EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Z velitele vražedného komanda ředitelem oddělení u Porsche

 08. 02. 2023      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Na snímku vidíme budoucího SS-Brigaderführera dr. Franze Alfreda Sixe narozeného 12. srpna 1909 v Manheimu. Six pocházel z rodiny obchodníka prodávajícího nábytek. V roce 1930 vstoupil do NSDAP a od roku 1932 se stal členem SA. Vystudoval žurnalistiku. V roce 1935 začal působit v hlavní kanceláři říšské Bezpečnostní služby (SD - Sicherheitsdienst), kde byl odpovědný za sběr a vyhodnocování informací německé literatury. Později se rovněž stal profesorem novinových studií ve východopruském Königsbergu. V roce 1940 pak „povýšil“ na děkana Berlínské filozofické fakulty.

Franz_Six
Foto: Franz Six | Wikimedia Commons / Public domain

V témže roce je Reinhardem Heydrichem Six ustanoven šéfem ideologického (VII.) oddělení na Hlavním říšském bezpečnostním úřadě (RSHA) a stal se tak jedním z nejvýše postavených činitelů v SD. Díky své píli, schopnostem a zpravodajskému nadání se mu po několik let daří čelit dalším osobám, které by rády usedly na jeho místo. Franz Six se rovněž podílí na přípravách konečného řešení židovské otázky a byl to právě Six, kdo byl určen velitelem SD po plánované německé invazi do Velké Británie. Bezprostředně po ovládnutí britských ostrovů měl vytvořit šest operačních Einsatzgruppen, jejichž úkolem bylo mj. zadržet na 2300 význačných osobností Británie a vedení exilových vlád, včetně Edvarda Beneše, či Jana Masaryka.

Po krachu německé Luftwaffe v rámci bitvy o Británii a následném zrušení operace Seelöwe (invaze do Británie) se zraky Němců upřely na východ. 22. června 1941, tedy v den zahájení operace Barbarossa, útoku na Sovětský svaz, je Six Reinhardem Heydrichem jmenován velitelem Vorkommanda Moskau, a to v rámci Einsatzgruppe B Arthura Nebeho. Úkolem Vorkommanda Moskau je po předpokládaném ovládnutí Moskvy zlikvidovat sovětské partyzány, sabotéry a především komunistické funkcionáře a rovněž také ukořistit mj. materiály sovětské NKVD. Na postupu k hlavnímu městu Sovětského svazu se esesmani pod Sixovým velením dopustí vražd desítek osob. V září 1942 se Franz Six přesunuje na ministerstvo zahraničí. Zde se později stává vedoucím oddělení „kulturní politiky.“ Úzce spolupracuje např. s tiskovým oddělením ministerstva na ospravedlňování pronásledování Židů.

Bundesarchiv_Bild_101I-380-0069-37,_Polen,_Verhaftung_von_Juden,_SD-MännerFoto: V roce 1940 byl Six Reinhardem Heydrichem ustanoven šéfem ideologického (VII.) oddělení na Hlavním říšském bezpečnostním úřadě (RSHA) a stal se tak jedním z nejvýše postavených činitelů v SD (ilustrační foto) | Bundesarchiv / Public domain

Na konci 2. světové války Six opouští Salcburk a až do ledna 1946 se ukrývá v Hesensku na jedné farmě. Následně je Američany dopaden poté, co ho pozná a udá jeho bývalý kolega z SD, který nyní pracuje pro americkou CIC. Během soudního procesu uvede, že i když je přesvědčeným nacistou a příslušníkem SS, nikdy se nepodílel na fyzické likvidaci Židů a partyzánů. Verdikt soudu zní 20 let vězení. Již v říjnu 1952 je však Franz Six propuštěn z věznice v Landsbergu. Krátce pobývá v Essenu a v Hamburku. V roce 1957 přijímá nabídku svého přítele, výkonného ředitele Porsche Diesell Motorenbau GmbH ve Friedrichshafenu, Alberta Prinzinga, a stává se vedoucím reklamního oddělení. Six také působí jako lektor na akademii pro obchodní manažery v Bad Harzburgu, což je jedna z největších manažerských škol, kde propaguje tzv. Princip Vůdce, tedy bezvýhradnou poslušnost podřízených.

V roce 1958 je objevena jeho role v Němci plánované operaci Seelöwe. Publicista Thomas Harlan ho rovněž v té době obvinil z válečných zločinů v Polsku. V souvislosti s procesem Adolfa Eichmanna Six vystupuje jako svědek. Ovšem má takový strach z možného zatčení Izraelci, že odmítne odjet do Izraele a jeho výslech tak proběhne v Německu. V letech 1963 – 1968 je Franz Six opět souzen, když se měl jako jeden z vedoucích představitelů RSHA a Einsatzgruppen podílet nejen na konečném řešení židovské otázky, ale i na masových vraždách. Six odmítne vypovídat. Obhájce svého klienta brání i jeho špatným zdravotním stavem. Případ je v září 1968 berlínským soudem odložen.

Six, dobrý otec rodiny, milovník hudby a zvířat, ale zejména válečný zločinec, se ke konci svého života odstěhoval do Caldary v jižním Tyrolsku, kde mu bývalý nacistický architekt Hermann Giesler postavil dům. Franz Alfred Six umírá v italském Bolzanu 9. července 1975 ve věku nedožitých 66 let.

Zdroj: Druhá světová válka

Komentáře