EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

KNDS a Arquus projektují digitální dvojče obrněnce VBCI – cílem je vyšší efektivita údržby

 16. 02. 2024      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V pondělí 12. února 2024 vydaly společnosti Nexter (francouzská divize KNDS) a Arquus oznámení, v němž odhalily svou spolupráci s francouzským Generálním ředitelstvím pro vyzbrojování (DGA) na inovativním projektu: vývoji demonstrátoru digitálního dvojčete kolového bojového vozidla pěchoty VBCI. Tento projekt je součástí iniciativy "Digitalizace operační údržby" NumCo.

Iniciativa je výsledkem trvalého úsilí o zvýšení dostupnosti a spolehlivosti vojenské techniky, což je pro francouzskou armádu nejvyšší prioritou. Ta již v roce 2020 vyjádřila ambici využívat nejmodernější technologie k minimalizaci odstávek své pozemní techniky. Mezi tyto technologie patří využití pokročilých senzorů pro monitorování stavu vybavení a aplikace 3D tisku pro optimalizaci údržby.

vbciFoto: Kolové obrněné vozidlo VBCI francouzské armády | Selvejp / CC BY-SA 3.0

Program ERMES, který v letech 2019 až 2021 realizovala společnost Nexter, již zdůraznil výhody systémů HUMS (Health and Usage Monitoring Systems) pro monitorování stavu BVP, což usnadňuje efektivnější správu těchto vozidel. Digitální dvojče VBCI, navržené v projektu NumCo, představuje v této oblasti významný pokrok. Jedná se o virtuální repliku, která umožní simulovat a analyzovat výkonnost a potřeby údržby vozidla v reálném čase. Tato technologie slibuje významné zlepšení provozní údržby vozidel prostřednictvím pokročilých simulací a podporuje společné úsilí odborníků z průmyslu, DGA a francouzské armády.

Hlavní výhoda tohoto systému spočívá v jeho schopnosti vytvořit přesnou virtuální repliku vozidla, která integruje reálné a simulované údaje a umožňuje předvídat a analyzovat výkonnost vozidla v různých scénářích. Toto pokročilé modelování umožňuje inženýrům, technikům a osobám s rozhodovací pravomocí z obranného průmyslu, DGA a armády efektivněji spolupracovat při konstrukci a údržbě vozidel.

Jedním z klíčových přínosů digitálního dvojčete je prediktivní údržba. Díky senzorům HUMS instalovaným na vozidlech shromažďuje systém komplexní údaje o jejich stavu a používání. Tato data jsou následně analyzována a transformována do digitálních modelů, které předpovídají životnost mechanických součástí a identifikují potenciální rizika poruch dříve, než k nim dojde. Předvídáním těchto problémů systém umožňuje přesnější plánování operací údržby, čímž se zkracují prostoje a zlepšuje provozní dostupnost vozidel.

Digitální dvojče navíc usnadňuje diagnostiku poruch tím, že poskytuje podrobné zobrazení stavu vozidla v reálném čase. To urychluje proces odstraňování poruch a zajišťuje, že zásahy údržby jsou cílenější i účinnější, a to na základě přesných údajů, nikoli předpokladů.

V neposlední řadě projekt NumCo díky svému postupnému a agilnímu přístupu předpokládá neustálé zlepšování systému digitálního dvojčete. Na základě údajů shromážděných z vozidla s přístroji se bude systém vyvíjet tak, aby nabízel ještě přesnější analýzy a lepší předpovědi údržby. Tento přístup zajistí, že digitální dvojče zůstane na špičce technologie a bude i nadále vyhovovat měnícím se potřebám armády.

Vývoj tohoto digitálního dvojčete se bude řídit agilním a postupným přístupem a bude se opírat o údaje shromážděné z 20 vozidel vybavených systémem HUMS. Tyto informace budou sloužit prediktivním algoritmům schopným vyhodnocovat životnost mechanických součástí a předvídat případné poruchy, což usnadní diagnostiku a plánování údržby.

Tento ambiciózní projekt by mohl způsobit revoluci v řízení údržby a technického monitorování obrněných vozidel a nabízí slibnou perspektivu modernizace postupů provozní údržby v armádě. Společnosti Nexter a Arquus si představují toto digitální dvojče jako klíčovou součást svých budoucích nabídek pro modernizaci vojenského vozového parku, což znamená zlom v optimalizaci provozní údržby vojenské techniky.

Zdroj: armyrecognition.com

Komentáře