EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nový náborový videoklip Univerzity obrany nese název „Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš“

 08. 03. 2019      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Univerzita obrany přichází s novým animovaným videoklipem, kterým cílí na uchazeče o vojenské studium na jediné vojenské vysoké škole v ČR. Ve videu z dílny pražské společnosti Krutart je hlavním hrdinou středoškolský student Tom, který se rozhoduje o studiu na Univerzitě obrany. Na konci klipu se změní ve studenta ve vojenské uniformě.

unobNabor_02
Foto: Studenti Univerzity obrany | unob.cz

„Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš.“ říká klip a motivuje tak středoškoláky k rozhodnutí začít studovat vysokou školu v uniformě a nastartovat tím kariéru důstojníka Armády ČR. Animovaný klip představuje Univerzitu obrany jako vysokou školu, která studentů pomůže ve volbě správného studijního zaměření a poskytne jim podporu v jejich studiu (studenti fakulty vojenského leadershipu a fakulty vojenských technologií mají první rok společného studia, v rámci kterého si volí budoucí specializaci. Tímto systémem se škola snaží vyprofilovat u svých studentů opravdový zájem o budoucí studijní a profesní zaměření a předcházet odchodům ze špatně zvoleného studijního oboru).

Video: Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš / YouTube

Videoklip seznamuje potenciální uchazeče s hlavními pozitivy studia na této univerzitě, jako jsou týmové prostředí, ve kterém si studenti navzájem pomáhají, moderní sportovní zázemí, ekonomické zajištění během studia a garance zaměstnání v Armádě ČR po jeho absolvování. Klip se ptá uchazečů, jaké jsou jejich priority a předkládá jejich možný výčet - nezávislost, kariéra, vysoký plat či služba vlastní zemi. V závěru vybízí zájemce, aby zvážili svoje schopnosti, a v nadsázce je vyzývá, aby „mašírovali na UNOB“.

Středoškolákům se tímto novým videoklipem dostává do povědomí další možnost, kam pokračovat po střední škole. Nový animovaný videoklip je k vidění na webových stránkách a kanále YouTube Univerzity obrany, dále bude šířen prostřednictvím sociálních sítí, v reklamách na internetovém portálu Československá filmová databáze a v oblastních kinech po celé České republice.

unobNabor_01
Foto: Videoklip seznamuje potenciální uchazeče s hlavními pozitivy studia na této univerzitě | unob.cz

Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v ČR se sídlem v Brně, kde má rektorát univerzity a dvě fakulty – fakultu vojenského leadershipu a fakultu vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví sídlí v Hradci Králové. Škola připravuje především budoucí vysokoškolsky vzdělané vojenské profesionály pro ozbrojené síly v manažérských, technických a zdravotnických oborech.

unobNabor_03
Foto: Odborné stáže u strakonického útvaru pomáhají přiblížit studentům jejich budoucí práci | army.cz

Většina studijních programů jsou souvislé pětileté a šestileté vojenské magisterské programy. Společné pro všechny vojenské studijní programy je výuka jazyků a sportu po celou dobu studia, výrazná profesní příprava a zaměření na budoucí práci v Armádě ČR. Studium na Univerzitě obrany je založeno na výrazně týmovém prostředí, hodnotícím a motivačním systému studia a individuálním přístupu ke každému studentovi. Studenti Univerzity obrany se učí jednat a rozhodovat ve složitých situacích a zvládat fyzickou a psychickou zátěž. Praktické zkušenosti získávají na stážích u vojenských útvarů a při pobytech na zahraničních univerzitách a vojenských cvičeních.

V rámci volných kapacit vzdělává také civilní studenty ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu.

 Autor: Vladimír Šidla

Komentáře