EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Kurz základní přípravy AZ AČR - Den 23-24: Poslední nácvik a PŘÍSAHA

 05. 09. 2016      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Přinášíme poslední díl ze seriálu o kurzu základní přípravy aktivních záloh. „Blahopřeji všem vojínům a vojínkám, kteří zakončili KZP AZ přísahou a přeji jim hodně úspěchů u jejich jednotek AZ. Chci poděkovat všem, kteří si našli čas na psaní záznamů o výcviku, protože z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché. Nejenže tyto záznamy měly velký ohlas u veřejnosti, ale každý zájemce o AZ či dobrovolné cvičení si nyní může přečíst co ho čeká. A jestli to někoho odradí, skvělé! Aspoň ušetří čas mnoha lidem, kteří by museli řešit vše potřebné před nástupem do KZP AZ". Říká Ludvík Cimburek, poradce NGŠ AČR pro AZ. Pokud jste nestihli některý z předchozích článků, podívejte se do historie deníku účastníka KZP.

KZP AZ - Den 23.

Vojín X

Dnes nástup až 6:30, snídaně a po ní jsme celé dopoledne zkoušeli Combat fitness test, který prý zde byl dřív zaveden a dělal se první týden kvůli tomu, aby se ukázalo, jak to může být drsné a dost lidí při tom končilo. Některé časy byly excelentní. Většině nešlo o to být nejlepší, ale s hrdostí to vůbec dokončit. Všichni jsme si to bohužel nestihli zkusit, protože jsme spěchali sbalit si věci, které nám byly propůjčeny.

Po obědě nás čekal ve velkém vedru nácvik na přísahu před náčelníkem Generálního štábu generálem Bečvářem, který ocenil tři nejlepší z nás medailí. Poté měl s námi ještě menší besedu o tom, jak jsou aktivní zálohy důležité a ptal se jak se nám líbil výcvik.

Po nácviku jsme šli odevzdat věci a večer bylo ještě poslední společné sezení s naším velitelem, kde jsme dávali feedback na celý kurz.

Vojín Y

Budíček a odchod na snídani. Pak následovalo odevzdávání nafasovaného materiálu.

Protože se určitým účastníkům nezdál kurz fyzicky dost náročný, naplánoval prapor trénink přibližující se USMC tréninkům. Běh, kliky, sed-lehy, odtáhnutí raněného atd. Toto trvalo do oběda a po jídle následoval nácvik na přísahu.

Potom přiletěl náčelník Generálního štábu, následovalo ocenění třech nejlepších účastníků kurzu a rozmluva s NGŠ. Ještě několik nácviků a večeře. Po večeři ještě přednáška, kde se každý vyjádřil ke kurzu a co by vylepšil. Odchod na ubytovnu ve 21hod.

KZP AZ - Den 24., DEN „D" – PŘÍSAHA

Vojín X

Na tenhle den jsme si šetřili funglovky, maskáče i boty, takže jsme od rána byli jak ze žurnálu. Čekala nás jen výstupní prohlídka u lékaře a odevzdání zbytku věcí, které nám zapůjčili.

Pak už jen čekačka než začne přísaha. Udělali jsme si poslední společnou fotku a v 10:40 hurá na shromaždiště. Tam jsme čekali asi 25 minut, než doletěl ministr, pak do pozoru a pochodem na nástupiště. Tam jsme ještě tak 20 minut stáli, než vypukl samotný akt přísahy. Všichni jsme cítili obrovskou hrdost, když nesli vlajku či hrála hymna. Nepopsatelný okamžik.

NGS+vojíni
Foto: Společná fotografie NGŠ s absolventy KZP

Po přísaze rychle pro věci na ubikace a šup ven za příbuznýma, kteří na nás hrdě čekali.

Vojín Y

Den začíná v 6:25 nástupem a odchodem na snídani. Následuje odchod na ošetřovnu a zpět na ubytovnu, doladit pár podpisů atd.

Nafasovaní BRENů a poslední úpravy před slavnostní přísahou. Přesouváme se k ploše, kde se to začíná hemžit rodinnými příslušníky účastníků kurzu AZ i AČR.

NGS+instruktoři
Foto: NGŠ spolu s instruktory KZP

Přesně v 11 hod se vyráží za doprovodu živé vojenské hudby na plochu kasáren a čety se řadí na svá místa. Přivítání ministra, vlajky, přísaha, předávání certifikátů o absolvování kurzu z rukou pana ministra, proslovy a je po všem. To nám to ale uteklo.

NGŠ-diskuse
Foto: Diskuse s NGŠ Josefem Bečvářem

Naštěstí nikdo nepadl vyčerpáním. Následovalo odevzdávání zbraní, focení na památku, loučení, balení, vrácení klíčků od pokojů a odjezd tam, kam to každého nejvíce táhne.

Pro lidi co chtějí pro naši zem aspoň něco málo udělat, až bude potřeba, ať se jedná o povodně, střežení objektů, hlídání hranic atd. a nechtějí, nebo nemohou opustit civilní sektor, je toto velká příležitost.

V žádném případě bych nechtěl, aby někdo srovnával vojnu, profesionální vojáky a aktivní zálohy, jde o naprosto odlišné věci! Všichni si zde mezi záložáky uvědomují, že vojna by byla pro většinu lidí tvrdší oříšek než pro nás měsíc a půl, který nám startuje budoucí kariéru u záložních jednotek.

Také si uvědomujeme, že kvalit profesionálního vojáka můžeme těžko dosáhnout na 100%. Věřím ale, že několik lidí se díky této zkušenosti stane profesionálem a tento kurz jim aspoň trošku pomohl nakopnout tímto směrem.

Doufám také, že naše informace na tomto webu dokáží nalákat dostatek zájemců pro Aktivní zálohy a připraví je, aby dosahovali ještě lepší připravenosti než tomu bylo doposud. Děkuji tímto instruktorům a panu kapitánovi za to s jakou profesionalitou dělají vlastní práci. Vojín Y.

Komentáře