nemůže zasahnout proti svým spojencům.Dále odpor Kypru byl vemi slabý ale princip je stejný. Pokud se nepletu tureckou kyperskou republiku dodnes skoro nikdo neakceptuje. Ještě jeden rozdíl tu určitě je. Turecká agrese na rozdíl od té ruské loni proběhla v době antagonistických paktů NATO a VS. NATO tudiž mělo primárně jiné zájmy než řešit nějakou lokální tureckou agresi. Jejich hlavním soupeřem byla VS a ve Vietnamu právě končila válka. V tom je určitě rozdí ale jinak je agrese jako agrese.

Zdeněk

21. 02. 2023, 14:27

Šebesta, neschopnost myšlenku udržet, komplementárně spojená s neschopností myšlenku opustit, to je jednoznačně tragédie - prosím vyřiď mou osobní kondolenci rodině ...

p.s. můžeš křičet, že agrese je vždy agrese, to ti dokonce i s výhradami podepíši, ale ruSSko si svůj příděl "povolených" agresí vyčerpalo v Podněstří a během první války v Čečně.
Navíc, na Kypru se mezi sebou etničtí Turci a Řekové rvali jak psi nejméně od roku 1965 a řecká vojenská chunta to podporovala, takže v tomto ohledu bylo odůvodnění agrese, jakkoliv nelegální, alespoň založeno na faktech. Naproti tomu na Ukrajině byl víceméně klid, tedy až do okamžiku, než se zjistilo, že na Donbase jsou druhé největší zásoby plynu v Evropě a Ukrajina začala jednat se Západem o těžbě, včetně předběžného průzkumu a prvních vrtů v Černém moři.

Šebesta

21. 02. 2023, 15:48

Agrese je agrese to vím i bez tebe. Troufnu si i tvrdit že jsem objektivnější než ty. Agrese bylo vraždění civilstů letadly NATO v  roce 1999 jakož i přepadení Ukrajiny loni Ruskem to je bez diskuse. Já s tím problém nemám. To ty tu furt meleš nějaké bludy že to bombardování Srbska bylo správné. Neni-liž pravda ? Já jsem nikdy neřekl že Rusko není agresor určitě je celou dobu pouze tvrdím že při dobré vůli se tomu možná dalo zabránit. Tu dobrou vůli mělo mít NATO.

Zdeněk

21. 02. 2023, 16:10

Šebesta, nemáš rád NATO, prosím tvoje věc, jsi přesvědčen o své objektivitě, což je logiky hovadina, ale já tě přesvědčovat nebudu (já mám rád Západ, ale za objektivního bych sám sebe nikdy neoznačil, navzdory tomu, že se vždy snažím řídit fakty).

Rusko napadlo Ukrajinu, která nebyla členem NATO a ani nevedla přístupová jednání, pod záminkou denacifikace a demilitarizace, o NATO v tom blábolu není ani zmínka, jak mohlo mít tedy NATO dobrou vůli?

p.s. Bombardování Srbska NATem bylo správné a bylo to konstatováno i mezinárodními institucemi, Srbsko bylo mnohokrát varováno a NATO poskytlo Srbsku minimálně půl roku na ukončení operací v Kosovu, stejně tak existovaly návrhy na přítomnost mezinárodních sil v Kosovu, které byly ze strany Srbska odmítnuty.
NATO nikdy záměrně, zdůrazňuji záměrně, neútočilo na civilní cíle s jedinou výjimkou, a to byl útok na budovu srbské televize, nicméně i v tomto případě se jednalo u útok na cíl podporující válečné úsilí a šířící propagandu.

Mark

21. 02. 2023, 10:16

Putin sám svým přebujelým egem propásl šanci jakžtakž ukončit už před mnohými měsíci tuto válku a uchlácholit veřejné mínění v Rusku o velkém vítězství Ruska. V dobách kdy se ten blázen Putin odvolával na nějakou jím vymyšlenou denacifikací, demilitarizací měl poznat, že přepadením zbytku Ukrajiny si ukrojil až moc velké sousto, na které prostě ti bezmozci nemají a měl se stáhnout z Ukrajiny a chvástat se jak to tam aspoň pořadně rozmlátil, rozbořil. Nakonec to je přesně to co Rusové umí dokonalé, vše rozmlátit. Nyní, vlastně už pár měsíců Putinovi nic jiného nezbývá než dál na Ukrajině vraždit, zabíjet, ničit, bořit a to jen díky svými hloupými rozhodnutími jako třeba uznat okupovaná území Ukrajiny za součást Ruské federace.
Ukrajině by se rozhodně mělo dál pomáhat a to i dodávkami zbraní v co největší míře a to i z toho důvodů, abychom aspoň trochu smyli naší vlastní minulost, kdy roky 38, 68 někdy slouží pro naše sousedy k různým vtipům.

Bombero

21. 02. 2023, 09:57

šebesta- a kdo v osn zablokoval pomoc srbům?Nebylo to náhodou russko?A samo osn pak označilo zásah za potřebný, i když k tomu nemohlo dát mandát. A že vám stejnou absenci mandátu nevadí v gruzii, afgánu, osetiiukrajině a tak by se dalo pokračovat. Kolikrát mělo russko při svých výbojích mandát osn?Já by ch řekl, že NULA

David

21. 02. 2023, 09:29

Pro Šebesta. Coby autor si dovoluji konstatovat, že nemám černobílé vidění, naopak se snažím proti němu bojovat. To, že Putin touží obnovit sovětské impérium, řekl jak sám Putin, tak i další představitelé Ruska. Ano, některé postsovětské státy vstoupily do NATO ( a jistě přibudou i další). Ale to bylo právě z  důvodu obavy z Ruska. Učinily to navíc samy tyto země, dobrovolně, a na základě široké podpory své veřejnosti, a Rusko nemá žádné právo těmto státům diktovat. Turecké napadení Kypru - byť s ním také nesouhlasím - bylo něčím principálně zcela jiným, srovnáváte jablka s hruškami

Zdeněk

21. 02. 2023, 10:12

pro David Khol,

domnívám se, že logicky uvažujícímu člověku musí být z vašeho článku jasné, že Vy máte černobílé vidění světa asi tak stejné, jako jsou zvolený prezident Petr Pavel nebo premiér Petr Fiala válečnými štváči. Je to prostě hloupost. To, že válku nazveme válkou neznamená, že jsme válku začali.

Plně souhlasím s Vašim názorem, že Rusko nesmí být zatlačeno do kouta - nesmíme zopakovat chyby Versailleského diktátu, stejně tak by byla katastrofa neřízený rozpad RF - nahánění jaderných hlavic v 90. letech 20 století by bylo slabým odvarem toho, co by nás čekalo nyní. Ovšem na druhou stranu, Rusko nesmí jen tak vyváznout, nevěřím sice v trvalý mír a lásku mezi národy, ovšem imperiální války, genocida a naprostý výsměch mezinárodnímu právu a smlouvám, to nesmí dostat minimálně v Evropě (a nejlépe i ve Světě) šanci, protože jinak nás doopravdy čeká 3. světová válka.

Bohužel jsem přesvědčen, že p. Šebesta používá historií jako přesný návod k řešení krizí. Pokud jsme něco jako svět vyřešili před 50 nebo 100 lety nějakým způsobem, je podle něj vhodné to tak vyřešit znovu. Trochu mě děsí, co by se stalo, kdyby otevřel Bibli.
Přitom historie má sloužit hlavně jako inspirace a varování - pokud řešení fungovalo, prosím použijme ho, ovšem pokud nefunguje, musíme nalézt jiné řešení.

Zdeněk

21. 02. 2023, 08:46

Velmi rozumná úvaha, se kterou se dá většinově souhlasit, nicméně je třeba zajistit, aby imperiální a jednoznačně dobyvatelské touhy byly potlačeny nejenom u Ruska, ale i dalších států.
K tomu je ovšem třeba, aby OSN opět získalo sílu a respekt, neboť jsem přesvědčen, že sklouzává k osudu předválečné SN.

Šebesta

21. 02. 2023, 08:51

Pro Zdeněk to aby OSN mělo svůj respekt bude asi problém . Mocnosti mají právo veta a navzájem si své agrese vždy prosadí i bez mandátu OSN a tvrdí že na to měly nárok. Viz.USA plus NATO při bombardovaní Srbska nebo nyní Rusko nebo i Čina pokudy by třeba anektovala Tchajvan

Zdeněk

21. 02. 2023, 09:00

Šebesta, co to je Čína? Jo, ty myslíš vzbouřenecký Severní Taiwan, který od roku 1949 ovládá komunistická lůza? Ano souhlasím, už je na čase s tím něco konečně udělat ...

Šebesta

21. 02. 2023, 14:19

Zdenek nevypil jsi několik sklenek ? Řekni mi ty chytrá hlavo jak chceš zajistit větší autoritu OSN když všechny mocnosti si dělají co chcou a když dojde k nějaké akci logicky nikdy nemají mandát OSN ! Viz. třeba NATO při bombardování Jugoslávie nebo USA v Iráku 2003 nebo nyní Rusko 2022. Vždy když jedna strana něco udělá tak druhá mocnost nebo i více s tím nesouhlasí a nejen ony třeba při bombardování Jugoslávie 1999 s tím souhlasily hlavně státy NATO a dokonce některé i ev.země mimo NATO byly proti . Podle mne tento problém nebude dlouho odstraněn takže mnohé další akce budou často bez souhlasu OSN. Hlavní hráči USA,RUSKO a Čína se těžko někdy shodnou když každá má svůj zájem a může být zcela v rozporu s tím co chce druhý či druzí.

Zdeněk

21. 02. 2023, 15:04

Šebesta, zjisti si něco o operaci Avarice ... ale v angličtině, v češtině to nevychutnáš.

Šebesta

21. 02. 2023, 15:21

Nic si zjišťovat nebudu- Asi nemáš argument. Pokud jsi to nepochopil bavíme se o nefunkčnosti OSN.

Zdeněk

21. 02. 2023, 15:26

Ale to je jenom tvoje škoda, ale na druhou stranu, ono by se totiž mohlo ukázat, že zásah v Iráku byl oprávněný a já tě nechci mít na svědomí ...

Šebesta

21. 02. 2023, 08:40

Autor textu je podle mne člověk který má černobilé vidění světa a hned v úvodu lže . Není navíc objektivní . Putin (Rusko) podle něho touží po obnovení sovětského imperia . To je přece nesmysl který lze snadno vyvrátit. Rusko za Jelcina i za Putina akceptovalo vstup svých byvalých satelitů do NATO a nejen to  do NATO vstoupily i bývalé sovětské republiky L-L-E. To co se občas z Moskvy ozývá je spíš jalová retorika která nemá realný podklad a podle mne není myšlená vážně a je spíš reakci Ruska na to že západ si neumí a nechce najít k Rusku cestu. Už jsem zde psal jednou v souvislosti s jiným článkem o dvojaké a falešné politice NATO i EU nebo chcete-li obecně západu. To jak se Rusko zachovalo (agrese) k Ukrajině je podle mne zcela totožné s tím jak se svého času zachovalo Turecko ke Kypru. Mimochodem právě zde byl před časem právě onen incident zmíněn. Jak u Turecka v roce 1974 (už tehdy bylo v NATO) tak nyní u Ruska byl hlavní cíl ochránit svou nacionalitu. Rusové to je pravda chtěli obsadit celou Ukrajinu to samé by ale nepochybně udělali i Turci jenže byli v NATO a obsazení severní části Kypru jim zatím stačilo nechtěli dál draždit NATO.Jinak jak jsem psal princip byl stejný, od obou to byla agrese . Rozdíly byly v tom že Turci narazili na slabý odpor a NATO jim žádný problém nedělalo a pochopitelně Kypr je mnohem menší než Ukrajina.

Zdeněk

21. 02. 2023, 08:52

Šebesta, gratuluji. Ty jsi živoucí důkaz Cimrmanova externismu - "Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací. To samozřejmě ještě tenkrát vzbudilo rozpaky, nemyslete si."