EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Konvenční arzenál Kim-čong-una

 19. 04. 2023      kategorie: Úvaha      16 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Severní Korea je státem, který si rozhodně nemůže stěžovat na nezájem světových médií. Je tomu spíše naopak – je až neuvěřitelné, jakou úlohu tento relativně malý stát (s rozlohou menší než bývalé Československo) s cca 26 miliony obyvatel) v mezinárodní politice sehrává. Tento zájem je dán i politikou diktátora Kim-čong-una, jehož výroky někdy působí téměř absurdně. Avšak i přes rétoriku Kim-čong-una musí brát svět Severní Koreu vážně. Tato země se opírá o reálnou sílu – početnou severokorejskou armádu a její obrovský vojenský arzenál.

shutterstock_397274650Foto: Severokorejská armáda představuje jedinečný fenomén. Jde o jednu z nejsilnějších, nejpočetnějších armád světa, naprosto neúměrnou velikosti země. | Shutterstock

Při posuzování síly severokorejské armády, a tedy i vojenského potenciálu Severní Koreje se někdy pozornost světové veřejnosti chybně soustřeďuje pouze na strategické rakety, potažmo i na jaderné zbraně. Je to vcelku přirozené, právě balistické rakety, schopné ohrozit jak velkou část Asie, tak i USA, představují největší údernou sílu Severní Koreje. A jen díky nim může Severní Korea hrát ve světové politice tak významnou roli, neúměrnou její velikosti, ale i jejímu ekonomickému významu. Jenže vedle těchto balistických raket a jaderných zbraní disponuje Severní Korea také impozantním arzenálem konvenčních zbraní, které jsou nebezpečné možná stejně jako ony strategické rakety. V posledních letech navíc Severní Korea představila hned celou řadu moderně vyhlížejících zbraní. Ty pak ukazují na až překvapivý kvalitativní posun celé severokorejské armády, a i proto stojí za to si jich blíže povšimnout.

Severokorejská armáda

Severokorejská armáda představuje jedinečný fenomén. Jde o jednu z nejsilnějších, nejpočetnějších armád světa, naprosto neúměrnou velikosti země. Toho bylo dosaženo díky tomu, že právě na armádu je v Severní Koreji soustředěna prakticky veškerá pozornost státního aparátu, a na armádu jsou vynakládány obrovské prostředky (podle různých odhadů cca 25% HNP, což je v současnosti nejvyšší hodnota na světě). Severní Korea navíc početnost své armády neustále navyšuje. Díky tomu dnes má severokorejská armáda cca 1,28 milionu vojáků, z čehož pozemní vojsko čítá více než 1 mil. vojáků. Tato armáda disponuje obrovským množstvím zbraní, jejichž počty jsou opět zcela neúměrné velikosti státu. Severokorejská armáda tak má vůči počtu obyvatel státu největší počet tanků, nejvyšší počet děl atd.

Po dlouhá léta byla severokorejská armáda vnímána jako sice početná, ale disponující pouze zastaralou technikou. A skutečně tomu tak bylo. Převážnou část její výzbroje tvořily starší zbraně především sovětského původu, resp. jejich čínské kopie – tanky T-55 a čínské T-59, obrněné transportéry BTR-50 atd. Jenže toto vnímání severokorejské armády coby skanzenu vojenské techniky je mylné. V  posledních desetiletích se totiž tato situace zcela změnila, protože severokorejská armáda začala svůj arzenál výrazně modernizovat.

Do značné míry je to zásluhou severokorejského zbrojního průmyslu. Právě na jeho vybudování totiž severokorejský systém hodně spoléhá – plně v souladu se státní filozofií ču-čche, spoléhání se na vlastní síly. Severní Korea tak ve svých vyzbrojovacích plánech usiluje o autarkii, o nezávislost na zahraničních dodavatelích (a to včetně i těch spřátelených jako je Rusko a Čína). Díky dlouhodobému úsilí se to Severní Koreji téměř podařilo – a tak dnes Severní Korea téměř nedováží ze zahraničí zbraňové systémy.

Snad nejvíc je to přitom vidět právě ve výzbroji pozemního vojska, jehož potřeby plně saturuje domácí zbrojní průmysl. Po dlouhá desetiletí severokorejský zbrojní průmysl produkoval především kopie starších sovětských, potažmo čínských zbraní. Jejich modifikacemi se ale severokorejští konstruktéři postupně dostávali k vlastním řešením. Dnes tak lze ve většině kategorií mluvit o svébytné severokorejské škole.

V posledním desetiletí – což se přitom zhruba kryje s vládou Kim-čong-una - lze pozorovat další jev. Severokorejský zbrojní průmysl nejenže je schopen přicházet s vlastními konstrukcemi, ale dokázal představit i zbraňové systémy, které působí až překvapivě moderně. A právě tyto moderní zbraně dávají severokorejské armádě zcela jinou úroveň. Zde je nutno podotknout, že u mnoha zbraňových systémů není známo jejich oficiální jméno. Často jsou proto tyto zbraňové systémy nazývány jen západním kódem, který je obvykle odvozen od roku, kdy byl daný systém představen, případně i podle místa, kde byl poprvé spatřen. Bude tak tomu i u některých zmíněných systémů.

Tanky

Na prvním místě lze uvést tanky. Právě mohutné tankové vojsko je pro severokorejskou armádu příznačné. Severní Korea disponuje podle dostupných údajů obrovským počtem cca 5500 tanků, včetně menšího počtu tanků lehkých. Velká část tohoto arzenálu je ale zastaralá. V Severní Koreji slouží dosud i druhoválečné tanky T-34, patrně ovšem pouze pro přehlídkové účely. Ve velkých počtech slouží i tanky T-54 a T-55, případně i jejich čínské kopie T-59 – tedy tanky zcela zastaralé. Severokorejský průmysl ale dokázal přijít i s vlastními konstrukcemi tanků. Jako základ severokorejským konstruktérům posloužil sovětský tank T-62 – Sovětský svaz totiž svého času prodal Severní Koreji jak licenci na výrobu těchto tanků, tak i potřebné technologie. Na licenční výrobu tanků T-62 dokázali Severokorejci navázat výrobou tanků Chon-ma-ho. Tanky Chon-ma-ho dál rozvíjely konstrukci tanků T-62, měly ale již jiný tvar věže, přídavné pancéřování atd. Postupně tak vzniklo celkem šest modifikací těchto tanků.

Na konstrukci tanků Chon-ma-ho navázal tank Pook-pong-ho.V konstrukci tanku Pook-pong-ho ovšem již téměř nelze rozeznat prvky původního tanku T-62. Tank Pook-pong-ho má delší trup, jiný tvar věže. Významnou změnou je i použití kanonu 125 mm.  Dalším severokorejským tankem se stal typ Songun-ho, který je technicky blízký typu Pook-pong-ho, od něhož se liší pouze odlévanou, polokulovitou věží.

Nejnovějším tankem severokorejské armády je typ, u kterého dosud není ani známo jeho jméno, a který je nazýván jako M-2020 – podle monumentální přehlídky uskutečněné v roce 2020, na které byl poprvé představen. Tank M-2020 vyvolal v zahraničí řadu diskusí. Tank M-2020 se totiž zcela liší od předchozích severokorejských tanků. Vyznačuje se totiž moderními tvary, díky nimž je podobný americkému tanku M-1 Abrams, případně ruskému tanku T-14 Armata. I proto se objevily názory, že tyto tanky jsou pouze jakýmisi maketami. Jenže od té doby byl tank M-2020 představen na několika dalších přehlídkách, a proto lze u tanku M-2020 dojít k několika závěrům.

Předně je zřejmé, že jde o skutečný tank, a nikoliv o nějakou maketu. Naznačuje to i chování tanku při jízdě atd. To, že má tank M-2020 takové tvary, jaké má, je dáno jednoduše tím, že jeho konstruktéři se potýkají se stejnými výzvami jako konstruktéři západních tanků, a logicky používají i podobná řešení. I díky moderním tvarům M-2020 je pak zřejmé, že tento tank disponuje kompozitním pancéřováním, díky čemuž bude předstihovat pancéřování ruských tanků. Někdy se objevují názory, že za líbivými tvary tanku M-2020 se skrývá obdoba tanku T-72. Jenže pokud se na tank M-2020 podíváme podrobněji, pak vidíme, že s tankem T-72 tento tank nemá nic společného. S tankem T-72 pojí M-2020 možná jenom kanon 125 mm, i ten ale představuje severokorejskou konstrukci, která je od kanonu 2A46 pouze odvozena.

Zajímavé je, že tank M-2020 disponuje i pomocnou výzbrojí, představovanou protiletadlovými raketami a protitankovými raketami Bulsae, odpalovanými ze zvláštních schránek. Jde o unikátní řešení, které je ale pro severokorejskou tankovou školu typické, a které bylo použito i u některých verzí tanku Chon-ma-ho. Otázkou samozřejmě je úroveň systému řízení palby, pozorovacích prostředků atd. Zde je ale třeba uvést, že Severní Korea díky průmyslové špionáži dokázala získat i některé pokročilejší západní systémy.

Celkově lze tedy tank M-2020 považovat za moderní tank. Je samozřejmě otázkou, zda jej lze srovnávat s nejmodernějšími západními tanky, jako jsou poslední verze tanku M-1 Abrams atd. Na druhou stranu je ale třeba říci, že taková srovnání jsou vždy velice subjektivní. Je ale patrné, že tank M-2020 nijak výrazně nezaostává.

Nejdůležitější je ovšem samotný fakt, že tank M-2020 je již sériově vyráběn. Na přehlídkách se totiž objevilo již větší množství těchto tanků. To, že je M-2020 sériově vyráběn, znamená nesmírně mnoho. Nabízí se srovnání s Íránem. Irán v nedávné minulosti představil hned celou řadu tankových konstrukcí – např. tanky Zulfiqar hned několika verzí. Žádná z nich ale nebyla vyrobena ve větším množství. A poslední tank íránský Kowsar, de facto kope ruského tanku T-90, se dosud také nepodařilo dostat do sériové výroby. Obdobně se nabízí srovnání s Ruskem. Ruský tankový průmysl sice dokázal vyvinout tank T-14 Armata, jenže ten se nepodařilo dostat do sériové výroby, a ruská armáda se proto musí stále spoléhat na tanky T-72/90. Severní Korea tak svou konstrukcí tanku M-2020 oba tyto státy předčí, navíc se bude jistě snažit počty těchto tanků dál navyšovat.

Kolové obrněné transportéry

Zajímavá je kategorie kolových obrněných transportérů. Zde byl vývoj podobný tankové technice. Po dlouhá léta se severokorejská armáda spoléhala na starší sovětské typy BTR-152 a BTR-60. Tedy typy jednoznačně zastaralé, nehodící se pro moderní boj.

Výraznou změnou se staly ruské obrněné transportéry BTR-80, získané v devadesátých letech. Ty nejenže posílily severokorejskou armádu, ale posloužily i jako technologický vzorek. Na bázi obrněných transportérů totiž vznikly severokorejské obrněné transportéry M-2010, které byly představeny jak v osmikolové, tak i šestikolové verzi. Obrněné transportéry M-2010, prakticky se nelišící od typu BTR-80, se mohou zdát jako zastaralé. S typem BTR-80 totiž sdílí zastaralou koncepci s motorem vzadu. Jenže bylo by chybné proto typ M-2010 podceňovat. Lze ostatně připomenout, že obrněné transportéry BTR-80/82 jsou dnes úspěšně nasazovány v ukrajinském konfliktu. Severní Korea ale dokázala přijít i s modernější konstrukcí kolového obrněného transportéru. Na již zmíněné přehlídce v r. 2020 byl totiž představen i moderní kolový obrněný transportér, který nápadně připomíná americký typ Stryker. Jde tedy o moderní obrněný transportér s moderní koncepcí s prostorem pro výsadek na zádi vozidla.

U nového severokorejského transportéru je zajímavé, že zatím byl představen jen v podpůrných verzích - jako nosič protitankových raket Bulsae, ale i verze s kanonem 76 či 85 mm. Obvykle tomu přitom bývá naopak – nejprve je představena základní verze, a až potom podpůrné varianty. Na druhou stranu je třeba zmínit, že Severní Korea disponuje technologiemi pro výronu malorážových kanonů, nebylo by tedy pro ni tedy problém vyvinout klasické kolové bojové vozidlo pěchoty.

Opět se nabízí srovnání s Ruskem či Íránem. Rusko sice dokázalo vyvinout moderní obrněný transportér K-17 Bumerang, který je zjevně i modernější než severokorejské vozidlo. Jenže typ K-17 se dosud nepodařilo dovést do sériové výroby. Írán se pak i dnes spoléhá na letitý, BTR-60. I v tomto směru tak Severní Korea výrazně předčí své mnohem větší souputníky.

Pásová BVP

Odlišná situace je v kategorii pásových vozidel pěchoty, BVP, která jsou přitom nedílnou součástí moderních armád. V této kategorii se severokorejská armáda spoléhá na vozidla vlastní konstrukce – typ VTT-323, který je ovšem jen kopií čínského vozidla type 89. Tato vozidla pak doplňuje i menší počet vozidel BVP-1.

Je tedy zjevné, že Severní Koreji chybí nějaké moderní pásové BVP. Vzhledem k zmíněným modernizačním aktivitám Severní Koreje je ale pravděpodobné, že Severní Korea bude usilovat o vývoj takového BVP. Severní Korea k tomu má i potřebné kapacity a technologie. Lze tedy očekávat, že v příštích letech Severní Korea představí nějaké nové pásové BVP, které bude technicky blízké moderním západním konstrukcím.

Samohybná děla

Specifickou je kategorie děl, především pak samohybných. Obecně lze konstatovat, že na dělostřeleckou techniku klade Severní Korea velký důraz. Severokorejská armáda proto disponuje obrovským množstvím více než 21 000 dělostřeleckých systémů, a cca 8500 děl a kanonů, z čehož by cca 2000 ks měla být děla samohybná.

Po dlouhá léta ale byla severokorejská samohybná děla velice zastaralá, často dokonce působila spíše jako improvizace. Šlo především o samohybná děla řady Tokchon, postavená na bázi dělostřeleckého tahače ATS-59, technicky příbuzného s podvozkem tanku T-55. Na tento podvozek pak byla osazena různá děla, převážně kopie starších sovětských vzorů, jako je kanon M-46, houfnice D-20 atd. Tato děla nedisponovala otočnou věží, nemohla se proto rovnat moderním západním samohybným dělům. Určitou výjimku z těchto samohybných děl tvořilo samohybné dělo M-1991, které využívalo podvozek odvozený od tanku Chon-ma- ho, na nějž byla osazena otočná věž se 122 mm kanonem, odvozeným od typu D-74.

I vzhledem k této zastaralosti severokorejského samohybného dělostřelectva bylo určitým překvapením samohybné dělo představené na přehlídce v r. 2020. To naopak působí velice moderním dojmem. Svým vzhledem nápadně připomíná jihokorejské samohybné dělo K-9, a i proto se mu někdy přezdívá KN-9. O tomto samohybném dělu je zatím jen málo informací, neví se ani, zda používá západní ráži 155 mm či východní ráži 152 mm. Nápadně dlouhá hlaveň, zřejmě o obligátní délce 52 ráží, ale napovídá, že jde o dělo s vysokým dostřelem, zřejmě kolem 40 km. Moderně řešený podvozek pak tomuto samohybnému dělu dává punc soudobého samohybného děla. Těchto samohybných děl, která fungují i jako jakási chlouba severokorejského zbrojního průmyslu, bylo již představeno větší množství, takže lze odvodit, že probíhá jejich sériová výroba.

Protiletadlové systémy pozemních vojsk

Krátce je třeba zmínit i protiletadlové systémy pozemních vojsk. Po dlouhá léta totiž byla nesmírná početnost severokorejské armády vyvážena vzdušnou převahou jihokorejských a amerických vzdušných sil – severokorejská PVO byla sice početná, ale naprosto zastaralá. Jenže v posledních letech Severní Korea představila hned několik moderních protiletadlových systémů. Jednak byl představen systém, který je modernizovanou variantou známého ruského systému S-10. Stejně tak ale Severní Korea dokázala představit i svou kopii ruského systému TOR, umístěnou na návěsech, potažmo i kopie systému Buk. Jde zjevně o moderní systémy, schopné boje i proti moderním letounům, a mohou plnit i úkoly protiraketové obrany. Tyto systémy slouží primárně pro ochranu objektů, stejně tak ale mohou být použity i v rámci pozemních vojsk, kterým tak mohou zajistit krytí proti vzdušným úderům. Tím je ovšem vzdušná převaha jihokorejské armády (a amerických jednotek umístěných v Jižní Koreji) minimálně z části vyvážena.

Severní Korea tak v posledních letech představila hned celou sérii moderních zbraňových systémů prakticky ve všech důležitých kategoriích. Moderní tanky M-2020, doprovázené pěchotou převáženou v nových kolových obrněných transportérech, a podporované novými samohybnými děly, mohou tvořit celé kompletní jednotky. Je patrné, že tyto moderní zbraňové systémy tvoří zatím jen malou část výzbroje obrovské severokorejské armády. Nicméně vzhledem k tomu, že u všech již probíhá jejich sériová výroba, bude se tato moderní složka severokorejské armády čím dál víc zvětšovat. Severní Korea jistě nikdy nepůjde cestou komplexního přezbrojení své armády, a i nadále bude ve výzbroji udržovat starší systémy. I tak ale budou jednotky vybavené moderními zbraňovými systémy představovat impozantní sílu. 

Ani tyto nové zbraňové systémy severokorejské armády se zřejmě nemohou rovnat nejmodernější technice, jakou disponují USA či Jižní Korea. Oba tyto státy si díky své vojenské technice i nadále udržují před severokorejskou technikou kvalitativní náskok. Jenže tento náskok je mnohem menší než před nějakými dvaceti lety, Severní Korea jej dokázala minimálně zčásti stáhnout.

Je však nutno zmínit, že těchto vojenských a technických úspěchů bylo dosaženo jen na úkor severokorejského obyvatelstva – to si neuvědomují ti, kterým tyto úspěchy Severní Koreje imponují. I díky obrovským výdajům na vývoj popsaných zbraňových systémů je Severní Korea nadále ekonomicky na úrovni rozvojových zemí, a velká část obyvatelstva žije v chudobě. Opět se dokonce objevují zmínky o hladu v mnoha oblastech Severní Koreje. Jenže vedení Severní Koreje opakovaně dalo najevo, že mu na životní úrovni jeho obyvatelstva nezáleží. Pro severokorejské vedení je mnohem důležitější jeho bezpečnost, zabezpečená milionovou armádou, a vlastnictvím obrovského množství zbraní – především pak těch moderních. Právě ty nyní Severní Korea má, a i proto se v poslední době chová čím dál agilněji.

Severokorejské zbraňové systémy nám mohou připadat jako příliš vzdálené, týkající se jen korejského poloostrova. Jenže tomu tak není. Díky tomu, že Severní Korea disponuje tak moderními výkonnými zbraněmi, může je totiž také nabídnout na světovém trhu. Už nyní je Severní Korea na zbrojním trhu poměrně aktivní. Pokud nyní bude mít zbraňové systémy srovnatelné s moderními čínskými či ruskými zbraňovými systémy, její exportní snahy budou zřejmě ještě silnější.

Severní Korea tak může dodávat své moderní zbraně různým spřízněným státům - zemím, jako je Írán nebo Venezuela. Může to činit třeba jen proto, aby pozlobila USA. Stejně tak ale může Severní Korea dodávat svou moderní obrněnou techniku i Rusku, a to třeba zmíněné tanky. Na první pohled něco takového zní absurdně. Ale vzhledem k tomu, že Rusko na Ukrajině ztratilo obrovské množství tanků, a na druhé straně se mu nepodařilo rozjet výrobu tanků T-14 Armata (a váznou i dodávky tanků T-90), může to být zcela reálné. Severní Korea svými nedávnými dodávkami munice dokázalo, že je ochotné a schopné Rusko vojensky podporovat. Mohlo by jej podporovat – třebas i dodávkami svých moderních tanků.

Nové severokorejské tanky, ale i další moderní vojenská technika Severní Koreje by se tak mohly brzy objevit i v Evropě, nám až příliš blízko. I proto stojí za to ji pozorně sledovat.

Zdroj: bbc.com, armscontrolcenter.org, japantimes.co.jp

 Autor: David Khol

Komentáře

David

25. 04. 2023, 12:51

Pro Zdeněk - ty nové severokorejské tanky rozhodně nejsou jen nějakým technologickým demonstrátorem a la PT-17. Technologických demonstrátorů bývý obvykle vyrobeno jen několik, zato severokorejci vyrobili již desítky těchto tanků - nejméně dva prapory. A ta samohybná děla - samozřejmě, je otázkou, jakou budou mít jejich hlavně. Jistě to nebude na úrovni nejlepších konstrukcí. Ale já bych je nepodceňoval. Severokorejské kopie kanonů D-74, používané nyní v libyjském konfliktu, jsou hodnoceny lépe než původní sovětské vzory. severokorejské kopie děl D-20, které se dostaly do Demokratického konga, mají lepší zpracování než původní sovětské originály. Může to tak být i v tomto případě

Zdeněk

26. 04. 2023, 15:59

pro David,

Vaše informace o tom, že už bylo vyrobeno více než 60 ks MBT M2020 je pro mě nová, zatím v žádném ze zdrojů, které jsem měl k dispozici, nebylo zmíněno více než 9 kusů prototypů, ale to pochopitelně vůbec nic neznamená, kromě toho, že máte lepší a novější zdroje.
Každopádně to však ve mě vzbuzuje spíše nedůvěru ke skutečné hodnotě a úrovni M2020.
Vysvětlím proč. Pokud by dokázala SK přejit při vývoji moderního tanku 3. generace od víceméně makety (snad v roce 2019?), přes 9 prototypů v říjnu 2020 až k víceméně odladěné sériové produkci v roce 2023, byl by to podle mě nevydaný zázrak. Bylo by totiž zapotřebí vybudovat nebo minimálně upravit výrobní linku, vycvičit dělníky, odladit chyby návrhu, provést vojskové zkoušky a mnoho dalšího. To navíc v době, kdy i SK byla těžce zasažena epidemií COVIDu, navzdory oficiálním tvrzením, že se v SK nevyskytl.

Proto se kloním k názoru, že spíše než o revoluční návrh se bude jednat o evoluci některého ze starších typů - vím, že proti tomu hovoří například jinak navržený podvozek, ale je možné, že ho jenom prodloužili, aby si lépe poradil s vyšší hmotností.
Ale pochopitelně se jedná o pouhé mé domněnky, bylo by jistě velmi zajímavé mít možnost prozkoumat tank M2020 i jinak, než na základě nepříliš kvalitního záznamu a fotografií.

David

24. 04. 2023, 13:17

Pro Zdeněk - podle všeho Severokorejci vyrábět děla umí, což ostatně ukázali i na předchozích typech děl, byť to byly jen kopie starších ruských vzorů. Nové dělo znamená posun, ale není až takový. Co se dosud neví, je to, zda nové SHD má ráži 152 nebo 155 mm, jakou užívá munici atd. Ale je to skutečné, reálné dělo.
Něco obdobného je i v případě tanků - podle všeho mají kompozitové pancéřování. Nakolik je kvalitní, toť otázka. přesto to vnímám jako velký technický posun, a poukázání na to bylo hlavním cílem článku
A k Vaší poznámce stran kvality severokorejské armády - osobně si myslím, že skutečně kvalitní bude jen menší část z oněch 1,28 mil vojáků. velká část bude vyzbrojena starší, méně účinnou výzbrojí.
Především ale berte v potaz to, že armáda má přednost co se týče zásobování, dodávek potravin atd. A to je v takové zemi velká motivace

Zdeněk

24. 04. 2023, 16:21

pro David Khol,

nepochybuji o tom, že Severní Korea umí vyrobit hlavně, ale je obrovský rozdíl zda hlaveň vydrží pouze desítky až stovky výstřelů nebo řádově tisíce, nebo zda se SKO pohybuje řádově v metrech nebo stovkách metrů - a to je právě to, o čem mám pochybnosti a chtěl jsem na to upozornit.
Vrcholem současné ruské dělostřelecké techniky je reálně 2S33 Msta-SM2 a nezdá se, že by ta dorovnávala náskok Západu, navzdory velkohubym prohlášením - Severní Korea na tom nejspíš nebude lépe. Kdybych si mohl typnout, jedná se o několik předsériových kusů někde na úrovni 2S19 Msta S.
Podobně Vámi zmiňované tanky, nemusí se jednat o "překližkový" model (jeden z názorů, se kterým jsem se setkal), ale velmi dobře se může jednat o ručně vyráběné demonstrátory nebo prototypy - něco mezi polskou vizí PL-01, demonstrátorem PT-16 nebo ruskou kusovou T14 Armata.
Ale současně plně uznávám, a vzhledem k uzavřenosti severokorejského režimu, to je i hodně pravděpodobné, může to být také úplně jinak.

Co se týká Vašeho závěrečného hodnocení, tam se myslím shodneme, jistě existují dobře vycvičené jednotky, ale předpokládám, že se bude jednat spíše o řádově tisíce až desetitisíce mužů, ale i ti potřebují obrovské množství zásob a právě tam vidím zásadní slabiny severokorejské armády.
Osobně se domnívám, že většina vojáků slouží jenom jako zdroj otrocké pracovní síly - jistě jsou dobře zpracováni ideologicky, ale především se chtějí najíst, chtějí zabezpečit své rodiny a bojí se o ně - severokorejské pracovní lágry, kde skončí celá rodina i za drobné přestupky považuji za prakticky jisté.

David

24. 04. 2023, 13:10

Pro Václav Flek - coby autor, D. Khol, se občas zapojuji i do zdejší diskuse pod jménem David. Nejsem si vědom, že bych používal pouhá klišé. Ale asi chápete, že odpověď na Vaše otázky, pokud by měla být skutečně kompletní, by překračovala formu diskusního příspěvku, a spíš by byla na samostatný článek. A stejně tak jistě chápete, že tolik času nemám

Vaclav Flek

24. 04. 2023, 23:47

pro David :

Dekuji za informaci o tom, ze jste jako David zaroven autorem clanku podepsanych jako David Kohl. Jak ale muzete videt, jiz jsem na to za pomoci dalsiho diskutujiciho, pana Zdenka, na to reseni take prisel. Nekteri autori clanku diskutuji na techto strankach pod svym plnym jmenem, myslim, ze to situaci zjednodusuje, ale asi mate pro sve odlisne oznacovani sve duvody (?).

Zrejme se vas dotklo, ze jsem napsal, ze se vyjadrujete ve frazich a klise. Nechci se prilis rozepisovat, jiz jsem se k tomu jednou vyjadril, tak sve vyjadreni nize jenom pretiskuji. Mam za to, ze se za valky jedna vzdy o cely komplex otazek, a jednoduche soudy nejsou na miste. Ale asi jste se nad mymi argumenty, byt strucne prednesenymi, nezamyslel...

Nyni jiz ten pretisteny text, at nemusite hledat : "Treba cistka v Rude armade nemusela byt jednoznacne negativim jevem, vzdyt zbavila ozbrojene sily mnoha nevzdelanych velitelu, kteri raketove vystoupali ve funkcich v prubehu obcanske valky a pote jiz odborne dale nerostli. Vytvorili sbor tzv. "polovzdelanych velitelu", naprosto nevhodnych pro moderni valku. K tomi viz napr. knihu Viktora Suvorova, nazvanou vystizne "Ocista" (vysla i v ceskem prekladu).

Vase srovnani irackeho a severokorejskeho vojaka se mi zda nepresvedcive, nevim, z jakych podkladu vychazite, zejmena pri tvzeni o kvalitach vojaku armady KLDR. Ja jsem zminoval tu Korejskou valku proto, ze tam se kvality techto vojaku (ci spise nedostatek kvalit) naplno projevil, treba ve srovnani s "dobrovolniky" z rad CLOA. Ano, od te valky vyrostly jiz dve generace, ale ja nevim o zadnych relevantnich informacich o jejich bojovych kvalitach a moralnim stavu, s vyjimkou bombasticke propagandy severokorejskeho rezimu."

Zdeněk

22. 04. 2023, 01:18

pro David Khol a Václav Flek,

dobrý večer pánové, dovolím si trochu se Vám vetřít do diskuse. Nejprve poněkud obecně. I když jsem odpůrce "podceňování nepřítele", tak příliš nevěřím ve schopnosti Severní Koreje vyvinout zbraňové systémy skutečně na úrovni západní techniky, ať už se jedná o moderní elektronické nebo optické systémy, mikroprocesory, pohonné jednotky dostatečného výkonu či životnosti a stovky dalších jednotlivosti, které tvoří západní vojenskou techniku.
Domnívám se, že není problém vyrobit 8 m dlouhou trubku, ale vyvrtat a z vhodného materiálu vyrobit moderní hlaveň 155 L52 tak, aby měla požadované vlastnosti jako je životnost, přesnost a přesně definované vlastnosti, to už problém je - i v Evropě to umí jenom několik málo firem. Rusko ani Čína to prozatím příliš neumí, i když Čína se výrazně zlepšuje. Proto nevěřím, že to zvládne chudá S. Korea. Stejně tak nevěřím ve schopnost SK vyrábět moderní kompozitní pancíře apod., tím méně sériově.
Domnívám se, že hlavní část svých omezených zdrojů (HDP asi 30 mld. USD v roce 2020) investuje především do raketové techniky, kde zřejmě dosahuje jistých úspěchu.
Ve všech těchto svých úvahách se ovšem mohu naprosto mýlít, je však jedna věc, kterou považuji za zásadní a která zde prozatím nebyla zmíněna.

Severní Korea je zcela závislá na dovozu ropy a většiny ropných produktů ze zahraničí, především z Číny a v menším množství z Ruska a Íránu. Hlavní část se dopravuje jediným ropovodem z Číny a surová ropa se zpracovává v jediné severokorejské rafinérií. Jenom malá část ropy a ropných produktů se dopravuje vlaky z Ruska a také tankery.
Jsem přesvědčen, že v případě války by se tak toto velmi omezené spojení a zpracovatelské kapacity staly okamžitě cílem prvních útoku, stejně tak by jistě došlo k námořní blokádě, na kterou by severokorejské námořnictvo nezvládlo nijak reagovat - má sice velké množství ponorek, ale ty jsou buď velmi zastaralé (ex. třída Romeo) nebo jenom malé, vhodné pouze pro pobřežní operace.
Je rovněž velmi pravděpodobné, že má jenom velmi omezené zásoby a slabé logistické řetězce.

Jsem proto přesvědčen, že i kdyby byly tanky a další technika skutečné, tak jim během několika málo dní, možná dokonce jenom desítek hodin, naprosto zkolabuje zásobování a stojící kolony se stanou snadnou kořistí jihokorejského a amerického protiútoku.


Nicméně velkým problémem by jistě bylo velké množství civilních obětí, především v oblasti Soulu.

p.s.
Z důvodu slabého zásobování a omezených zdrojů příliš nevěřím ani na dokonalé vycvičení severokorejských vojáků a jakoukoliv sehranost tankových, dělostřeleckých a pěších jednotek, tím méně například ve spolupráci s letectvem. Výrazně bohatší Rusko v tom také zcela selhalo a to mělo k dispozici nesrovnatelně více prostředků a mnohem menší armádu.

Vaclav Flek

22. 04. 2023, 21:58

pro Zdeněk :

Dobry vecer, Zdenku,
pro zacatek otazka : z vaseho prispevku se zda, ze povazujete autora clanku Davida Khola a dskutujiciho pod jmenem David za stejnou osobu. Vite to jiste, nebo se to jenom domnivate ? Ja si tim treba nejsem vubec jisty, nebot vidim velky rozdil mezi kvalitnim clankem o bojove technice armady KLDR a mene fundovanymi prispevky o jeji bojove pripravenosti.

Sdilim s vami vas skepticismus ohledne bojovych moznosti severokorejske armady ve stretu s modernimi armadami, jakymi jsou americka, jihokorejska, pripadne japonska, to je nakonec zrejme i z mych prispevku. Vy jste uvedl par konkretnich postrehu, na tom by se dalo stavet a uvest dalsi, ale myslim, ze celkovy efekt by byl stejny.

Nevim,zda ma KLDR velmi dobre zbrane, myslim, ze spise ne, ale i pokud by je mela, velmi dobre zbrane jeste nedelaji velmi dobrou armadu. To je to hlavni, co jsem chtel vyjadrit. Myslim, ze jsme se v tomto pochopili, bohuzel s druhym diskutujicim zrejme ne...

Zdeněk

22. 04. 2023, 22:12

Dobrý večer pane Fleku,

pokud je mi známo, tak diskutující David by skutečně měl být autor článku David Khol. Měl jsem s ním možnost již několikrát diskutovat a vždy mi přišel jako velmi rozumný a slušný, nicméně ne s každým jeho názorem jsem se mohl ztotožnit.

Ale například tento článek mi přišel poměrně zajímavý.
https://www.armyweb.cz/clanek/jake-cile-by-mel-mit-zapad-v-ukrajinskem-konfliktu-1

Vaclav Flek

23. 04. 2023, 00:07

pro Zdeněk :

Jeste jednou dobry vecer, Zdenku. Diky za vase vyjadreni i za zaslani clanku, ze ktereho skutecne vyplyva, ze autor clanku David Khol a diskutujici David jsou jedna osoba. Samotny zaslany clanek je zajimavy, ale jsou v nem veci k diskusi...

David

21. 04. 2023, 09:32

Pro Václav Flek - ano, uvědomuji si, že lidský faktor hraje zásadní roli. Ale právě v tomto bodě vidím velkou výhodu Severní Koreje oproti Iráku, kdy největší nevýhodou irácké armády byla právě nízká úroveň vojáků, kteří navíc byli již unaveni dlouholetou válkou proti Iránu. Stejně tak je v tomto směru severokorejská armáda na tom lépe než sovětská armáda v r. 40, kdy působil vliv čistek, díky nimž se do důstojnických funkcí dostali lidé, kteří neměli patřičné dispozice. velitelé byli navíc málo iniciativní, celkový systém sovětské armády byl až neuvěřitelně rigidní. Severokorejská armáda je vysoce motivovaná, dobře vycvičená. Je zcela jiná než byla v r. 1950, kdy se teprve rodila, takže srovnání s korejskou válkou je mimo.

Vaclav Flek

21. 04. 2023, 22:44

pro David :

Vase tvrzeni mne nepresvedcilo, pouzivate prilis mnoho zazitych frazi, ci spise klise, ovsem chybi vam jakakoliv tvrda fakta.

Treba cistka v Rude armade nemusela byt jednoznacne negativim jevem, vzdyt zbavila ozbrojene sily mnoha nevzdelanych velitelu, kteri raketove vystoupali ve funkcich v prubehu obcanske valky a pote jiz odborne dale nerostli. Vytvorili sbor tzv. "polovzdelanych velitelu", naprosto nevhodnych pro moderni valku. K tomi viz napr. knihu Viktora Suvorova, nazvanou vystizne "Ocista" (vysla i v ceskem prekladu).

Vase srovnani irackeho a severokorejskeho vojaka se mi zda nepresvedcive, nevim, z jakych podkladu vychazite, zejmena pri tvzeni o kvalitach vojaku armady KLDR. Ja jsem zminoval tu Korejskou valku proto, ze tam se kvality techto vojaku (ci spise nedostatek kvalit) naplno projevil, treba ve srovnani s "dobrovolniky" z rad CLOA. Ano, od te valky vyrostly jiz dve generace, ale ja nevim o zadnych relevantnich informacich o jejich bojovych kvalitach a moralnim stavu, s vyjimkou bombasticke propagandy severokorejskeho rezimu. Jinymi slovy, chcete-li tvrdit to, co tvrdite, mel byste sve nazory podporit nejakymi fakty, jinak vse, co pisete, zustava pouze v rovne dojmu.

Proto prosim o sdeleni nejakeho konkretniho faktu, nikoliv frazi a klise. Pokud chcete vzhledem k argumentacni nouzi operovat pouze s nimi, navrhuji tuto diskusi ukoncit.

David

20. 04. 2023, 13:33

Pro Václav Flek - zajímavé připomínky. Nicméně - neposuzuji danou armádu jen podle suchých čísel. Je faktem, že Irák měl pátou největší armádu - po USA, Rusku, Číně a Indii. Jenže byla to armáda, která byla tím pověstným papírovým tygrem - zdánlivě velké počty vojáků a zbraní, ale nízká bojová morálka, nízká technická úroveň. Oproti tomu severokorejská armáda má morálku nesrovnatelně vyšší, a to především díky dlouholetému ideologickému pracování populace, provázející člověka od kolébky až do smrti. Je to dáno i odlišností mezi režimem Saddáma Husajn, postaveným jen na jeho osobnosti, a mezi severokorejským totalitním režimem.
Druhá světová válka, resp. východní fronta byla o něčem zcela jiném. Byla výsledkem především toho, že německá tanková vojska měla mnohem lepší taktiku, lepší použití tanků, lepší organizaci tankových jednotek. Zato Rudá armáda se nacházela ve stavu reorganizací, navíc špatně řešených, stále působil duch čistek. Situace na Korejském poloostrově je zcela odlišná

Vaclav Flek

20. 04. 2023, 23:11

pro David :

Dekuji za reakci, se kterou nemohu souhlasit. Puvodni clanek byl dost "faktograficky", soustredil se predevsim na popis bojove techniky a do analyz, jak by si tato technika vedla v mozne budouci valce, se prilis nepoustel. Ja jsem to trochu posunul poukazanim, ze sebelepsi technika v sebehojnejsim poctu jeste neni zarukou uspechu, pokud nezohlednime zaroven lidsky faktor.

Vy s timto nazorem sice nejste v rozporu, ale vasi konkretni argumentaci nemohu prijmout. Vychazi z toho, co jiz probehlo, a tedy, co my dnes vime (a umime si dodatecne oduvodnit), mne slo vsak spise o to, co mohli vedet ucastnici minulych konfliktu predtim, nez do konfrontace vstoupili. Vedeli o technicke prevaze protivnika, ale spolehali na dalsi faktory, ktere by tuto prevahu vyrovnaly v jejich prospech.

Severokorejska armadu jiz 70 let neprosla primou bojovou konfrontaci. Jeji tehdejsi vystoupeni v Korejske valce nebylo az tak skvele, po rychlem postupu vpred nasledoval nemene rychly ustup vzad, ktery zastavil az priliv cinskych "dobrovolniku". Nevim, jaky vyznam pri hodnoceni jejich vojenske odolnosti hraje "ideologicke zpracovani", osobne bych je neprecenoval. I moje generace byla v normalizacnich letech vystavena silnemu ideologickemu tlaku, ktery po nas ovsem stekl jako voda po husim peri... (samozrejme vim, ze oboji nelze srovnavat). Take Saddam Husajn mel v sestave sve armady elitni (a jiste oddane) divize, ktere se osvedcily ve valce s Iranem, ale ktere se rozletely na kusy pri prvni konfrontaci s modernimi armadami NATO.

Pokud se tyce vychodni fronty, jiste existovaly faktory, ktere zpusobily, ze nemecke tankove jednotky za prvni mesic na hlavu porazily tankova uskupeni vice nez sestkrat silnejsiho protivnika, jakkoliv to na papire vypadalo, ze nemaji zadnou sanci (o to mi prave slo, zde vidim tu analogii s KLDR !). Ono se to netykalo jenom tankovych sil, ale treba i sovetskeho valecneho lodstva nebo vzdusne-vysadkovych jednotek Rude armady.

Jinymi slovy, pocty vojenske techniky a jeji takticko-technicka data jeste nemusi vypovidat o moznem prubehu vojenskeho konfliktu. Myslim, ze v pripade stretu na Korejskem poloostrove (jediny pravdepodobny scenar - agrese KLDR proti Korejske republice bez pouziti jadernych zbrani) by severokorejska armada byla na hlavu porazena.

Vaclav Flek

19. 04. 2023, 22:37

Dekuji za prehledny clanek, ukazujici rozsahlou erudici autora v problematice, ktera u nas neni prilis znama ani zpopularizovana.

Presto s autorem nemohu bezezbytku souhlasit. Mam za to, ze papirove pocty bojove techniky, vcetne vyctu jejich prednosti, nemuzeme prijmout automaticky, alespon ne bez kritickych zamysleni. Napadaji mne hned dva priklady, ale jiste by se jich naslo vice :

1) Kdyz 16. ledna 1991 vypukla prvni valka v Zalivu, vsechna zpravodajstvi ve svete i u nas zduraznovala, ze Irak ma ctvrtou nejsilnejsi armadu sveta (po USA, SSSR, CLR - nevim, zda presne v tomto poradi ?). Podprahovym sdelenim bylo, ze nas ceka dlouha, krvava a kruta valka. Nakonec vse skoncilo velmi rychle rozhodnou Saddamavou porazkou, ani ta velikost armady mu nepomohla...

2) Dne 22. cervna 1941 zautocilo asi 3.500 nemeckych tanku na rozvinute pozice Rude armady, ve kterych se (pouze v evropske casti SSSR) nachazelo asi 22.000 tanku, ktere se svou kvalitou pancerum wehrmachtu vyrovnaly, ba je casto i prevysovaly. Vse ovsem dopadlo prekvapive - za pouhy mesic byla cela sovetska tankova moc znicena a nemecke jednotky se objevily u Smolenska, cimz prekonaly dve tretiny vzdalenosti, ktera je delila od Moskvy.

Jinymi slovy, domnivam se, ze v mozne druhe korejske valce by se situace podobala te prvni - severokorejsky utocnik by mel zpocatku uspechy (pritom by zrejme nedosel az k Pusanu), ovsem byl by zastaven a nasledne porazen.

Šebesta

19. 04. 2023, 08:30

Děkuji autorovi za podrobný popis výzbroje KLDR. Je to stát plný absurdit. Mají nejvíce vojáků v přepočtu na obyvatele,mnoho zbraní dávají 25 % HDP na armádu. Dále diktátora,který má výsady skoro větší než měli feudální panovníci ale mnoho obyvatel živoři.