EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Naši vojáci z 12. ÚU EUTM MALI působí v místě nasazení již třetí měsíc

 15. 11. 2018      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Příslušníci 12. ÚU EUTM MALI působí v místě nasazení již třetí měsíc od převzetí operačního úkolu. Ten jim byl předán dne 9. 9. 2018 od dělostřelců z Jinců. Místem jejich nasazení je hlavní město Malijské republiky Bamako. Naprostou většinu ÚU tvoří vojáci z minometné baterie 41.mpr. 

46043905_2104075676519429_4749084225544650752_o
Foto: 12. ÚU EUTM MALI působí v místě určení od 9. 9. 2018 | FB 41.mpr

Kromě plnění operačního úkolu probíhá i výcvik v součinnosti s armádami Evropské unie. Tímto výcvikem byl například výcvik s německými kolegy při personnel recovery. V rámci udržovacího výcviku ze střelecké přípravy probíhají střelby na 40 km vzdálené střelnici Califabougou, kde je možno střílet ruční i lafetované zbraně.

Součástí střeleb v měsíci říjnu bylo také cvičné vyžádání MEDEVACu, jakožto simulace zranění při výcviku ve střelecké přípravě.

45967221_2104075586519438_4847359493958270976_o
Foto: Součástí střeleb v měsíci říjnu bylo také cvičné vyžádání MEDEVACu | | FB 41.mpr

Dne 28. října byla na MFHQ uspořádán, v rámci oslav 100. výročí založení československé republiky, raut, jež byl zahájen státní hymnou a minutou ticha za nedávno zesnulého kolegu.

46018264_2104075629852767_1584489044098678784_o
Foto: Slavnostní raut v rámci oslav 100. výročí založení československé republiky | FB 41.mpr

41. mechanizovaný prapor „generála Josefa MALÉHO“ je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení. 

Prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou a schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti.  Navíc disponuje částečnou schopností přepravy vzduchem. Tomu odpovídá i jejich organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.

Možnosti využití praporu:

- Nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandartních operací i mimo území ČR.
- K rychlému nasazení díky své vysoké pohyblivosti na různé vzdálenosti a pružnému manévrování.
- Vedení činnosti při různých druzích a stupních ohrožení státu.

Mechanizovaný prapor je schopen plnit tyto úkoly:

- V sestavě mechanizované brigády nebo samostatně především k vedení pozemní bojové činnosti.
- Při nasazení v nevojenských ohroženích, v posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů.
- Při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích nebo jiných nestandartních operací mimo území státu.

46031634_2104075576519439_8674184837982060544_o
Foto: Západ slunce v Mali | FB 41.mpr

Zdroj: army.cz, FB 41.mpr

 Autor: Fels

Komentáře