EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

PzKpfw 38(t) - ztělesnění Blitzkriegu

 28. 12. 2021      kategorie: Vojenská historie      46 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Československý lehký tank LT vz. 38 bohužel není ve světě příliš známý pod tímto svým původním, českým jménem, ale spíše pod německým kořistním názvem Panzerkampfwagen 38(t), resp. PzKpfw 38(t). Místo toho, aby ve 2. světové válce tento československý tank bojoval bok po boku s francouzskými a anglickými tanky proti Němcům, nakonec tento tank paradoxně bojoval proti nim a zajistil tak mnohá vítězství - bohužel pro tu špatnou stranu. 

Politika appeasementu praktikovaná Francií a Velkou Británií v 30. letech 20. století umožnila Němcům získat kontrolu nad rozvinutým československým zbrojním průmyslem bez jediného výstřelu. Němci tak hravě získali přístup nejen k jedné z nejlepších vojenských technologií světa, ale také k velice moderně vybaveným továrnám, které byly nezbytné pro vedení války. Mezi získanými továrnami byla i továrna ČKD v Libni, výrobce tanků LT vz. 38.

Lt38Foto: Ve své době patřil českoslovenký LT vz.38 ke světové špičce | Wikimedia Commons / Public domain

V polovině dubna 1939 pak vznikla zvláštní komise pro studium českého tankového průmyslu, v jejímž čele stanuli náčelník 6. sekce podplukovník Sebastian Fichtner a podplukovník Heinrich Olbrich, kteří do ČKD dorazili 2. května. Továrna tehdy německé komisi představila svůj široký arzenál techniky, mezi nimi i široké spektrum exportních tanků, které se dovážely do celého světa, a tanky domácí produkce - lehký tank LT vz. 38 a střední tank ST vz. 39.  Zatímco novopečený střední tank Němce neoslovil, lehký tank je velmi zaujal.

Demonstrace tohoto tanku ve zkušebním areálu továrny udělala na německou komisi velký dojem. Wehrmacht tehdy nedisponoval ničím takovým. S hmotností pouze o jednu tunu větší než měl německý tank Pz.Kpfw.II Ausf. C, byl československý tank ve všech ohledech výrazně lepší a jeho vlastnosti se velice blížily střednímu tanku Pz.Kpfw.III Ausf. E, který tehdy sotva začal svou sériovou výrobu.

Do jaké míry československé lehké tanky zapůsobily na Němce, lze posoudit podle toho, že LT vz. 38 byl okamžitě přijat do výzbroje německé armády pod názvem Panzerkampfwagen L.T.M.38 (Leichte Tank Muster 1938, lehký tank vzor 1938). Na rozdíl od LT vz. 35, jehož výroba nebyla znovu zahájena, měli Němci s L.T.M.38 výrazné plány. Byly podepsány smlouvy se továrnami Škoda a ČKD, které fakticky navazovaly na smlouvy pro československou armádu. Dá se tak s jistotou říci, že L.T.M.38 byl pro Wehrmacht velmi výnosnou a výhodnou akvizicí, jelikož za cenu jen o 25 % vyšší než Pz.Kpfw.II Němci obdrželi vozidlo vyšší třídy a výrazně lepších parametrů.

Výroba se pak rozjela okamžitě. Němci objednali 150 tanků do konce listopadu 1939, což vycházelo na 25 tanků měsíčně. Parametry tanku však byly tak skvělé, že 12. června 1939 byla vydána rozšiřující objednávka na 325 tanků, což však továrna již nebyla schopná splnit. Prvních 12 tanků ČKD dodala v červnu 1939, přičemž kvóta byla dorovnána následující měsíc, kdy továrna dodala 39 tanků. Kontrakt na 150 tanků byl dovršen 26. listopadu 1939.

Během krátké doby tank vystřídal několik názvů. Od května do srpna 1939 se tank jmenoval Tschechische Pz.Kpfw.III, což ukazuje na výrazné kvality lehkého tanku, jelikož ho Němci postavili na stejnou úroveň jako tank střední. 16. října se pak jeho název změnil na L.T.M. 38 Protektorat. Toto pojmenování však nemělo dlouhého trvání a 16. ledna 1940 byl název tanku změněn na finální název Panzerkampfwagen 38(t), což je také název, pod kterým tento tank vstoupil do historie. Změnou názvu prošla také ČKD, která se změnila na BMM (Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG, Českomoravský strojírenský závod). Továrna spadala do sféry vlivu Heinricha Richtera-Brohma, který měl na starosti strojírenství v Praze.

První tanky druhé, vylepšené série pak měly být dodány v lednu 1940. Mělo se jednat o 15 tanků. Akvizice se však nepodařila zcela naplnit, jelikož firma Škoda nestačila dodávat dostatečné množství kanónů, a tak Němci obdrželi nakonec pouze 10 tanků. Druhá série byla lehce vylepšena. Zatímco první série byla stejná, jako LT vz.38 pro Československou armádu a byla pojmenována Pz.38(t) Ausf. A, druhá série, pojmenována Pz.38(t) Ausf. B (sériová čísla 151-260) dostála hned několika změn díky získaným zkušenostem z polského tažení.

Rámová anténa byla nahrazena klasickou, vpředu i vzadu na tanku byly instalovány světlomety Notek a některé tanky byly vyzbrojeny odpalovači zadýmovacích granátů. Byl také zmírněn odměr věžového kulometu, který při natočení úplně vlevo střelbou poškozoval kanón. Další změnou, a to zásadní, pak bylo přidání dalšího člena osádky, střelce z kanónu. Původní československý LT vz.38 měl jen tři členy osádky, kde velitel tanku zároveň vykonával činnost střelce z kanónu a nemohl se tak plně věnovat své činnosti. Periskop ve věži pak dostal otočnou pancéřovou zástěnu, jelikož se občas stávalo, že intenzivní nepřátelská kulometná palba dokázala periskopy vyřadit. Gumové ráfky kol byly zesíleny pro lepšímu tlumení při jízdě a krumpáč s lopatou byly přesunuty ze zadní části tanku na blatníky.

Lt38_2Foto: Detail věže tanku LT vz.38. Samostatně pohyblivý kulomet Němci poté omezili, při nesprávném náklonu totiž mohl střílet do hlavně kanónu. | Wikimedia Commons / Public domain

Němci začali produkovat také velitelské tanky. První typ, známý pod názvem Sd.Kfz.266, se nijak nelišil od běžného tanku. Byl vybaven radiostanicemi Fu 2 a Fu 5. Druhý typ, Sd.Kfz.268, byl již vybaven rozměrnou rámovou anténou nad motorovým prostorem a vysílačkami Fu 5 a Fu 8. A poslední Sd.Kfz.267 sloužil ke komunikaci s letadly a od ostatních typů ho lze snadno odlišit díky dvěma rádiovým anténám vlevo vpředu. Od verze Sd.Kfz.267 začaly velitelské tanky dostávat atrapy děl, aby se zvýšil vnitřní bojový prostor. Ze stejného důvodu byl odstraněn také trupový kulomet, přičemž otvor byl zakrytý pancéřovou zátkou. 

Následující série Pz.38(t) Ausf. C (sériová čísla 261-370) se začala produkovat v květnu 1940. První tanky série byly stejné jako předchozí, během bojů ve Francii však došlo k několika změnám. Bylo jasné, že čelní pancíř o síle 25mm poskytoval již jen malou ochranu proti nepřátelským kanónům, čelní deska pancíře tak byla zesílena na 40mm. Docházelo také k občasným zásekům věže v případě, kdy se nepřátelský protitankový granát zasekl mezi trupem a věží, čímž věž zablokoval. To se následně vyřešilo přidáním pancéřového prstence kolem věže. 

Bundesarchiv_Bild_101I-769-0229-26,_Frankreich,_Panzersoldat,_Panzer_38(t)Foto: Němečtí tankisté ve Francii, kde sehrál Panzer 38 (t) zásadní roli | Wikimedia Commons / Public domain

Podobné to bylo i  s následující sérií,  Pz.38(t) Ausf. D (sériová čísla 371-475). První vozy této série byly ze začátku stejné jako předchozí série, v průběhu se však přistoupilo k několika změnám. Uchycení antény bylo vyměněno za stejné, jako využívaly německá útočná děla Sturmgeschütz III (StuG III). Tank Pz.38(t) Ausf. D také obdržel lehčí pásy a některé tanky obdržely úchyty na náhradní články pásů na přední desce trupu. Poslední kusy Pz.38(t) Ausf. D byly dodány v listopadu 1940. Dodávky pak byly dokončeny v předstihu. Podle původního plánu mělo BMM vyrábět 25 tanků měsíčně, Praha však v průměru dokončovala 30 tanků měsíčně.

Další smlouva byla podepsána 25. července 1940, v platnost měla vstoupit však až  27. listopadu. Francouzská kampaň totiž odhalila některé neduhy a tank potřeboval výrazné přepracování. Tank totiž potřeboval vyšší míru ochrany, současné pancéřování již bylo nedostatečné. Výsledkem pak byl Pz.38(t) Ausf. E, z nichž první kus byl  v BMM dokončen koncem listopadu. Následovala objemná objednávka na 275 strojů (sériová čísla 476-750) s dodávkou do května 1941. Výraznou změnou tohoto typu byla přepracovaná přední deska pancíře, ze které byl odstraněn typický schod, čímž se místo řidiče posunulo mírně dopředu. Přední pancíř byl také výrazně posílen a to na 50mm, čehož se dosáhlo spojením dvou 25mm plátů. Přední pancíř věže pak byl opancéřován stejným způsobem. Tloušťka pancíře na bocích věže stoupla z původních 15 mm na 30 mm. Upraven byl i pancéřový prstenec u věže a nastavení napnutí pásů. Manuální startér motoru byl byl schován za kryty, jelikož se často zanášel bahnem. Kvůli těmto úpravám stoupla celková hmotnost tanku z původních 9 725 kg na 9 850 kg. Zvýšení hmotnosti bylo způsobeno i posílením listových pružin v podvozku. I zde se však v průběhu výroby měnily parametry. V březnu 1941, počínaje vozidlem číslo 624, byl mírně posunut výfuk směrem vzhůru, aby se pod něj vešlo zařízení k výrobě kouřové clony. Změnila se také poloha zadního světla Notek.

Výše uvedené úpravy byly plně implementovány až na další sérii vozidel  Pz.38(t) Ausf. F (sériová čísla 751-1000). Tanky této modifikace se začaly vyrábět v květnu 1941, ovšem i zde došlo v průběhu výroby k drobným úpravám. Byl snížen počet nýtů na poklopu pro přístup k motoru, přední světlo Notek bylo posunuto a některé tanky dostaly držáky náhradních článků pásů na předním pancíři. Poslední tanky této série byly dodány v říjnu 1941.

Abecední pořadí modifikací Pz.38(t) bylo porušeno 18. července 1940. Toho dne se Vrchní velitelství pozemních sil (OKH) rozhodlo zrušit smlouvu mezi BMM a Švédskem na dodávku 90 tanků TNHP-S. Příčinou tohoto rozhodnutí byla potřeba doplnit Wehrmacht novými tanky. Tanky vyrobené na základě výše uvedené smlouvy pak byly předány německé armádě a označeny jako Pz38(t) Ausf. S. Jejich výroba začala v květnu 1941 a pokračovala souběžně s výrobou Ausf. F. Tanky Ausf. S se sériovými čísly 1001-1090 měly přechodnou konstrukci. Přední pancíř byl zesílen, boky věže však zůstaly bez přidaného pancíře. Pozorovací zařízení radisty/střelce z kulometu bylo stále starého typu a odlišné bylo i rozložení spojovacích nýtů. Výroba těchto tanků skončila v září 1941. 

S přípravou Německa na invazi do SSSR se pak zvýšila i rychlost výroby. ČKD chrlila obrovské množství tanků, kdy kromě jednoho měsíce se dodávky pohybovaly nad 50 tanků měsíčně, jednou dokonce továrna dokázala dodat 78 tanků v jednom měsíci. V té době téměř žádná německá zbrojovka nedokázala chrlit takové objemy. Obliba československého tanku byla obrovská a tak byla podepsána další smlouva na dodávku 500 tanků Pz38(t) Ausf. G, později byla rozšířena ještě o dalších 500 tanků série Pz38(t) Ausf. H. 

SSSRFoto: Panzer 38 (t) 7. tankové divize během útoku na Sovětský svaz, 1941 | Wikimedia Commons / Public domain

První kusy Pz38(t) Ausf. G opustily BMM v říjnu 1941. Zpočátku se jednalo o standardní stroje, ovšem počínaje strojem číslo 1220 se držáky náhradních článků pásů staly standardem a byl vylepšen vzduchový filtr. Výraznou změnou se také stal monolitický plát čelního pancíře bez nýtů a celkové snížení počtu nýtů. Pz38(t) Ausf. G představoval vrchol československého tanku. V období začátku 2. světové války ho můžeme s klidem označit za nejlepší tank na světě. Jeho modernizační potenciál však narazil na svůj konec. Na rozdíl od Panzeru III nebylo možné do československého tanku nainstalovat silnější dělo a koncem roku 1941, kdy byly hlavním nepřítelem Pz38(t) sovětské středními tanky T-34 a těžké tanky KV, byl tento tank v nevýhodě. Sovětský svaz navíc začal dostávat a využívat britské tanky Matilda a Valentine, proti kterým byl 3,7cm kanón zcela bezmocný. Na jaře 1942 tak čas Pz.38(t) na tankovém výsluní vypršel. 

V březnu 1942, po výrobě pouhých 29 tanků, pak byla výroba Pz38(t) zrušena. Finální tank nesl sériové číslo 1359. BMM následně dostal za úkol navrhnout a postavit samohybné dělo na podvozku Pz38(t), který byl stále velmi moderní.

SSSR1Foto: Panzer 38 (t) během postupu na severu Sovětského svazu | Wikimedia Commons / Public domain

V lednu 1942 byly zahájeny práce na výrobě tropické verze Pz38(t) Ausf. G. Oproti standardním tankům série G  tato verze obdržela výkonnější chladicí systém a lepší vzduchový filtr, který měl zabránit písku dostat se do motorového prostoru i dovnitř tanku. Tank také obdržel držáky pro palivové kanystry. Tato vozidla obdržela sériová čísla 1480-1526. 21 kusů těchto tanků bylo postaveno v dubnu a 26 dalších v květnu. Následně měly být přepraveny transportním letounem Messerschmitt Me 323, avšak do Afriky se nikdy nedostaly. Celkově tak bylo vyrobených 316 tanků série G a úctyhodných 1414 tanků rodiny Pz38(t). 

Jak bylo již uvedeno výše, byť produkce tanku nepokračovala, velice perspektivní podvozek českoslovesnkého tanku našel své uplatnění a vzniklo na něm několik legendárních konstrukcí, jako například stíhač tanků Marder III, jehož bylo vyrobeno 1 736 kusů, legendární Jagdpanzer 38 přezdívaný Hetzer, jehož se vyrobilo 2 827 kusů, samohybné dělo 15 cm sIG 33 (Sf) auf Panzerkampfwagen 38(t)  (známější pod názvem Grille) jehož se vyrobilo 389 kusů, nebo lehké protiletadlové vozidlo Flakpanzer 38(t), kterého se vyrobilo 141 kusů.

Dva a půl roku na frontě

První kusy Tschechische Pz.Kpfw.III byly odeslány k 67. tankovému pluku 3. divize lehkých tanků v létě 1939. Celkem tato jednotka obdržela 57 tanků tohoto typu, 55 běžných a 2 velitelské verze.  K 1. září 1939 měl Wehrmacht k dispozici 78 tanků L.T.M.38, 57 v armádě a 5 v záloze. 3. divize lehkých tanků pak byla v září 1939 jedinou jednotkou, která tyto tanky použila v boji. Velice rychle se ukázalo, že tyto tanky jsou na bojišti naprosto dominantní, za celé polské tažení bylo ztraceno pouze 7 strojů, kdy divize aktivně bojovala jako součást 15. armádního sboru. V říjnu 1939 byla 3. divize lehkých tanků přeměněna na 8. tankovou divizi. 

Další jednotkou, která obdržela Pz.38(t), byla 7. tanková divize, nad kterou v únoru 1940 převzal velení Erwin Rommel. Nebylo výjimkou, že si jednotky své tanky ještě dále individuálně upravovaly. Tanky 8. tankové divize byly tedy vystrojeny ještě hasícím přístrojem, který byl uložen na pravém blatníku. V Rommelově divizi pak tanky prošly výraznějšími úpravami. Na motorový prostor byly přivařeny úchyty na palivové kanystry a na blatnících se začaly objevovat první schránky na nářadí a osobní věci posádky. 15 tanků se pak mělo podívat i do Norska během plánované invaze, ovšem z toho sešlo. 

RommelFoto: Rommel během polní porady. V pozadí stojí Panzery 38(t) | Wikimedia Commons / Public domain

Ve Francii byla situace jiná. K 10. květnu  1940 měla německá armáda k dispozici celkem 238 tanků Pz38(t). Význam těchto tanků podtrhuje skutečnost, že německá armáda měla k dispozici pouze 381 tanků Pz.III, i když tyto tanky měly být hlavním tankem armády. Během invaze do Francie byly tanky Pz.38(t) často používány jako střední tanky místo své původní role lehkého tanku. I s touto rolí si však poradily na výbornou. Do konce kampaně bylo ztraceno pouze 54 strojů, tedy méně než čtvrtina celkového stavu. Během bojů na západní frontě pak obdržela 7. tanková divize posilu v podobě 20 tanků a 8. tanková divize 16 tanků. Ve Francii se však také ukázal neduh československých tanků, a tím se stal tvrdý, ovšem poměrně křehký pancíř, který střelu sice zastavil, ovšem měl tendenci prasknout, čímž se výrazně snížila odolnost daného plátu. Dalším neduhem byla nýtovaná konstrukce tanku. Po zásahu mohly totiž nýty vletět dovnitř tanku, kde působily jako šrapnel. Aniž by nepřátelská střela tedy prošla skrz pancíř, odtržené nýty mohly způsobit posádce zranění či ztráty na životech. V boji však stroj ukázal i své přednosti, jimiž byla skvělá mobilita, ale hlavně na svou ráži vynikající dělo, které mělo lepší penetrační schopnosti, než jeho německý kolega. Pz.38 (t) tak dokázal ničit francouzské i britské lehké a střední tanky na delší vzdálenost, než Panzerkampfwagen III, což se mnohdy ukázalo jako zásadní. 

Úspěch Pz38(t) ve Francii byl signálem pro pokračování ve vybavování nově vzniklých jednotek právě těmito tanky. První jednotkou byla nově vzniklá 12. tanková divize, zformovaná 5. října 1940. I ta, po vzoru 7. a 8. tankové divize, vystrojila své tanky držáky palivových kanystrů a úložnými boxy na blatnících. Další jednotkou, která obdržela tyto tanky, pak byla 19. tanková divize, zformovaná 1. listopadu 1940. Tankisté 19. tankové divize však byli nespokojeni s původním uložením ženijního nářadí, kdy pak všechno nářadí uložili na pravý blatník a na levou stranu blatníku umístili boxy na uložení osobních věcí. Tankisté také začali vytvářet „Rommelovy boxy“, čili úložné boxy na zadní straně věže. Nově vytvořená 20. tanková divize měla ohledně tanků Pz.38 (t) také svá specifika. Tanky této divize lze rozeznat podle symetricky uložených boxů na obou blatnících s perforovanými čely a trámovými kříži.

K 22. červnu 1941 měly německé tankové divize ve svém arzenálu celkem 772 tanků Pz.38(t), z toho 35 velitelských tanků. Stejně jako u francouzské kampaně sehrály tyto klíčovou roli v operaci Barbarossa. Výsledky bojů však byly odlišné. Zatímco v červnu bylo nenávratně ztraceno pouze 33 tanků tohoto typu, v červenci padl rekord v podobě 183 ztracených tanků. Do konce roku pak bylo ztraceno celkem 796 tanků, tedy více, než bylo celkem k dispozici na začátku invaze do SSSR. Tehdy se jednalo o největší ztráty ze všech typů německých tanků v roce 1941. Důvodem těchto ztrát však nebyla špatná kvalita tanku, ale jeho způsob nasazování. Lehký, 10tunový tank totiž nemohl plnit roli středního tanku navždy. Tank trpěl především díky svému křehkému pancíři. Sovětský 45mm protitankový kanón mohl prorazit přední pancíř tanku Pz.38(t) již z 200 metrů, takže i lehké tanky T-26 a tanky série BT se stávaly nebezpečnými protivníky. I kdyby přední pancíř nebyl proražen ihned, pancéřová deska by jistě praskla a další zásah by byl fatální.  

Během následných bojů došlo také k mnoha případům zničení tanků Pz.38(t) plukovním a divizním dělostřelectvem větších ráží. Křehký pancíř tanku Pz.38(t) prostě nedokázal odolat blízkým výbuchům. Jak již bylo uvedeno výše, nepříjemným překvapením pro Němce byl také výskyt tanků T-34 a KV-1, které slabě vyzbrojené československé tanky nemohly téměř nijak ohrozit.

Poslední jednotkou, která obdržela tanky Pz.38(t), pak byla 22. tanková divize, vybavená celkem 77 tanky. Jednalo se také o jedinou jednotku, která využívala výhradně tanky série G. 22. tanková divize vydatně bojovala na Krymu a zapojila se i do bojů o Rostov na Donu. Tato divize pak využívala tanky Pz.38(t) až do svého rozpuštění v březnu 1943.

Posledními německými tanky tohoto typu, které byly bitevně nasazeny, bylo 13 vozidel od 8. a 20. tankové divize  30. června 1943. Pz.38 však bojoval i dále, avšak bez větších úspěchů. V roce 1944 ještě tyto tanky bojovaly v obranných bojích v rumunských řadách na poloostrově Krym, kde byly všechny zničeny. V srpnu 1944 se posledních dvacet rumunských verzí tanků Pz.38(t) zapojilo do vzpoury Rumunska proti Němcům. Posledním vystoupením rumunských T-38 (rumunské označení) pak byla pomoc Rudé armádě při postupu na Slovensko v únoru a březnu 1945. Zde byly ztraceny poslední bojeschopné kusy. V roce 1944 se také slovenské LT vz.38 a LT vz.40 zapojily do osvobozovacích bojů na Slovensku. Ještě v roce 1945 se do zoufalého boje zapojily již školní maďarské tanky, jejichž bojová hodnota však byla proti moderním T-34/85, či těžkým IS-2 téměř mizivá a tanky neměly žádnou šanci. Jistou záhadou bývá i jeden „zatoulaný“ Pz.38(t), který ještě v roce 1945 vyřadili Američané v Německu.

Zdroj: warspot.net, panzernet.net

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

Vaclav Flek

29. 01. 2022, 22:47

pro Czert : Asi toho mate proti mne hodne, kdyz mi vytykate tolik veci a jeste me nazory oznacujete za "vrchol pokrytectvi". Neprokazujete tim velky duvtip, nebot je zrejme, ze pokud vznesete deset ci vice vytek, format teto disuse neumozni na vsechny odpovedet. Nekdy mene by bylo vice, a take trochu te zdvorilosti.

Zkusim reagovat na neco z toho, co pisete. Na uvod sdelim, ze z meho pohledu je vse, co pisete, spatne, jak se vas jiz stalo tradici, nesouhlasim vubec s nicim, ale nevidim zde prostor sve postoje podrobne oduvodnovat.

- Nemuzete srovnavat Mnichov a sovetske vyhlaseni valky Japonsku v srpnu 1945. S Japonskem mel SSSR platnou smlouvu o neutoceni, kterou porusil. Sudety byly zcela jinym pripadem. Zrejme vam uniklo, ze s odstoupenim souhlasila Hodzova vlada i prezident Benes. Znovu doporucuji - prectete si alespon prvni vetu mnichovske dohody.

- Mobilizace byla zahajena jeste pred zacatkem mnichovske konference, vlada si zrejme chtela ponechat manevrovaci prostor pro vice moznosti. Tim ovsem puze zhorsila postaveni Ceskoslovenska v evropskem i svetovem verejnem mineni. Podotykam klicovy fakt, ze nova vlada (Syroveho) usneseni predchozi Hodzovy vlady o odstoupeni Sudet neodvolala !

- Je ubohou frazi, ze sudetske Nemce (nikoliv "Sudetaky" !) "zfanatizoval" Hitler. Kazdy, kdo to tvrdi, ukazuje, ze neni schopen pochopit realitu jejich zivota za dvacet let pred rokem 1938. Ti zoufali lide proste volili to, co povazovali pro sve zivoty za lepsi alternativu. Ze to pak nevyslo, je jina vec, asi jako se u nas volici v roce 1946 vyslovili pro KSC s nestastnymi nasledky na dlouhou dobu dopredu.

- Vasi omluvu Benesova sdeleni nechapu. Byl stale prezidentem republiky, a tezko se mohl vymlouvat na to, co mu rekli (mozna spise naznacili) velvyslanci Francie a Velke Britanie. Ostatne sam se dost vyznal v zahranicni politice, a vedel, jake mineni o Ceskoslovensku v Evrope panuje.

- O Versailleske smlouve se nebudu rozepisovat, je to komplexni problematika a jiz jsem se k ni vyjadroval vicekrat. Zkuste si o tom neco zjistit, a az budete vedet vice, a take se naucite spravne psat nazev tohoto sidla, muzeme se k tomu vratit.

- V dobe podepsani mnichovske smlouvy nemel Churchill (na rozdil od Chamberlaina) politickou odpovednost, snadno se mu proto glosoval postup tehdejsi politicke garnitury, ktery vetsina Britu vnimala jako maximalne odpovedny. Proto mohl hyrit bonmoty, coz je zvlastni u cloveka, ktery mel bezprostredni odpovednost za smrt ci zraneni vice nez 205 000 britskych poddanych v operaci u Gallipoli v letech 1915-16, a za smrt ci zraneni desetisicu dalsich v letech II. svetove valky (jenom pri hladomoru v Bengalsku zemrelo okolo sedmi milionu osob).

Dal jsem si praci a odpovedel na cast vasich namitek, pritom jsem "prehledl" vase neuctive oslovovani i vase neuhlazene invektivy. Vice po mne nechtejte, ma dobra vule dosla.

Czert

27. 01. 2022, 03:02

Flek
Vsiml ste si te ironie u toho jak ste psal o tom ze sudetaci chteli jen autonomii? A ze na ni meli narok?

Osvezte mi pamet, kdo ze to vzdy bojoval proti autonomii cechu za ru?
A viden byla ochotna davat cechum ustupky.

A predtim nez napisete ze csr opakovalo chyby ru, vas odaku na to, at si precte utavu csr z 1920.
Konkretne pasaz o mensinach a jazycich.
K necemu podobemu, at uz narizenim ci zakonem se ru az do sveho rozpadu nedopracovalo.

A k one pripadne valce, teorie jak bychom to nemcum natreli nejsou jedine, stejne oopularni, ne li vic, sou ty co tvrdi ze by nemci vyhrali behem 1 az 3 dnu.

Czert

27. 01. 2022, 02:50

Milan
To, jak vyhral henlain v 35 dokazuje jen to, jak henlain dokazal dat nemce do late. Tot vse.
Nazorova rozhafanost je v kazde demokracii, neexistuje jen v diktaturach.

Problemy souziti s mensinamy sly resit, sam masarik rekl ze csr potrebuje 50 let miru na vyreseni vsech problemu.

A sudetaci zacaly delat problemy az po hitlerovi, predtim jenom brblali.
Jiste, muzes namitnout ze az do 25 sudetaci prakticky sabotovali vladu a jeji jednani, ale pak proste prisly na to, na co prisli cesi za ru pred nimi. Sabotazemi vlady problemy svoji mensiny nevyresis.

A to, ze valka v 38 bez spojencu by byl nas konec je jistota, otazka jen zni jak by byl onen konec dlouhy.
Ano, zbrojni prumysl csr byl velmi vyspely, ale kvalita neni spasa.
Jak sami nemci v boji proti sssr na to prisli.
Muzes mit kvalitu jakou chces, kdyz je nepratel mnoho, tak te umlati cepicemi.

Czert

27. 01. 2022, 02:38

Flek
Musim se  priznat, ze tim vasim vyrokem o tom ze dejiny nejsou cernobile, ale sede ste me dostal.

U mnichova vam jde o videni sedi, ale u toho jak stalin vyhlasil valku sssr tam predstavujete dokonaly priklad cernobileho videni.
Nezlebte se na me, ale to je vrchol pokrytectvi.

A ja skutecne vidim i sed, proto sem napsal ze jde jednani f a vb v mnichovu pochopit, ale to ho neomlova.


Ty vase dve klicova fakta ktera ste uvedl, a to se musim opakovat, nijak nevyvratili ono uslovi o nas bez nas.
Skutecne verite tomu, ze je koser, kdyz my dva bysme se domluvili ze me prodate milionovy dum a ja se pak s vasim sousedem dohodl ze vam za nej dam jednu korunu.
A vy si nemate pravo stezovat, vzdyt na samotnem prodeji sme se prece dohodly.

A to, ze v tech vasich faktech nijak nefiguruje mobilizace skutecne neni nahoda.
Proc byla vubec provedena, kdyz se vas nova vlada souhlasila s idstouoenim?

K tomu vasemu dotazu, co prispelo k identifikaci nemcu s novym csr, odpovim dvema dotazy, ktere by vas meli navest na spravnou stopu.
Co prispelo k identifikaci cechu s rakousko uherskem?
A muzete uvest jediny stat v evrope ktery resil problemy mensin lepe nez csr v 1920?
Pokud ano, tak jak, zajimaji me hlavne legalni upravy.

A skutecne sudetaky zfanatizoval az hitler. Pred hitlerem tam byly problemy, ale resily se. Vrazdit svoje spobcany zacali sudetaci az po hitlerovi.

Co se tyka benese a jeho vyroku, tak se divim ze vam pri vasich znalostech zcela unikl fakt, ze benes onim vyrokem ze csr bude vinikem valky jen zopakoval presne to co mu f a vb kratce pred mnichovem rekly.

K vesai, ano, byly politici co se tak vyjadrili v te dobe, znamy je i vyrok generala focha, ze to neni mirova smlova, ale primeri na 20 let.

Jiste, vesrai dal velkou touhu po revansi ktery vyuzil hitler, stejne tak jako touhu po revansi daly podminky pruska v 1871.
Ale touha po revanchi nerovna se vznik nove politicke strany ci hnuti.

Nebo vysvetlete me, jak presne versai a jeho podminky vytvorili mytus o neporazene nemecke armade a o tom ze za vse zle v nemwcku muzou zidi?

A pokud na zaklade vyjadreni jednoho ci vice politiku berete jako suchy fakt, ze nacismus vznikl ve versai, potom absolutne nechapu vasi obhajobu mnichova.
Vzdyt churchil prece prohlasil, meli jsme na vyber mezi valkou a hambou, zvolili sme hambu a budem mit valku.

Nebo to si vybirame ktere prohrhlaseni politiku k dane udalosti budeme brat na zretel a jake ne?
To je pak pokrytectvi, ne pristup k historii.

Vaclav.Flek

15. 01. 2022, 22:05

pro Milan : Za sebe dekuji za reakci, chapu to tak, ze nejsme v zasadnim rozporu, i kdyz se muzeme lisit v jednotlivostech. Nevim treba, jakou "rozpolcenost politickych nazoru v nasi zemi" mate na mysli. Z pohledu sudetskych Nemcu bylo jejich stanovisko zcela jasne a "nerozpolcene". Chteli autonomii, a pote, co se ji po volbach v roce 1935 nedockali, volili (jiz jinymi zpusoby) alternativu "Heim ins Reich". Z jejich pohledu slo o logicke chovani, za ktere si z velke casti mohla ceskoslovenska vladni reprezentace jiz od roku 1918, tedy zejmena Masaryk a Benes. O tom se prilis nemluvi, jakkoliv to jsou osudove chyby, ktere se pri budovani vlastniho statu staly - a pritom se jim slo vyhnout. Jinymi slovy, souhlasim s vasim hodnocenim, ze jsme se souhlasem Hodzovy vlady o odstoupeni Sudet sklizeli horke plody toho, co jsme zaseli...

Take se spolu s vami domnivam, ze Ceskoslovensko melo bojovat, tak jako bojovaly vsechny jine staty (snad s vyjimkou Danska). Tim, ze jsme nebojovali, jsme jako v jedine evropske zemi vytvorili zivnou pudu pro vsechny mozne teorie o tom, jak bychom jim to "natreli". Na rozdil od vetsiny huravlastencu se domnivam, ze Ceskoslovensko by bylo porazeno do dvou tydnu (tri se mi jiz zdaji moc), vzhledem k rychlemu prubehu valecnych udalosti by ani nebylo prilis rozbito, a nasledne dejiny by se vyvijely priblizne stejne, tedy tvorbou protektoratu atd.

Milan

15. 01. 2022, 12:25

Vaclav Flek a Czert:

Jen bych připomněl, že už 3 roky předtím, v roce 1935, vyhrála volby do parlamentu ČR Sudetoněmecká strana (SdP) v čele s Konradem Henleinem. To do značné míry dokládá tehdejší realitu a rozpolcenost politických názorů v naší zemi. Osobně tedy vidím diskutované rozhodnutí Hodždovy vlády, tedy ten souhlas s britskym a francouzskym navrhem na odstoupeni ceskoslovenskeho uzemi s vice nez 50 % nemeckeho obyvatelstva, z 21. zari 1938 rano, jak téměř až logické vyústění letitého vývoje otázky početné německé menšiny. Byli jsme tehdy tak vnitřně rozhádaní, že jsme si němce nechali přerůst přes hlavu.

Nic to však nemění na mém názoru, že jsme po mobilizaci o svou suverenitu bojovat měli, byť by to možná znamenalo náš konec. Úspěch LT vz. 38 a jeho následná zásadní role v bleskové válce, jen dokládá tehdejší vyspělost našeho průmyslu a armády. Samozřejmě nejsem naivní a proto ani netvrdím, že ten tank, sám o sobě, by nás spasil. To určitě ne.

Vaclav.Flek

06. 01. 2022, 21:25

pro Czert : K vasemu vyroku "...Me nedela problem pochopit proc jednali jak jednali, me jde o legalitu a moralku." sdeluji, ze s timto pohledem zasadne nesouhlasim. Vime, ze dejiny nebyly cernobile, jednani vsech stran predstavuji pouze nejaky odstin sedi, a my, s dnesnim odstupem, bychom se meli snazit ty strany pochopit, spise nez je odsuzovat. Bezny clovek, ktery nema pristup k historickym dokumentum, asi nemuze moralizovat a pronaset definitivni soudy. Domnivam se, ze toho nejsou schopni ani soucasni historici - staci se podivat, jak diametralne se jejich nazory lisi.

Ja jsem vam uvedl dve klicova fakta, ktera by mela umoznit pochopeni deni kolem Mnichova - souhlas Hodzovy vlady s odstoupenim casti ceskoslovenskeho uzemi, a nasledne preambule mnichovske smlouvy. Obe tyto skutecnosti lze jiste lehce dohledat. Do dalsiho moralizovani se nechci poustet, to bychom se dostali k tomu, co znamenalo dvacetileti 1918 - 38 pro sudetske Nemce a jak prispelo k jejich identifikaci s novym statem ? My to radi odbyvame formulkou, ze je "Hitler zfanatizoval", tu ja ovsem neakceptuji, myslim, ze realita byla slozitejsi.

Za zminku take stoji, jak bylo videno tehdejsi Ceskoslovensko v ocich nasich sousedu i dalsich zemi Evropy. Myslim, ze bez sympatii, ostatne sam prezident Benes vyjadril, ze v pripade ceskoslovensko-nemecke valky bude prave nase strana povazovana za agresora. Z jeho strany to ovsem bylo asi jako kdyz zlodej vola "chytte zlodeje", nebot tento "skvely diplomat" mel na vzniklem stavu velky podil.

Jinak o tom, ze zivnou pudu pro nacisticke hnuti polozila prave Versailleska smlouva (ci spise diktat) vubec nepochybuji. V tomto smyslu se vyjadrilo vice osobnosti, mne napada napr. britsky premier Lloyd George, ktery jiz tehdy rekl, ze vzhledem k nerealnym podminkam zde bude do dvaceti let nova valka. Takze to, co vy berete jako nejake sproste prohlaseni, ja vnimam jako suche konstatovani reality.

Czert

06. 01. 2022, 12:32

Vaclav f
Takze pokud to shrneme, nicim ste svuj nazor, ci autora jehiz myslenku ste prevzal, ze mnichov bylo jen vykonani vule hodzovy vlady.
Skutecne by me zajimalo o co ten svuj nazor opirate.
Z one preambule to skutecne jasne neni, ani z pozdejsich vyjadreni, at uz soukromych ci pro tisk lidi co ho podepsaly.

Takze vyrok o nas bez nas stale zustava v platnosti.

To, ze sem dokazal ze z legalniho i moralniho je mnichov krivarna, i s tim pokud by to bylo vykonani rozhodnuti hodzovy vlady sem myslim prokazal take.

Vas ukrok stranou, abychom se snazily pochopit duvody jednani lidi co ho upekly a podepsaly jejich jednani nijak neomlouva, maximalne vysvetluje.

Ja kdyz vyjmecne delam profil serioveho vraha, ci podobneho pachatele, tak to i kdyz se presne trefim jejich zlociny nijak neomlouva, ci necini spravnymy, jen vysvetluje.

Ale ja vim, ze dnes je moderni vsechny zlociny hitlera a zapadu omlouvat, vzdyt kdyz dnes nemecko ovlada eu a evropu, tak prece nejde aby nemci ucinili neco spatneho.
Holt nemci dodnes nedospeli k tomu aby bez vymluv prijali svou vinu za rozpoutani obou valek.
A vas nazor neni nijak moderni, omlouvani zlocinu nemcu zacalo kratce po valce, kdyz prezident zapadniho nemecka pronesl vyrok, ze nacismus vznikl ve versai a ne v mnichove.
Uzasna ucelova lez, kterou nemci potrebovaly slyset, aby se nestydeli. Stejne tak jako pred valkou potrebovaly slyset mytus o zrade armady.
A protoze dnes nemecko je duchovni nastupce zapadnoho nemecka, tehle a dalsim ucelovym lzim se vesele dari.

Czert

06. 01. 2022, 08:20

Flek
Me nedela problem pochopit proc jednali jak jednali, me jde o legalitu a moralku.
A skutecne pochopeni proc ona 4 - mineny staty ktere mnichov podepsaly, nijak nemeni pravdivost - nebo nepravdivost - vyroku ze mnichov byl upecen o nas bez nas.
Skutecne ste neuvedl jediny argument ktery by vyvratil, a tom vas cetl i nekolikrak.

I kdybychom prijali ze jednali na hodzove zakladu, nic to nemeni na tom ze k provedeni a finalni podobe nemeli cesi co mluvit.
Urcite byste se necitil podveden, kdyby sme se my dva dohodly ze me pucite nejake penize a jav sebral vesjere uspory a jeste dal na vas maximalne velkou hypoteku?

A pochopeni jednani one 4 je jedoduche, hajily sve sobecke zajmy, bez ohledu na to, kdo zaplati vysledek.

A k tomu oslovovani, vaclavu se tady objevuje vic, flek je tu jen jeden.

Vaclav.Flek

05. 01. 2022, 19:53

pro Czert : Mne se jiz nechce odpovidat na vase zvlastni dotazy. Udalosti se staly tak, jak se staly, a jedine, co my s odstupem tech mnoha let muzeme udelat, je snazit se POCHOPIT jednani ucastniku i dobu, ktera jejich jednani formovala. Zadna nase bohulliba prani ani spekulace typu "coby - kdyby" nemaji smysl, proto se do nich nechci poustet, a jenom jeste jednou konstatuji, ze ucastnici jednali tak, jak v te chvili povazovali za spravne a za logicke, proto treba zarijovou mobilizaci nebrali za anulaci souhlasu Hodzovy vlady s odstoupenim.

Jenom dve dalsi pripominky :

Nevim, co myslite vyrazem "ona 4" ? Ja jsem psal o vlade, vedene ministerskym predsedou Hodzou.

Vcera jsem prozil den se svymi dvema neterinkami, jedne je sest let, druha ma tri roky. Vekovy rozdil v jejich mentalnim dospivani byl zjevny, te sestilete stacilo neco rici jednou, mozna dvakrat, a zacala se chovat podle toho., te trilete to bylo malo a muselo se na ni opakovane. Pisu to, jak jste asi pochopil, v souvislosti s mymi OPAKOVANYMI zadostmi o zdvorilejsi oslovovani (tim myslim oslovovat nekoho jmenem, pod kterym se prihlasi do diskuse). Zrejme to neminite respektovat, a ja se jiz se k tomu vracet nebudu, ale tezko vas potom mohu brat jako partnera do diskuse.

Czert

05. 01. 2022, 12:39

Flek

Hmmm, pokud souhlas s odstoupenim uzemi byl neustavni, na zaklade ceho ona 4 jednala, na zaklade jake legality?

Druhak, na zaklade jakeho prava ona 4 jednala mezi sebou o provedeni?
Skutecne dle vas by bylo v rychtigu kdyby se ted rekneme cina a vietnam rozhodly resit ukrajinsky problem a prinutily ukrajinu nest vysledek?

Pokud nebyla mobilizace odvolanim souhkasu, tak proc mobilizace vubec byla?

Pokud se ona preambule odvolava na souhlas hodzovy vlady, proc to neni vyslovne uvedeno?
Dobry pravnik by na zaklade tohohle chybejiciho detailu dokazal ji udelat neplatnou.
Nemluve o spuste jinych prilis obecnych vyjadrenich, ktere by ji cinily neplatnou, resp vysoce pochybnou.
Cetl sem velmi zajimavou pravni analyzu mnichova a zaver byl jednoznacny, je to paskvil ktery by dobry pravnik zrusil.

Abych to prirovnal, pokud si u firmy clovek objedna dum 5+2 a dana firma by mu postavila 1+kk, tak by mohla arugemontovat ze ve smouve nebylo vyslovne uvedeno, ze chce postavit 5+2 cili je to v richtigu.
V mnichove byly pripojeny i oblasti kde bylo min nez 50% nemcu, cili prime poruseni usneseni hodzovy vlady o vydani obkasti kde je vice nez 50%nemcu.
A k syroveho vlade, ale ona onen souhlas taky nepotvrdila.
Normalni clovek by cekal ze kdyz rozhodnuti zpusobi pad vlady, tak pocka na vyjadreni nove vlady k danemu problemu, pripadne se primo zepta, automaticky nejedna ze nova vlada souhlasi.

A k tomu vasemu nazoru, ze bylo zachovano srdce prumyslu csr po mnichovu... Technicky mate pravdu, ale tot vse.
Realne ma pravdu on, protoze bylo jasne ze 2 reoublika neprezije. A ze ji sezwrou nemci.

Vaclav.Flek

04. 01. 2022, 20:59

pro Czert : Na vas dotaz "A v cem je ono tvrzeni ze nas dali hitlerovi i se zbrojovkami hitlerovi?" odpovidam :

Otazka byla v diskusnim prispevku ctenare Ivana na tomto vlakne, vznesena 29. prosince. Cast z ni znela : "tyto tanky byly nasazeny proti Francii.... dobře jim tak, a) věděli, že nás dávají i se zbrojním průmyslem"

Reagoval jsem nazorem, ze srdce ceskeho zbrojniho prumyslu zustalo i po Mnichovu zachovano Ceskoslovensku.

Vaclav.Flek

04. 01. 2022, 20:51

pro Czert : "Tak to ja si velmi rad necham vysvetlit onu preambuli mnichova"

Mam tri pripominky :

1) Je minen SOUHLAS Hodzovy vlady z 21. zari1938 rano s britskym a francouzskym navrhem na odstoupeni ceskoslovenskeho uzemi s vice nez 50 % nemeckeho obyvatelstva. Vlada pote podala demisi, nebot si byla vedoma, ze ucinila neustavni krok. Nastupujici vlada v cele s jednookym generalem Syrovym tento souhlas Hodzovy vlady s odstoupenim uzemi NEODVOLALA. Dany souhlas pochopily podepisujici mocnosti tak, ze na mnichovske konferenci se bude jednat pouze o modalitach (technickych podrobnostech) postoupeni uzemi, tedy nikoliv ZDA, ale pouze JAK . Mam zato, ze v preambuli smlouvy, jako zasadniho historickeho dokumentu, je toto vyjadreno zcela jasne. Staci vam to jako vysvetleni ? Pokud ne, zkuste hledat v relevantnich zdrojich.

Myslim, ze kazdy, kdo se o udalosti kolem Mnichova zajima, jiz dnes (po tolika desetiletich utajeni) musi znat text mnichovske smlouvy, chape okolnosti jejiho vzniku i vyznam celeho textu vcetne jeho preambule. Nechtejte po mne, abych hral roli ucitele.

2) Jak vidite, Necasovu misi vubec nezminuji, ani by mne to vzhledem ke kontextu nenapadlo. Presto mi velmi vadi vas pozadavek, at se jiz "neopovazuji" neco vytahnout. Myslim, ze nejsme v situaci, kdy si muzete dovolit narizovat mne neco podobneho. Mozna jste to myslel jinak, treba mene neuctive, ale vysledek je prabidny.

3) Opakovane (pokolikate uz ?) jsem vas zadal, at mne oslovujete jmenem, pod kterym se do diskuse prihlasuji.

Czert

04. 01. 2022, 04:11

Mark
Na jedne strane mas pravdu, ze jak se uzemi rajchu a statu co okupovalo zmensovalo, tak podil vyroby v ceskych zemi logicky vyznamne stoupal.
Cili skvely argument pro bombardovani.

Ale vezmi si druhou stranu mince, kdy bylo jasne ze po bombardovani se vyroba v ceskych tovarnach nerozjede roky, a do konce valky zbyvaji prinejhorsim mesice.

Nejde nevzpomet bombardovani drazdan kteri spousta lidi oznacuje za zlocin, a to drazdany svym vyznamem plzen prekonavaly, nejen z hlediska dopravy.
A to konec valky byl o dost dal.

Czert

04. 01. 2022, 04:01

Flek
A v cem je ono tvrzeni ze nas dali hitlerovi i se zbrojovkami hitlerovi?

Napiste me jedineho politika, vyjma chamberlaina, ktery veril tomu ze druha republika bude existovat delsi dobu.
Ani sam daladier tomu neveril.

Czert

04. 01. 2022, 03:58

Mark
Frantici meli vic nez na rok aby se z polska poucili, 4 roky pokudvezmem spanelsko.
To ze se nepoucili dokazuje jen jejich tupost.

Ano, jiste vsechny staty pamatovaly velkou valku a jeji ohromne ztraty, ale presto vsechno nemci chrastili zbranemi, cesi se chteli branit a srbove, narod ktery mel jedny z nejvetsich ztrat v cele velke valce, se jako jedni z mala malodohodovych spojencu nabizeli ze poslou dobrovolniky.
A pisu srbove, protoze u chorvatu, cernohorcu a ostatnich takove nadseni nebylo, a ztraty obyvatel vyrazne mensi.
Cim vysvetlis tengle paradox?

A ze cesi meli rozhadane mensiny?
Hmmm, schvalne, napis me jediny evropsky narod co resil mensiny jak na papiire tak i v realite lepe nez cesi.

Skutecne si myslis ze je nahoda, ci cesky utlak, ze sudetaci zacaly vyskakovat az po nastupu hitlera?
A nemci kupodivu taky.
Ale zajiste je to chyba cechu.

A v cem cesku evropska unie pomohla?
Ekonomiku neres, na eu ekonomicky cecik sou prisati i svycari bez clenstvi v eu.

A skutecne nevidim nic pozitivniho na tom, kdyz je cela eu skace jak nemecko piska.

Zopakuj si co se delo, kdyz nemci nabyly dojmu ze by pany evropy meli byt jen oni.

Czert

04. 01. 2022, 03:44

Otakon
Je absolutne jedno jestli by skopcaci byly v praglu za tyden, mesic ci rok.
Maximum je asi ten mesic nez by csr padlo.

Pointa byla, ze frantici bud nevedeli co v mnichove delaji a tudiz byly dementi (abych zustal u pouziteho slovnika), nebo vedeli a tudiz nemaji zadne pravo brecet.

Czert

04. 01. 2022, 03:40

Parlamentni
Ze nebyl moc popularni?
Zeptej se jakehokoliv tankana v jakem tanku by bojoval radeji, jestli pz1, pz2 ci pz38, pripadne pz35.
A myslim ze nenajdes nikoho kdo by rekl ze by chtel dojc

Problemy s nyty meli vsechny nytovane tanky, ne jen ty ceske.
V tom ceske firmy skutecne zaspaly dobu, svarovat zacali az s hetzrem ve 44? Do te doby mu uspesne odolovaly, ze by promyslena sabotaz?

Czert

04. 01. 2022, 03:32

Flek
Tak to ja si velmi rad necham vysvetlit onu preambuli mnichova, co je mysleno.

Protoze pod nim neni nikde cesky podpis, ani se nikde neodvolava na nejake cesko nemecke jednani ci dohodu.
A neopovazujte se vytahnout tzv necasovu misi, ktera neni vyjma ustiho podani nicim dolozena, druhak oproti michovu obsahovala predani jen cca 1/2 uzemi ztracenem v mnichove ale hlavne druhak jeji podminkou bylo expedovani vsech nemcu ze zbyleho csr do rise.

Czert

04. 01. 2022, 03:26

Flek
Vida, ja sem z clanku mel dojem ze autor vysvetlil lroc "stredni" pz38 (ano, tak je v nekterych publikacich oznacovan,) problemy ve francii nemel, kdezto v sssr ano.
Jaksi nezminil zadny francouzky tank co by mu cinil problem, kdezto u sssr hned 4.

Czert

04. 01. 2022, 03:22

Petr
Loool, a muzes necim dokazat ze cesi jeli jako divi a zbytek evropy sabotoval?

Vzdyt takovi francouzi cechy v dodavkach valecneho materialu nekolikanasobne prevysovaly.
Malo se vi ze 98% VESKERYCH nahradnich dilu na letadla pro luftwafe pochazely z francie.
A kupodivu, co se tyka poctu odbojaru na 1 obyvatele tak cesko je na tom lip nez francie, a ti si ze svych odbojaru udelali superlegendy.

A na ten blabol, ze bet atentatu na haydricha by nas spojenci zaradili mezi spojence nemecka si prisel jak?

Byt ano, musim uznat zecesi nedosahli svetovych uspechu rakusaku v prepisoovani reality, kdy rakusaci zesebe udelali obet hitlera a z hitlera nemce.

Czert

04. 01. 2022, 03:14

Jo, no frantikum se ta zrada z 38 ve 40 vratila i s uroky, vzdyt to byly prave ceske tanky z divize duchu co uzavreli obkliceni.
Nemecke tam pro poruchy nedojely.

A k tem kanystrum, neda me to, abych nenapsal ze do te doby byly mimo nemecko prakticky nezname a cesky nazev vychazi z amickeho oznaceni - jerrycan.

Vaclav.Flek

02. 01. 2022, 00:39

pro Mark : Nebudu s vami v rozporu se  souhlasem s nasi ucasti v NATO (mrzi mne, ze to tolik nasich spoluobcanu nechape), ani s vasim kritickym hodnocenim udalosti kolem mnichovske dohody.

Nicmene nektere vase historicke argumenty nemohu akcepovat. Treba pisete o Nemcich , ze  "navíc měli za sebou rok, dva zkušeností v boji"(?). Spocitejme si to, prosim, spolu - od 1. zari 1939 do 10. kvetna 1940 ubehlo pouhych osm mesicu, tedy ne rok, tim mene dva ! Za tu dobu prodelal wehrmacht pouha dve tazeni, polske a norske, pritom to norske bylo z velke casti namorni akci, na velmi specifickem vacisti, ze ktereho se pozemni jednotky wehrmachtu mnoho nepoucily.

yarda

31. 12. 2021, 01:07

Vypada to, ze clanek je hodne presny preklad zde:
https://warspot.net/45-pz-kpfw-38-t-prize-from-bohemia
Autor: Yuri Pasholok, 26 February '20 ale mozna to je jen kryci jmeno pro Autor: Tomáš Svoboda
At tak ci tak - na warspot najdete dalsi fotky

Parlamentní

30. 12. 2021, 19:42

Mira 30.12.21,jsi naproty ignorant dejin. Bata podporovat odboj a kazda jeho fabrika posilama penize do Londyna. Zachranitzivot mnoha Zidum. Je bidet, ze zacina fungovat prekrocovani hiszorie pod vedenim Bruselu. Bombardovani Plzne byl zamer jak podkodit nas stat. Samozrejme i daldi bombardovani na sklonku valky. Kdo by asi obsluhovat vyrobene stihace tanku, kdyz Nemecko nemelo lidi.

Mark

30. 12. 2021, 19:26

Míra

Nesmíš v tom vidět nějaké konspirace, nebo něco podobného.
Je logické, že když západní spojenci osvobozovali další a další území a blížili se blíž ke středu Evropy, tak bombardování muselo být i více intenzivní právě s ohledem i k možností doprovodu stíhačů. Ono totiž nebylo nic jednoduchého třeba pro RAF, letět z Británie bombardovat třeba Plzeň v roce 40,41 i 42. Já bych řekl, že to byla když ne sebevražedná mise, tak určitě velmi nebezpečná.
Přečti si seznam bombardovacích misí v odkazu. Je to logická rovnice, čím blíže k Čechám, tím více misí a to platilo i pro Rusy, kteří také dost bombardovali česká města a to dokonce i po válce.

https://www.aic.cz/osvobozeni/letecke-bitvy-2-svetove-valky/

Mark

30. 12. 2021, 16:53

Míra

Když se budem bavit jen o české podpoře německé válečné mašinérií, tak vlastně podle tvého výčtu, který opravdu byl významný se musíme oba shodnout v tom, že bombardování českých zbrojovek a jiných strategických podniků mělo smysl a bylo velmi důležité. Takže doufám, že až tady vyjde článek o spojeneckém bombardování českých podniku nic proti tomu nebudeš namítat a určitě zas velmi milerád tu dodáš znovu tyto informace.

Vaclav.Flek

30. 12. 2021, 00:35

pro Ivan: Nesouhlasim s vetsinou toho co pisete, vidite to hodne zjednodusene.Zejmena nemohu souhlasit s vasi vetou : " ...věděli, že nás dávají i se zbrojním průmyslem...". Tomu nerozumim, myslim, ze i po Mnichovu zustaly klicove ceskoslovenske zbrojovky (Plzen, Praha, Brno) stale v ceskoslovenskych rukach.

Milda

29. 12. 2021, 19:48

Nutno ještě dodat, že nejen LT 38 nás proslavil za 2. sv.války. Byla to i modifikace tankového stíhače Hetzer, který ničil tanky na východní i západní frontě velice úspěšně. ten byl po celou válku vylepšován a v závěru dostal motor z Tatry

Mark

29. 12. 2021, 18:47

ivan

Francie tak rychle padla, protože její velení bylo zaseklé ve Velké válce, naopak Němci zavedli úplně jinou taktiku boje a navíc měli za sebou rok, dva zkušeností v boji, s logistikou atd. Poláci bojovali víc než statečně, měli jen smůlu, že byli v podobné situací jak Československo, obklopeno nepřátelský naladěnými státy, nakonec Slováci a pozdějí i Rusáci se přidali k němcům.
Když přišla řada na německé kamarády rusáky, za pár měsíců bylo dobyto několikanásobně větší území než Francie a to se němcům mohlo tak jenom zdát v Rusku o kvalitních cestách a železnicích jako ve Francií.
Prostě byl zaveden nový způsob boje, který pozdějí uplatňovali spojenci na němcích.
Mnichov....kdo by chtěl bojovat za rozhádané Československo, kdy navíc paměť všech se upínala k nedávným masakrům ve Velké válce. Hitler moc dobře věděl, že zkostnatělá Francie, než se k něčemu rozhýbe ,tak bude po všem. Jak zmínil Otacon70, než by došlo k mobilizací Francie, tak by Němci byli dávno v Praze. Bylo to hlavně o Češích a jejích přístupu k menšinám.
Problém byl stejně dost v tom, že snad všechny země v meziválečném období jaksi kopali jen za sebe ,Československo nevyjímaje. Proto buďme rádi za NATO, nebylo snad delšího období v Evropě s neustále naplněnými báchory .

otacon70

29. 12. 2021, 15:20

IVAN: I bez dohody s Francií by byl Wehrmacht v Praze za týden. Tzn, ještě dřív, nez by Francie zmobilizovala .

ivan

29. 12. 2021, 13:46

tyto tanky byly nasazeny proti Francii.... dobře jim tak, a) věděli, že nás dávají i se zbrojním průmyslem (a od Beneše a svých generálů věděli vše podle smlouvy) a pak si za to můžou sami nebo b) netušili co dělají v Mnichově a pak jsou to dementi a není co řešit.
Jak velká byla Francie a Německo cca 1:1 a jak velcí jsme byli my a Němci.... (cca 1/10) ale my jsme se měli bránit, zatímco frantici se za necelé dva měsíce vzdali a to měli cca 300tis plně vyzborjených Anglánů u sebe a svou "slavnou" liii opevnění.... ale dokončenou na rozdíl od nás.
a to se nebavím, že my měli kolem sebe.... Německo, Rakousko (anšlus byl předvídatelný), fašistické Maďarsko, slaboučké Polsko (za 14 dní je měli) a o kousku se SSSR nemá cenu diskutovat (Frantici měli kolem moře, "klidné" Španělsko (s Hitlerem jen diskutoval od počátku)

Nitriz

29. 12. 2021, 12:08

Dobrý článek. Mám foto nasazení LT 38 Němci i z bojů v roce 1945 v Čechách a dokonce i zničený LT 35 na Ostravsku proti RA. Zoufalství ( asi ) - ale byly tam.
N.

Parlamentní

29. 12. 2021, 02:51

Tento tank nebyl moc oblibeny jak si mnozi mysli. Velkym problemem jak jiz nekdo zminil bylo pouziti nytu. Rovnez pancer byl moc tvrdy. Obe tyto skutecnosti meli za nasledek zraneni osadky aniz byl pancer prekonan. To zminuje i Otto Carius ve sve knize.

Tomáš H

29. 12. 2021, 02:32

Článek také hodnotím já dobrý, nikoliv skvělí. Je škoda že autor se ani slovem nezmínil o jeho geniálním kostruktérovi Ing. Surinovi , o tom kolik měl technických poruch oproti Německým tankům - jeho spolehlivost motorů a převodovek ( nájezd v kilometrech). Dodávky těchto strojů do Peru kde složili až do 90 let minulého století, a kde mají velkou úctu k těmto strojům. A v neposlední řadě tam chybí vysvětlení k označení LT-40 Slovenskou armádou. Jednalo se o stroje určené a objednané těsně před napadením Polska Německem a Ruskem, a teď si nevzpomenu jestli Litvou a nebo Lotišskem.
Ale vše je skvěle popsáno v knize LT vz. 38: Tank, který se povedl - rodinný portrét. Vřele tuto knihu doporučuji.

Tom

28. 12. 2021, 22:15

Jenom poznámku, výroba tanků LT 38 se nerozeběhla až po okupaci. Zmiňovaná 150 kusová série byla objednána československou armádou již v roce 1938 a v době příchodu okupatnů již výroba naplno běžela. První LT 38 byly dokončeny v únoru 1939. Rovněž tak je pravdou, že tank LT 38 měl osádku čtyřčlennou od samého počátku, není tedy pravdou, že čtvrtého člena zavedli až okupanti. To se týkalo tanků LT 35. Tanky LT 38 zůstaly ve výzbroji zápolních sil německé armády až do samotného konce války, takže setkání se s ním během závěrečných bojů nebylo nic tak zvláštního. Je známo jejich nasazení během květnového povstání a tank byl po válce rovněž používán československou armádou.

Vaclav.Flek

28. 12. 2021, 21:06

pro Mira : Vas vyrok " Oni rozhodli za nás a bez nás" ukazuje oplostelost a schematicnost vaseho mysleni. Dnes je jiz rada informaci, ukazujicich, ze priciny tehdejsch udalosti byly komplexni, a nelze je vtesnat do jednoduchych klise. Za vsechny treba preambule mnichovske dohody, kde se po vyctu ctyr signataru uvadi: " ...vychazejici z toho, co jiz bylo v podstate dohodnuto....". Zkuste si zjistit, co je tim mysleno.

Vaclav.Flek

28. 12. 2021, 20:39

Clanek povazuji za zajimavy, nikoliv vsak vyborny nebo uzasny, jak uvadeji nekteri diskutujici. Myslim, ze obsahuje mnoho technickych podrobnosti o vyvoji tanku, coz je jiste zajimave, s tim vsak kontrastuje chudost popisu jeho bojoveho nasazeni. V clanku se napriklad pise, ze se Pz.38(t) osvedcil behem zapadniho tazeni jako stredni tank, ovsem na vychodni fronte jiz nikoliv, aniz by byl tento rozdil v clanku vysvetlen. Pri zahajeni operace Barbarossa mela tanky Pz.38 (t) v sestave mene nez tretina nemeckych tankovych divizi (pet ze sedmnacti). Skutecnost s nyty, ktere po zasahu mrzacily posadku, je celkem znama. Osobne se domnivam, ze nektere superlativy, pouzite v clanku v souvislosti s tankem LT vz. 38, si tento stroj nezaslouzi.

keke

28. 12. 2021, 19:56

v Poličce

keke

28. 12. 2021, 19:55

LT-38 se podílel na potlačení vzpoury v květnu 45

Filip

28. 12. 2021, 19:37

Opravdu výborný článek. Většina lidí má představu o tancích 2.světové války jen typu Tyger, Panter, T-34 a KV. Ale první 3 roky se bojovalo s lehkými a středně lehkými tanky.

Parlamentní

28. 12. 2021, 19:10

Chyba v textu, v roce 1938 doplnila Ceskoslovenska armada tento tank LT 38 o ctvrteho clena osadky. Lze to dohledat

Molda

28. 12. 2021, 17:46

Moc hezký a fundovaný článek. Děkuji

Petr

28. 12. 2021, 16:16

Zatím co většina okupované Evropy sabotovala co se dalo - válečnou i civilní výrobu, Češi jeli jako diví. Bylo to dáno i tím, že bylo po velké krizi a na jednou si mohli lidé vydělat. V podstatě to šlo až do nástupu Haydricha. A vyslání výsadkářů na jeho likvidaci byl také krok k tomu, aby nás spojenci nezařadili mezi spojence německa. Po Haydrichovi přišel už jen teror, sabotáže a všeobecný odpor, tedy to, čím nás celou dobu krmila socialistická propaganda. O tom, co se píše v článku, se mezi "slušnými lidmi" nesmělo mluvit.

Rudý vítr

28. 12. 2021, 11:03

Úžasný článek.Dekuji.

Petr

28. 12. 2021, 09:57

Tank měl cementovaný pancíř a při nárazu střely odletovaly střepinky z vnitřní strany. To způsobovalo ty zranění a tak Němci nechali hotové pancíř popouštět.