EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Zánik a likvidace Vojenského Výcvikového Prostoru - Milovice (Boží Dar)

 16. 02. 2014      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Mluvilo se o tom již dlouho, ale nikdo si asi nemyslel, že k tomu opravdu někdy dojde. Bohužel, jedná se o lukrativní prostory blízko Prahy, takže developerská lobby zapracovala a dochází k likvidaci celého města Boží Dar pro využití k dalším účelům....

Jednalo se o velice zajímavé prostory, které používali pro svůj výcvik i elitní jednotky USO-SOG, URNa, zásahové jednotky vězeňské služby, policejní pořádkové jednotky a hlavně příznivci AirSoftu. Právě zde se konala jedna z akcí, která se mohla pochlubit největším počtem účastníků na světě a to téměř 3000 lidí.

Image00070AirSoftová akce Big Combat III

Pojďme si říci něco k historii.

4-okupacnisidliste-v-milovicich-je-potreba-oriznout

Výcvikový prostor byl založen roku 1904, kdy rakouská armáda zabrala 3465 ha půdy, aby zde vytvořila cvičiště pro velká polní cvičení, byla zde i střelnice. O rok později bylo ve zdejším táboře už 2000 osob. Obec Mladá, která ležela uvnitř výcvikového prostoru, byla nuceně vysídlena v říjnu 1905. Ruiny vesnice posloužily při cvičné střelbě, ruina kostela byla zničena až v 50. letech. V době 1. světové války byli ve zdejším barákovém táboře drženi italští a ruští zajatci. Ti italští zde mají dokonce svůj vojenský hřbitov. Prostor využívala též armáda za 1. republiky. Ruiny vesnice později posloužily při cvičné střelbě. Od roku 1921 je v provozu též vojenská železniční trať z Lysé nad Labem, uváděná dnes pod číslem 232. Mezi válkami zde bylo zřízeno i vojenské letiště Boží Dar.

Od roku 1939 prostor využívala německá armáda a rozšířila jej o několik vysídlených obcí v okolí. V té době se zde také natáčely filmy německé válečné propagandy, které pak byly ve filmových týdenících vydávány za záběry z východní fronty. Ke konci války se sem dostávaly vojenské pluky, utíkající před rudou armádou do amerického zajetí, byl zde i obrněný vlak, kterým se během pražského povstání vojáci SS snažili zasáhnout do bojů v Praze. Po skončení války se hranice cvičiště vrátily do předválečné podoby.

Usnesením vlády ČSR ze dne 6.6.1950 byl z dosavadního vojenského tábora vytvořen ke dni 1.7.1950 vojenský újezd Mladá. Dalším usnesením vlády ČSR ze dne 5.2.1952 bylo území újezdu rozšířeno; přitom se počítalo se zabráním a vysídlením obce Lipník. Po návštěvě delegace zástupců obce Lipník v čele s předsedou MNV na velitelství tankového a mechanizovaného vojska dne 8.1.1952 rozhodlo Ministerstvo národní obrany ČSR dne 25.1.1952 o tom, že obec Lipník nebude do rozšířeného vojenského újezdu zahrnuta.

Po roce 1945 zde opět sídlila československá armáda a to až do roku 1968, kdy ji nahradila okupační sovětská vojska, konkrétně tzv. Střední skupina vojsk, která zde dokonce měla své ústředí v ČSSR. Pro potřeby sovětské armády byl denně vypravován z Milovic do Moskvy speciální vlak. V roce 1991 sovětská vojska prostor opustila a vláda ČSFR dne 5.9.1991 rozhodla o zrušení vojenského újezdu Mladá ke dni 31.12.1991. Zůstalo zde obrovské množství opuštěných vojenských i civilních objektů, včetně zmiňovaného letiště. Z větší části byly tyto stavby brzy zdevastovány a jejich vybavení rozkradeno.

Několik let zde probíhalo náročné čištění od nevybuchlé munice, které již bylo skončeno. Zajímavostí je, že největší množství nalezených výbušnin pocházelo z výbavy Československé lidové armády a Wehrmachtu.

Již od 90. let probíhá obnovování vhodných staveb, které jsou upravovány na nové bytové domy – díky tomu se během několika let rozrostl počet obyvatel Milovic z původních 1200 v roce 1991 na současných 8700. Menší část staveb využívají i podnikatelé. V současné době jsou domy v Božím Daru bourány a lokalita se připravuje na další využití.

Video: Zánik a likvidace VVP Milovice (Boží Dar) / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře