EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Special Operations Group (hrdinové nebo srabi?)

 21. 02. 2018      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Special Operations Group

Historie

Special Operations Group (zkráceně SOG) byl nejmladší jednotkou pro speciální operace v naší zemi. Vznikla v srpnu roku 2002 v rámci Vojenské Policie. Důvodem vzniku jednotky byla potřeba zajistit bezpečnost našich občanů v zahraničí ať již po stránce ochrany před útokem teroristů, tak i po stránce záchrany rukojmích. Celé spektrum úkolů bylo mnohem širší a je uvedeno níže. Jednotka se brzy po svém vzniku podílela na zajištění bezpečnosti Summitu NATO v Praze a krátce na to byla nasazena na krátkodobé ůkoly v Afghánistánu. Možnost rychlého nasazení jednotky byla dána tím, že jednotku tvořili vybraní lidé od různých vojenských a policejních jednotek, kteří s touto prací již měli dlouholeté zkušenosti.
Jednotka byla rovněž později nasazena jako součást ochrany našeho kontingentu polní nemocnice v Iráku.

1_kontingent_SOG

Příslušníci útvaru působili v době války v Iráku na Ambasádě ČR v Kuvajtu a později v Bagdádu při české msi OCPA. Následně se stal prvek jednotky součástí kontingentu VP v jižní provincii Basra. V tohoto období byl v oblasti Basry na návštěvě britský ministerský předseda T.Blair. Britský kontingent si vyžádal na jeho ochranu právě SOG. Bylo to takovým malým oceněním kvality jednotky.

Stěžejním úkolem jednotky byla především ochrana VIP a doprovod konvojů. Tato práce nebyla snadná. Tehdejší situace v Iráku byla natolik divoká, že se neřešila otázka jestli bude konvoj přepaden, ale kde bude přepaden.

Úkoly jednotky

  • Plnění nestandardních a speciálních úkolů, které svojí povahou neumožňovali nasazení ostatních součástí Vojenské policie.
  • Zásahy v případě zadržování rukojmí ve vojenských objektech a v letecké technice.
  • Úkoly policejní ochrany, zejména proti zvláště nebezpečným pachatelům trestné činnosti.
  • Úkoly ochrany vládních letadel.
  • Ochranná činnost osob VIP a důležitých objektů, převážně v krizových situacích, misích a operacích.
  • Zásah v případě narušení ochrany vojenských objektů zvlášť nebezpečnými pachateli.
  • Plnit úkoly v oblasti objasňování protiprávních jednání ve smyslu zák. 124/1992 Sb., o vojenské policii a zákona 141/1961 Sb., trestního řádu.
  • Všechny tyto úkoly byla jednotka připravena plnit i mimo území ČR, zejména v prostorech nasazení AČR

 

Výběrové řízení

O místo u jednotky se mohla ucházet pouze osoba, která již měla zkušenosti z oblasti speciálních operací. Takovými byli například příslušníci výsadkových a průzkumných jednotek, zvláštních složek PČR nebo zpravodajských služeb. Výběrové řízení bylo čtyřfázové. První částí bylo předložení profesního životopisu. Na jeho základě se vybraní uchazeči dostavili na vstupní pohovor před výběrovou komisí. Ti kteří prošli, absolvovali individuální psychotesty. Zbytek štastných byl vyzván k účasti na základním výběrovém kursu. Ti kteří byli shledáni vhodnými pro službu u SOG měli vyhráno jen z poloviny.
Asi tou nejdůležitější fází bylo začlenění do jednotky. Jednalo se o zkušební období, během kterého se zájemce musel projevit jako platný člen jednotky. Období bylo dostatečně dlouhé na to, aby to bylo možné poznat. I u SOGu platilo, že težké je dostat se dovnitř, ale ještě těžší je tam vydržet.

Výcvik

Výcvik byl rozdělen na tři oblasti. Základní příprava byla složena z dovednotí a vědomostí jednotlivce. Díky požadavku, aby měl zájemce již zkušenosti z podobné práce, se nejedná o výcvik od nuly, ale o doplnění potřebných znalostí a postupů specifických pro práci SOGu. Po té náledovala taktická příprava, při které zásahové týmy cvičily všechny taktické postupy ve všech prostředích a podmínkách. Výcvik v terénu vojenských prostorů byl střídán s nácvikem operací v ulicích velkých měst.
Po absolvování tohoto výcviku následoval speciální výcvik. V tom se příslušníci útvaru věnovali svým specializacím. Důležitý byl pak také společný stmelovací výcvik jednotky, který vytvořil ze skupiny jednotlivců perfektně pracující tým. Podmínkou pro úspěšné provedení operací je neustálý výcvik. Příslušníci jednotky neustále cvičili jak na střelnici tak i různé taktické postupy, způsoby vysazení a vyzvednutí atd.
Čtyřčlenný tým byl základním článkem - řidič, pyrotechnik, zdravotník a ostřelovač. Každý tým měl vlastní vybavení a vlastní vozidlo. To jej dělalo při zásahu zcela samostatným. Co se týká specializací tak například řidič musel být schopen řídit veškerou pozemní techniku od motorky po tank. Všichni členové jsou důležití a byli cvičeni tak, aby se v případě vyřazení z boje mohli navzájem, částečně zastoupit.

 Tato jednotka byla zrušena v roce 2009, na popud ministerstva obrany.

Kolují různé teorie proč tak bylo učiněno, ovšem pravé důvody zná asi jen hrstka zasvědcených....

Zdroj: Internet/Youtube

 

 Autor: Hanz

Komentáře