EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

 19. 07. 2019      kategorie: Události      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Před nedávnem Ministerstvo obrany oznámilo zahájení výběrového řízení na nová pásová vozidla pro AČR. V této souvislosti Thomas Strasser, ředitel pro mezinárodní obchod a služby společnosti General Dynamics European Land Systems, přiblížil plány, se kterými jde společnost do vypsaného tenderu a upřesnil charakteristiky vozidla ASCOD 2, které GDELS českým ozbrojeným silám nabízí.

Thomas Strasser
Foto: Thomas Strasser, ředitel pro mezinárodní obchod a služby společnosti General Dynamics European Land Systems 

Společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) v první polovině minulého roku na veletrhu Eurosatory představila novou generaci obrněného vozidla ASCOD 2 a to hned ve dvou variantách, lehčí nese označení ASCOD 35, těžší ASCOD 42. Krátce na to se pak obě vozidla představila v ČR na tradiční armádní show Bahna. Česká veřejnost i armádní specialisté tak byli úplně první, kteří tato vozidla mohli vidět v akci během dynamických ukázek. ASCOD 42 se stal základem pro britský program nových pásových bojových vozidel Ajax a GDELS bude tuto variantu nabízet i v rámci výběrového řízení českého Ministerstva obrany. Jeho nejnovější verze nabízená AČR byla k vidění i na letošním veletrhu IDET v Brně a na Bahnech 2019.

BVP ASCOD 42 (1)
Foto: Obrněné vozidlo ASCOD 42 na letošním veletrhu IDET v Brně

GDELS chce do výběrového řízení AČR na nová pásová vozidla nabídnout typ ASCOD 2. Jaký typ budete AČR nabízet, ve svém portfoliu máte lehčí ASCOD 35 a těžší ASCOD 42?

GDELS je společnost orientovaná na uživatele, proto jsme schopni nabídnout typ vozidla i technické řešení podle požadavků zákazníka i charakteru bojového nasazení. ASCOD 2 je univerzální podvozková platforma, která je k dispozici ve dvou váhových kategoriích – do 35 tun a do 42 tun – jejich výběr a použití pak závisí na charakteru operací a také na tom, jaké logistické zabezpečení má uživatel k dispozici.

Z dosavadních vyjádření představitelů AČR vyplývá, že česká armáda chce jednu společnou platformu pro různé účely a nasazení, ovšem s vysokou mírou ochrany posádky a růstovým potenciálem pro možné budoucí modernizace. Proto se domníváme, že ASCOD 42 je nejlepším řešením splňujícím veškeré požadavky ze strany české armády.

Vozidlo ASCOD má různá označení, která závisejí na verzi a zemi, kde se používají. Ve Španělsku například ASCODu říkají Pizarro, v Rakousku Ulan, ve Velké Británii jsou to Ajax, Ares, Apollo atd. I označení poukazují na fakt, že platforma ASCOD je velmi flexibilní a snadno přizpůsobitelná konkrétnímu uživateli. Platilo by to i pro Českou republiku, česká verze ASCODu bude přizpůsobena požadavkům české armády a může dostat i české jméno či typové označení. 

P1860049
Foto: Obrněné vozidlo ASCOD 42 na Bahnech 2019

Česká armáda bude požadovat verzi bojovou, velitelskou, průzkumnou, ženijní, zdravotnickou, vyprošťovací a pro dělostřelecký průzkum. Je platforma ASCOD 2 pro tak široké spektrum použití připravena? Jak složitý by případně byl vývoj tolika verzí, nebo jsou již tyto verze v sériové výrobě?

ASCOD 2 je navržen jako společná základní platforma, která může být vybavena jakýmikoliv systémy pro nejrůznější druhy nasazení při zajištění vysoké míry kompatibility jednotlivých variant vozidel. Právě to je oceňováno dosavadními uživateli vozidel ASCOD. Rodina vozidel ASCOD má dnes více než 10 různých variant včetně bojových vozidel s věžemi vybavenými kanony ráže 30 mm, průzkumných bojových vozidel vyzbrojených kanony ráže 40 mm, pozorovacích, vyprošťovacích nebo servisních. Díky velkému růstovému potenciálu může ASCOD 2 plnit i roli středního bojového tanku vybaveného zbraní ráže 120 mm se schopností přímé palebné podpory (tato verze byla představena na Eurosatory 2018 a byla k vidění i na akci Bahna 2018 i Dnech NATO 2018) nebo samohybné houfnice se zbraní ráže 155 mm (např. systém Donar).

Dlouholeté zkušenosti týmu GDELS v oblasti systémové integrace a spolupráce s dodavateli i výrobci jednotlivých systémů a podsystémů v kombinaci s velkou flexibilitou platformy ASCOD 2 jsou předpokladem pro velmi úspěšné nasazení v různých ozbrojených silách i zapojení lokálního domácího průmyslu do výroby vozidel.  

ASCOD_VFB_DSC07995_FF M
Foto: Mostní vozidlo VFB ASCOD 35

V této souvislosti nelze nezmínit britský projekt Ajax. Britská armáda v rámci programu Ajax požaduje také poměrně široké spektrum vozidel. Do jaké míry by mohla vozidla pro českou armádu, pokud by si vybrala platformu ASCOD 2, vycházet nebo čerpat z britského projektu Ajax?

Vozidla projektu Ajax jsou postavena na platformě ASCOD 42 a GDELS je vlastníkem všech práv týkajících se technologických i konstrukčních řešení uplatněných u těchto vozidel. Vozidla Ajax jsou navržena podle požadavků britského Ministerstva obrany. Vozidla, které budeme nabízet české armádě, budou také vycházet z platformy ASCOD 42 a budou odpovídat specifikacím daným českým Ministerstvem obrany. Samozřejmě v českém projektu nových BVP počítáme s uplatněním vylepšení a nových technologií, které byly vyvinuty a použity v britském projektu Ajax, a také poznatků, které jsme získali díky zpětné vazbě od dosavadních uživatelů vozidel rodiny ASCOD.

V čem vozidla ASCOD 2 vynikají a jaké hlavní přednosti mají? Co považujete za hlavní výhody vaší nabídky ve srovnání s konkurenty v projektu nových pásových vozidel pro AČR?

My jako GDELS se soustřeďujeme na naši práci a na naše zákazníky. Respektujeme a vítáme transparentní konkurenční soutěžení a otevřená výběrová řízení. A v případě vozidla ASCOD 2 to i dokazujeme. ASCOD 2 je moderní platforma střední kategorie pásových vozidel, která byla nedávno vybraná v otevřeném veřejném tendru ve Velké Británii, tedy pro ozbrojené síly jednoho ze spojenců České republiky v NATO. ASCOD navíc slouží v různých podobách v dalších evropských ozbrojených silách. ASCOD 2 je sériově vyráběn, a to navíc v několika verzích v našich průmyslových kapacitách ve Španělsku, na rozdíl od některých konkurenčních vozidel, a právě probíhá transfer výrobních technologií do Velké Británie. Je také univerzální jednotnou platformou, kterou lze přizpůsobit různým rolím a způsobům nasazení, jež existuje ve více než deseti variantách. V rámci projektu ASCOD také nabízíme unikátní možnost průmyslové spolupráce s GDELS a účasti na dodávkách pro místní průmysl a podniky. A v neposlední řadě je GDELS již po desetiletí prověřeným důvěryhodným partnerem pro českou vládu, české ozbrojené sily i český průmysl, jak ukazuje například projekt Pandur II pros českou armádu. To jsou hlavní výhody, které GDELS s projektem ASCOD 2 nabízí.

P1800708
Foto: Obrněné vozidlo ASCOD 42

Česká vláda bude požadovat i zapojení českých podniků do výroby nových pásových vozidel pro AČR, a také zajištění logistických i servisních služeb pomocí domácích zdrojů, to je dnes standard. Jak je GDELS na tento požadavek připravena? Máte už v ČR pro projekt ASCOD 2 vybrané či vytipované partnery?

GDELS přemýšlí globálně, ale působí lokálně. Spolupráce s lokálními dodavateli je součástí naší DNA. Českou republiku považujeme za domácí působiště. GDELS zde má vlastní pobočku – GDELS Czech – už desetiletí působící v Praze, díky tomu máme přímý náhled na český trh. Aktivně se staráme o stávající flotilu vozidel Pandur II české armády i nové objednávky prostřednictvím našeho místního strategického partnera. Dobře zavedená spolupráce s českou dodavatelskou základnou je pro nás důležitá. 

Zajišťujeme řízení udržitelného dodavatelského řetězce pro kompletní produktové portfolio našich evropských poboček pro exportní trhy. Český průmysl profituje na dodávkách vozidel řady Piranha do Dánska a Rumunska, exportu vozidel Pandur 6x6 do Kuvajtu nebo dodávek vozidel ASCOD pro britské ozbrojené síly a tento trend bude i nadále pokračovat. Konkrétním příkladem může být implementace systému denního a nočního vidění CDND-1 vyvinutého firmou Meopta do vozidel Pandur II CZ 8x8 české armády nebo vozidel Pandur 6x6 určených pro Kuvajt. Dále můžeme zmínit českou firmu Ray Service, která působí jako dodavatel pro všechny naše pobočky v Evropě a která bude například spolupracovat se společností GDELS Mowag na zakázce pro rumunskou armádu.

GDELS využívá výhody plodného dlouhodobého partnerství s českým průmyslem, ale nadále zkoumá možnosti další spolupráce. Proto jsme v polovině minulého roku podnikli průmyslové turné po České republice nesoucí se v duchu hesla „přátelé se setkávají s přáteli“. Ve spolupráci s místními samosprávami a místními obchodními komorami navštívil mezinárodní tým GDELS spolehlivé české partnerské společnosti, například VOP, RETIA a Ray Service, a setkal s představiteli dalších českých společností, kteří projevili zájem o plodný B2B dialog o možné budoucí spolupráci v rámci celého evropského dodavatelského řetězce GDELS. Spoluprací a transferem moderních technologií do Česka tak GDELS napomáhá zvyšování schopností českých podniků i rozvoji technických a technologických znalost.  

Do jaké míry je možné zajistit výrobu, provoz a servisní podporu vozidel ASCOD 2 v České republice? Je možný model, jako v případě vozidel Pandur II 8x8, kdy český subjekt podporuje vývoj a výrobu vozidel Pandur II 8x8 v různých verzích a může tak poskytovat i technické a další služby pro českou armádu?

ASCOD 2 je jednou z nejmodernějších evropských pásových platforem pro vozidla střední váhové kategorie, která je ve službách Španělska, Rakouska a Velké Británie. Vlády těchto zemí důvěřují podnikatelské filozofii společnosti GDELS – tedy globální myšlení a působení na místní úrovni. Ta se v praxi projevuje přizpůsobením společné základní platformy ASCOD požadavkům zákazníka na míru při co nejnižších nákladech na logistiku sdílením již zavedených a ověřených subsystémů podle schopností místního průmyslu. Tím je zajištěna nejen interoperabilita s existující flotilou vozidel a úroveň plánování, ale také zabezpečení dodávek z hlediska oprav a modernizace či náhrad za opotřebení.

Výroba Pandur II 8x8
Foto: Výroba vozidla Pandur II 8x8

V závislosti na požadavcích by specifikace subsystémů mohla znamenat i vytvoření kompletních variant vozidel nebo mission modulů založených na společné platformě ASCOD. GDELS je otevřená spolupráci ve všech oblastech, a to i ve vývoji, tím, že se vždy soustřeďuje na požadavky zákazníka, na kvalitu, časové rozvržení dodávek a výroby i náklady projektu a spolehlivost platformy GDELS.

KOVS Pandur II CZ
Foto: Pandur II 8x8

Do jaké míry je možné přizpůsobení konstrukčního provedení i vybavení vozidel ASCOD 2 podle budoucích požadavků české armády. Budete nabízet připravená optimalizovaná řešení v balíčku, nebo bude možná vysoká míra kustomizace? 

Jak již bylo řečeno, ASCOD je univerzální základní platforma, která má zajišťovat spolehlivost dnes i v budoucnu. Jinými slovy, platforma od GDELS je snadno přizpůsobitelná i připravená na modernizační zásahy přesně podle požadavků.

Dá se odhadnout, za jak dlouho by mohla být vozidla ASCOD 2, pokud by si je česká armáda vybrala, tzv. combat ready?

GDELS nyní vyrábí celé série vozidel ASCOD v různých pro španělského a britského zákazníka. Tato skutečnost a společný základ (Common Base Platform) platformy ASCOD zajišťují rychlou reakci a krátké dodací lhůty pro úvodní série vozidel jakékoli nové zakázky. Sériová výroba a úzká spolupráce s našimi partnery v celém našel dodavatelském řetězci nám umožňuje rychlé spuštění výroby ihned po zadání zakázky, a tím i dosažení počátečních operačních schopností vozidel v krátkém čase. 

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Kuba

23. 07. 2019, 08:56

Vždyť je to jen PR článek... Osobně doufám, že vítězem zakázky bude Bae system (CV90 Mk4)