EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Univerzita obrany pořádá v rámci 10. výročí založení školy workshop absolventů

 27. 10. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Ve čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 hodin se v Brně uskuteční „Workshop absolventů Univerzity obrany". Pracovní setkání má poskytnout absolventům Univerzity obrany ucelené a aktuální informace o současných hlavních vzdělávacích aktivitách UO a zároveň od nich získat zpětnou vazbu na klíčové kompetence absolventů, uplatnitelnost výstupů z učení a samotných absolventů v podmínkách ozbrojených sil ČR. Tato vzdělávací aktivita je pořádána v rámci 10. výročí založení Univerzity obrany v aule č. 50, Kounicova 44.

absolventi
Foto: Absolventi Univerzity obrany

Workshop absolventů Univerzity obrany bude probíhat ve dvou na sebe navazujících diskusních panelech. Téma prvního panelu je „Příprava vysokoškolsky kvalifikovaného personálu resortu MO" a hovořit se v něm bude o bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Druhý panel se bude zabývat „Přípravou personálu resortu MO v kariérových kurzech", tedy studiem v kurzech vyšších důstojníků a kurzech generálního štábu.

Na workshop byli pozváni úspěšní absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů od roku 2006 do současnosti a absolventi kariérových kurzu v letech 2005–2014. Vedoucími diskusních panelů budou první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Bečvář, rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský a představitelé sekce personální MO a Agentury personalistiky AČR.

Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Komentáře