EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Význam dodávek Lend-Lease do Sovětského svazu

 04. 02. 2022      kategorie: Vojenská historie      280 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jeden z nejtrvalejších a nejznámějších mýtů o Lend-Lease (spojenecká materiální pomoc Sovětskému svazu) se zrodil na samém počátku studené války. Jeho autorem je tehdejší předseda Státního plánovacího výboru SSSR Nikolaj Alexejevič Vozněsenskij, který ve své knize „Vojenské hospodářství SSSR během vlastenecké války“ (kniha vyšla v roce 1948) napsal, že „Porovnáme-li velikost spojeneckých dodávek průmyslového zboží do SSSR s velikostí průmyslové výroby v socialistických podnicích SSSR za stejné období, ukáže se, že podíl těchto dodávek v poměru k domácí výrobě v období válečného hospodářství činí jen asi 4 %.“

Vozněsenskij ovšem v rámci své úvahy neuvádí způsob výpočtu, díky kterému k takovémuto výsledku dospěl. Podíl dodávky tak různorodých produktů, jako oblečení, potraviny, surové materiály, vozidla a zbraně lze odhadnout pouze v penězích, ale vzhledem k nemožnosti konverze tehdejšího sovětského rublu k dolaru, se tento úkol zdá neřešitelný. 
Jsme schopni porovnat údaje o dodávkách jen v porovnání se sovětskou produkcí, a to však pouze u některých komodit. U některých komodit hraje velkou důležitost kvalita produktu, například oktanové číslo automobilového benzínu vyrobeného na Západě bylo vyšší než sovětského paliva, nákladní automobily dodané Spojenými státy byly také podstatně kvalitněji vyrobené než sovětská nákladní auta. Ony pověstná 4 % tak s největší pravděpodobností byla jen výmyslem poplatným době. 

large_000000Foto: Dělníci s transparenty na nově vyrobeném tanku Valentine pro Sovětský svaz. Září 1941 | Imperial War Museum

Právě nákladní auta se ukázaly jako absolutně stěžejní pro sovětské ofenzívy, kdy zásobování obrovské armády bylo velice náročným úkolem. Rudá armáda měla k 22. červnu 1941 více než 270 tisíc vozidel různých značek. Během válečných let pak obdržela asi 450 tisíc vozidel, přičemž téměř dvě třetiny (63,4 %) byly dovezeny ze zahraničí, naprostá většina pocházela ze Spojených států. Výsledkem bylo, že v roce 1945 bylo každé třetí nákladní auto v Rudé armádě ze Spojených států a každé jedenácté auto bylo kořistní. 

Některé vozy však neměly v Rudé armádě obdoby, jednalo se převážně o nákladní vozy Studebaker a Dodge ¾, na kterých v podstatě stála mobilita Rudé armády. Právě tyto vozy vyřešily zásadní problém motorizace dělostřelectva středních ráží a legendárních Kaťuší (ve druhé polovině války byly raketomety Kaťuša instalovány výhradně na vozy Studebaker americké provenience. Pokud tedy vezmeme jeden z nejdůležitějších ukazatelů sovětských válečných operací- automobilové flotily Rudé armády, která zajišťovala plnění takových úkolů, jako byla přeprava dělostřelectva, přeprava munice, evakuace raněných a mnoho dalších je jasné, že význam spojeneckých dodávek v rámci Lend-Lease byl mnohem výraznější, než ony deklarovaná 4 %.

Potvrzují to i slova Georgije Konstantinoviče Žukova, který v jednom z rozhovorů vypověděl: „Bez amerických Studebakerů bychom neměli na čem vést naše dělostřelectvo. Ano, z velké části zajišťovaly americké náklaďáky obecně naši frontovou dopravu.“

matildaFoto: Tanky Matilda II čekají v Liverpoolu na naložení a cestu do Sovětského svazu. 17. října 1941 | Wikimedia Commons / Public domain

V témže tónu hovořil i Anastáz Ivanovič Mikojan, který figuroval jako předseda Výboru pro zásobování Rudé armády potravinami a oblečením, člen Výboru pro evakuace a Státního výboru pro obnovu hospodářství osvobozených oblastí.  „Vezměte si třeba dodávku automobilů. Vždyť jsme dostali, pokud si dobře pamatuji, s přihlédnutím ke ztrátám po cestě, asi 400 000 na tehdejší dobu prvotřídních vozů typu Studebaker, Ford a Jeep. Celá naše armáda se vlastně pohybovala na amerických kolech a jaká to byla kola! V důsledku toho se výrazně zvýšila manévrovatelnost našich vojsk a znatelně se zvýšilo tempo ofenzív.“

Ve svých pamětech to zmiňuje i Nikita Sergejevič Chruščov: „Téměř všechno naše dělostřelectvo bylo na americký pohon. Po Stalinově smrti navrhl: "Dejme všechna auta, která vyrobíme, naší armádě, protože je prostě trapné se na to dívat: máme tu přehlídku a všechna auta jsou americká." Téměř celá naše armáda, která se nacházela v NDR, jezdila na amerických Studebakerech. Je to zahanbující, je to pro nás doslova trapné. Kolik let uplynulo od konce války a my jsme stále závislí na amerických vozech.“ 

Stuart_M3Foto: Lehký tank M3A1 Stuart pojmenovaný "Suvorov" veze samopalníky k bitvě o Stalingrad | Wikimedia Commons / Public domain

Kritici „americké pomoci“ často poukazují na nerovnoměrnost dodávek automobilů i na to, že více jak polovina vozidle byla dodána v posledních dvou letech války. To ovšem nebylo způsobeno dřívější „neochotou“ Američanů poskytnout Sovětském svazu vozidla, ale čistě tím, že Sovětský svaz prostě požadoval jiné komodity. Obrovské ztráty obrněné i letecké techniky v roce 1941 prostě bylo potřeba co nejdříve nahradit a automobily by tomu moc nepomohly, potřeba byly hlavně tanky a letadla. V září 1941 Stalin poslal dopis přímo Winstonu Churchillovi s prosbou a požadavkem o dodávky 30 000 tun hliníku a opakovanou pomoc v minimálním měřítku 400 letadel a 500 lehkých a středních tanků měsíčně. Ve zlomovém roce 1943, kdy se produkce sovětské obrněné techniky a letadel dostala na předválečnou úroveň a brzy i mnohem vyšší, již letadla a tanky nebyly tak zapotřebí, jelikož si Sovětský svaz už dokázal vyrobit odpovídající počty sám. Výrazně však narostla nutnost vojáky co nejrychleji přepravovat. V souladu s novým sovětským požadavkem tak ustoupily dodávky obrněné techniky ve prospěch dodávek automobilů a náhradních dílů k nim, benzínu a pneumatik.

Kromě automobilů neméně důležitou dodávku činily již zmíněné dodávky tanků a letadel, a to hlavně v prvních dvou let Velké vlastenecké války. Není náhodou, že v létě a na podzim roku 1941 sovětská strana při jednáních o pomoci Spojenců jmenovala tyto dvě položky vždy na prvním místě, protože během bojů v prvních měsících války utrpěla Rudá armáda nejtěžší ztráty (samozřejmě nepočítaje lidské) právě na tancích a letadlech. Z tohoto pohledu lze význam poskytované pomoci jen stěží přeceňovat: jestliže v průměru za celou dobu války činil počet tanků odeslaných do SSSR asi 13 % vlastní sovětské produkce, pak v prvním roce války představovaly britské a americké tanky více než 30 % celkové tankové síly Rudé armády.

M3Foto: Průzkumníci 1. gardového mechanizovaného sboru projíždí v obrněném voze M3 ulicí ve Vídni. 1945. | Wikimedia Commons / Public domain

Statistiky letadel jsou ještě působivější: každý pátý stíhač nebo bombardér, který během války Rudá armáda obdržela, byl britské či americké výroby. Zároveň každé čtvrté protiletadlové dělo bylo buď americké, nebo britské. 

V dobovém tisku, zvláště během studené války, se pak neustále zdůrazňovala nízká kvalita Západních strojů, což samozřejmě bylo poplatné době. Po pádu sovětského svazu se však začínají dostávat na světlo také informace nepohodlné tehdejší politice Sovětského svazu. K dané problematice doporučuji knihy „Lend Lease 1941–1945: Velká vlastenecká lež“ Alexeje I. Kondratěnka a „Tanky Lend-Lease v bitvě“ Michaila Borisoviče Barjatinského.
S tvrzením o nízké kvalitě dodávaného materiálu se můžeme pravidelně setkat i dnes, což jen ukazuje, jak tento mýtus mezi lidmi úspěšně zakořenil. 

P-39_Airacobra_2006-06-15Foto: Bell P-39 Aircobra "Bílá 26" ve finskému muzeu v Tikkakoski. Aircobra byla pro sovětské nebe jako stvořená, na Východní frontě se bojovalo především v nnízkých výškách, kde Aircobra dominovala. | Wikimedia Commons / Public domain

Britské tanky „Matilda II“ a „Valentine“, či americké „Stuarty“ měly samozřejmě spoustu chyb (stejně jako kterýkoliv jiný tank) ale také spoustu výhod, které zkušení sovětští tankisté obratně využívali. Samozřejmě, pokud porovnáme americký lehký tank M3 „Stuart“ se sovětským středním tankem T-34 (jak to dělá řada pamětníků), budou nedostatky amerického Stuartu vypadat výrazně, avšak při porovnání se sovětskými lehkými tanky T-60 a T 70 ve stejné třídě pak Stuart jednoznačně vítězí v jízdních výkonech (Stuart byl rychlejší a jízda v něm mnohem pohodlnější) a řadě dalších významných ukazatelů, jako například průbojnost hlavního děla. 45mm kanón tanku T-70 byl schopný na 500 metrů prorazit 59mm tlustý pancíř, zatímco 37mm kanón tanku Stuart byl schopný na 500 metrů prostřelit pancíř tlustý 65mm.

MitchellFoto: Sovětská posádka bombarédu B-25 Mitchell. Američané jich dodali dost k vyzbrojení téměř 9 leteckých divizí. | airwar.ru

Britský tank Churchill Mk.III zas trpěl na nízkou rychlost střelby a relativně slabé penetrační schopnosti (hlavně absencí výbušné složky v granátech). Tento nedostatek však vyvážil silnou pancéřovou ochranou, jehož čelní pancíř měl tloušťku 98mm a na místě řidiče dokonce až 196mm, efektivita čelního pancíře tak byla téměř stejná, jakou měl německý tank Tiger II. Jinými slovy – dodané tanky nebyly ideální, ovšem významnou měrou se přičinily na zadržení německého postupu a následné protiofenzivě. 

Totéž lze říci i o letadlech. Stíhačce P-39 Airacobra byly po válce často vytýkány vysoké nároky letounu na techniku pilotáže, už se ovšem nemluví o sovětských letounech Polikarpov I-16 či Lavočkin LaGG-3, které pilotům odpouštěly ještě méně chyb. Bylo by však nespravedlivé nepovšimnout si i výhod, jako byla například velice silná a efektivní výzbroj. Vždyť americká Aircobra vychovala spoustu skvělých sovětských leteckých es, jako byl například Nikolaj Gulajev, který se s 57 sestřely stal třetím nejúspěšnějším sovětským stíhacím esem. Alexandr Pokryškin byl zas druhým nejúspěšnější spojeneckým leteckým esem s celkem 59 sestřely, nebo Grigorij Rečkalov, který se stal se svými 56 sestřely čtvrtým nejúspěšnějším spojeneckým stíhačem. 

Churchill_Mk_IV_Charkov_červenec_1943Foto: Těžký tank Churchill III míjí vyřazené německé obrněné vozidlo Sd.Kfz. 232. Čtvrtvá bitva o Charkov, červenec 1943 | Wikimedia Commons / Public domain

Spojenci ovšem nedodávali jen hotové výrobky, ale také surové materiály. Podle významného ruského historika Borise Sokolova dodaly Spojené státy Sovětskému svazu na 330 000 tun hliníku, což bylo zhruba 125 % sovětské produkce, jednalo se přitom o nejdůležitější kov pro válečnou výrobu. Nebýt dodávky hliníku, Sovětský svaz by vyrobil o zhruba 20 000 letadel (a stejné množství tanků) méně. Mimořádně významné byly i dodávky kvalitního leteckého benzinu, které tvořily 57,8 % samotné sovětské produkce (s přihlédnutím k výrazně vyššímu oktanovému číslu dováženého benzinu je tento podíl ve skutečnosti ještě vyšší). 

Mezi další významné importované materiály patří například cín, jehož Američané poslali 223 % sovětské produkce, dále pak kobalt, jehož dodávky tvořily 138 % sovětské produkce, nebo měď, jejíž dodávky tvořily zhruba 76 % sovětské produkce. 

Významnou část dodávek také tvořily obráběcí a výrobní stroje a nářadí, bez nich by se sovětský válečný průmysl nepostavil na nohy tak rychle a produkce válečného materiálu by nebyla tak objemná.

M4A2_Lend-Lease_Tank_at_Grabow_Germany_May_1945Foto: Symbolem Lend-Lease je bezpochyby tank Sherman. Zde ve verzi M4A2 (76), tedy nejpočetnější verzi. Na fotografii Sherman z výzbroje 64. gardového tankového pluku, 8. gardového mechanizovaného sboru. Město Grabow, 3. května 1945 | Wikimedia Commons / Public domain

Pokud nebudeme počítat válečnou techniku, obrovský význam měla také dodávka lokomotiv a železničních vagónů. Přeprava železnicí byla pro Sovětský svaz klíčová, ať už u frontové linie, tak i v zázemí. Sovětský svaz během války vyprodukoval 446 lokomotiv, ovšem ze Spojených států obdržel 1981 lokomotiv a 11 225 železničních vagónů. Více než 92 % přepraveného materiálu po železnici tedy bylo zajištěno díky americkým dodávkám. 

Nezanedbatelné byly též dodávky potravin, Německou invazí ztratil Sovětský svaz téměř 42 % zemědělské plochy a zhruba 40 % kolchozů a družstev. Miliony mužů ze zemědělství odešly, aby se zapojily do boj proti vojskům Osy a jejich spojenců. Nesmírně důležité byly tedy dodávky jídla. Sovětský svaz během války vyprodukoval zhruba 432,5 milionů konzerv s jídlem, Spojené státy však dodaly na 2 miliardy konzerv s jídlem, tedy celých 480 % sovětské produkce. Spojené státy také dodaly zhruba 602 000 tun živočišných tuků, což bylo zhruba 107 %.

Mezi dalšími produkty dodaly Spojené státy také 3,7 milionů pneumatik (92 % sovětské produkce), téměř 15,5 milionů párů vojenských bot, zhruba 1,5 milionů přikrývek, téměř 258 milionů knoflíků, 107 milionů tun bavlny (106 % sovětské produkce), či 90 nákladních lodí. Zde uvedený výčet komodit není ani zdaleka kompletní, pro ilustraci to však stačí. 

Trošku zapomínáme na Velkou Británii, která Sovětskému svazu odeslala také významnou pomoc. Kromě 7 000 bojových letadel a 5 000 tanků obdržel Sovětský svaz z Británie také více než 5 000 protitankových kanónů, zhruba 4 000 ambulancí, 323 polních dílen, téměř 1 500 radarů, 4 000 radiostanic, 27 transportních lodí, nebo 15 milionů párů vojenských bot. Výčet samozřejmě není kompletní. A ani nemůže být.

Američtí lidé posílali vše, co se dalo a převážně tanky Sherman ze Spojených států byly vždy plné dalších „dárečků“ od amerického obyvatelstva. Shermany tak byly vždy plné bot, zimního oblečení, svetrů, jídla, ale také povzbudivých dopisů či sladkostí, prostě vším, co si Američané mysleli, že by se mohlo Sovětským vojákům v boji hodit. Jednalo se o věci od zaměstnanců továren a jejich rodin, ale i od obyčejného civilního obyvatelstva, které chtělo Rudoarmějcům boj v tuhé zimě co nejvíce zpříjemnit. Taková nezištná pomoc samozřejmě nepodléhá žádným statistikám, a není tedy možné spočítat, kolik a čeho Američané takto poslali navíc, jistě to však budou desítky tun různého zboží. 

carrierFoto: Kolona transportérů Universal Carrier se sovětskou pěchotou. Zima 1942 | Wikimedia Commons / Public domain

Rozšířený názor, že by Sovětský svaz nakonec zvítězil i bez výše uvedených dodávek je pak otázkou, ovšem válka by jistě trvala déle a stála by Sovětský svaz další miliony ztracených životů. Například Anastáz Ivanovič Mikojan odhadoval, že by válka trvala minimálně o rok a půl déle. Stejný názor měl i významný ruský ekonom Andrej Belousov. Existuje i jiný úhel pohledu, v poválečných složkách KGB Vladimíra Semičastného na maršála Žukova lze najít úryvek z neformálního rozhovoru, kde zhrzený Žukov říká: „Nyní říkají, že nám Spojenci nikdy nepomohli... Ale nelze popřít, že nám Američané dovezli tolik materiálů, bez kterých bychom nebyli schopni vybavit naše vojáky a nemohli bychom pokračovat ve válce.“ 

Podobného názoru byl v soukromí údajně i sám Stalin, v Chruščovových pamětech můžeme nalézt následující:  „Během našich 'svobodných soukromých rozhovorů' Stalin přímo řekl, že kdyby nám Spojené státy nepomohly, válku bychom nevyhráli: tváří v tvář nacistickému Německu bychom jeho nápor nevydrželi a válku bychom prohráli. Oficiálně tohle samozřejmě nikdy neřekl, a myslím že si tento svůj názor ani nikam nezapsal, ale mnohokrát jsme o tom spolu hovořili.“

Chruščov byl také stejného názoru, v jeho pamětech můžeme také nalézt následující úryvek: „Jedním slovem musíme upřímně Západním spojencům přiznat významnou část úspěchu na poražení Německa. Nemůžeme se chlubit, že jsme s Němci hráli dámu a vyhráli a oni přišli jen na analýzu zápasu. Tento pohled je pravdivý, pokud se podíváme na přímé akce amerických a britských vojáků na Evropské půdě. Ale technika a materiály, které nám poslali, to je věc druhá. Kdyby nám dodávkami nepomohli, válku bychom v žádném případě nevyhráli.“

Za spojenecké dodávky Sovětský svaz resp. Rusko dodnes nezaplatily. Spojené státy dodaly Sovětskému svazu materiál v celkové hodnotě zhruba 11 miliard tehdejších dolarů. Spojené státy po válce chtěly zaplatit jen dodávky, které šly využívat i v době míru (tanky, letadla, zbraně, nebo munice dodaly Spojené státy zdarma), což bylo zhruba 2,6 miliardy dolarů. Sovětský svaz ovšem odmítal zaplatit celou požadovanou částku a tak v roce 1972 Spojené státy akceptovaly výrazně sníženou částku, a to 722 milionů dolarů, s tím že zbytek se odepíše. Do dnešních dní Ruská federace dluží Spojeným státům zhruba 100 milionů dolarů. 

To, jestli Lend-Lease zabránil poražení Sovětského svazu, s největší pravděpodobností nikdy plně nerozlouskneme a myslím, že to ani není potřeba. Nezpochybnitelnou pravdou však zůstává, že spojenecké dodávky zachránily nespočet lidských životů a pomohly nastartovat po válce sovětskou ekonomiku.

Trochu smutné však je, že v Rusku dodnes nestojí spojenecké pomoci téměř žádný odkaz. Neexistuje např. ani jedno muzeum. Spojenecké dodávky tak připomíná  jen v Murmansku maličká plaketa, která se nachází pamětní deska ve Vladivostoku a trojsoší v Petrohradě, na jehož stavbu se musela složit veřejnost. 

Nakonec uvádím seznam vojenské techniky, které Spojené státy a Velká Británie Sovětskému svazu tehdy dodaly:

Spojené státy – Letadla:

Stíhací letouny Tomahawk a Kittyhawk    2428 + 146 (Spojené státy+Velká Británie)
Stíhací letoun P39 Aircobra                     4853 + 212 (Spojené státy+Velká Británie)
Stíhací letoun P63 KingCobra                 2397     
Stíhací letoun P47 Thunderbolt                203    
Stíhací letoun P51A Mustang I                   10          
Střední bombardér DB7 Boston             3075    
Střední bombardér B25 Mitchell               866    
Těžký bombardér B24 Liberator                   1       
Transportní letoun C47 Skytrain                707 (i letouny Dakota)
Transportní letoun C46 Commando              1          
Průzkumný letoun O-52 Owl                       30         
Létající  člun PBN1 Nomad                       138       
Létající člun PBY3                                        3
Létající člun PBY6A Catalina                     48        
Létající člun OS2U Kingsfisher                    2         
Cvičný letoun AT6 Texan                           84   

Velká Británie – Letadla:

Stíhací letoun Spitfire                     1341       
Stíhací letoun Hurricane                 3063       
Stíhací letoun Typhoon                         1         
Torpédový bombardér Hampden        32         
Transportní letounAlbemarle              13         
Bitevník Mosquito BIV                          1
Těžký bombardér Stirling                     1          
Těžký bombardérLancaster                 6          
     
Spojené státy – Pozemní technika:

Lehký tank M3A1 Stuart                        1676
Lehký tank M5A1 Stuart                              5                                          
Lehký tank M24 Chaffee                             2
Střední tank M2A1                     několik málo kusů – přesný počet neznámý
Střední tank M3A3/M3A5 Lee               1386
Střední tank M4A2 Sherman (75mm)   2007
Střední tank M4A2 Sherman (76mm)   2095
Stíhač tanků M10 Wolverine                     52
Stíhač tanků M18 Hellcat                            5
Těžký tank M26 Pershing                           1
Vyprošťovací tank M31 ARV                   115
Protiletadlové vozidlo M15A1 MGMC     100
protiletadlové vozidlo M17 MGMC        1000
Stíhač tanků T48                                     650 (Dodáno z Velké Británie)
Polopás M2 halftrack                              342
Polopás M3 halftrack                                  2
Polopás M5 halftrack                              421
Polopás M9 halftrack                              413
Obrněný transportér T16                            6
Obrněné vozidlo M3A1 Scout               3340
Obojživelný transportér LVT                       5

Velká Británie – Pozemní technika:

Pěchotní tank Matilda II                        1084
Pěchotní tank Valentine                        3782 
Mostní tank Valentine Bridgelayer            25
Pěchotní tank Churchill III                       301                                        
Křižníkový tank Cromwell                            6
Lehký tank Tetrarch                                   20
Obrněný transportér Universal Carrier  2560

Zdroj: Дилетант, wio.ru

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

PETR_ZUZANEK

18. 02. 2024, 05:08

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd.
Jak to funguje?....
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

18. 02. 2024, 05:08

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd.
Jak to funguje?....
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

18. 02. 2024, 03:22

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd.
Jak to funguje?

1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

18. 02. 2024, 03:22

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd.
Jak to funguje?

1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

18. 02. 2024, 03:22

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd.
Jak to funguje?

1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Petrzuzanek3@gmail.com

alenapinkova1

15. 02. 2024, 14:24

Půjčka až 150 000 000 Kč/EUR od soukromého investora, po celé ČR. rychlé vyřízení, vhodné pro výplatu exekucí, sloučení mikropůjček a dalších nevýhodných půjček do jednoho. Délku splácení a výši splátky si určíte sami, kontaktujte nás na Email:>mhorackova04@gmail.com

alenapinkova1

15. 02. 2024, 14:23

Půjčka až 150 000 000 Kč/EUR od soukromého investora, po celé ČR. rychlé vyřízení, vhodné pro výplatu exekucí, sloučení mikropůjček a dalších nevýhodných půjček do jednoho. Délku splácení a výši splátky si určíte sami, kontaktujte nás na Email:>mhorackova04@gmail.com

Chai

15. 02. 2024, 11:32

Když jsem jako malý podnikatel v obtížné situaci žádal o úvěr na nákup stavebního materiálu, moje banky mi řekly, že mi nemohou pomoci. Tato úvěrová společnost si se mnou sedla, vyslechla si mou situaci a rozhodla se, že to za to riziko stojí. Tady jsme o 5 let později a právě jsem obnovil svůj úvěr na dalších 7 let. Bez pomoci půjčovací společnosti slečny Susan Jamesové bych svou budovu nekoupil a vždy jim budu zavázán, že mi dali šanci. Pokud máte zájem o skutečného věřitele půjčky, kontaktujte slečnu Susan prostřednictvím e-mailu:susanjamesloanfirml07@gmail.com Nebo můžete kontaktovat její web:https://susanjamesloanfirm6.wixsite.com/mysite

Chai

15. 02. 2024, 11:32

Když jsem jako malý podnikatel v obtížné situaci žádal o úvěr na nákup stavebního materiálu, moje banky mi řekly, že mi nemohou pomoci. Tato úvěrová společnost si se mnou sedla, vyslechla si mou situaci a rozhodla se, že to za to riziko stojí. Tady jsme o 5 let později a právě jsem obnovil svůj úvěr na dalších 7 let. Bez pomoci půjčovací společnosti slečny Susan Jamesové bych svou budovu nekoupil a vždy jim budu zavázán, že mi dali šanci. Pokud máte zájem o skutečného věřitele půjčky, kontaktujte slečnu Susan prostřednictvím e-mailu:susanjamesloanfirml07@gmail.com

barborakolinova6

14. 02. 2024, 10:33

Rychlá půjčka:
Dobrý den, nabízím rychlou a snadnou půjčku každému vážnému zájemci s úrokovou sazbou 2%. Disponuji kapitálem, který bude použit na poskytování krátkodobých a dlouhodobých speciálních půjček od 20 000 Kč do 500 000 000 Kč vážným a zájemcům. Díky široké škále poskytovaných finančních půjček může tuto půjčku získat téměř každý, mé úvěrové podmínky jsou velmi přehledné a jednoduché. Pro další informace nebo žádost o půjčku e-mail: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

14. 02. 2024, 10:33

Rychlá půjčka:
Dobrý den, nabízím rychlou a snadnou půjčku každému vážnému zájemci s úrokovou sazbou 2%. Disponuji kapitálem, který bude použit na poskytování krátkodobých a dlouhodobých speciálních půjček od 20 000 Kč do 500 000 000 Kč vážným a zájemcům. Díky široké škále poskytovaných finančních půjček může tuto půjčku získat téměř každý, mé úvěrové podmínky jsou velmi přehledné a jednoduché. Pro další informace nebo žádost o půjčku e-mail: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

14. 02. 2024, 10:33

Rychlá půjčka:
Dobrý den, nabízím rychlou a snadnou půjčku každému vážnému zájemci s úrokovou sazbou 2%. Disponuji kapitálem, který bude použit na poskytování krátkodobých a dlouhodobých speciálních půjček od 20 000 Kč do 500 000 000 Kč vážným a zájemcům. Díky široké škále poskytovaných finančních půjček může tuto půjčku získat téměř každý, mé úvěrové podmínky jsou velmi přehledné a jednoduché. Pro další informace nebo žádost o půjčku e-mail: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

14. 02. 2024, 10:32

Rychlá půjčka:
Dobrý den, nabízím rychlou a snadnou půjčku každému vážnému zájemci s úrokovou sazbou 2%. Disponuji kapitálem, který bude použit na poskytování krátkodobých a dlouhodobých speciálních půjček od 20 000 Kč do 500 000 000 Kč vážným a zájemcům. Díky široké škále poskytovaných finančních půjček může tuto půjčku získat téměř každý, mé úvěrové podmínky jsou velmi přehledné a jednoduché. Pro další informace nebo žádost o půjčku e-mail: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

14. 02. 2024, 10:32

Rychlá půjčka:
Dobrý den, nabízím rychlou a snadnou půjčku každému vážnému zájemci s úrokovou sazbou 2%. Disponuji kapitálem, který bude použit na poskytování krátkodobých a dlouhodobých speciálních půjček od 20 000 Kč do 500 000 000 Kč vážným a zájemcům. Díky široké škále poskytovaných finančních půjček může tuto půjčku získat téměř každý, mé úvěrové podmínky jsou velmi přehledné a jednoduché. Pro další informace nebo žádost o půjčku e-mail: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

14. 02. 2024, 10:32

Rychlá půjčka:
Dobrý den, nabízím rychlou a snadnou půjčku každému vážnému zájemci s úrokovou sazbou 2%. Disponuji kapitálem, který bude použit na poskytování krátkodobých a dlouhodobých speciálních půjček od 20 000 Kč do 500 000 000 Kč vážným a zájemcům. Díky široké škále poskytovaných finančních půjček může tuto půjčku získat téměř každý, mé úvěrové podmínky jsou velmi přehledné a jednoduché. Pro další informace nebo žádost o půjčku e-mail: Barborakolinova6@gmail.com

Garanti pujcky

13. 02. 2024, 02:42

Dobrý den. Jsme pujcky Garanti. Jsme cestní a spolehliví veritelé. Poskytujeme pujcky za jasných a srozumitelných podmínek se sazbou 3.85%. Nabízíme jak podnikatelské pujcky, osobní pujcky, pujcky na auta a úcty. Pokud je vaše žádost o pujcku stále platná, kontaktujte nás prímo na: garrantiloans@gmail.com

Garanti pujcky

13. 02. 2024, 02:41

Dobrý den. Jsme pujcky Garanti. Jsme cestní a spolehliví veritelé. Poskytujeme pujcky za jasných a srozumitelných podmínek se sazbou 3.85%. Nabízíme jak podnikatelské pujcky, osobní pujcky, pujcky na auta a úcty. Pokud je vaše žádost o pujcku stále platná, kontaktujte nás prímo na: garrantiloans@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:23

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:21

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:21

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:20

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:19

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:19

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:19

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:19

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:17

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:17

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:16

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:15

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:15

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:15

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:14

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

barborakolinova6

06. 02. 2024, 17:13

Rychlá nabídka půjčky
Potřebujete rychlou půjčku, abyste okamžitě ukončili své finanční starosti? půjčit si můžete již od 10 000 Kč do 90 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Půjčku budete mít na účtu do 24 hodin od odeslání žádosti. Je rychlá a spolehlivá, účelem této soukromé půjčky je zpřístupnit peníze lidem v nouzi. Pro jakýkoli jiný dotaz nebo žádost o půjčku, Email: Barborakolinova6@gmail.com

Garanti pujcky

05. 02. 2024, 13:04

Dobrý den. Jsme pujcky Garanti. Jsme cestní a spolehliví veritelé. Poskytujeme pujcky za jasných a srozumitelných podmínek se sazbou 3.85%. Nabízíme jak podnikatelské pujcky, osobní pujcky, pujcky na auta a úcty. Pokud je vaše žádost o pujcku stále platná, kontaktujte nás prímo na: garrantiloans@gmail.com

Garanti pujcky

05. 02. 2024, 13:04

Kontaktujte nás prosím na garrantiloans@gmail.com ohledne vaší žádosti o pujcku.

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 04:58

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
Půjčky a financování za 1-2 hodiny Nabízím Vám jednorázovou finanční půjčku od přímého investora ve výši 20 000-50 000 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Dobu trvání této půjčky lze fixovat nad 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez navýšení. Vezměte si celou půjčku a získejte své peníze zpět do 1-2 hodin od podání žádosti. Pokud si chcete půjčit peníze, napište mi. E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 04:58

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
Půjčky a financování za 1-2 hodiny Nabízím Vám jednorázovou finanční půjčku od přímého investora ve výši 20 000-50 000 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Dobu trvání této půjčky lze fixovat nad 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez navýšení. Vezměte si celou půjčku a získejte své peníze zpět do 1-2 hodin od podání žádosti. Pokud si chcete půjčit peníze, napište mi. E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 04:58

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
(Petrzuzanek3@gmail.com)

Poskytujeme pujcky od 1 mesíce do 30 let a poskytujeme 2 000 až 10 000 000 CZK.
Naše úroková sazba je 2% rocne, zde jsou oblasti, kde vám mužeme pomoci:
* Financní
* Hypotecní úver
* Investicní pujcka
* Auto pujcka
* Konsolidacní dluh
* Úhrada kreditu
* Osobní pujcka
* Jste zaregistrováni
* Banky zakazujte a nemáte laskavost bank nebo spíše máte projekt a
musíte **** kontaktovat me a já vám pomužu.
EMAILU: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 01:10

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
(Petrzuzanek3@gmail.com)

Poskytujeme pujcky od 1 mesíce do 30 let a poskytujeme 2 000 až 10 000 000 CZK.
Naše úroková sazba je 2% rocne, zde jsou oblasti, kde vám mužeme pomoci:
* Financní
* Hypotecní úver
* Investicní pujcka
* Auto pujcka
* Konsolidacní dluh
* Úhrada kreditu
* Osobní pujcka
* Jste zaregistrováni
* Banky zakazujte a nemáte laskavost bank nebo spíše máte projekt a
musíte **** kontaktovat me a já vám pomužu.
EMAILU: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 01:09

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
(Petrzuzanek3@gmail.com)

Poskytujeme pujcky od 1 mesíce do 30 let a poskytujeme 2 000 až 10 000 000 CZK.
Naše úroková sazba je 2% rocne, zde jsou oblasti, kde vám mužeme pomoci:
* Financní
* Hypotecní úver
* Investicní pujcka
* Auto pujcka
* Konsolidacní dluh
* Úhrada kreditu
* Osobní pujcka
* Jste zaregistrováni
* Banky zakazujte a nemáte laskavost bank nebo spíše máte projekt a
musíte **** kontaktovat me a já vám pomužu.
EMAILU: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 01:09

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
(Petrzuzanek3@gmail.com)

Poskytujeme pujcky od 1 mesíce do 30 let a poskytujeme 2 000 až 10 000 000 CZK.
Naše úroková sazba je 2% rocne, zde jsou oblasti, kde vám mužeme pomoci:
* Financní
* Hypotecní úver
* Investicní pujcka
* Auto pujcka
* Konsolidacní dluh
* Úhrada kreditu
* Osobní pujcka
* Jste zaregistrováni
* Banky zakazujte a nemáte laskavost bank nebo spíše máte projekt a
musíte **** kontaktovat me a já vám pomužu.
EMAILU: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

02. 02. 2024, 01:09

OKAMŽITÝ PŘEVOD PŮJČKY NA VÁŠ ÚČET
(Petrzuzanek3@gmail.com)

Poskytujeme pujcky od 1 mesíce do 30 let a poskytujeme 2 000 až 10 000 000 CZK.
Naše úroková sazba je 2% rocne, zde jsou oblasti, kde vám mužeme pomoci:
* Financní
* Hypotecní úver
* Investicní pujcka
* Auto pujcka
* Konsolidacní dluh
* Úhrada kreditu
* Osobní pujcka
* Jste zaregistrováni
* Banky zakazujte a nemáte laskavost bank nebo spíše máte projekt a
musíte **** kontaktovat me a já vám pomužu.
EMAILU: Petrzuzanek3@gmail.com

VERONIKA01

28. 01. 2024, 01:01

Půjčky pro každého: what­sapp­....­....­.+4207­042077­35

Vážení vážní a čestní jednotlivci. Půjčky pro každého. Nyní nabízíme výhodnou finanční půjčku bez zbytečných starostí od 2 000 € do 5 000 000 € pro každého, jednoduše a rychle s úrokovou sazbou 3%. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Pro získání úvěru je nutné splnit interní podmínky pro schválení úvěru. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Doporučujeme naši půjčku s plným pojištěním a zajištěním. Podrobnější informace získáte na e-mailové adrese: Kontakt: E-mail: Vero­nika­jiri­kova1­0@gma­il.com
what­sapp­....­....­.+4207­042077­35

VERONIKA01

28. 01. 2024, 01:01

Půjčky pro každého: what­sapp­....­....­.+4207­042077­35

Vážení vážní a čestní jednotlivci. Půjčky pro každého. Nyní nabízíme výhodnou finanční půjčku bez zbytečných starostí od 2 000 € do 5 000 000 € pro každého, jednoduše a rychle s úrokovou sazbou 3%. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Pro získání úvěru je nutné splnit interní podmínky pro schválení úvěru. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Doporučujeme naši půjčku s plným pojištěním a zajištěním. Podrobnější informace získáte na e-mailové adrese: Kontakt: E-mail: Vero­nika­jiri­kova1­0@gma­il.com
what­sapp­....­....­.+4207­042077­35

Burianova lucie

23. 01. 2024, 00:42

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd. (Burianovalucie23@seznam.cz)
Jak to funguje?
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 20 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Burianovalucie23@seznam.cz

Burianova lucie

23. 01. 2024, 00:42

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd. (Burianovalucie23@seznam.cz)
Jak to funguje?
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 20 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Burianovalucie23@seznam.cz

Burianova lucie

23. 01. 2024, 00:41

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd. (Burianovalucie23@seznam.cz)
Jak to funguje?
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Burianovalucie23@seznam.cz

Burianova lucie

23. 01. 2024, 00:41

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd. (Burianovalucie23@seznam.cz)
Jak to funguje?
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Burianovalucie23@seznam.cz

Burianova lucie

23. 01. 2024, 00:41

Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikání, půjčka na bydlení atd. (Burianovalucie23@seznam.cz)
Jak to funguje?
1. nabídka půjčky bez ohledu na vaši polohu v češtině
2. nízká úroková sazba a delší časové období, které vám umožní splácet bez stresu
3. Vaše půjčka poskytuje plnou záruku, takže se nemusíte bát, že půjčku získáte.
4. Půjčka bude doručena u vás doma nebo prostřednictvím banky podle vašeho výběru.
5. Za jednoduchých podmínek můžete půjčit jakoukoli částku od 10 000 do 500 000 kc.
Tato nabídka platí po zbývající měsíce roku 2024 a první měsíc roku 2025.
požádejte nyní o nabídku prostřednictvím níže uvedeného e-mailu: Burianovalucie23@seznam.cz

PETR_ZUZANEK

03. 01. 2024, 03:25

Půjčky do 24 hodin: (Petrzuzanek3@gmail.com)
Dobrý den, paní a pane, jsem jistý věřitel, který vám může poskytnout půjčku a za podmínek, které vám usnadní život. Půjčujeme od 1 měsíce do 360 měsíců a půjčujeme od 100 000 do 5 000 000 kc. Máte-li zájem, nechám vás kontakt. Zde je několik oblastí, kde vám můžeme pomoci: Finanční hypotéky Investiční půjčka Automatické půjčky Konsolidace dluhů Získání kreditních bodů Osobní půjčky E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

03. 01. 2024, 03:25

Půjčky do 24 hodin: (Petrzuzanek3@gmail.com)
Dobrý den, paní a pane, jsem jistý věřitel, který vám může poskytnout půjčku a za podmínek, které vám usnadní život. Půjčujeme od 1 měsíce do 360 měsíců a půjčujeme od 100 000 do 5 000 000 kc. Máte-li zájem, nechám vás kontakt. Zde je několik oblastí, kde vám můžeme pomoci: Finanční hypotéky Investiční půjčka Automatické půjčky Konsolidace dluhů Získání kreditních bodů Osobní půjčky E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

03. 01. 2024, 03:25

Půjčky do 24 hodin: (Petrzuzanek3@gmail.com)
Dobrý den, paní a pane, jsem jistý věřitel, který vám může poskytnout půjčku a za podmínek, které vám usnadní život. Půjčujeme od 1 měsíce do 360 měsíců a půjčujeme od 100 000 do 5 000 000 kc. Máte-li zájem, nechám vás kontakt. Zde je několik oblastí, kde vám můžeme pomoci: Finanční hypotéky Investiční půjčka Automatické půjčky Konsolidace dluhů Získání kreditních bodů Osobní půjčky E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

03. 01. 2024, 03:25

Půjčky do 24 hodin: (Petrzuzanek3@gmail.com)
Dobrý den, paní a pane, jsem jistý věřitel, který vám může poskytnout půjčku a za podmínek, které vám usnadní život. Půjčujeme od 1 měsíce do 360 měsíců a půjčujeme od 100 000 do 5 000 000 kc. Máte-li zájem, nechám vás kontakt. Zde je několik oblastí, kde vám můžeme pomoci: Finanční hypotéky Investiční půjčka Automatické půjčky Konsolidace dluhů Získání kreditních bodů Osobní půjčky E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

PETR_ZUZANEK

03. 01. 2024, 03:25

Půjčky do 24 hodin: (Petrzuzanek3@gmail.com)
Dobrý den, paní a pane, jsem jistý věřitel, který vám může poskytnout půjčku a za podmínek, které vám usnadní život. Půjčujeme od 1 měsíce do 360 měsíců a půjčujeme od 100 000 do 5 000 000 kc. Máte-li zájem, nechám vás kontakt. Zde je několik oblastí, kde vám můžeme pomoci: Finanční hypotéky Investiční půjčka Automatické půjčky Konsolidace dluhů Získání kreditních bodů Osobní půjčky E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com

VERONIKA01

18. 12. 2023, 01:58

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 60 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu. (Veronikajirikova10@gmail.com)
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

18. 12. 2023, 01:57

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 60 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu. (Veronikajirikova10@gmail.com)
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

18. 12. 2023, 01:57

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 60 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu. (Veronikajirikova10@gmail.com)
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

PETR_ZUZANEK

13. 12. 2023, 04:07

Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.

Hledáte úvěr na obnovu vašeho podnikání, ať už se jedná o projekt nebo nákup nemovitosti. Banka ale nabízí podmínky, které nemůžete splnit. Jsem fyzická osoba a nabízím půjčky od 50 000 do 25 000 000 Kč, což umožňuje občanům platit měsíční splátky. Pro více informací mě prosím kontaktujte E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com.

PETR_ZUZANEK

13. 12. 2023, 04:06

Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.

Hledáte úvěr na obnovu vašeho podnikání, ať už se jedná o projekt nebo nákup nemovitosti. Banka ale nabízí podmínky, které nemůžete splnit. Jsem fyzická osoba a nabízím půjčky od 50 000 do 25 000 000 Kč, což umožňuje občanům platit měsíční splátky. Pro více informací mě prosím kontaktujte E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com.

PETR_ZUZANEK

13. 12. 2023, 04:06

Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.

Hledáte úvěr na obnovu vašeho podnikání, ať už se jedná o projekt nebo nákup nemovitosti. Banka ale nabízí podmínky, které nemůžete splnit. Jsem fyzická osoba a nabízím půjčky od 50 000 do 25 000 000 Kč, což umožňuje občanům platit měsíční splátky. Pro více informací mě prosím kontaktujte E-mail: Petrzuzanek3@gmail.com.

VERONIKA01

11. 12. 2023, 04:20

PŮJČKA BEZ PODVODU: Veronikajirikova10@gmail.com
Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček. Úrokové sazby od 3 % ročně. Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den). Minimální formality. Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti. Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky. Zveme vás, abyste nás kontaktovali. E-mail: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

11. 12. 2023, 04:19

PŮJČKA BEZ PODVODU: Veronikajirikova10@gmail.com
Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček. Úrokové sazby od 3 % ročně. Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den). Minimální formality. Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti. Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky. Zveme vás, abyste nás kontaktovali. E-mail: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

11. 12. 2023, 04:19

PŮJČKA BEZ PODVODU: Veronikajirikova10@gmail.com
Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček. Úrokové sazby od 3 % ročně. Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den). Minimální formality. Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti. Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky. Zveme vás, abyste nás kontaktovali. E-mail: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

04. 12. 2023, 15:32

Nabízím vám půjčku ve výši 50 000 Kč - 50 000 000 Kč,...

Nabízím vám půjčku ve výši 50 000 Kč - 50 000 000 Kč, abyste mohli uspokojit své finanční potřeby, realizaci svých projektů, stavbu svých domů, nákup budov, splácení svých dluhů. Jsem vážný a velmi upřímný a zaručuji vám rychlou půjčku za méně než 24 hodin. půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem a splátka se provádí měsíčně. Tyto měsíční splátky začínají tři (03) měsíce po obdržení půjčky. Úvěr můžete splácet od 1 do 15 let. Požádejte o půjčku a získejte svůj kredit na svůj účet hned teď. Chcete-li získat naléhavou půjčku, kontaktujte: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

04. 12. 2023, 15:32

Nabízím vám půjčku ve výši 50 000 Kč - 50 000 000 Kč,

Nabízím vám půjčku ve výši 50 000 Kč - 50 000 000 Kč, abyste mohli uspokojit své finanční potřeby, realizaci svých projektů, stavbu svých domů, nákup budov, splácení svých dluhů. Jsem vážný a velmi upřímný a zaručuji vám rychlou půjčku za méně než 24 hodin. půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem a splátka se provádí měsíčně. Tyto měsíční splátky začínají tři (03) měsíce po obdržení půjčky. Úvěr můžete splácet od 1 do 15 let. Požádejte o půjčku a získejte svůj kredit na svůj účet hned teď. Chcete-li získat naléhavou půjčku, kontaktujte: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

PETR_ZUZANEK

03. 12. 2023, 23:31

CHRISTMAS LOAN FOR CITIZEN OF THE CR.....
Hello, I am a natural person offering loans throughout the Czech Republic. Have capital that will be used to provide short-term and long-term loans between individuals ranging from CZK 40,000 to CZK 10,000,000 to all serious people who really need it, the interest rate is 3% I provide loans Financial, Housing loan, Investment loan, car, personal loan. I am ready to satisfy my customers within a maximum of 1 day after receiving your application. By email: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

PETR_ZUZANEK

03. 12. 2023, 23:31

CHRISTMAS LOAN FOR CITIZEN OF THE CR.....
Hello, I am a natural person offering loans throughout the Czech Republic. Have capital that will be used to provide short-term and long-term loans between individuals ranging from CZK 40,000 to CZK 10,000,000 to all serious people who really need it, the interest rate is 3% I provide loans Financial, Housing loan, Investment loan, car, personal loan. I am ready to satisfy my customers within a maximum of 1 day after receiving your application. By email: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

PETR_ZUZANEK

03. 12. 2023, 23:30

CHRISTMAS LOAN FOR CITIZEN OF THE CR.....
Hello, I am a natural person offering loans throughout the Czech Republic. Have capital that will be used to provide short-term and long-term loans between individuals ranging from CZK 40,000 to CZK 10,000,000 to all serious people who really need it, the interest rate is 3% I provide loans Financial, Housing loan, Investment loan, car, personal loan. I am ready to satisfy my customers within a maximum of 1 day after receiving your application. By email: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

PETR_ZUZANEK

03. 12. 2023, 23:30

CHRISTMAS LOAN FOR CITIZEN OF THE CR.....
Hello, I am a natural person offering loans throughout the Czech Republic. Have capital that will be used to provide short-term and long-term loans between individuals ranging from CZK 40,000 to CZK 10,000,000 to all serious people who really need it, the interest rate is 3% I provide loans Financial, Housing loan, Investment loan, car, personal loan. I am ready to satisfy my customers within a maximum of 1 day after receiving your application. By email: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

PETR_ZUZANEK

03. 12. 2023, 23:30

VÁNOČNÍ PŮJČKA PRO OBČANA ČR.....
Dobrý den, jsem fyzická osoba nabízející půjčky po celé ČR. Mít kapitál, který bude použit na poskytování krátkodobých i dlouhodobých půjček mezi jednotlivci v rozmezí od 40 000 Kč do 10 000 000 Kč všem vážným lidem, kteří to opravdu potřebují, úroková sazba je 3% Poskytuji půjčky Finanční, Úvěr na bydlení, Investiční úvěr , auto, osobní půjčka. Jsem připraven uspokojit své zákazníky maximálně do 1 dne po obdržení Vaší přihlášky. E-mailem: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

VERONIKA01

02. 12. 2023, 01:27

rychlá a bezpečná nabídka půjčky
Nebankovní hotovostní půjčka ze soukromých zdrojů pro majitele domů. Dostupné a rychlé po celé ČR. Žádné poplatky předem, žádné hledání v registru a výdělky. Bankovní hypotéka není překážkou, veškeré exekuce zaplatíme a vše vyřídíme s exekutorem. Pokud je již situace kritická, můžeme Vám nabídnout prodej - zpětný pronájem nemovitosti s neomezeným nájmem a předkupním právem. Zachráníte svůj dům a svůj majetek můžete včas získat zpět. E-mail: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

02. 12. 2023, 01:26

rychlá a bezpečná nabídka půjčky
Nebankovní hotovostní půjčka ze soukromých zdrojů pro majitele domů. Dostupné a rychlé po celé ČR. Žádné poplatky předem, žádné hledání v registru a výdělky. Bankovní hypotéka není překážkou, veškeré exekuce zaplatíme a vše vyřídíme s exekutorem. Pokud je již situace kritická, můžeme Vám nabídnout prodej - zpětný pronájem nemovitosti s neomezeným nájmem a předkupním právem. Zachráníte svůj dům a svůj majetek můžete včas získat zpět. E-mail: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

02. 12. 2023, 01:26

rychlá a bezpečná nabídka půjčky
Nebankovní hotovostní půjčka ze soukromých zdrojů pro majitele domů. Dostupné a rychlé po celé ČR. Žádné poplatky předem, žádné hledání v registru a výdělky. Bankovní hypotéka není překážkou, veškeré exekuce zaplatíme a vše vyřídíme s exekutorem. Pokud je již situace kritická, můžeme Vám nabídnout prodej - zpětný pronájem nemovitosti s neomezeným nájmem a předkupním právem. Zachráníte svůj dům a svůj majetek můžete včas získat zpět. E-mail: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

19. 11. 2023, 14:54

Vážné rychlé financování online: (Veronikajirikova10@gmail.com)
Potřebujete financování pro svůj domov, pro své podnikání, pro nákup aut, pro nákup motocyklů, pro vytvoření vlastního podnikání, pro vaše osobní potřeby, další pochybnosti. Poskytuji osobní půjčky od 50 000 do 35 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr prosím uveďte přesnou částku a dobu splatnosti.
Pro více informací nás kontaktujte pouze na této adrese
e-mailová adresa: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

19. 11. 2023, 14:53

Vážné rychlé financování online: (Veronikajirikova10@gmail.com)
Potřebujete financování pro svůj domov, pro své podnikání, pro nákup aut, pro nákup motocyklů, pro vytvoření vlastního podnikání, pro vaše osobní potřeby, další pochybnosti. Poskytuji osobní půjčky od 50 000 do 35 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr prosím uveďte přesnou částku a dobu splatnosti.
Pro více informací nás kontaktujte pouze na této adrese
e-mailová adresa: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

PETR_ZUZANEK

08. 11. 2023, 03:11

BEST LOAN OFFER
Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233
I offer you a one-time financial loan from a direct investor from 50,000 to 50,000,000 CZK. This offer is valid for the entire Czech Republic and for all citizens. The maturity of this loan can be set to 240 months with the possibility of early repayment at any price and without an additional fee. Take the entire loan and repay your funds within 24 hours. To borrow, send an email to: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

PETR_ZUZANEK

08. 11. 2023, 03:11

BEST LOAN OFFER
Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233
I offer you a one-time financial loan from a direct investor from 50,000 to 50,000,000 CZK. This offer is valid for the entire Czech Republic and for all citizens. The maturity of this loan can be set to 240 months with the possibility of early repayment at any price and without an additional fee. Take the entire loan and repay your funds within 24 hours. To borrow, send an email to: Petrzuzanek3@gmail.com
Whatsapp: +420774960233

VERONIKA01

27. 10. 2023, 05:16

Quick loan (Veronikajirikova10@gmail.com)
Ask and you will be satisfied.
A private loan has various advantages. Unlike a regular bank loan, you don't have to go through a lot of bureaucratic hurdles, but apply for your private loan from the comfort of your home.
After completing the loan application, identify yourself online and sign the loan agreement.
You will receive the loan within 24 hours. .
Instant approval.
100% flexible.
Interest rate 3% (fixed).
Maturity up to 360 months.
Contact: Veronikajirikova10@gmail.com
whatsapp.....+420704207735

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:41

PŮJČKA PRO KAŽDÉHO
Získejte naléhavou půjčku jakékoli částky od nejlepšího poskytovatele půjčky v České republice právě teď a poděkujte mi později..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:40

A LOAN FOR EVERYONE
Get an urgent loan of any amount from the best loan provider in the Czech Republic right now and thank me later..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:40

A LOAN FOR EVERYONE
Get an urgent loan of any amount from the best loan provider in the Czech Republic right now and thank me later..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:39

A LOAN FOR EVERYONE
Get an urgent loan of any amount from the best loan provider in the Czech Republic right now and thank me later..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:39

PŮJČKA PRO KAŽDÉHO
Získejte naléhavou půjčku jakékoli částky od nejlepšího poskytovatele půjčky v České republice právě teď a poděkujte mi později..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:39

PŮJČKA PRO KAŽDÉHO
Získejte naléhavou půjčku jakékoli částky od nejlepšího poskytovatele půjčky v České republice právě teď a poděkujte mi později..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

23. 09. 2023, 07:39

PŮJČKA PRO KAŽDÉHO
Získejte naléhavou půjčku jakékoli částky od nejlepšího poskytovatele půjčky v České republice právě teď a poděkujte mi později..... whatsapp.....+420704207735
Veronikajirikova10@gmail.com

VERONIKA01

05. 09. 2023, 02:27

Loan transfer within 2 hours
Hello, in order to help you overcome your various financial interests and achieve your goals in the future without difficulty, I present a loan offer to all people in difficulty or who want to help solve some of their financial problems or start a business. , Choice of amount from CZK 30,000 to CZK 90,000,000 Choice of repayment period from 1 to 60 years. Monthly deposit 2% interest. If you are interested in a loan offer, please contact me by email: Veronikajirikova10@gmail.com
Whatsapp...+420704207735

VERONIKA01

05. 09. 2023, 02:26

Převod půjčky do 2 hodin
Dobrý den, s cílem pomoci vám překonat vaše různé finanční zájmy a dosáhnout vašich cílů v budoucnosti bez potíží, předkládám úvěrovou nabídku všem lidem v obtížích nebo chci pomoci vyřešit některé z jejich finančních problémů nebo zahájit podnikání. , Volba částky od 30 000 Kč do 90 000 000 Kč Výběr doby splácení od 1 do 60 let. Měsíční vklad 2% úroku. Máte-li zájem o nabídku úvěru, kontaktujte mě prosím e-mailem: Veronikajirikova10@gmail.com
Whatsapp...+420704207735

VERONIKA01

05. 09. 2023, 02:26

Loan transfer within 2 hours
Hello, in order to help you overcome your various financial interests and achieve your goals in the future without difficulty, I present a loan offer to all people in difficulty or who want to help solve some of their financial problems or start a business. , Choice of amount from CZK 30,000 to CZK 90,000,000 Choice of repayment period from 1 to 60 years. Monthly deposit 2% interest. If you are interested in a loan offer, please contact me by email: Veronikajirikova10@gmail.com
Whatsapp...+420704207735

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Marcela

09. 08. 2023, 15:04

Potřebujete 100% financování? MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných zádrhelů. Nabízím finance od 50 000 Kč do 30 500 000 Kč se splatností nastavitelnou až na 360 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených žádostí. Osobní schůzku k podpisu smlouvy o půjčce lze domluvit i ve vašem městě. Vyřízení celého úvěru do 24 hodin od podpisu smlouvy. Podrobnější informace získáte na emailu: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

03. 07. 2023, 09:09

Poskytujeme půjčky od 25 000 Kč do 4 800 000 000 Kč komukoli, komu důvěřujete, buďte připraveni dodržovat naše podmínky Splatnost půjčky je 1 až 25 let. Půjčku můžete získat do 1 dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem pro více podrobností a buďte seriózní před podáním žádosti. V žádosti o půjčku jasně uveďte výši půjčky a dobu půjčky a také svůj měsíční příjem, celá žádost by byla zaslána na úřad emailem, takže zpracování proběhne do 1 hodiny bez prodlení. Děkujeme, že jste nás kontaktovali

Zde jsou naše e-mailové adresy pro naléhavé požadavky: Michaela.rojickova55@gmail.com

WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

JanČejka

14. 07. 2023, 13:01

Vy nejste normální, běžte prosím k lékaři, ubohá hyeno

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:26

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Michaela

28. 06. 2023, 05:25

Rychlé a pohodlné půjčky,
moje nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Můžete jej splatit (12 - 360 měsíců). Představuji vám své oblasti intervence. - Finanční pomoc, - okamžitá půjčka,-nebankovní půjčka, - konsolidačn í půjčka, - půjčka na vaše projekty, - půjčka na podporu rodiny, - půjčka na školení vašich dětí. - Půjčka pro vaše potřeby. Půjčku obdržíte upřímně a rychle do 24 hodin, půjčka vám bude poskytnuta bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu těm, kteří ji potřebují E-MAIL: Michaela.rojickova55@gmail.com
WHATSAPP.............. +420607506982

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:17

Nabídka rychlé půjčky: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Skopik

24. 06. 2023, 20:16

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:06

Dobrý den, pane a paní,

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami, protože zamítají vaše žádosti o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý na poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 50 000 Kč do 35 500 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM:
Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auto - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci - Splátky dluhu.
Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.
Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.
V případě zájmu nás kontaktujte. BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Josef01

07. 06. 2023, 03:04

Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.

Tváří v tvář vašemu finančnímu problému vždy existují řešení. Nabízím rychlý a snadný způsob, jak získat až 50 milionů Kč pro každého, kdo je schopen splácet s úrokovou sazbou 3℅ jakoukoli požadovanou částku. Pokud opravdu potřebujete půjčku, zkuste mě kontaktovat na mé e-mailové adrese: brabec.expresnipujcka01@gmail.com.

Burianova lucie

01. 02. 2023, 03:05

Investments and loans to individuals and companies.

You are looking for a loan to rebuild your business, whether it is a project or a property purchase. But the bank offers conditions that you cannot fulfill. I am a natural person and I offer loans from 50,000 to 25,000,000 CZK, which allows citizens to pay monthly installments. For more information, please contact me by email: Burianovalucie23@seznam.cz
Whatsapp number.........+420 604 797 516

Burianova lucie

01. 02. 2023, 03:04

Investments and loans to individuals and companies.

You are looking for a loan to rebuild your business, whether it is a project or a property purchase. But the bank offers conditions that you cannot fulfill. I am a natural person and I offer loans from 50,000 to 25,000,000 CZK, which allows citizens to pay monthly installments. For more information, please contact me by email: Burianovalucie23@seznam.cz
Whatsapp number.........+420 604 797 516

Michaela

16. 09. 2022, 01:37

Půjčka od fyzické osoby
Nabízím smluvní půjčku od 25 000 do 50 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní nebo nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a provedení není překážkou. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: Michaela.rojickova55@gmail.com
WhatsApp: +420604651865

Michaela

16. 09. 2022, 01:36

Půjčka od fyzické osoby
Nabízím smluvní půjčku od 25 000 do 50 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní nebo nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a provedení není překážkou. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: Michaela.rojickova55@gmail.com
WhatsApp: +420604651865

OKFin

18. 03. 2022, 11:52

Dobrý den, pane a paní

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami zamítnutím vašich žádostí o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý k poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 5 000 EUR do 15 500 000 EUR s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: frolex.okfinance110@gmail.com nebo WhatsApp: +48732085999


Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auta - Půjčky

Osobní - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci -

Půjčky - splácení


Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.

Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.

V případě zájmu nás kontaktujte. frolex.okfinance110@gmail.com nebo WhatsApp: +48732085999

OKFin

18. 03. 2022, 11:51

Dobrý den, pane a paní

Jste jednotlivec nebo profesionál? Potřebujete hotovostní půjčku k vyřešení finančních problémů? Nebo konečně překonat patovou situaci způsobenou bankami zamítnutím vašich žádostí o úvěr? Již se nebojte, máme kapitál použitý k poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od 5 000 EUR do 15 500 000 EUR s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Poskytuji finanční půjčky ve všech následujících oblastech: frolex.okfinance110@gmail.com nebo WhatsApp: +48732085999


Úvěry na bydlení - Investiční úvěry - Půjčky na auta - Půjčky

Osobní - Spotřebitelský úvěr - Půjčka na auto - Půjčka na práci -

Půjčky - splácení


Už se nemusíte starat o finanční prostředky na financování svých projektů.

Odpovězte mi prosím a do 24 hodin budete spokojeni.

V případě zájmu nás kontaktujte. frolex.okfinance110@gmail.com nebo WhatsApp: +48732085999

roller Dominika

07. 03. 2022, 08:15

REGISTRACE PRO RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ÚVĚRY V ČESKÉ REPUBLICE.
Nabízíme konkrétní online půjčky krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé od 50 000 Kč do 400 000 000 Kč . Naše půjčky jsou snadné a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba jsou velmi závislé na charakteru, výši a době trvání půjčky. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost částky úvěru do 2 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené. pokud máte zájem, zašlete e-mail: Rollerovadominika@seznam.cz

Horak Jiri

18. 02. 2022, 04:21

We offer personal and commercial loans for real estate, business, etc. from 50,000 CZK to 400,000,000 CZK. with a low interest rate of 2%. Our loans are easy and fast. The amount of the monthly payment and the fixed interest rate are highly dependent on the nature, amount and duration of the loan. Repayment period from 12 months to 360 months and more. Availability of the loan amount within 2 days Ensuring confidentiality is easy, fast and 100% guaranteed. and our application form is very easy to fill out. If you are interested, send an email and request an application form.
horakjir5@gmail.com

Pavol Satko

09. 02. 2022, 21:24

Bono
to by Sovieti museli vediet kedy zomrie FDR a co je za politika ten Truman, ktoreho ale FDR k nicomu nepustil. Jednoducho zmenou prezidenta sa presadila ina politicka frakcia. Nazorne to vidis v USA aj dnes.

Jan Čejka

09. 02. 2022, 01:41

Míra

,,Jestli víš, že není pravda co řekl Truman, tak to určitě budeš moct dokázat, že?
Určitě to některá z agentur pro popírání "dezinformací" vyvrátila. A jestli ne, tak to očividně bude pravda."

A jsme zase u toho, pravda je to co se ti hodí do krámu, viď Mirečku? Tak zase na oplátku dokaž, že to řekl ne?

,,Vzhledem k tomu, že to byl Západ kdo vyvolal válku s cílem porazit SSSR, je postoj Stalina pochopitelný. Jaké si to udělali, takové to měli."¨

Západ vyvolal válku s cílem porazit SSSR? Jo? Ty si fakt směšný... Jaký západ? Napiš mi tu jedinou západní zemi, která kromě Německa šla do války proti SSSR, těch pár tisíc dobrovolníků si prosím odpusť a ty kecy o financování Hitlera a půjčkách už tu máš napsané, kdybys byl i trošku gramotný pochopil bys, co jsem tu psal i o tom, jak nevýznamné byly pro Německo zahraniční půjčky ve 30. letech, kdy Německo začínalo výrazně zbrojit a kdy už u moci byli nacisti a měli dost podporovatellů mezi svými. Největší finanční zdroje Německa ve 30. letech, MEFO směnky, půjčky od bank v Německu, dary a půjčky od podnikatelů, aristokracie a od židů v Německu a na posledním místě nalezneš kapitál ze zahraničí ( investice, půjčky, dary). Půjčky z USA a zahraničí hrály největší roli za Výmarské republiky, kdy bylo velmi snadné v USA získat úvěr. Americké banky tak měly spoustu dlužníků, ale později se ukázalo, že spousta z nich není schopná své dluhy splácet a že celý systém je nastaven pouze na kontinuální růst, tedy pokud začne ekonomika brzdit a dojde ke zpomalení a prodeje akcií, je to problém ( velkou roli také hrálo to, že každý američan ve vidině rychle zbohatnout obchodoval s akciemi a na tyto obchody si půjčoval = velmi snadná dostupnost půjčky i rizikovým klientům, kteří často nedokázali své závazky splácet), tak vznikl krach na Newyorské burze, který dal moc do rukou populistům a nacionalistům, jako byl Hitler. Je to samozřejmě trošku složitější, ale ty máš tak omezené chápání a vstřebávání informací, že je to na tebe složité až moc. Jde ti jen o nějaké tupé šíření nenávisti. Když se k moci dostal Hitler v roce 1933, dluh Německa byl přes 50 % HDP, z toho největší zahraniční dluh měli Němci vůči USA, ale jednalo se o staré úvěry sjednané ještě za Výmarské republiky, kde po 29. roce spousta bank zkrachovala a spousta závazků Německa tak přestala existovat ( jinak by byl ten dluh samozřejmě větší) a dále po 33. roce už nebylo tak snadné dostat od Amerických bank další půjčky, protože se v bankách zajistila určitá míra kontroly, aby se znovu 29. rok neopakoval ( což se v zásadě pak opakovalo v roce 1987 a 2008, důvody stále ty samé, rizikové úvěry, neschopnost lidí splácet, omezená kontrola poskytování úvěrů, důvěra v "býčí" trh atd.). Nacisté tedy neměli vstupy na Americký trh tak snadný, jako tomu bývalo ve 20. letech. Ano, existovalo spoustu programů, přes které si sjednali spoustu půjček v USA, ale znovu se budu opakovat ( protože pro exota tvého kalibru je potřeba se opakovat), důležitá je především struktura dluhu. Ty stále opakuješ jak Američané a západ neuvěřitelně podporovali Němce ve válce proti tvému hodňoučkému a vždy spravedlivému SSSR a stále si zakládáš na tom, že zmíněním pár jednotlivců obviníš celý systém z nějaké spolupráce s nacisty, tak jak to praktikoval SSSR v letech 1918-1941 ( nejvíce v posledních dvou letech pochopitelně), ale ještě jsem tu od tebe nikdy neviděl nějaký rozbor jejich zadlužení. Tedy, jak veliká ta podpora vlastně byla. Hitler byl schopný za 6 let své vlády zadlužení Německa vůči HDP více než zdvojnásobit, a to i přesto,ž e ekonomika za jeho vlády rostla obrovským tempem, tudíž měla spíše předpoklady z dluhů vyrůst ( tak jako americká v 50-60 letech). Za 6 let Hitlera u moci vyrostlo HDP Německa o neuvěřitelných 60% ( v roce 33 - 6%, 34 - 8%, 35 - 9%, 36 - 8%. 37 - 11%, 38 - 10%, 39 - 8%)
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Nazi_Germany#/media/File:Bruttosozialprodukt_im_dt._Reich_1925-1939.svg
Velkou část toho dluhu schoval Hitler chytře mezi lidmi ( tedy nikoliv on, ale Schacht) Mefo směnkami, velkou část dlužil podnikatelům v Německu, kteří za to na oplátku dostávali významné zakázky, velkou část si půjčil od židů ( které následně v Evropě téměř vyhladil, tudíž jim nemusel platit nic a ještě vydělal na jejich majetcích) a část dostal darem. Proto ti znovu opakuji nejdůležitější je struktura toho dluhu, jenže ty stále jako ohraná deska opakuješ nějaké částky, opakuješ kdo, ale nenapíšeš, kolik to z toho koláče bylo. Ani nemůžeš, to bys musel umět anglicky, aby sis tu informaci dohledal. Já čerpám nejen z distupné literatury, ale i odporných diplomových prací v německém a anglickém jazyce, to ty chudáčku nemůžeš... Když budeš dlužit někomu 100 tisíc a já ti půjčím 15 tisíc, budeš to brát, jako, že jsem tě nějak výrazně podpořil a pomohl ti dosáhnout nějakého tvého cíle?

Jan Čejka

09. 02. 2022, 00:31

Míra

Ty se ty poblázněný, prolhaný fantiku, který už je na tom dokonce tak špatně, že lže i sám sobě jen každými těmi svými odkazy a pokusy dehonestovat cokoliv západního a bránit cokoliv východního jen ztrapňuješ. Ty žádné "důkazy" nedáváš a nikdy si ani nedávál. Jediné co předkládáš jsou citáty, které si vyložíš podle svého. Ty a důkazy? Vždyť si tu každému jen pro smích, nejhorší je, že si tak neuvěřitelně zahleděný sám do sebe a tak nezdravě posedlý Ruskem, že si prostě neuvědomíš, že chyba je na tvé straně. Ty jen cíleně vyhledáváš cokoliv, co by mohlo jakkoliv poškodit kohokoliv, kdo nějakým způsobem vystoupil negativně proti Rusku a SSSR a cokoliv co Rusko, či SSSR brání. Ale tvé pokusy jsou tak směšné a snadno vyvratitelné, že ti nezbyde nic jiného, než tu kňourat a nadávat ostatním do fanatiků nezbývá. Chceš aby tě lidi brali vážně? To je jednoduché, piš fakta, nelži, nešiř jen nenávist a nešpiň stranu, která se ti nehodí, to není historie, to je propaganda. Vždyť se podívej na to, co tu píšeš, na náplň svých komentářů, ty si prostě špinič, který žije nenávistí, nic jiného. Kdyby si ten čas, který vynakládáš na to, abys na někoho stále hledal špínu (západ), nebo obhajobu ( SSSR) věnoval studiu historie a politologie, kterou se tu snažíš přednášet, tak by se ti tu každý jen nesmál... Stejně tak si před nedávnem předložil směšný odkaz z Novinek, jak tehdy 3,5 milionová země (Finsko) záměrně vyprovokovala k válce zemi, která tehdy měla 180 milionů obyvatel a hovořil zde hloupě o Zimní válce, ačkoliv to Novinky stejně jako ty nepochopily, protože se jednalo o válku pokračovací a slova o "vyprovokování" používal právě Molotov, který dotlačil Finy k tomu aby uspořádali s tehdejšími vůdci Finska soud a hnali je před spravedlnost.

https://en.wikipedia.org/wiki/War-responsibility_trials_in_Finland

Pochop, že tu většině lidem nejde o nějakou obranu USA, západu, nebo čehokoliv jiného, ani mně ne. Jde mi a vždycky mi šlo o faktickou historii, ale když ty tak rád argumentuješ tím, že házíš špínu na jednu stranu, přijdou sem zase lidi špinit ti tu druhou, kdybys alespoň pořád nelhal a nebyl takový strašný amatér, který jediné co umí je od někud něco zkopírovat...

Předem se omlouvám ostatním za odbočku k Finsku, jen tu předvádím další z "důkazů" tohoto prolhaného fanatika, který nemá ani záladní historické znalosti a jen hloupě využívá to co mu jde zrovna pod rypák, namísto toho, aby to hlouběji prostudoval to co sem hází si to sem prostě hodí jako "důkaz" a doufá, že tím každého ohromí.

Bono

08. 02. 2022, 20:41

Pavol Satko
A on Patton a ostatní velitelé něco podnikli proti SSSR? Zabrali jeho území, stříleli na jeho vojáky nebo v čem přesně spočívala ta " americká akce"?? V politickým hledisku by se skoro dalo říct, že SSSR věděl jakou si má připravit "reakci" ještě dřív, než američani věděli s jakou přijdou "akcí"...

Pavol Satko

08. 02. 2022, 13:49

Czert,
americka politika voči ZSSR po smrti FDR prešla z Jaltkych axiomov na stare "dobre" Rížške axiomy. (podla Riga). Trumen už na konferenciu v Postupimi došiel s uplne inym pohladom na aktualneho spojenca a povojnovy vyvoj než predtym FDR a nebol jediny. Nazor, že ZSSR je tym ozajstnym nepriatelom vtedy zdielali aj mnohi vojensky velitelia, prikladom je Patton. Takže mal by si rozlišovat čo bola americka akcia a čo sovietska reakcia.

Veritas vincit

08. 02. 2022, 13:46

Karel
"...a Sověti oprávněně na nás mohou požadovat reparace ."
*
Sověti si své reparace násobně vybrali.
29.8.1945 - zábor 1/7 území Československa Podkarpatská Rus

1945 - neodváželi jenom německý majetek, ale vše co se jim hodilo:
Rok 1945: velká sovětská loupež v Ostravě
Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/rok--velka-sovetska-loupez-v-ostrave20110208.html:

1945-1989, těžba uranu pro Sovětský svaz, provoz dolů platili občané Československa, nákupní ceny uranu určoval Sovětský svaz
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.policie.cz/soubor/sesit-01-pdf.aspx&ved=2ahUKEwjmhqKFj_D1AhUT7aQKHVqlAwgQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw3VIjGChUJuCEZBdc1NoT5W

1968-1991 - zábor a užívání vojenských prostor primitivní Sovětskou armádou - zdarma

1945-1989 - 44 let koloniální nadvlády Sovětského svazu nad Československem

Czert

08. 02. 2022, 13:05

Satko
A proc by mel v londyne stat pomnik rud9armejcum ci potazmo sssr?
? Jake ze uzemi vb sssr osvobodil, ci jakoliv vb pomohl?

Mas pravdu v tom, ze dodavkami ll do sssr pomahali sobe dle hesla nepritel meho nepritele je muj pritel,ale jak stalin hned po valce predvedl, pro nej to byl taky jen kseft.
Odmitl cokoliv zaplatit, byt za valky mluvil jinak a pak de fakto prohlasil byvaleho spojence za sveho nepritele.
Kdyz ve velkem moskevskem divadle prohk0asil ze kapitalismus a socialismus nemuzou vedle sebe existovat.

Czert

08. 02. 2022, 12:58

Karlik
Kdyz se podivas na namluvy ruska s nemeckem, nehen pres ns2, t0ak bych se ani nedivil kdyby do 10 let tu byl novy pakt mr2.

Karel

08. 02. 2022, 10:33

Je dobré také připomenout, že Německo po obsazení Čech a Moravy získalo významné zbrojovky a ostatni průmysl a bylo to celkem 15% německé zbrojni vyroby. Göbbels si ve svem deniku v květnu 1941 poznamenal, že Hitler si vysoce cenil práce českých dělníků. Byla provedena rozsáhlá opatření pro zlepšení pracovniho prostředí a zásobování.
České tanky se významně podílely na porážce Francie ( odplata za Mnichov ).
Během celé 2.světové války byly Čechy a Morava významnou oporou německé válečné výroby. Dodnes nám za to Němci nezaplatili a Sověti oprávněně na nás mohou požadovat reparace .

Karel

08. 02. 2022, 10:14

Významná pomoc to jistě byla. Ta čísla jsou expedovaná nebo doručená. V podstatě byly dvě cesty, námořní konvoje do Murmansku, Archangelsku a pozemni cesta přes Írán. Trochu letadel přeletem Sibiře.

Czert

08. 02. 2022, 09:09

Paja
Jak mohl byt kralovsky zaplacen, kdyz soveti odmitly zaplatit za valecny material, u toho co sel vyuzit i civilne se hadali a dodnes dluzi cast z toho co se zavazaly zaplatit.

Jinak kolik bylo expedovano a kolik dodano jde zjistit velmi jednoduse, 0amici uvadeji cisla expedovana, rusove cisla dodana.

Bono

07. 02. 2022, 22:56

Míra
Míro, nejmenuješ se taky náhodou Cemper?? Ten taky vezme první kec co potvrzuje jeho domněnky a všechno ostatní pokládá za lež/dezinformace.... ...přemejšlení žádný... ..ale má web na kterým ostatní přesvědčuje, že jediná existující pravda je on/jeho názor/jím podáný (většinou výrazně pokřivený) názor... Vypadá to že jste ze stejnýho másla (ano, másla)

Václav Sellner

07. 02. 2022, 18:12

To Mira: Autorem je Stalin "Válka se vede mezi dvěma skupinami kapitalistických států za rozdělení světa ... my nejsme proti, když se vzájemně pěkně servou a oslabí. Není špatné, když bude německýma rukama podlomena pozice nejbohatších kapitalistických zemí. Hitler, aniž by o tom věděl a sám si to přál, podlamuje kapitalistický systém. ... My můžeme manévrovat a štvát jednu zemi proti druhé, aby se více porvali. Pakt o neútočení pomáhá jistým způsobem Německu. V následující chvíli postrčíme zase druhou stranu..."
Tyto Stalinovy výroky - doklady cynismu Stalinovy politiky - si do deníku zapsal šéf Kominterny Dimitrov 7. září 1939

bombero

07. 02. 2022, 11:50

........"absolutní vrchol RUSKÉ logiky"....

bombero

07. 02. 2022, 11:47

Míra- "Jestli víš, že není pravda co řekl Truman, tak to určitě budeš moct dokázat, že?"
Tak tomu říkám "absolutní vrchol logiky". Dokazovat něco, co se nikdy nestalo, nehledě na to,že s opakem jste první přišel vy. Takže je na vás, aby jste ten váš blábol doložil. Ale věřím tomu, že je to úplně stejná lež a demagogie, jako ostatní vaše příspěvky. Jestliúplně čirou náhodou ne, nemám problém s případnou omluvou

Veritas vincit

07. 02. 2022, 11:15

Mi-chajle Neználkoviči Ra-ple

Nebudu hledat důkazy k tvému lhaní.
Ty nejsi schopen dokázat, že Harry S. Truman někdy něco takového řekl.
A pořesto tady píšeš: "Jedna paní u marketu povídala ..., že Harry S. Truman..."
:-)

Veritas vincit

07. 02. 2022, 11:09

Mark:thumbsup:
Myslím, že všechno to zdejší lhaní pramení z Ruska.
V ČR od ovcí, které si zvykly na rusko-komunistický styl života.
Prakticky začalo lhaní v Rusku na státní úrovni jako ideologie od říjnové bolševické revoluce a udržují si ji dodnes.
Nemohou dnes na státní úrovni přiznat, že jim USA pomohly z nejhoršího "aby nabrali dech".
Museli by přiznat i to ostatní, tu špínu. Jak si rozdělili s nacisty Evropu na "sféry vlivu".
Tím by rázem klesla o několik pater jejich gloriola vítězů 2. sv. a už by nemohli vystupovat tak nafoukaně.
Evidentně jim nevadí, že zbytek světa zná pravdu. :-)

Mark

07. 02. 2022, 00:00

Výborný článek, jen nechápu ty některé zaslepence. I přesto, že rusáky moc nemusím, nemám problém s tím, říct, že obyvatele SSSR si museli moc vytrpět a i jejích vojáci, byla to opravdu šílená doba, tak proč i po těch údajích, počtech, druhů dodávek oni neuznají, že opravdu díky těm dodávkám od USA a UK, mohlo SSSR chytnout druhý dech.

Jan Čejka, dobrá práce

Vaclav Flek

06. 02. 2022, 23:58

pro Parlamentni

K vasemu vyroku : " Protoze umisteni raket v Turecku je mimo diskuzi a jedno jestli je pohonou jednotkou motor na tuhe ci kapalne palivo. Obhajujete neobhajitelne, ale nevycitam vam to. Proste nekdo musi obhajovat zlocince." sdeluji :

Ja jsem nikdy nezpochybnoval skutecnost umisteni strategickych raket na zakladne Incirlik v  Turecku, pokud to ma byt vytka, placete na spatnem hrobe. Jinak je ovsem ZASADNI ROZDIL mezi tim, zda strategickou raketu vynese kapalne ci tuhe palivo. Jednim z podstatnych rozdilu je doba pripravy rakety ke startu, a take bezpecnost pri jeji obsluze. Strategicke rakety s kapalnym pohonem zazily nekolik zasadnich zmen, ktere urychlovaly tu puvodne dlouhou (mnohahodinovou) pripravu rakety ke startu. Tuhy pohon vse zasadne zmenil. Nyni slo americkou raketu odpalit v radu minut. Z tohoto duvodu se staly rakety Jupiter v Turecku obsoletnimi.

Pokud se tyce "obhajovani zlocince", zrejme jste se hodne zmylil. Zlocincem v teto strategicke partii byl Sovetsky svaz, zastoupeny jeho predstavitelem Nikitou Chruscevem, ktery nechal na Kubu dovezt 164 nuklearnich hlavic, a pak se jenom divil, co vse zpusobil. Chrusceva jsem nikdy neobhajoval, tak mi unika, co mi vlastne vytykate.

Jan Čejka

06. 02. 2022, 23:55

Omlouvám se hrubek, které jsem se v rozčílení fanatickému proruskému lháři Erikovi dopustil. Lhář, který není schopen pochopit, že banky a bankéři jsou soukromé osoby, které si mohou půjčovat komu uznají za vhodné, lhář, který jen hledá něco, za co by celý západ kopal do zadku, ačkoliv má problém si uvědomit, že za tohle neneslo odpovědnost miliony lidí na západě, ale pár zúčastněných osob, které prostě půjčovaly zemi v době míru, na průmyslové, výzkumné a zemědělské projekty... Na čemž opravdu nevidím nic amorálního. Ti bankéři si v období roku 1933 - 1939 asi nemohli říct, Německu v žádném případě půjčovat nebudeme, protože se připravuje na válku. Německo se tvářilo jako země, který měla výborně rozjetou ekonomiku a ve velkém investovalo... Nejlepší na tom, že tento člověk ( a jemu podobní) ví jen pár vět o bankéřích z wallstreet, kteří podporovali nacisty, ale už neví kolik peněz jim vlastně půjčili, ani to, že z celkové sumy zadlužení Německa to byl zlomek, nic neví o struktuře dluhu Německa, ani to, že tento dluh byl především vnitřní. Něco jiného už jsou dárci, kteří posílali peníze vyloženě nacistické straně, tedy za politickými účely, to už je amorální a odsouzeníhodné. Ale opět, nejednalo se o stát, tedy je hloupost říct, USA, nebo VB může za to, že Němci začali válku, protože Německo finančně podporovali, jak to tento primitiv myslí. Z největší části si za své zadlužení a tak za rozpoutání války mohou totiž sami Němci.

Jan Čejka

06. 02. 2022, 23:36

fiserl
05. 02. 2022
V zájmu objektivity by bylo třeba říci, že např. Prescott Bush, otec a dědeček US prezidentů, mohutně investoval do IG Farben, do válečné mašinérie Německa vstoupili i další průmyslníci, jako např. Henry Ford, první Meserschmitt 109 měl britský motor atd. Válka je prostě kšeft a USA na ní vydělali nejvíce.

Další s touhle kravinou... USA nevydělali na válce, ale po válce. Hlavně tím, že si rozjeli zbrojní průmysl, který po válce přešel na civilní, společnosti jako byl Boing, General Motors, či Ford na válce nesmírně zbohatli, protože měli od státu obrovský příliv zakázek. Podívej se na dluh USA po válce https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_public_debt#/media/File:US_Federal_Debt_Held_By_Public_as_of_Sep._2020.png

Tomuhle říkáš zbohatnutí? Kde se bere tolik ekonomických negramotů, kteří stále dokola opakují ty kecy o tom, jak Američané na válce vydělali? Na válce můžeš vydělat jen pokud se jí nezúčastníš... Amerika začala bohatnout, protože jí během války vznikly špičkové firmy, které následně přešly po válce do civilního sektrou a vyráběly civilní letadla a automobily ( samozřejmě stále i vojenská), tyto výrobky byly následně vyváženy do celého světa. To je důvod amerického zbohatnutí a zvednutí jejich životní úroně. Jejich výrobky byly kvalitní a zároveň levné, tak po nich prostě byla poptávka. Jak si vůbec můžeš myslet, že vydělali na Lend-lease? Na čem tam podle tebe mohli vydělat, když to byly všechno bezúročné půjčky? Výhodou Američanů prostě bylo jen to, že neměli rozstřílenou zemi, ale jejich dluh byl po válce na poměr HDP ještě větší, než dnes.

Jan Čejka

06. 02. 2022, 23:22

Parlamentní

Díky moc, že si tu tímhle potvrdil, jak moc Američané na Lend-lease prodělali, což ti asi moc nedochází jak vidím...
Když někomu dodáš materiál za 50,1 miliardy USD a inkasuješ 14,6 ( od všech dohormady zpět, jako "revers-lease, tedy náklady, který putoval při zpáteční cestě) je to dle tebe výdělek? Kromě toho Američané žádali po většině zemí ( po Francii ne, tam to vyřešili jinak) v podstatě platbu jen desetiny částky tohoto zboží, za zboží využitelné i v mírové době, u Sovětů to bylo něco přes 700 milionů, u Britů něco přes miliardu, ať tedy počítám, jak počítám. USA celkem stála Lend-lease kolem 50 miliard USD a zpátky nedostali ani 20. To je ohromně výdělečných "obchod" viď?

Jan Čejka

06. 02. 2022, 23:16

Míra

Máš to marný, kopírováním svých citátů a výroků si nepomůžeš, jen se ještě víc ztrapníš, populární budeš maximálně tak mezi dalšími lháři a proruskými vylízanci jako je tady Erik. Protože tohle Truman nikdy neřekl, už dávno je dokázané, že je to podvrch. To je to samé jako, že Stalin nevymění maršála, za poručíka ( nebo jakou měl jeho syn hodnost), nikdo to nikdo to nikdy nedokázal a jak se to chytlo... Hromada Churchillových citátů je taktéž smyšlených. Fakt nechápu co z toho máš, že všude lezeš, napíšeš tam hromadu citátů a každého přesvědčuješ o tom, jak jsou Američané strašně zlí a Sověti strašně hodní chudáčci, kterým ještě všichni podkopávali nožičky? O co ti celou dobu jde? Proč nepíše fakta a pravdu? Proč se chytáš lží, lživých citátů, lživých výroků, proč si vše vykládáš jak se ti zlíbí? Proč je cílem tvého života nenávist a lež?

Jan Čejka

06. 02. 2022, 23:10

Erik

Prohlupáka tvého kalibru se sice budu opakovat, ale jelikož máš tak nízkou intligenci a nenávist ke všemu západnímu a americkému ti zabraňuje porozumět psanému textu, napíšu to po druhé. Navíc trpíš paranoiou, tedy každého, kdo ti napíše fakta a vytrhne tě z tvých lží a iluzí nazveš také lhářem, to je komické. Když pominu, že vlastně odpovídám negramotovi, protože to co si mi sesmolil za odpověď je plné překliků a hrubek...
1. Po lopatě, jako tomu největšímu hlupákovi jsem ti vysvětlil, jak funguje systém půjček mezi bankami, a ty mi tu v podstatě napíšeš to samé ( bankéři z USA a VB půjčovali Hitlerovi) a nazveš mě lhářem a breptou? Proboha, jak něco může být tak hloupé!
2. Banky nejsou státní subjekty, banky a bankéři jsou soukromé osoby, americká, ani žádná jiná vláda v demokratické zemi neměla před válkou vliv na to, komu tito lidé půjčují peníze a samozřejmě kdyby Sověti byli bohatí a peníze měli, sponzorují Hitlera také, dokážeš to pochopit, chlapečku? Já už to jednodušeji vysvětlit fakt neumím.
3. Země, ze kterých si Německo půjčovalo bylo desítky. Ty tu samozřejmě, jako typický prohnilý lhář vypíšeš jen tupě USA a VB, jenže to byla v zásadě celá západní Evropa, i severní Evropa, včetně Československa a samozřejmě Turecka. Prostě země, ve kterých byl vyspělý bankovní sytém, nízké úroky, co ti na tom pořád není jasné? Co tu řešíš?
4. Nauč se psát, je trapné, že takový malas si chce hrát na chytrého "bez peněz bankéřů s anglie". :D Kolik tříd ZŠ si dochodil?
5. Dále, přijde ti na tom něco trestného, amorálního, či nezákoného půjčovat zemi, která je v míru? Co tím vlastně chceš říct? Vždyť je to úplná kravina, co tady řešíš, oni jako měli předvídat budoucnost a říct si, budeme financovat Hitlera, protože bude chtít napadnout SSSR? Nepodřezali si pod sebou náhodou tvoji milovaní Sověti sami větev svými obchody s Hitlerem? Když nacistům částečně suplovali výpadek ropy, kterou před válkou dováželi hlavně z USA? A nejen ropou samozřemě.
6. Dále jsem ti už vysvětlil, jaký poměr zahraničních půjček Německo obrdželo ke svý vlastním finančním možnostem a že tento poměr se s blížící se válkou snižoval a byl mezi 25-15% z celkového zadlužení Německa. Německo mělo největší finanční podporu mezi podnikateli v Německu a mezi bankami v Německu, taktéž jsem ti napsal, že vláda byla zadlužená i u židů, jimž majetek po válce zabavila, tím nejen, že anulovala své dluhy vůči nim, ale ještě obrovskými majetky židů zaplatila dluhy svým vlastním i zahraničním bankám. Nevíš o tom vůbec nic, si pouze tupý fanatik, který tady něco kdáká o bankeřích z USA a Velké británie, ale za prvé, nevíš jaký objem peněz Německo z těchto zemí dostávalo, nevíš ani odkud všude měli napůjčováno, znáš jen dvě země, vůči kterým máš odpor a cítíš vůči nim nenávist, tedy USA a VB, tak je tupě zmíníš, aniž bys pochopil, že bankovní systém je celosvětově provázaný a Německo si půjčovalo od desítek zemí a sponzory mělo především mezi svými ( Američanů najdeš jen pár a dary byly v hodnotě několika milionů USA, jen pár promile z celku)
6. Já se tu nezastávám západu a Američanů, já ti píšu, že si prolhaný trouba, který přišel diskutovat s jediným účelem, špinit, tebe nezajímají fakta, tebe nezajímá pravda, jinak bys to co jsem prve napsal dokázal pochopit a vstřebat a ten ublížený plk by sis nechal pro sebe, protože tam v zásadě opakuješ ( jen špatně s polopravdami) to co jsem napsal.
6,. Ty tvoje kecy o tom jak si chce někdo připoutat Evropu hospodářsky a politicky jen dokazují na čí straně stojíš, odhadl jsem tě správně, proruský fanatik, proto vidíš fanatiky všude kolem sebe... Ty si fakt úplně mimo... Evropa hospodářsky a politicky už je připoutaná k USA! Kdybys obchodoval na burze, tak bys to věděl, cokoliv se stane v USA ovlivní zásadním způsobem i evrospké trhy. A to, jestli sem budou dodávat nějaký břidlicový plyn na tom vůbec nic nezmění. Je to jen další obchodní příležitost, nic víc, nic míň.

Jan Čejka

06. 02. 2022, 22:37

nobody

Uražená ješitnost se ozvala, úplně přesně jsem věděl, že napíšeš tohle, holt to nízké IQ se odhaduje dobře no, co naděláš. Jediné na co se zmůžeš je podrážděná a zesměšňující odpověď, jako typický nácionalistický slováček, jehož ego jsem urazil. Ne, není to o tom, že nezvládám slovenštinu, rozumím ti stejně tak, jako kdybych si psal s čechem, navíc mluvím a píšu 3mi zahraničmí jazyky na úrovňi B2 "negramote" ( němčina, angličina, ruština), jen se nechci bavit se slovákem. :) To je celé, vstřebej si to jak chceš.

Parlamentní

06. 02. 2022, 21:23

Flek
Naprosto chapu, ze nechcete diskutovat. Protoze umisteni raket v Turecku je mimo diskuzi a jedno jestli je pohonou jednotkou motor na tuhe ci kapalne palivo. Obhajujete neobhajitelne, ale nevycitam vam to. Proste nekdo musi obhajovat zlocince.

Veritas vincit

06. 02. 2022, 21:20

Míra
"„Uvidíme-li, že Německo vyhrává válku, měli bychom pomoci Rusku, a bude-li vyhrávat Rusko, měli bychom pomoci Německu, neboť tím způsobem se jich navzájem pozabíjí co nejvíce.“
Harry S. Truman"
*
Bolševická lež.
Neexistuje žádný důkaz, že by někdy Harry S. Truman něco takového řekl.
:-)

Vaclav Flek

06. 02. 2022, 19:45

pro Parlamentni

S vasim vyrokem: "Sov svaz jako zaruka stability provedl sach a umistoval rakety na Kube..." rozhodne nesouhlasim a povazuji jej za naprosto mylny. Ve svem kratkem textu mate nekolik hrubych chyb, jak vecnych, tak chronologickych. Ja s vasim sdelenim jiz vice diskutovat nechci, nebot vse podstatne jsem vyjadril uz vcera. Vase reakce je pouze zrcadlovou negaci meho textu, ani z ni nevyplyva, ze byste se nad mymi argumenty zamyslel. Proto nevidim v dalsim vysvetlovani a dalsi argumentaci smysl.


Jenom opravim svuj vcerejsi vyrok : Zastarale americke strategicke raketyna kapalne palivo Jupiter nebyly nakonec vystridany o generaci mladsimi raketami na tuhe palivo Minuteman, ale jako nuklearni deterent mela poslouzit americka atomova ponorka, trvale umistena ve Stredomori. Ta nesla sestnact raket Polaris s atomovymi hlavicemi. Na podstate meho sdeleni to nic nemeni.

Vaclav Flek

06. 02. 2022, 19:23

pro bombero :

K vasemu sdeleni: "To nebyl můj výrok, ale kopíroval jsem parlamentní. Jen jsem to nedal do uvozovek. Pro mě je brežněv rus...." jen rycha reakce :

Dekuji za upresneni, skoda, ze jste tu citaci nedal do uvozovek, vse mohlo byt jasne od zacatku.

Ja jsem svuj postoj k teto otazce vyjadril v predchozim prispevku, kde jsem vychazel z toho, co o sobe uvadel sam Breznev - tedy nejdrive Ukrajinec, pozdeji Rus... Asi mel sve duvody, proc svou narodnost menil, ja je presne neznam. Uvedl jsem nas ceskoslovensky priklad, kdy bylo za prvni republiky nevyhodne byt Slovakem, naopak za Huisakova rezimu se ze slovenskeho puvodu stala velka vyhoda...Vice k tomu jiz nemam co dodat

bombero

06. 02. 2022, 10:37

Vaclav Flek-To nebyl můj výrok, ale kopíroval jsem parlamentní. Jen jsem to nedal do uvozovek.
Pro mě je brežněv rus....

Parlamentní

06. 02. 2022, 10:20

Flek
Kennedy rozhodl, ze budou umisteny rakety v Turecku a tak se stalo v letech 61-63. Sov svaz jako zaruka stability provedl sach a umistoval rakety na Kube. Po dlouhych jednani Usa stahla rakety z Turecka a Sssr z Kuby. Takže Usa vyprokovala Sssr a tim i vyvola krizi.

Veritas vincit

06. 02. 2022, 03:37

fiserl
Je úplně jedno co tady píšeš za bla,bla slovanský pohádky bez důkazů. :-)

fiserl

05. 02. 2022, 20:22

Co se týká Brežněva, v souvislosti s ním se mluví o tzv, vládě dněpropetrovské mafie, která prorostla do nejvyšších řídících struktur tehdejšího SSSR. Je úplně jedno, řešit, odkud pocházeli jeho rodiče, jakou řečí zpíval koledy.

Vaclav Flek

05. 02. 2022, 18:52

pro bombero

K vasemu vyroku : "Breznev byl samozrejme ukrainec" (pravopis vas) sdeluji :

Pred nedavnem jsem psal clanek o Breznevovi, a v ramci pripravy k nemu jsem take resil otazku jeho narodnosti. Pokud vyjdeme z jeho vlastnich dokumentu, zpocatku dusledne uvadel ukrajinskou narodnost, ovsem v nektere chvili jeho kariery (stale stoupal vzhuru, byt nikoliv raketove), urcite ale jeste pred II. svetovou valkou, zacal uvadet narodnost ruskou. Nepodarilo se mi zjistit, jaky byl presne duvod k teto zmene, mozna to souviselo s celkovym politickym klimatem v SSSR na konci tricatych let.

Ono treba v Ceskoslovensku za prvni republiky bylo handicapem hlasit se ke slovenske narodnosti (napriklad z temer dvou stovek generalu prvorepublikove armady byl Slovak pouze jeden (dodejme, ze Nemec ani jeden), zato v husakovskem Ceskoslovensku se pomery zasadne obratily...

Situace na vychode Ukrajiny odkud Breznev pochazel a kde dlouhou dobu pusobil, nez se dostal mezi stranicke spicky do Moskvy, byla z narodnostniho hlediska neprilis citelna, ale lidem to tolik nevadilo. Vetsinou slo o etnicke Rusy, ovsem prislusniky Ukrajinske SSR. Hovorili rusky, ale s typickym prizvukem, ktery je okamzite identifikoval, napriklad misto "g" vyslovovali "h", ktere rustina nezna. Breznevovi ten prizvuk zustal do konce zivota.

Jinymi slovy, diskuse o tom, zda byl Rusem ci Ukrajincem pripomina trochu diskusi o tom, zda byla drive slepice nebo vejce. Nevim, kdo tuto debatu na webovych strankach otevrel, potesilo by mne, kdyby muj prispevek prispel k ukonceni teto neprilis plodne diskuse.

nobody

05. 02. 2022, 18:09

To: Jan Čejka
Pokial nezvladas slovencinu, si na urovni negramotneho, takze diskusia s tebou ani len nie je mozna.

bombero:
samozrejme, ze sa pouzival benzin. Par lietadiel bolo naftovych (nejaky bombarder od Junkersu a dokonca myslim aj Petljakov Pe-8 aspon v niektorej podobe), ale klasicke piestove lietadla lietaju na benzin. Aj ked tie paliva mali roznu podobu a zlozenie a nie vzdy podobne dnesnym benzinom - CSR pouzivala zmes oznacovanu ako BiBoLi a bol to koktejl liehu, benzinu, benzenu a pod. - podla urcenia. Podobne zmesi sa daju najst aj v inych krajinach.

Vaclav Flek

05. 02. 2022, 17:21

pro Parlamentni :

K vasemu prispevku : "Ano Chruscov byl ukrainec stejne jako Breznev a krize se ma nazyvat Turecko-Kubanska. Rajety byly umisteny v Turecku a Sssr reagoval na jejich umisteni" sdeluji, ze prvni polovine nerozumim (ja jsem nic o Chruscevove puvodu nepsal), v te druhe polovine s vami rozhodne nesouhlasim. Pokusim se strucne vysvetlit, proc :

1) V roce 1962 mely Spojene staty v Turecku rozmistenych 15 strategickych raket typu Thor a Jupiter na kapalne palivo, dalsich asi 90 podobnych raket bylo rozmisteno ve Velke Britanii a Italii. V roce 1962, jeste davno PRED kubanskou krizi, bylo rozhodnuto, ze v pristim roce (tedy 1963) budou vsechny tyto rakety vymeneny za mnohem progresivnejsi typ Minuteman na tuhe palivo. Slo o verejne znamou skutecnost.

2) Oficialni prohlaseni americke administrativy o stazeni raket Thor a Jupiter z Turecka (o kterem jiz bylo drive rozhodnuto) melo pouze umoznit Chruscevovi zachranit alespon pred sovetskou verejnosti cast tvare. Cleny sovetskeho politbyra vsak podobne gesto neoklamalo, Kuba byla jasnou sovetskou porazkou s Chruscevem jako hlavnim vinikem (viz jeho znamy vyrok "hodime Americanum jezka do kalhot"). Od kubanske krize sla jeho prestiz rapidne dolu, a po dvou letech byl sesazen, byt formalne sam abdikoval.

Veritas vincit

05. 02. 2022, 16:47

fiserl
Když "Parlamentní " napíše, že Brežněv byl Ukrajinec ruského původu, tak s tím nebudu mít žádný problém.
Stejně jako George Gershwin, (Jacob Gershowitz), jehož rodiče emigrovali z Ruska, ale podle jména to byli Židé.
Stejně tak Irwing Berlin - (Israel Isidore Bejlin), ...

How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power:
https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

bombero

05. 02. 2022, 16:38

Parlamentní- vůbec mě nepřekvapilo, že jste mi neodpověděl a vyhnul se odpovědi. Ale vy jinak ani nemůžete.......

Parlamentní

05. 02. 2022, 15:13

Posad se na toho dostihoveho kone Bombero.

bombero

05. 02. 2022, 15:04

parlamentní- a to se máme posadit na zadek, že sem kopírujete anglickou wiki místo české, kde píší to samé? Ale také tam píší
Jeho dědeček Jakov, otec Ilja i matka Natalja Děnisovna Mazalovová se přestěhovali ze zemědělské vesnice Brežněvo, která leží v Kurské oblasti v Rusku, kvůli práci v ocelárně do Kamenskoje v Dněpropetrovské oblasti, což byla tehdy Jekatěrinoslavská gubernie Ruského impéria. Ačkoli tedy po rodičích pocházel z ruské rodiny, narodil se a vyrostl na Ukrajině

a neodpověděl jste mi, jak je to s tím dostihovým koněm

Veritas vincit

05. 02. 2022, 15:02

Parlamentní

Leonid Iljič Brežněv
narozen: 19. prosince 1906
místo narození: město Kamenskoje (dnešní Ukrajina)
otec: Ilja Jakovlevič Brežněv (vesnice Brežněvo, Rusko, asi 25 km severně od města Kursk)
matka: Natalja Děnisovna Mazalovová
(vesnice Brežněvo, Rusko, asi 25 km severně od města Kursk)
dědeček: Jakov Brežněv (vesnice Brežněvo, Rusko, asi 25 km severně od města Kursk)

https://giropark.ru/cs/vodosnabzhenie/otkuda-rodom-brezhnev-leonid-ilich-biografiya-leonida-brezhneva.html

Když už jsme u těch míst narození...
Geniální raketový konstruktér kosmických lodí Sergej Pavlovič Koroljov byl Ukrajinec.
Narodil se v ukrajinském Žytomyru.
Pochopitelně žádný Rus jako ty nikdy nemohl dosáhnout jeho kvalit a bez Ukrajiny, byste dnes seděli na hromadách chlévské mrvy a ďoubali se nemytými prsty v nose. :-)

Parlamentní

05. 02. 2022, 14:53

Leonid Brezhnev, in full Leonid Ilich Brezhnev, (born December 19, 1906, Kamenskoye, Ukraine, Russian Empire [now Dniprodzerzhynsk, Ukraine]—died November 10, 1982, Moscow, Russia, U.S.S.R.), Soviet statesman and Communist Party official who was, in effect, the leader of the Soviet Union for 18 years.

bombero

05. 02. 2022, 14:52

fiserl- hlevní rozdíl bych viděl v tom, že rodiče obou zmíněných emigrovali do jiného státu.A oni sami se do ruska nikdy nevrátili. Kdežto brežněv pořád bydlel v rámci stěhování v tom samém státě- sssr a na samotné ukrajině strávil jen zlomek života

fiserl

05. 02. 2022, 14:52

V zájmu objektivity by bylo třeba říci, že např. Prescott Bush, otec a dědeček US prezidentů, mohutně investoval do IG Farben, do válečné mašinérie Německa vstoupili i další průmyslníci, jako např. Henry Ford, první Meserschmitt 109 měl britský motor atd. Válka je prostě kšeft a USA na ní vydělali nejvíce.

fiserl

05. 02. 2022, 14:44

"Brežněv byl etnický Rus. Oba jeho rodiče i prarodiče byli Rusové z Ruska.
Jenom tupý čechoSlovan může napsat podobnou hloupost, že například dvěma Němcům, kteří bydlí v Praze se narodí Čech. :-)Parlamentní
"Ano Chruscov byl ukrainec stejne jako Breznev a krize se ma nazyvat... "*
Jenom tupý čechoSlovan může napsat podobnou hloupost, že například dvěma Němcům, kteří bydlí v Praze se narodí Čech. :-)"

Podle této logiky by tedy byli např.Irwing Berlin, George Gershwin Rusové, protože jejich rodiče se narodili v Rusku. Toto múže napsat jen člověk, co tupě uráží jiné a sám má v hlavě vymalováno.

bombero

05. 02. 2022, 14:36

parlementní-Breznev byl samozrejme ukrainec
Takže když se ve stáji narodí krysa, tak je to dostihový kůn? Chápu to dobře?

Parlamentní

05. 02. 2022, 14:10

Oprava, ano Chruscov byl rus. Zmatl me fakt, ze pusobil pred valkou i po valce na Ukraine. Breznev byl samozrejme ukrainec.

bombero

05. 02. 2022, 14:09

VV-Půjčil, nebo zásoboval někdy něco jako "Lend-Lease" Sovětský svaz
samozřejmě. Nám například nezištně zapůjčil několik set tisíc dovolenkářů i s technikou a protože nám to bylo blbý, takhle brát a nic nedávat, tak jsme mu aspon za každého dovolenkáře vnutili pár tun uranu...

Veritas vincit

05. 02. 2022, 14:05

Vratislav Zapletal
Západní svět se poučil.
Jenom v Rusku stále hledají od dob Hitlera a Stalina, 1. paktu Molotov-Ribbentrop, nějakého totalitního spojence, který by jim toleroval a podporoval loupeživé výpravy k sousedům.
Lež se jim stala životním stylem i státní politikou. :-)

Veritas vincit

05. 02. 2022, 14:00

Tak mě napadlo.
Půjčil, nebo zásoboval někdy něco jako "Lend-Lease" Sovětský svaz ?
USA, nebo zápaní Evropu ?
Přišlo někdy něco z Ruska jako Marshallův plán co by pozvedlo hospodářství a ekonomiku vazalských a okupovaných ("osvobozených")států Sovětským svazem ?
Nefungoval náhodou Sovětský svaz jako vysavač svých kolonií, když už koloniální svět z map světa zmizel ?

Vratislav Zapletal

05. 02. 2022, 13:57

Hádání se o procentíčka je dobré jen pro propagandisty. Kdyby to Sověti nechtěli, tak by za to neplatili. Kdyby výrobci nechtěli pomoci Sov. Svazu, tak by neorganizovali konvoje. A při dopravě do SSSR zahynulo spousta lidí na potopených lodích. Jediné, co má podle mě smysl je to, že dokázali bojovat a vyhrát společně. Kéž bychom se z toho byli schopní poučit pro současnost.

Veritas vincit

05. 02. 2022, 13:48

Parlamentní
"Ano Chruscov byl ukrainec stejne jako Breznev a krize se ma nazyvat... "
*
Komunistická hloupost nezná hranic. :-)
Brežněv byl etnický Rus. Oba jeho rodiče i prarodiče byli Rusové z Ruska.
Jenom tupý čechoSlovan může napsat podobnou hloupost, že například dvěma Němcům, kteří bydlí v Praze se narodí Čech. :-)

A proruská, hloupá lež pokračuje...
Chruščov se dokonce narodil v Rusku v Kalinovce, ruským rodičům.
To jenom tupá poloruská zvířátka v ČR bez jakýchkoliv znalostí dostala hloupé instrukce z Moskvy, nebo jenom papouškují nesmysly šířené důchodcovským samizdatem. :-)

Pier

05. 02. 2022, 13:19

Pravda po tolikati letech?

Parlamentní

05. 02. 2022, 13:16

Priznam se, ze jsem se nezajimal LL, ale clanek zde me inspiroval k hledani. https://dwax.ru/cs/skolko-tehniki-vernul-sssr-po-lendlizu-kak-soyuzniki-pomogali-sssr-vo/

Matěna

05. 02. 2022, 12:37

Vynikající článek velmi dobře dokumentující významnou vojenskou pomoc kterou USA a. Británie poskytly SSSR.
Protože každá válka je soubojem ekonomik, zadtávám názor, že bez této pomoci by SSSR bxl poražen.
Samozřejmě rusofilům se to nelíbí, ale je to historický fakt. Vzpomínám na zkoušku z marxismu a leninismu, kterou jsem musel jako student složit. Tehdy jen moje zmínka o této pomocí tak rozlítila tu komunistku co nás zkoušela, že js málem zkoušku neudělal.

Pavol Satko

05. 02. 2022, 11:03

Slavoslav,
Angličania nechceli bojovat a Francuzi tiež nie a preto aj tak rokovali. Nakoniec ich ponimanie "spojenectva" realne dokazali v roku 1939 Poliakom a vojensku neschopnost predviedli v roku 1940. Takže taki "spojenci" sa nukali ZSSR v roku 1939.

bombero

05. 02. 2022, 10:51

Jan Čejka- Já měl za to, že lítali na letecký benzin a i wiki(i když tam bývá dost chyb) uvádí benzin. Starší modely 87octanů, nověhší pak 100.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Daimler-Benz_DB_605
Jinak já tento příměr používám když diskutuji s někým, jako je míra apod. Jinak samozřejmě o rumunsku a synteze vím. Ale jinak díky za obsahůou odpověd, pár věcí jsem nevěděl
Jinak můj názor je ten, že kdyby rus nepodporoval němce do 41 materiálně,tak by nejspíš nevznikla ani IISV, protože by na to adolf neměl. A i z hlediska krytí dalším konfliktem vyvolaným rusáky na váchodě

Slavoslav

05. 02. 2022, 10:44

Satko:

no vidis, toto je politruk ktoreho poznam, pekne prekrucat aj vlastne slova to sa mi uz podoba na teba viac :)
"ale ved ZSSR to odhadol presne. Lepsie pre neho bolo ziskat Pobaltie a cast Polska"

to su tvoje vlastne slova potvrdzujuce, ze miesto spolocnej dohody s Anglicanmi ktory mu odmietali odklepnut vagnu formulaciu umoznujucu obsadit Pobaltie uprednostnil dohodu s Adolfom kde to Pobaltie dostal a dohodol si rovno aj spolocne napadnutie Polska, ergo planoval agresiu a rozputanie vojny

Pavol Satko

05. 02. 2022, 10:24

ečnost preniesli na Američanov.slavoslav,
ja viem čo som napisal. Kde je tam napisane, že ZSSR planoval agresiu? Neplanoval. Jednoducho v situacii ked ponukol kolektivnu obranu a videl ako na to reaguju Briti a Francuzi ( v zasade nijako lebo aj Frantici a Angličania čitali Mein Kampf a pochopili kde že Lebensraum je na Vychode) a že by v tom nechali ZSSR same, tak zmenil strategiu. Nakoniec sa Rusi ubranili, Frantici si vojnu odpracovali pre Nemcov a odsuložili z Nemcami a Briti si ušetrili generaciu mladych mužov, ked vojnu za svoju buducnost prenechali z väčšej časti Američanom.

slavoslav

05. 02. 2022, 09:49

Satko
Lebo toto nie je prvé fórum kde ťa stretávam a fakt ma toto priznanie, že ZSSR uprednostnil plánovanie agresie a rozpútania vojny prekvapilo. Väčšinou sa snažíš dokázať presný opak a fakty ignoruješ

Parlamentní

05. 02. 2022, 08:47

Flek
Ano Chruscov byl ukrainec stejne jako Breznev a krize se ma nazyvat Turecko-Kubanska. Rajety byly umisteny v Turecku a Sssr reagoval na jejich umisteni

Pavol Satko

05. 02. 2022, 08:33

Slavoslav,
načo bolo dobre napisat toto: "To som od kovaného boľševika ako ty nečakal. Či to bolo len také nechcené, že keď sa pomýliš tak aj pravdu povieš?" pišeme tu o vojne a y maš detinsku uchylku kadrovat oponenta. Nieklenže sa z toho nik nepouči, ale viac to vypoveda o tebe ako mne. Mne je šumafuk ako na človek ako ty znamkuje.
Každy prijmal riešenia akwe sa mu vtedy videli ako pre neho vyhodne aby vojnu prežil. Briti kašlali na Čechov, Slovaci kolaborovali s Adolfom a Česi makali pre Rišu. Takže ako to je, Kto si bez viny hod kamenom?

Slavoslav

05. 02. 2022, 06:04

Erik

je mi u prdele comu veris, kedze u teba zjavne absentuje znalost vedomosti a nahradzas ju vierou v blbosti ktore ako sam pripustas nedokazes dokazat.

Ano, koncom Novembra disponoval ZSSR v smere na Moskvu cca 670 tankami z ktorych cca 205 bolo z kategorie stredny/tazky tank pricom kontinualne tieto tanky stracali. Vdaka dodavkam z L&L tam boli dodane Britske tanky ktore tak v Decembri tvorili do 40% vsetkych dostupneych strednych/tazkych tankov k obrane Moskvy

Vaclav Flek

05. 02. 2022, 00:19

pro Veritas vincit :

S vasim videnim v podstate souhlasim. Pisu kvuli vasemu vyjadreni : " Paměti Chruščova jsem nečetl (musí to být asi zážitek (cenzurovaný),".

Mam za to, ze autor ma na mysli necenzurovane, ci spise pouze autocenzurovane Chruscevovy pameti, ktere se, nahrany na magnetofonove pasky, tajne dostaly na Zapad. Mam k dispozici jejich prvni knizni vydani pod nazvem "Khruschev Remembers" ( Boston 1990). Myslim, ze ty pameti jiz vysly i cesky (?)

Na vsemocneho sovetskeho vladce, ktery privedl pri kubanske krizi svet az na hranu svetove valky, jsou dost zvlastni. Treba o Gottwaldovi pise dost nelichotive. Ovsem ve svem hodnoceni spojenecke pomoc Sovetskemu svazu za II. svetove valky vyjadruje jednoznacne nazor, ze ta pomoc byla pro dosazeni vitezstvi zasadni .

Vaclav Flek

04. 02. 2022, 23:45

Hezky, skvele dokumentovany clanek, jeden z nejlepsich na tomto webu za dlouhou dobu ! Velmi ocenuji, sam jsem ze starsi generace, ktere ve skole vtloukali do hlavy ta "miziva 4 %", cili v podstate zanedbatelny podil spojenecke pomoci na sovetskem valecnem usili. V dobe normalizace jsme tomu neverili, ale meli jsme malo argumentu, a pokud jsme se k nim z jinych zdroju dostali, neslo je nikde zverejnit. I tak nikdo z nas nepochyboval, ze vse bylo jinak. Mozna nechteneto vyplyva dokonce i ze sovetskeho velkofilmu "Osvobozeni", ktery je extremne poplatny dobe sveho vzniku (epocha brenevovske stagnace), presto nemohl utajit, ze vsichni sovetsti generalove a marsalove jezdili v dzipech. Studebakery ve filmu radeji neukazuji...
Clanek vyvolal, celkem dle ocekavani, bourlivou diskusi. nektera na tomto webu znama jmena zde vystupuji se svymi chronicky znamymi kulhajicimi argumenty. Ty propoustim, o to vice ocenuji nektere prinosne nazory jinych diskutujicich. Myslim, ze pokryly vetsinu problematiky, tak jiz nebudu nosit svymi nazory dalsi drivi do lesa.

Parlamentní

04. 02. 2022, 22:37

Pujcka pronajem byla skvela pro staty, ktere byly primo ohrozene válkou. Usa z toho bojiště vysla silna a zaslouzila se dilem o zvrat na bojistich. I Ceskoslovenska emigrantska vlada si zapujcila penize, aby pomohli vojaci z Protektoratu bojovat proti Nemcum. I tkanicku od bot jsme museli zaplatit Angliia a Usa. Celkem dodávky půjček a leasingu dosáhly přibližně 50,1 miliardy USD (což odpovídá přibližně 610 miliardám USD v cenách roku 2008), z čehož 31,4 miliardy USD bylo dodáno do Spojeného království, 11,3 miliardy USD do SSSR, 3,2 miliardy USD do Francie a USD 1,6 miliardy do Číny. Reverzní lend-lease (dodávky spojenců do Spojených států) činily 7,8 miliardy $, z čehož 6,8 miliardy $ šlo do Spojeného království a zemí Commonwealthu.

Erik

04. 02. 2022, 22:05

Jan Čejka
Podívej nebudu se rozepisovat s anglofoními fanatiky a lháři jako ty to nemá smysl. To, že Hitlera sponzorovali a posloužil jako beranidlo proti SSSR aby mohli plundrovat je fakt. Bez pěněz od bankéřů s Anglie a SSA a politické podpory (viz Mnichov a další např podivná válka), by Hitler nedosáhl takového postavení. Angličané a Američané velmi rádi bojují cizýma rukama. Jako příklad mohu uvést Ukrajinu, naslibují hory doly a budou bojovat do posledního Ukrajince. A hodí se to především jim. Rusům se konflikt do krámu nehodí, ale SSA ano. Chtějí si evropu připoutat hospodářsky a politicky. Jako příklad -chtějí dodávat předražený břidlicový plyn atd. Takže se uklidni, jedej kde tady fanaticky lže jsi ty ty brepto

Erik

04. 02. 2022, 21:55

Veritas vincit
Tyto věci jsou nedohledatelné, nebo jen velmi obtížně zjistitelné. Nikdo nevypíše šek pro Hitlera za účelem sponzoru nacistů:grin:nebo Leninovi s poznámkou za účelem rozpoutání revoluce ono je to mnohem sofistifikovanější a vychází se z dané geopolitické situace. Nicméně ti doporučuji knihu, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. No a kdyby jsi znal trochu historii a neposlouchal jen nesmysli a bláboly o zlém SSSR, tak by jsi zjistil, že Německo v roce 1922 nebylo ještě nacistické. To jen pro začátek . Lidi tvého ražení velmi rádi vytrhávají podstatu věci a následné události, potom se člověk dozvídá, že SSSR rozpoutal válku a Němci nás vlastně chránili.:grin::grin:

Jan Čejka

04. 02. 2022, 21:52

Nobody

Zkus to česky Slováku, jinak se s tebou bavit vůbec nebudu.

Jan Čejka

04. 02. 2022, 21:50

Erik
04. 02. 2022

Už jsem to s těmi "bankovními kruhy" několikrát psal, jen se ztrapňuješ a vůbec nic o tom nevíš. I když proruští fanatici moc velké IQ nemáte a obvykle se Vám realita příčí a vytvoříte si raději svou vlastní, vidíte svět podle svého a strašně jednodušše. Realita je ale složitější. Německo si půjčovalo desítek bank na celé planetě, v desítkách zemí, najdeš mezi nimi i Československo, Turecko, Francii, Itálii, Španělsko, Británii, USA, Austrálii, Švédsko, Švýcarsko atd.. Jde o to, že banky v těchto zemích byly soukromé subjekty, neřízeny na státní úrovni, tudíž si mohly půjčovat komu uznaly za vhodné. Samozřejmě je logické, že si půjčovali v zemích, kde je vysoká životní úroveň, tedy kvalitní bankovní systém, nízké úroky a spousta kapitálu. Německo se samozřejmě netvářilo tak, že peníze, které si půjčí použije na zbrojení, veškeré půjčky měly účel zemědělských, průmyslových, metalurgických a výzkumných projektů. Státní instituce tedy v době míru neměly nejmenší právo, ani chuť zasahovat do toho komu půjčují jejich banky ( soukromé subjekty), je to i nelogické, proč by to dělaly? Tedy nevím, jakou pointu má to, že bankovní instituci, jako soukromý subjekt, obviníš z nějakého nemorálního obchodu s nacisty, v době míru a následně napíšeš, že za to mohly dané země, protože v nich ty banky sídlily... Ostatně, ani během války to ty země neměly lehké, celou Evropu okupovalo Německo s kým jiným bys chtěl obchodovat, než s nimi? Nemá to žádnou pointu, ani logiku, protože v dobách míru si každý může půjčovat komu chce a dlužník ( v tomto případě Německo) ti neřekne, potřebuji půjčit 500 milionů na to abych za to mohl vyrobit tanky a zaplatit dělníky, kteří mi je vyrobí. Ne řekne ti, že to potřebuje na zemědělské stroje. Navíc a to je poslední perlička, proč si absolutně mimo. Zahraniční půjčky mezi lety 1933 - 1939 ( od nástupu Hitlera k moci do začátku války) tvořily poměrově v Německu mezi 15 - 25%. Německo z největší části dlužilo vlastním bankám, podnikatelským subjektům (Krupp, Porsche) a aristokratickým rodinám a v neposlední řadě židům. Čím více se válka blížila, tím byl poměr zahraničního dluhu menší a tím více rostl vnitřní dluh, vůči vlastním lidem. Za 6 let stoupl dluh Německa o 63% HDP. Na začátku války byl státní dluh Německa kolem 128% HDP a Říšská marka začala opět pomalu ztrácet hodnotu. Nicméně během války si nacisté od dluhu dost pomohli tím, že např. zkonfiskovali majetky židům a zaplatili část svých závazků. Na zaplacení dalších závazků pak např. používali zlato z dobytých území. Dej si tedy všech pět dohromady a zjisti si skutečnost, než tu napíšeš hlouposti o tom, kdo a jak nacistům půjčoval, protože za prvé, nevíš kolik, nevíš proč a nevíš kdo, šlo o soukromé subjekty, nikoliv státní instituce. Děkuji za pochopení.

nobody

04. 02. 2022, 21:44

Cejka:
Preboha ziveho, na petrolej ziedne ero nad Britaniu neletelo!!! To mozete rovno tvrdit, ze nemecke panzery jazdili na baterky.
Letecky petrolej sa leje do prudovych lietadiel, ale nie do Mezkov, Heinkelov ci Stuk. Vsetko lietalo na benzin mimo par exotickych vynimiek, ktore boli dizlove.
A pokial ide o platenie - Lend Lease sa neplatil. Nikdy. To bola jeho podstata. Ak od bolsevika isli nejake platby do USA ci Britanie, tak to bolo za komercne objednany tovar. L-L tovat, ktory bol vo vojne spotrebovany, isiel na ucet Strycka Sama.
Ale pretoze to bola pozicka a prenajom, nespotrebovany material bolo potrebne po vojne alebo odkupit, alebo vratit. A kedze vzhladom na prebytky cena tych veci tak klesla, ze ich doprava spat bola drahsia, nez nakup novych z domacich prebytkov, tak sa to riesilo aj komisionalnou likvidaciu - tak pred spojenou US-Sojuz komisou boli nejake tie Thunderbolty rozjazdene buldozermy a pod.

Veritas vincit

04. 02. 2022, 21:32

Erik
Čekal bych nějaké pádné důkaz pro tvá tvrzení:
"Nehledě na to, že Hitlera si vypěstovali pro přepadení SSSR, bankovní a politické kruhy Anglie a Spojených států."

Já nevím pokud to tady někdy čteš, ale mezi válkami spolupracovalo Německo hlavně se Sovětským svazem.
Prostě spolupráce Sovětského svazu a Německa, která obcházela Versailleskou smlouvu.
Existuje o tom i dokument - Rapallská smlouva (1922).
V Sovětském svazu se cvičili němečtí tankisté, dělostřelci, piloti a chemici.
Piloti -Lipeck
Dělostřelci - Lipeck
Tankisté - Kazaň
Chemici - Volsk
https://www.valka.cz/16373-Nemecko-sovetska-spoluprace
https://nasregion.cz/rapallska-smlouva-dnes-neuveritelny-pakt-mezi-ruskem-a-nemeckem-tehdy-pro-oba-staty-potrebny-a-uzitecny-100370/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rapallsk%C3%A1_smlouva_(1922)

To tvé povídání je zatím k smíchu.
Zatím to je stále "jedna paní povídala u obchodu ..."
Hlavně čísla by mě zajímala. kolik mu poslaly ty tvoje "kruhy", abychom dokázali porovnat ta %, třeba dodávky ze Sovětského svazu Třetí říši a pod...
Že antisemita H.Ford st. sponzoroval z evropské pobočky NSDAP, než jeho firmy převzal Jr. je obehraná písnička. Snad mi nechceš namluvit, že NSDAP držel na výsluní H.Ford st.
Pokud ano, tak napiš čísla. Tomu budu rozumět...

Hlavně sem nepiš ten rozšířený důchodcovský samizdat "najdi si to sám".
To se potom opravdu neudržím.

Himl Hergot

04. 02. 2022, 21:28

Toto mi konečně přijde jako objektivní a nestranný člámek o této problematice.
Veritas vincit- reaguji na tvůj příspěvěk na odstavec 2. Paradoxně, kdyby byl u moci stále car, mluvíme německy. Takže te n technoligický zázrak byl mezi revolucí a VV2.

Erik

04. 02. 2022, 21:27

slavoslav V prosinci 40 procent tankové výzbroje no to určitě:grin: ať to přeženu budiž v prosinci 1941 možná mohli mít 200 tanků a to sověty moc nevytrhlo a to neberu v potaz, že Angličani svoji pomocí pomáhali především sobě, kdyby padl SSSR jsou v pořadí a že nebyla zadarmo pchá o tom v Agločechistánu darmo mluvit . Pro představu za roku 1941 Sověti ztratili kolem 20 000 tanků. Neber tu SSA propagandu tak vážně. Ve finále to byl pro SSA neuvěřitelných kšeft.

Jan Čejka

04. 02. 2022, 21:23

Jinak, jak to bylo s doplacením pomoci?
Celková pomoc do SSSR měla hodnotu 11,3 miliardy tehdejších dolarů ( v dnešních dolarech něco přes 200 miliard USD, tedy asi kolem 5 bilionů KČ). Nicméně SSSR posílal zpátky lodě s platinou, zlatem a průmyslovými diamanty ( ještě krom obilí tam nic jiného nemělo hodnotu). Celkově zbývalo doplatit Sovětům po válce 7,2 miliardy dolarů. Američané navrhli Sovětům doplacení 1,3 miliardy dolarů, nikoliv za válečný materiál, který už nemá využití ( jako munice, potraviny apod.) ale pouze za zboží, které budou používat i v dobách míru ( podobný návrh dostaly všechny země, včetně Británie). To Sověti odmítli s tím, že mohou zaplatit pouze 170 milionů dolarů. Nakonec se s Američany dohodli zhruba na desetinové částce, tedy 720 milionů dolarů, která byla stvrzena dohodou v roce 1972 a konečným datem splatnosti v roce 2001, celá částka měla být uhrazena dodávkami obilí. Nicméně Sověti zaplatili ( ve formě obilí) do 90. let minulého století pouze 48 milionů dolarů. V roce 1990 byla nová dohoda a to ta, že se datum uhrazení dluhu prodlužuje do roku 2030, následně rok na to se rozpadlo celé SSSR a jeho nástupnický stát Rusko se zavázalo dluhy doplatit. Británie zaplatila poslední splátku v roce 2006, Rusko dodnes dluží za zbytek Lend-lease kolem 100 milionů dolarů, jelikož je to od poslední splátky přibližně 15 let ( proběhla v roce 2007), tak lze nejspíše udělat závěr s tím, že Sověti dluh nedoplatili, nebo jim byl už v tomto roce Americkou vládou odpuštěn.

Erik

04. 02. 2022, 21:04

Nehledě na to, že Hitlera si vypěstovali pro přepadení SSSR, bankovní a politické kruhy Anglie a Spojených států.Jen se jim to těm lakomcům trochu vymklo a kaštany z ohně tahal SSSR. A jako důkaz může posloužit jako jeden z mnoha: Hitlerova pravá :slight_smile:ruka, která si jen tak vyrazí do Anglie a vysvětlí se to tím, že se zbláznil atd.. Bohužel to v dnešní Anglofilní kolonii Angločechistánec mnoho lidí těžko chápe.

Veritas vincit

04. 02. 2022, 21:00

Erik
Myslet si můžeš co chceš, stejně jako ostatní Kremrole. Že byste pochopili statistická čísla určitě nehrozí a nikdo to ani nečeka. Jste přece jejich zdejší odnož. :-)
Důležité je, že před více jak 30 lety vypadlo militantní Rusko z Evropy a vlastním přičiněním chudne a hloupne. Což dokazují ekonomické žebříčky světa. Tak pá, pá,... :-)

slavoslav

04. 02. 2022, 20:58

Erik
Koncom roka 1941 tvorilo 40% všetkých stredných a ťažkých tankov čo stálo medzi Moskvou a Wehrmachtom tanky z L&L. Či by bez nich Moskva padla? Asi nie no bezvýznamný počet to nebol

Satko
No to máš pravdu. Len mi tu potom vychádza, že vypočítavý hajzlik bolo ZSSR ktoré svojou podporou Adolfa a tajnými dodatkami kde si delili územie susedov priamo pomáhalo rozpútať svetovú vojnu. Úprimne, prekvapil si ma. To som od kovaného boľševika ako ty nečakal. Či to bolo len také nechcené, že keď sa pomýliš tak aj pravdu povieš?

Erik

04. 02. 2022, 20:46

Tak v roce napadení 1941 byla pomoc zanedbatelná, neboli skoro žádná. Já bych ideu článku obrátil. Nebýt obětavosti a nasazení Sovětských lidí, tak by Anglie, společně z SSA válku nevyhráli a byli podřízeny Německu. Závěr- díky Sovětskému svazu válku nevyhrálo Německo s Japonskem.

Pavol Satko

04. 02. 2022, 20:26

Slavoslav,
ale ved ZSSR to odhadol presne. Lepsie pre neho bolo ziskat Pobaltie a cast Polska, nez sa Britmi a Francuzmi dat zatiahnut do vojny. Take Polsko draho zaplatilo za svoju naivitu, ze ho budu UK a FR branit.

Slavoslav

04. 02. 2022, 18:08

Satko:

Bobek hodili na spolocnu obranu aj preto, ze ZSSR formoval tu dohodu tak, ze by mu davala pozehnanie zabrat Pobaltie co bol jeden z dovodov preco na to Anglicania nepristupili. A ako vieme od Krivitskeho paralelne viedol jednania s Adolfom ktory mu aspon cast Pobaltia odklepol a tak sa Jozif pridal na jeho stranu. To za prve.

Za druhe i ked by sa obchodne vztahy s Nemeckom dali ospravedlnit tym, ze ZSSR bol v tej vojne neutralny a nemal ziadnu povinnost pomahat FRA a GB ako nazves konanie ked ZSSR umoznil Nemecku vybudovat na svojom uzemi ponorkovu zakladnu ktora mala konkretne sluzit pre ponorky napadajuce Anglicke lode? To je uz nad ramec bezneho obchodu nemyslis?

Smolik pre Stalina bol, ze sa Nemecky archiv dostal do ruk zapadu a tak sa tuto sponavost podobne ako tajne dodatky k paktu nepodarilo ututlat

Jan Čejka

04. 02. 2022, 17:45

Míra

Říkal jsem si, kdy se tu špinič Míreček objeví a už si tu. :) Zase házíš své oblíbené citáty, aneb pár slov vytržených z kontextu, které ani nevíš jestli je vůbec nikdo nikdy řekl a nemáš je jak dokázat?
Ale no tak Mirečku, co projednou dát pryč tu zaslepenou nenávist ke všemu západnímu a Americkému a přiznat si, že ten západ vytrhnul tvými milovaným Sovětům trn z paty? Že by to bez nich nedali? A navíc, myslel jsem, že jsem tě v předchozí diskuzi dostatečně poučil, že Lend-lease byl vysoce prodělečný projekt. Můžeš mi říct, kde vidíš nějaké zisky, když byla pomoc všech zemím, včetně Británie, do které jí směřovalo nejvíce odpuštěna? Navíc půjčky, které Američani poskytly byly bezúročné. Na čem tedy dle tebe vydělali? Dopis Stalina Roosweltovi
"Your decision, Mr. President, to give the Soviet Union an interest-free credit of $1 billion in the form of materiel supplies and raw materials has been accepted by the Soviet government with heartfelt gratitude as urgent aid to the Soviet Union in its enormous and difficult fight against the common enemy – bloodthirsty Hitlerism," Stalin wrote to Roosevelt.

„Vaše rozhodnutí, pane prezidente, poskytnout Sovětskému svazu bezúročný úvěr ve výši 1 miliardy dolarů ve formě dodávek materiálu a surovin, přijala sovětská vláda s upřímnou vděčností jako naléhavou pomoc Sovětskému svazu v jeho obrovském a těžkém boji proti společnému nepříteli – krvelačnému hitlerismu,“ napsal Stalin Rooseveltovi.

Co takhle zapojit hlavu a přiznat si, že Američani se postavili na nohy sami, tím, že si rozjeli válečný průmysl, který po válce přešel na civilní?

https://www.itsuptous.org/US-National-Debt?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8HCvZeMbvEOCaeSyI8K0q6N6xpssq8Lr3TQMIdNxNMtDhwCKVQhkiQaAhqxEALw_wcB

Tady máš mimojiné takový hezký graf, kde se můžeš podívat jak suprově Amíci na celé válce zbohatli. Vidíš tu křivku ty amatére? Po skončení války měli největší dluh ve své historii, dokonce ku HDP větší, než dnes. Ta křivka šla v 50 - 60 letech výrazně dolů, jak začala americká ekonomika sílit.

Jinak k tomu tvému citátu.

,,Zatímco okolní svět byl potlučen, zděšen a téměř zdecimován, my z toho vyšli s bezprecedentním strojírenstvím, nástroji, pracovní silou, penězi…Pro Ameriku ta válka byla gaudiem."

To ano, to vzešli, jenže zbohatli sami na sobě, válku ukončili s astronomickým zadlužením, stát si půjčoval od bank, aby následně toto zboží kupoval od soukromníků. Tedy jak je správně napsáno v tom citátu vybudovali si tak silné strojírenství a průmysl ( válečný sektor začal přecházet na civilní), že na tom země vlastně z dlouhodobého hlediska vydělala, což se začalo projevovat v 50. letech. Tak si laskavě přestaň vytrhávat určité věci z kontextu a chápat je tak, jak se ti zlíbí, proruský matláku.

Jan Čejka

04. 02. 2022, 17:32

Bombero

Tady se musím pro objektivitu zastat rusáků-sovětů. Němci nelítali nad Anglií na benzín, ale na petrolej a většinu pohonných hmot jim od roku 1940 dodávalo Rumunsko. Zhruba pětinu si byli schopni vyrobit sami, syntézou z uhlí a zhruba pětina byla od SSSR a mezi 40-50% od Rumunska. Tedy většinu dodávali Rumuni, už od začátku války. Ty slavné dodávky od Američanů ( konkrétně od Rockefellera, kterými se vždy nějaký proruský fanatik ožene, aby naznačil, že to nebyl jen SSSR kdo s Němci obchodoval) nedělaly dohromady ani 2% celkového objemu německé spotřeby, protože probíhaly tajně, než to kongres US zatrhnul. Část dováželi samořejmě ještě z arabských zemí skrze Turecko (hlavně z  Iráku), tedy položka "ostatní" dělala kolem 10% v počátcích války, poté už měli ropu pouze z okupovaných zemí ( nějaké vrty byly i v pobaltí), něco se těžilo v Polsku, něco syntetizovali z uhlí a zbytek dodalo Rumunsko. Po roce 1941 už mělo Německo mezi 60 - 75% ropy jen z rumunských ropných polí, z toho poté vyplynula nutnost zabezpečit jižní křídlo a dobýt Sevastopol a dále jít hledat další ropu, protože po Barbarosse byly sklady téměř na suchu. Britskou blokádu prorazit nemohli, tak zahájili Fall Blau, která taktéž nedopadla zrovna slavně, podařilo se jim ale nálety vyřadit zhruba na rok ropná pole u Groznyj a Maikopu, což se docela divím. K Baku jejich bombardéry nedolétly a pole co na Kavkazu získali měly silně poškozené ropné soupravy, protože je ustupující rudoarmějci poničili, jejich oprava by trvala nejméně půl roku, tudíž z toho nic neměli, jelikož se jim zhroutilo severní křídlo a hrozilo jim obklíčení a museli se z Kavkazu stáhnout. Na nějakou dobu ale zablokovali dodávky do centrálního Ruska, přes Volhu, tady se ukázala výhoda Lend-lease, když jim Američané v roce 42 tyto dodávky částečně suplovali. Bez americké nafty a petroleje by v žádném případě operaci Saturn neprovedli. Navíc americká paliva byla kvalitnější. Dá se říct, že od poloviny roku 1942, do února 1943 balancoval SSSR na hranici zhroucení, neměli ani jídlo, hladomor začínal dokonce i v Moskvě, kde během několika měsíců z ulic zmizely prakticky všichny psy a kočky. Veškeré pohonné hmoty zabavili zemědělcům, takže se pracovalo opět ručně, efektivita nedosahovala ani poloviční předválečné úrovně a ani před válkou to nebylo moc slavné. Neměli ani dostatek pohonných hmot na vedení útočných operací, protože hlavní železnice z Baku byla po čas okupace Kavkazu přerušena ( zase tak moc jim to zabavení PH zemědělcům nepomohlo), velká část SSSR byla okupovaná, tedy, ač se to zdá neuvěřitelné, Sověti na nějaký čas čelili přesile vojáků Osy. Podle mého názoru by to bez Lend-lease nedali. V tuhle dobu byly dodávky kritické a oni to moc dobře věděli.

Pavol Satko

04. 02. 2022, 17:14

Veritas vincit
a vyplyvala až do 22.6.1945 ZSSR nejak povinnost branit Britaniu a Franciu, ked obe tieto krajiny hodili bobek na spoločnu obranu so ZSSR proti Nemecku? ZSSR si ratoval vlastnu kožu. Za ropu dostaval stroje a zbrane od Nemcov. ZSSR nebol pričinou nastupu Hitlera a ani Stalin nediktoval Hitlerovi Mein Kampf. ta zodpovednost pada na konania hlavne Francie po Prvej svetovej. Merat vtedajšiu situaciu dnešnymi informaciami je pokrytecke.

M.korb

04. 02. 2022, 15:55

Na YT je serie dokumentů o válečné výrobě " Válečné továrny". Zabývají se válečnou výrobou v jednotlivých bojujících zemích.

Veritas vincit

04. 02. 2022, 15:25

Pavol Satko
"nuž nemecky utok na Franciu bol vlastne štastím, lebo zabranil Francuzom a Angličanom bombardovat Baku...."
*
Pro tebe určitě.
Nepřátelské zdroje se přece bombardují.
Nejsi náhodou ještě ve válečném stavu s USA, slovanský chytrolíne ? :-)))
Hlavně, když ti nevadí, že ze Sovětského svazu z Baku šla spojenecká, komunistická ropa do nacistického Německa pro Adolfa Hitlera až do 21. června 1941. Přátelství podepsané Molotovem a Ribbentropem se musí přece utužovat.
Ani mě tvoje replika nepřekvapuje,
když si vzpomenu na fašistický Sovenský štát 14. březen 1939 - 8. květen 1945.
Jako jediný na světě platil Slovenský štát 500 říšských marek za likvidavi 1 slovenského Žida.
Slováci ve Slovenském štátě židovský majetek rozkradli,... Oni jej Slovani "árizovali". :-)))
Po válce, aby židovský majetek nemuseli vracet, tak pořádali protižidovské pogromy, až je musela rozhánět nová československá armáda (Topolčanský pogrom 24. září 1945).
Náckové, fašouni a komouši si přece vždy báječně rozumí, když jde o útok na demokratický svět.
:-)

Slavoslav

04. 02. 2022, 14:38

inak, ked sa tu objavil ten argument o platbach

Ano cast pomoci isla za platby v zlate ci inych surovinach. Nejednalo sa vsak o program L&L, ale o normalne obchodne dodavky pred zacatim tohoto programu v prvych mesiacoch po napadnuti ZSSR ked boli USA neutralny stat a kym nebola schvalena L&L. No islo o minoritne mnozstvo v porovnani s tym co dodali potom zadarmo

ZSSR ma velke stastie, ze sa nezachovali tak ako ZSSR v pripade podpory pocas Spanielskej obcianskej vojny ked za Spanielske zlato dodavali napr delostrelectvo ktore pamatalo este prvu svetovu vojnu ku a hned ako bol toho casu najvacsi zlaty poklad presunuty do vlastnictva ZSSR zastavil Stalin podporu s tym, ze vycerpali svoj kapital. Na Spanielskych sudruhov sral pes a nechal ich napospas Frankovi a Adolfovi

Slavoslav

04. 02. 2022, 13:51

@Palo Satko

co by bolo plne pochopitelne (bombardovanie), kedze ZSSR vtedy pilne zasoboval svojho spojenca Adolfa a pripravoval mmu (celkom ironicky ked sa bavime o spojeneckej pomoci) v Murmansku ponorkovu zakladnu k utokom na Anglicke lode

Pavol Satko

04. 02. 2022, 13:25

bombero,
nuž nemecky utok na Franciu bol vlastne štastím, lebo zabranil Francuzom a Angličanom bombardovat Baku. Takže akosi každy v roku 1940 mal svoje zaujmy a zaujem Sovietov nech sa kapitalisti medzi sebou kynožia, len nech sa oddiali Drang nach Osten mal svoju logiku.

bombero

04. 02. 2022, 13:18

Pavol Satko- myslíte pomník v anglii rusům za to, že němci nad anglii lítali většinou na ruský benzín?A kolik dodávek dodali rusáci anglánům?Aha, ono to šlo všechno adolfovi...

Pavol Satko

04. 02. 2022, 12:44

Za prvé, v zasade zapadni spojenci nepomahali ZSSR alecez dodavky pomahali sebe. Za druhe vojensky konflikt nie je len o zbraniach ale aj o mužoch, čo nazorne dokazuje vyzbrojenie a "užasne" vykony afganskej vladnej armady. A je jasne, že priemyselny potencial USA bol hlavnym ekonomickym zdrojom vitazstva v Druhej svetovej a plati to nielen pre ZSSR ale aj UK a Tichomorie. Uvažovat nad nejakymi "kebyzmami", či by Červana armada porazila Nemcov aj bez tejto pomoci, alebo ako by vyzerala Europa, UK a USA, keby ZSSR bol zničeny nema zmysel. Bolo pre svet štastím, že FDR bol slušny človek a že Rusi sa nevzdali. A k tym pamätnikom dodavok techniky a materialu? Bol som v Londyne a nevidel som tam pamätniky Červenoarmejcov. jednoducho svet prešiel plynule od vitazstva na Nemeckom a Japonskom do Studenej vojny a na pomniky byvalych spojencov a aktualne novych nepriatelov sa nenašla chut.

Veritas vincit

04. 02. 2022, 11:30

Ruský pohled na "Studebaker".
Samozřejmě nechybí trocha ruského lhaní, ale jinak technicky zajímavé a pěkné fotky.
Na ruské poměry dobrá práce:

https://ru-opel.ru/cs/vyhlopnaya-sistema/gruzovoi-studebekker-studebaker---istoriya-brenda-dostup-v-motornyi.html

bombero

04. 02. 2022, 11:13

Jan Čejka :thumbsup::thumbsup: Míra má svý noty a pojede podle nich bez ohledu na realitu a fakta a nahází sem spoustu odkazů na ruský weby

Veritas vincit

04. 02. 2022, 11:10

Díky za velmi přínosný článek. :thumbsup:
Myslím, že odkaz na tuto stránku bude hodně potřeba.

Nechci nikomu křivdit, ale pochybuji, že to většina zdejších Rusomilů dokáže přečíst od začátku až do konce. Většinou reagují bez jakékoliv znalosti pouze na titulek.
Paměti Chruščova jsem nečetl (musí to být asi zážitek (cenzurovaný)), ani jsem nevěděl, že ještě za Chruščova (ve funkci 1958-1964), tolik let po válce jezdila Sovětská armáda na vojenské přehlídky v amerických autech.

V podstatě se dá konstatovat, že válečné i poválečné dodávky (např. britský motor Rolls-Royce Nene) spojenců, hlavně USA společně s ukořistěným majetkem ve východní polovině Německa a Evropy, nastartovaly technický zázrak poválečného Sovětského svazu.
Nesmí se ovšem usnout a chrápat na vavřínech.

Poučení z let 1939-1941 se v Rusku evidentně neujalo. Stejně jako Molotov se Stalinem neakceptovali Versailleskou smlouvu (1919), neměli čas, dělali bolševickou revoluci, tak podobně nechtějí akceptovat rozpad Říše zla, Sovětského svazu Lavrov s Putinem.
Naštěstí nemají v Evropě partnery, jakým byli v roce 1939 Hitler s Ribbentropem a nemají si tedy s kým rozdělit Evropu jako v tajném dodatku 1. paktu Molotov-Ribbentrop.
Bůh žehnej Americe!
Jinak se tady už žvatlá (zase) rusky.

JanČejka

04. 02. 2022, 11:05

Tohle už snad lhářům a demagogům jako je slavný "Míra" doživotní lhář, obránce a  ochránce všeho ruského-sovětského zavře hubu. Nebo raději ani nepřilezou, protože budou vědět jakou by si udělali ostudu. Stačí už tady "inteligent" Pája. Který se snaží argumentovat tím co již autor vysvětlil... A lhář "Míra" je tu se svými 4% a s tím jak moc Američané na Lend-lease vydělali pověstný.

Jan Čejka

04. 02. 2022, 10:57

Paja04. 02. 2022

První co má problém porozumět psanému textu. Vrať se do druhé třídy ZŠ, tam to děti učí. 4% jsou od začátku nesmysleným výmyslem, protože ta pomoc byla tak různorodá, že se nedá přepočítávat na žádný objem produkce. Asi jako kdyby si řekl, vyrobil jsem tisíc pastelek a bylo mi k nim dodáno 100 penálů. Dále si můžeš i v článku přečíst jak byla pomoc "královsky" zaplacená, ty fakte. Faktem zůstává, že všem zemím tuto pomoc USA odpustili. Faktem zůstává také to, že SSSR nezaplatil ani 1/10 hodnoty této pomoci. Tak jestli je tvá představa, že vyrobíš např. výrobek v hodnotě 2 tisíc KČ a zakazník ti za něj dá 150 Kč, jako "královsky" zaplacená tak to o tobě něco svědčí...

Jiří Šafařík

04. 02. 2022, 10:16

Sovětská propaganda se snažila zmenšovat důležitost americké pomoci. V minulosti bylo zdůrazňováno, že SSSR vyrobil 30,000 tanků a 40,000 letadel od roku 1943. Je to pravda. Ale musí být rovněz vzato do úvahy, že dodávky v rámci americké půjčky a pronájmu přicházely do Sovětského svazu během nejkritičtějšího období války - hlavně v druhé polovině roku 1942.
Hlavně by díky dodávkám stovek tisíc nákladních aut, džípů a motocyklů do Berlína asi v roce 1945 Rudá armáda ani nedorazila. Nechci upírat odvahu a obětavost obyčejným vojákům Rudé armády, ale Stalinovi na jejich životech vůbec nezáleželo.
Navíc SSSR by nikdy nebyl schopen vyrobit své vlastní zbraně během válečných let, kdyby nebylo americké pomoci. USA ve válečných letech dodaly Sovětskému svazu 2,3 miliony tun oceli. Toto množství dostačilo k výrobě 70,000 tanků T-34.

Objem dodávek aluminia byl 229,000 tun, což dostačovalo pro pokrytí potřeb sovětského leteckého a tankového průmyslu pro dva roky.


Je nutno zmínit i dodávky potravin: 3.8 milionů tun konzervovaného vepřového masa, uzenin, másla, čokolády, sušených vajec atd.
Sovětská armáda dostala rovněž 423,000 telefonů a desetitisíce bezdrátových stanic. SSSR dostal materiál a strojové vybavení pro rafienrie ropy, baterie, stany padáky a tak dále a tak dále. Rudá armáda byla obuta do 15 milionů párů amerických vojenských bot.

Střelec

04. 02. 2022, 10:11

Je zajímavé, že z výčtů pomoci se zcela vynechává námořnictvo (sověti válečné lodě v průběhu války vyjma malých plavidel nestavěli - neměli kde a z čeho). SSSR dovezl nebo si pronajal nemalé množství plavidel. Asi nejvíc bylo (kromě nákladních lodí) torpédových člunů a invazních plavidel, pak tu máme jednu bitevní loď od Britů (Archangelsk) a torpédoborce v mě blíže neznámém počtu.
Co se týká dovozových tanků, Stalin osobně si podle ruských zdrojů nejvíce cenil tanků Valentine. Co se týká kdysi propagované "mizerné kvality", problém spočíval poněkud jinde, než v technice samotné - a sice v kvalitě údržby (technické kultuře) a dostupných paliv a maziv. Většina dodané techniky prostě nebyla na sovětské podmínky dost "blbuvzdorná". A to se týká jak přírodních podmínek, tak obsluhy.

Tomáš

04. 02. 2022, 10:08

Nikdo nenamita, že to nebyla významná pomoc SSSR od spojenců k vítězství nad III říši. Ztráty vojáků RA  byly obrovské, tíhu pozemních operaci nesl SSSR, až byla hitlerovska hydra smrtelné zraněná, tak se spojenci vylodili v Itálii a později v Normandii. Když se podařil protiútok v Ardenach, tak byl požádán batuska Stalin o masivní protiútok v Polsku. Když se řekne B musí se také konstatovat A.Nesporně si spojenci vedli strategický dobře, když získali západní Evropu a v dalším vývoji, ktery odnesly země východní Evropy, které zůstaly ve vlivu SSSR až do r. 1989, byla rovnováha a byl mír. Od  R. 1989 bylo už několik válečných střetů ve východní Evropě.

Václav Sellner

04. 02. 2022, 09:38

Paja, máte představu, kolik nákladu bylo potopeno. Možná vás překvapí, že to nebylo nijak vysoké číslo.

Glocker

04. 02. 2022, 09:33

Nebuďte na Páju zlí nebo se rozlobí a uteče. Kde potom budeme shánět jiného užitečného idiota?

Kalfa

04. 02. 2022, 09:03

to Paja : Nevím jaký smysl má pokládat podobnou otázku, snad jedině jako pokus relativizovat množství a význam těchto dodávek. Zcela určtě lze vysledovat v archívech množství lodních nákladů skončivších v útrobách oceánů, zvlášť ty britské měly často smůlu, to ale nic nemění na tom, že předválečným Stalinovým vládnutím zcela zdecimované Rusko se potácelo nad propastí a nebýt i v článku zmiňovaných dodávkách nebojových zásob, patrně by se SSSR zhroutilo jak domek z karet. K vámi zmiňovaných dodávkách zlata by to chtělo přiložit nějaké hodnověrné informace. Jinak samozřejmě lze mít za prokázaný fakt, že dodavatelé bylo odměněni, zda královsky je opět z výkřik agentury JPP nebo snad máte pocit, že fabriky po celém světě byly ochotné a schopné vyrábět z pouhého plezíru a filantropických pohnutek? Pokd to netušíte, tak ten zákon se jmnuje o Půjčce a pronájmu a USA se kvůli tomu dost natrápily s tvorbou a umístěním vlastních válečných dluhopisů. A navíc i autor zdůrazňuje nezištné dary zaměstnanců výrobních závodů, nikde a nikdy neinventarizovaných a neinventarizovaných. Nesmírně zajímavé by bylo dopátrat se, u koho v SSSR tyhle dárky skončily. Řekl bych, že se trefím do černého, když si tipnu, že u různých politických komisařů.

bombero

04. 02. 2022, 09:02

Paja- nejdřív by jste si měl aspon přečíst článek, než tady začnete psát "moudra". Nedostali královsky zaplaceno, ale sovětsky-skoro vůbec. Ale proč neomílůat dokola komunistické lži,že?

Kalfa

04. 02. 2022, 08:41

Otec mi vyprávěl, jak za Protektorátu tu Němci vydali brožuru " SSSR - vláda lži a podvodu". Zdá se, že to byl a dodnes zůstal běžný přístup rusáků k jakékoliv nepohodlné realitě - viz současné dění na Ukrajině. Jsem za ten článek autorovi vděčný, včetně zásadní informace o dluhu dosud nesplaceném. Konečně začínají převládat, aspoň v historickém kontextu, reálé informace nad pohádkami.

Paja

04. 02. 2022, 08:36

Faktem je, že tato pomoc byla dodavatelům zlatem "královsky" zaplacena a to včetně materiálu, který na sovětské území nikdy nedorazil a skončil na dně oceánu.
Nevím, zda uvedený seznam obsahuje celkový počet materiálu, nebo materiál fakticky dodaný sovětům.
To by mě zajímalo.
Mimochodem, 3-4% z celkového objemu opravdu není mnoho, ALE !!!, když je nemáte, může to pro vás být v boji velký problém.

urma

04. 02. 2022, 08:31

Super článek.Děkujeme.:slight_smile:

liberal shark

04. 02. 2022, 08:25

Na webu valka.cz je na toto téma dokonalá série článků, založená na obsahu společných protokolů mezi SSSR, UK a USA. Zejména dodávky strategických materiálů a know how jsou velice významné.

Slavoslav

04. 02. 2022, 07:37

nj, to tu zas bude nablito od expertov bagatelizujucich tu pomoc a argumentujuc tym kolko tankov a zbrani vyrobil ZSSR. Ze bez logistiky a s hladom umierajucou posadkou by boli k nicomu to im uz dochadzat nebude ...

bombero

04. 02. 2022, 07:15

Tady bude nával.....Jinak článek super, ale většina lidí to ví