EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Naši vojáci se umí sami velmi dobře prezentovat aneb nové propagační video 7. mechanizované brigády "Dukelské"

 17. 03. 2019      kategorie: Armáda ČR      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

7. mechanizovaná brigáda “Dukelská” je bojovou jednotkou, představující rozhodující palebnou a údernou sílu těžkého typu pozemních sil Armády České republiky. Je předurčena k plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v rámci národního i spojeneckého uskupení, jak na území České republiky, tak mimo něj. Struktura brigády přitom umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací, ať už částí nebo všemi silami bojového úkolového uskupení.

52577854_2032573076862152_7385949306382974976_o
Foto: Momentka ze cvičení EBONITE JAVELIN 2019 | FB 7. mechanizovaná brigáda "Dukelská"

Brigáda může vést obrannou i útočnou bojovou činnost, posilovat ochranu naší státní hranice, zajišťovat ochranu komunikací, stejně jako střežit důležité objekty a prostory mimo oblast přímých bojů. V souladu s platnou legislativou mohou být její příslušníci také nasazeni k plnění úkolů Policie České republiky. V současnosti brigádu společně s jejím velitelstvím tvoří 71. mechanizovaný prapor Hranice, 72. mechanizovaný prapor Přáslavice, 73. tankový prapor Přáslavice a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice.

Stručná historie vzniku 7. mechanizované brigády

Vznik “sedmičky” je spjat s říjnem 1994 a tehdy klíčovým rozhodnutím o přechodu armády z divizního na brigádní systém. Toto rozhodnutí padlo již v roce 1993 a na jeho základě došlo k celé řadě organizačních změn. Jednou z nich byla právě reorganizace kroměřížské 3. mechanizované divize na 7. mechanizovanou brigádu. Protože byla od samého počátku své existence chápána jako jeden z hlavních pilířů pozemního vojska Armády České republiky, byla budována jako vševojskový taktický svazek.

Svého největšího rozmachu dosáhla brigáda v roce 1999. Přímo v Kroměříži byly vedle velitelství brigády umístěny její 7. průzkumný prapor "Jana Žižky z Trocnova", 7. spojovací prapor, 7. zdravotnický oddíl a 7. prapor zabezpečení. Brigádu dále tvořily čtyři mechanizované prapory (71., 72., 73., 74.), dislokované v Přáslavicích a Hranicích. V hranické posádce se dále nacházely 76. dělostřelecký oddíl, 7. protiletadlový oddíl a 7. protitankový prapor. A konečně, v Lipníku nad Bečvou sídlil 7. ženijní prapor. Všechny tyto útvary tehdy tvořily 7. mechanizovanou brigádu.

DN14_7mbe
Foto: Bojové vozidlo pěchoty v moderní úpravě

Brigáda přitom mohla navázat na významné tradice. Jejím přímým předchůdcem totiž byla 3. československá samostatná brigáda v SSSR, bojový svazek, který vznikl ke konci 2. světové války a svou válečnou cestu zakončil u obce Břest poblíž Kroměříže. Jednotky této brigády se po válce staly základem pro výstavbu 3. pěší divize, jež v průběhu následujících padesáti let prošla celou řadou změn, aby v říjnu 1994 vytvořila základ pro vznik 7. mechanizované brigády.

"Sedmička " si od počátku vedla velmi dobře a již roku 1995 dokázala uspět při komplexních prověrkách Generálního štábu AČR. Navázala úzké pracovní vztahy s jednotkami německé, polské, rakouské i slovenské armády a v roce 1998 zahájila dosud neukončenou etapu nasazení v zahraničních operacích. V roce 1997 se příslušníci brigády zapojili do záchrany lidských životů a majetku občanů při katastrofálních povodních, které v létě postihly Moravu.

Již v roce 1999 zanikl 7. protitankový prapor a v roce 2003 bylo rozhodnuto o dalších zásadních reorganizačních změnách armády, které se nevyhnuly ani 7. mechanizované brigádě. Do konce roku byly zrušeny 76. dělostřelecký oddíl, 7. protiletadlový oddíl, 7. průzkumný prapor, 7. ženijní prapor, 7. spojovací prapor, 7. prapor zabezpečení i 7. zdravotnický oddíl. Velitelství brigády bylo z Kroměříže přesunuto do kasáren generála zahálky v Hranicích. Tehdy to ještě bylo bráno jako provizorní řešení předtím, než bude svazek přemístěn do nového brigádního komplexu v Přáslavicích.

Přes počáteční rozčarování a problémy, které mnohým tyto změny přinesly, se vše nakonec podařilo zvládnout. Dnešní 7. mechanizovaná brigáda je jiná, než byla před deseti lety. Její příslušníci za tu dobu ušli velký kus cesty, brigáda je dnes dobře připraveným, sebevědomým a velmi zkušeným svazkem útvarů.

DN14_7mbg
Foto: Páteř našeho tankového vojska, tanky T-72M4CZ

Složení 7. mechanizované brigády "Dukelské" 

- 71. mechanizovaný prapor "Sibiřský" - Hranice

71. mechanizovaný prapor vznikl 1. října 1994 reorganizací 4. mechanizovaného pluku. Zpočátku působil v posádce Hodonín, z níž byl v roce 1997 přemístěn do Hranic. Jedná se o vševojskový mechanizovaný útvar, jenž může v útoku plnit primární úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. Prapor se vyznačuje vysokou pohyblivostí a velkou palebnou silou, schopností rychlých přesunů.

53547744_2318405528191151_4145915644312813568_n
Foto: Vojáci z minometné baterie 71. mechanizovaného praporu | army.cz

Může být nasazen i k posílení ochrany státní hranice při její uzávěře, ke střežení důležitých objektů nebo při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích, stejně jako při jiných nestandardních operacích mimo území naší republiky. Základní strukturu útvaru tvoří velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, minometná baterie s taženými 120mm minomety vz. 82, velitelská rota, rota logistiky a obvaziště.

- 72. mechanizovaný prapor "Generálmajora Josefa Buršíka" Přáslavice

Dne 1.10.1994 se rozdělil 33. tankový pluk na 73. mechanizovaný prapor a 74. výcvikové středisko, které bylo v roce 1998 reorganizováno na 74. mechanizovaný prapor. V roce 2000 byl tento prapor přečíslován na 72. mechanizovaný prapor. Představuje vševojskový mechanizovaný prapor, určený k vedení bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády, brigádního úkolového uskupení, výjimečně i samostatně. V útoku může plnit úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení.

53866457_582661022229235_5820696789442887680_o
Foto: Vojáci 72. mechanizovaný praporu na cvičení | army.cz

Vyznačuje se velkou palebnou silou, pohyblivostí a odolností. Je schopen rychlých přesunů do stanovených prostor, bránit je a vést vysoce odolnou, pružnou obranu, stejně jako rozhodující útok. Základní strukturu útvaru je totožná s hranickým mechanizovaným praporem. Tedy velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelská rota, rota logistiky, obvaziště a minometná baterie, která má k dispozici nejen tažené minomety, ale i  120mm samohybné minomety vz. 85 PRÁM.

- 73. tankový prapor "Hanácký" - Přáslavice

V současnosti jediný tankový prapor naší armády vznikl 1. října 1994 v Přáslavicích reorganizací 33. tankového pluku na 73. mechanizovaný prapor. Ten byl v roce 2003 přeměněn na 73. smíšený mechanizovaný a v lednu 2005 na 73. tankový prapor. Prapor je vyzbrojen modernizovaným tanky T-72 M4CZ. Při svém nasazení může působit buď jako celek nebo mohou být jednotlivé bojové prostředky určeny k posílení dalších útvarů brigády či brigádního úkolového uskupení.

47225193_2064908153555266_3311136764051062784_o
Foto: Bojové střelby plnou ráží - 2. tanková rota — v VVP Libavá | FB 73. tankový prapor

V obraně může sloužit jako záloha velitele brigády (brigádního úkolového uskupení), za útoku pak plní především úlohu prvosledového útvaru. Organizační struktura útvaru se skládá z velitelství, tří tankových rot vyzbrojených tanky T-72 M4CZ, mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště.

- 74. lehký motorizovaný prapor "Plukovníka Bohuslava Malečka" Bučovice

Tento útvar vznikl 1. října 2008, přeměnou ze 155. záchranného praporu a je dislokován v Bučovicích. Stejně jako ostatní útvary brigády má plnit úkoly v její sestavě, ale může působit i samostatně. Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovostí a pohyblivosti, je schopen rychlých přesunů na delší vzdálenosti, navíc má částečnou schopnost přepravy vzduchem. Prapor je tvořen velitelstvím, třemi pěšími rotami (z nichž první je cvičena jako výsadková), roty zbraní, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště.

15000053_1102951056467082_2975602878741656510_o
Foto: 3. Pěší Rota 74. Lehkého Motorizovaného Praporu | FB 3. Pěší Rota, 74. Lehký Motorizovaný Prapor

Jako jediný útvar brigády disponuje prostředky k vybudování humanitární základny. Může tak plnit i další nevojenské a humanitární úkoly, především na území České republiky. Útvar se od ostatních jednotek “sedmičky” odlišuje také svojí výzbrojí. Je totiž vyzbrojen kolovými obrněnými transportéry Pandur II (včetně speciální průzkumné verze) a lehkými víceúčelovými vozidly IVECO. Částečně se odlišuje i zbraněmi svých příslušníků (pistole, odstřelovací pušky atd.).

Video: Nové propagační video 7. mechanizované brigády "Dukelské" / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře

carlos

20. 03. 2019, 18:58

Moc bych si přál, aby konečně vzal někdo nějaké promile z vojenských rozpočtu a nasměroval to na nalezení mechanismu politického řešení každé příští krize. Taková skutečná "nobelovka" za "technologii" udržení míru.

Ale to je vzhledem k zájmům vojenské lobby okolo zeměkoule asi utopie. Taky by se mělo z lidí na celém světě nějak dostat to, že svírat hrdině zbraň je lepší než svírat učebnici, zkumavku nebo páku nějakého stroje.

Poslední myšlenkou je spíš otázka: Co by bylo lepší, když už nejsme schopni v lidech neutralizovat mamon a agresi...?

A) Vyrábět zbraně na sklad a potom je po nějakém čase v nějaké slavnosti míru zlikvidovat a přitom si užít hodně veselí.
B) Vyrábět zbraně k použítí a pokaždé je nakonec i použít proti sobě.

Já vím, vyrábět něco a potom to jen tak "zbůhdarma" zlikvidovat je přece nesmysl, že?