EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – vojenská první pomoc (CLS – 5. Díl)

 22. 06. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Tentokrát pojednáme podrobněji o tom, jak pomoci zraněnému, který má potíže s dýcháním. Předpokládáme, že raněný a Combat Lifesaver již nejsou pod nepřátelskou palbou a současně se již podařilo dostat pod kontrolu masivní zevní krvácení, což jsme probrali v předcházejícím dílu.

Jsou-li naplněny předpoklady viz výše, tak ZKONTROLUJTE VĚDOMÍ RANĚNÉHO – zeptejte se, zda je OK, zatřeste mu ramenem, štípněte ho do ucha... Pokud neodpovídá, otočte jej na záda, abyste mohli dobře ověřit, zda dýchá, a pokud ne, tak zprůchodnit dýchací cesty.

PŘI OTÁČENÍ RANĚNÉHO NA ZÁDA DODRŽTE POSTUP z lekce 2, kvůli možnému poranění páteře: (Srovnejte nohy raněného, aby byly u sebe a v ose těla; zaklekněte za zraněného tak, abyste měli kolena u jeho ramen; zvedněte ruku raněného – tu, kterou můžete uchopit lépe – nad jeho hlavu; jednou rukou podpírejte zátylek a krk raněného; druhou rukou nataženou přes záda uchopte pevně oděv na boku/dále pod podpažím raněného; plynule a stejnosměrně táhněte k sobě při současném při současném udržení krku a hlavy raněného v ose těla; po přetočení na záda položte ruce raněného podél těla.)

POKUD MUSÍTE OD RANĚNÉHO ODEJÍT, NENECHÁVEJTE HO NA ZÁDECH, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VOLTE STABILIZOVANOU - ZOTAVOVACÍ POLOHU (recovery position). Brání udušení se vlastními zvratky či krví.

I. ZPRŮCHODNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Když je raněný v bezvědomí, jeho svaly ochabnou – může dojít k zapadnutí jazyku. V takovém případě zprůchodníte jeho dýchací cesty metodou head-tilt/chin-lift = záklon hlavy / předsunutí brady. I V PŘÍPADĚ, ŽE RANĚNÝ DÝCHÁ, ZÁKLON HLAVY A PŘEDSUNUTÍ ČELISTI MU POMŮŽE UDRŽET DÝCHACÍ CESTY PRŮCHODNÉ, A TAK MU ZJEDNODUŠIT DÝCHÁNÍ.

pokos_dychani_00
Foto: Výuka první pomoci v afghánské škole - zprůchodění dýchacích cest

Jak na to?

1. Klekněte si vedle raněného v úrovni jeho ramen;

2. dlaň jedné své ruky položte raněnému na čelo a zatlačte dozadu tak, abyste hlavu mírně zvrátili;

3. prsty druhé ruky (palec nahoru, ostatní prsty pod dolní čelist) uchopte bradu raněného a vytáhněte jí;

4. vytahujte spodní čelist tak dlouho, dokud spodní a horní zuby nebudou téměř(!) u sebe – ústa nesmíte uzavřít, je-li to nutné, stáhněte palcem spodní ret raněného, aby ústa byla dostatečně otevřená;

5. pokud v ústech uvidíte nějaké předměty a nečistoty (cizí tělesa, vyražené zuby, zubní protézu, zvratky...), neprodleně je prsty odstraňte.


Video: Instruktážní video zprůchodnění dýchacích cest / YouTube 

NECHYTEJTE BRADU TAK, ABY BYL POD SPODNÍ ČELISTÍ PALEC! PRSTY POD ČELISTÍ NEZAJÍŽDĚJTE HLUBOKO K HRDLU! NEUZAVŘETE PŘÍLIŠ ÚSTA RANĚNÉHO!

II. UMĚLÉ DÝCHÁNÍ

Po zprůchodnění dýchacích cest zakloněním hlavy a předsunutím čelisti je nutné zkontrolovat, zda raněný dýchá. To provedete metodou look-listen-feel = skloníte se svou tváří a uchem nad obličej raněného, s pohledem upřeným na jeho hrudník. Vyhodnotíte, zda vidíte hrudník zvedat se a klesat, zda slyšíte výdech, zda cítíte proud vydechovaného vzduchu.


Video: Instruktážní video – vědomí, dýchání / YouTube

Co můžete pozorovat?

A) Raněný je při vědomí a dýchá, ale nemusí být v pořádku...

... POČÍTEJTE NÁDECHY A VÝDECHY PO DOBU 15 SEKUND – POKUD RANĚNÝ PROVEDL MÉNĚ NEŽ 2 NÁDECHY A 2 VDECHY, ZAVEDETE NASOPHARYNGEÁLNÍ TRUBICI A POLOŽÍTE RANĚNÉHO DO STABILIZOVANÉ POLOHY.

POSTUPUJTE STEJNĚ, JE-LI RANĚNÝ PŘI VĚDOMÍ, ALE DÝCHÁ S OBTÍŽEMI, CHRČÍ...

B) Raněný je v bezvědomí, ale sám dýchá...

... ZAVEDETE NASOPHARYNGEÁLNÍ TRUBICI A POLOŽÍTE RANĚNÉHO DO STABILIZOVANÉ POLOHY.

C) Raněný je v bezvědomí a nedýchá, příčinou není dosud neošetřené otevřené poranění hrudníku...

... ZKONTROLUJTE PULS...

...POKUD RANĚNÝ NEMÁ HMATNÝ PULS A V OKOLÍ JSOU DALŠÍ RANĚNÍ POTŘEBUJÍCÍ POMOC, POVAŽUJTE TOHOTO ZA MRTVÉHO.

...POKUD RANĚNÝ MÁ PULS, ZAHAJTE UMĚLÉ DÝCHÁNÍ (OPĚT ALE JEN V PŘÍPADĚ, ŽE KOUSEK OD VÁS DALŠÍ VOJÁK PRÁVĚ NEKRVÁCÍ Z TEPNY, později si řekneme něco i o třídění raněných).

Smyslem umělého dýchání je co nejvíce napodobit přirozené dýchání. V tempu i objemu vzduchu.

pokos_dychani_01
Foto: Záklon hlavy a kontrola dýchání

1. Lehce stiskněte nosní dírky raněného;

2. přitiskněte svá ústa na ústa raněného tak, aby po stranách vzduch neunikal (správně provedený záklon hlavy a předsunutí čelisti udrží ústa raněného otevřená, případně si je přidržte do potřebné šířky);

3. vdechněte do raněného a sledujte pohyb jeho hrudníku, tím se přesvědčíte, že jeho dýchací cesty jsou průchozí;

4. pusťte nos raněného a oddalte svá ústa, aby mohl vydechnout.

pokos_dychani_02
Foto: Při umělém dýchání držte hlavu zakloněnou a ucpaný nos

Vyhodnoťte správnost a efektivnost umělého dýchání:

A) Pokud hrudník raněného stoupal a klesal, pokračujte v umělém dýchání v tempu vdech každých 5 sekund.

B) Pokud se hrudník raněného nehýbal, znovu se pokuste zprůchodnit dýchací cesty včetně odstranění cizích předmětů. Pak opět zkuste umělé dýchání.

Kontrolujte puls raněného vždy po 12 vdechnutích, tj. asi každou minutu. Přitom také kontrolujte, zda raněný nezačal dýchat sám od sebe.


Video: Instruktážní video – umělé dýchání, kontrola / YouTube

III. PULS

Pamatujte – pro laika bývá náročné nahmatat správně tepny a tedy i zjistit puls. Patrně to zvládnete sami na sobě a ani tak ne napoprvé. Co teprve ve stresové situaci, u někoho těžce raněného, kdo může mít puls velmi slabý? Řekneme si tedy něco o tom, jak nahmatat puls, ale teorie je v tomto případě bez nácviku nedostatečná.

Přednostně se snažte nahmatat krční tepnu. Jedna se nachází v drážce na levé straně průdušnice, druhá na pravé. Zhruba v polovině vzdálenosti mezi krčním svalem a ohryzkem. Pokud přiložíte ukazováček s prostředníčkem na sval a pomalu přejedete směrem k průdušnici, měli byste krkavici nahmatat. Mírně ji můžete přitlačit směrem k ohryzku, abyste tep cítili výrazněji.

NETLAČTE NA TEPNU SILNĚ! - mohli byste ji poškodit. NEPOUŽÍVEJTE K NAHMATÁNÍ SVŮJ PALEC!!! - mohli byste totiž zaměnit tep na krkavici za tep, který cítíte ve svém palci.

Vyhodnocení pulsu:

A) Pokud raněný má puls, ale nedýchá, pokračujte v umělém dýchání.

V UMĚLÉM DÝCHÁNÍ POKRAČUJTE TAK DLOUHO, DOKUD (1) RANĚNÝ NEZAČNE DÝCHAT SÁM, (2) NEZTRATÍ PULS, (3) NENAŘÍDÍ VÁM VELITEL NEBO ZDRAVOTNÍK UKONČIT UMĚLÉ DÝCHÁNÍ.

B) Pokud raněný nemá puls, ukončete své oživovací pokusy. Provádění nepřímé masáže srdce není doporučováno a není úkolem Combat Lifesavera (zahajte jej pouze v případě, že to situace umožňuje a v okolí nejsou další ranění).


Foto: Instruktážní video – hledání pulsu / YouTube

IV. NASOPHARYNGEÁLNÍ DÝCHACÍ TRUBICE

Nasopharyngeální trubice (nasopharyngeal airway) neboli nosní vzduchovod zajistí průchodné dýchací cesty a pomůže zabránit zapadnutí jazyka. Její použití je poměrně snadné, ale NEPOUŽÍVEJTE JI, POKUD RANĚNÝ V MINULOSTI UTRPĚL PORANĚNÍ HLAVY, MÁ ZLOMENÉ OBLIČEJOVÉ KOSTI NEBO DOŠLO K OTEVŘENÉMU PORANĚNÍ MOZKU - NEPOUŽÍVEJTE JI, POKUD RANĚNÉMU VYTÉKÁ Z NOSU NEBO Z UŠÍ ČIRÁ TEKUTINA. Může se jednat o mozkomíšní mok, což může být příznakem zlomeniny lebečních kostí.

pokos_dychani_03
Foto: Aplikace nosního vzduchovodu - ne moc příjemná ale účinná

Jak na to?

1. Raněný musí ležet na zádech tváří vzhůru;

2. zvlhčete trubičku sterilním lubrigačním gelem;

3. zastrčte ji do jedné z nosních dírek (přednostně do pravé) tak, aby se její koncová záruba dotýkala nosní dírky;

4. zajistěte trubičku na místě pomocí kousku lepící pásky či náplasti (NEUCPĚTE JÍ);

5. položte raněného do stabilizované polohy a žádejte pro něj pomoc zdravotníka.

pokos_dychani_04
Foto: Nosní vzduchovod pomáhá udržet průchodné dýchací cesty

NIKDY NEZASOUVEJTE NOSNÍ TRUBIČKU SILOU. POKUD NĚCO V ZASUNUTÍ BRÁNÍ, VYNDEJTE JÍ A POKUSTE SE JI ZASUNOUT DO DRUHÉ NOSNÍ DÍRKY. POKUD ANI TO NENÍ MOŽNÉ, ULOŽTE RANĚNÉHO DO STABILIZOVANÉ POLOHY A ŽÁDEJTE PRO NĚJ POMOC ZDRAVOTNÍKA.


Video: Instruktážní video - aplikace nosního vzduchovodu / YouTube

 Autor: Redakce

Komentáře