EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Mechanizovaná rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

 25. 10. 2016      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu Přáslavice je organickou součástí profesionálního mechanizovaného praporu Armády České republiky (AČR). Rota aktivní zálohy pravidelně cvičí se svými kolegy – vojáky z povolání a připravuje se na plnění stejných úkolů jako zbytek praporu.

DSC_6367_1
Foto: Rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

O 72. mechanizovaném praporu Přáslavice

72. mechanizovaný prapor je součástí AČR a jeho úkolem je vedení pozemní bojové činnosti v sestavě 7. mechanizované brigády. Vyznačuje se velkou palebnou silou, manévrovatelností a odolností. Může se rychle přesunovat do stanovených prostorů, tyto bránit a vést vysoce odolnou, pružnou a aktivní obranu i rozhodný útok. Jeho bojová činnost se uskutečňuje v nepřetržité součinnosti s ostatními silami a prostředky brigády, jednotek taktického a vrtulníkového letectva.

DSC_5626
Foto: Rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Mechanizovaný prapor je také součástí pozemních sil AČR. Z toho vyplývá i určení praporu k vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochraně komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti – monitorování situace v přiděleném prostoru, udržování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva při mírových a jiných nestandardních operacích mimo území státu. Rovněž posiluje ochranu státní hranice, střeží důležité objekty na území ČR a plní úkoly ve prospěch Policie ČR. Prapor je dále určen pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu.

DSC_5985
Foto: Rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Množství úkolů 72. mpr Přáslavice je značné a škála nutných dovedností široká. Prapor má za sebou účast na řadě zahraničních misí – v Kosovu, Bosně a Hercegovině, Mali, Afghánistánu a dalších zemích.

ARMY DEN 2018
Psali jsme:ARMY DEN 2018

Fyzická
Foto: Rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Rota aktivní zálohy 72. mpr

Rota původně vznikla v roce 2007 jako mechanizovaná četa, které od jejího vzniku velí npor. Mgr. Ivo Heinz. Od 1. 7. 2016 se tato četa rozrostla na mechanizovanou rotu zařazenou v sestavě 72. mechanizovaného praporu jako jeho 4. rota.

Struktura 4. mechanizované roty (AZ):

struktura-roty-a-čety článek

Jak již bylo psáno v úvodu, příslušníci roty jsou intenzivně trénováni ve všech dovednostech, které potřebují jejich profesionální kolegové z praporu. Jednotka každý rok vyčerpá kompletní dotaci výcvikových dní, kterou umožňuje legislativa – jedná se o 28 dní ročně. Tyto dny jsou rozděleny zpravidla na čtyři výcviky přímo u domovského praporu a jeden specializační kurz v některé ze vzdělávacích institucí armády.

Již od počátku založení jednotky používají její příslušníci stejné zbraně, techniku a výstroj jako jejich profesionální kolegové ze 72. mpr Přáslavice. Níže uvádíme příklady činností, ve kterých jsou příslušníci roty cvičeni:

Střelecká příprava

Příslušníci roty cvičí pod dohledem střeleckých instruktorů praporu a používají stejnou výzbroj jako zbytek útvaru. Mezi používané zbraně patří útočná puška CZ 805 BREN A1, pistole CZ 75 SP-01 Phantom, kulomet UKL vz. 59 (postupně je nahrazován kulometem MINIMI), pancéřovka RPG-7, odstřelovací puška SVD Dragunov, 120mm minomet vz. 82.

DSC_5614
Foto: Střelecká příprava 

Hod ostrým granátem

Každý příslušník roty si během roku několikrát projde výcvikem v hodu ostrým granátem. Většinou je během výcviku hozeno několik obraných nebo útočných granátů každým jednotlivcem.

Hod granátem
Foto: Hod granátem

Výcvik s obrněnou technikou

Rota používá Bojové vozidlo pěchoty 2 a má vyškolené vlastní řidiče i střelce-operátory, v ovládání BVP-2 je tudíž plně samostatná. Střeleb z lafetovaných zbraní se účastní společně s profesionálními vojáky AČR. Úkoly plní s BVP jak samostatně, tak v sestavách větších jednotek.

IMG_6468
Foto: Výcvik s obrněnou technikou

Taktická příprava

Totožně jako vojáci z povolání nacvičují příslušníci roty reakce na množství situací, v nichž se může prapor ocitnout: přesuny, předbojové a bojové sestavy, bojové drily, C-IED, KPM, průzkum, obrana, útok a mnoho dalšího. Výcvik probíhá pod dohledem zkušených instruktorů praporu, kteří disponují neocenitelnými zkušenostmi ze zahraničních misí.

GOPR2020
Foto: Taktická příprava 

Tělesná příprava

Kromě aktivní fyzické zátěže během celého výcviku absolvují příslušníci roty zaměstnání zaměřená přímo na zvyšování fyzické kondice. Vojáci v aktivní záloze jsou také pravidelně přezkušování dle standardních tabulek fyzické zdatnosti vojáků z povolání.

Tabulky přezkoušení z fyzické zdatnosti
Foto: Tabulky přezkoušení z fyzické zdatnosti

Zdravotní příprava

Rota je pravidelně seznamována s nejnovějšími trendy poskytování předlékařské pomoci v bojových podmínkách kvalifikovanými vojáky se zkušenostmi ze zahraničních misí.

Zdravotní
Foto: Zdravotní příprava

Příslušníci roty mají možnost se zdokonalovat v poskytování první pomoci nejen během běžného výcviku, ale také vysláním na zdravotnické kurzy. Zdravotní příprava poskytuje příslušníkům lepší znalosti a schopnosti pomáhat i ve svém civilním životě. (Což se stává poměrně často.)

Topografická příprava

Plánovací proces před vydáváním bojového rozkazu, orientace v terénu, navigace – to všechno probíhá za použití souřadnicového systému dle standardu NATO. Znalosti jsou často prověřovány různými tematickými cvičeními zaměřenými na topografii a orientaci v terénu.

Topografie
Foto: Topografická příprava

Spojovací příprava

Rota pracuje se spojovacími prostředky jednotlivce RF-13, resp. RF-1301, a radiostanicí R-123 integrovanou v BVP-2. Vše probíhá dle standardních postupů radiokomunikace AČR.

Radiokomunikace
Foto: Spojovací příprava

Bojové střelby čet

Příslušníci pravidelně prodělají bojové ostré střelby (BOS) družstev a čet jako vrcholnou prověrku úrovně secvičenosti a připravenosti. Tyto bojové střelby probíhají buď pěšmo, nebo komplexně za použití obrněné techniky. Během BOS se užívá ostré munice do všech přidělených zbraní v plné ráži (včetně BVP-2). BOS čet a družstev probíhají za stejných podmínek a dohledem jako u profesionálních příslušníků praporu.

Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)

Příslušníci roty cvičí s prostředky individuální ochrany OM-10M, OM-90 a JP-75. Vojáci nepravidelně absolvují zaměstnání zaměřené na práci s odmořovací soupravou BVP-2.

OPZHN
Foto: Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)

Vojenské plavání

Řidiči BVP prochází přezkušováním z vojenského plavání.

Aeromobilní příprava

Několikrát měli příslušníci příležitost nacvičovat navádění vrtulníku Mil Mi-171Š na přistání, dále zajištění přistávací plochy, korektní sesedání a nasedání, opouštění vrtulníku z pozice ve „visu" několik metrů nad zemí a plnění úkolu tematického výcviku za použití vrtulníku jako dopravního prostředku.

PA052817
Foto: Aeromobilní příprava

Prováděním všech jmenovaných činností (a mnoha dalších) se příslušníci aktivní zálohy 72. mpr Přáslavice snaží zajistit si dostatečnou úroveň znalostí a schopností, aby mohli v případě potřeby okamžitě posílit své profesionální kolegy.

Přestože je prapor dislokován u Olomouce na Moravě, tak jsou příslušníci roty z celé České republiky a dojíždění jim nedělá žádný problém.

Zájemce o vstup do roty by mohlo zajímat, že v ní jsou zastoupena snad všechna civilní povolání. V sestavě roty jsou vojáci, kteří jsou v civilním životě učitelé, chemici, zdravotníci, právníci, zedníci, zemědělci, státní úředníci, podnikatelé a další. Rota tímto reprezentuje snad celé spektrum občanů ČR, kterým není obrana vlasti lhostejná. Mezi lidmi, kteří si vyzkoušeli, jaké je být vojákem v aktivní záloze u nás v Přáslavicích, je i herec Martin Písařík, který zde natáčel dokument o naší práci s názvem „Až na dno". Po natáčení se vyslovil, že pokud by neměl natolik nabitý herecký program, moc by si přál být s námi na stálo. Ukázku z připravovaného pořadu jste měli zde na Armywebu možnost také vidět.

Rota aktivní zálohy v současné době hledá další příslušníky do svých řad. Pokud Vás tento článek zaujal, kontaktujte přímo velení roty přes facebookovou stránku roty nebo přes e-mail az72.mpr@email.cz.

 Autor: Sully

Komentáře