EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Zpověď ženy vojáka: Nejdůležitější je komunikace

 20. 02. 2015      kategorie: Spolek VLČÍ MÁKY      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Komunikace je základem každého zdravého vztahu. Každý pár se potýká s několika podněty způsobujícími stres, ať už v rodině, zaměstnání, při výchově dětí... Pro vojenské páry bývá komunikace ještě problematičtější, protože zde přibývá stres z nasazení v misi, častá nepřítomnost jednoho z páru kvůli vojenským cvičením. Stejně tak je obtížné hovořit o fyzických a emocionálních účincích války působících nejen na člena armády, ale celou jeho rodinu.

V komunikaci manželů/partnerů a jejich dětí je důležité udržet otevřený a pozitivní dialog. A to platí nejen pro vojenské rodiny. Zde je několik tipů...

zpov
Foto: Komunikace je základem každého zdravého vztahu

1) Rozpoznat různé komunikační styly v rámci své rodiny, a zjistit, jak ovlivňují váš vzájemný vztah

Dobrá komunikace vyžaduje sebevědomí a porozumění situaci, o které hovoříte. Je užitečné si uvědomit, zda komunikujete pasivním, neutrálním nebo agresivním způsobem, a to zejména při stresových situacích.

Pokud máte tendenci vypnout během argumentace partnera nebo používáte styl „tichá domácnost", budete muset přijmout další opatření k zajištění otevřené a pozitivní komunikace ve vaší rodině v průběhu konfliktu. Naopak, pokud křičíte, když se zlobíte, měli byste se naučit techniky ke zklidnění.

Stejně tak je důležité věnovat pozornost tomu, jak zvládá konflikty a stres váš komunikační partner, ať už jde o manžela či vaše dítě a přizpůsobit se tak, aby docházelo k co nejklidnějšímu průběhu komunikace.

2) Praktikujte aktivní naslouchání

Jedním z nejlepších způsobů, jak se dozvědět něco o člověku, je mluvit s ním. Uznávejte a respektujte, když s vámi druhý nechce hovořit, ale buďte k dispozici, až bude chtít mluvit.

Je-li jeden z páru nasazen v misi a druhý vychovává dítě, je velmi důležité naslouchat. Navíc je důležité stanovit dítěti určité milníky, které později usnadní změnu, až se druhý rodič vrátí. Je dobré například nastavit pravidelné termíny, kdy si děti s rodičem v misi volají. Po návratu pomáhá uspořádat výlet na místo oblíbené vaším dítětem, aby rodič, který byl pryč, snáze vklouzl zpět do života své rodiny.

3) Buďte upřímní

Obtížné rozhovory vznikají ve všech vztazích. Vojenské rodiny mají svůj vlastní soubor témat, o nichž může být náročné diskutovat. Pokud chcete pohodlně diskutovat se členy své rodiny

doslova o všem, povzbuzujte i debaty na nepříjemná témata a na všechny dotazy odpovídejte vždy upřímně.

Ve vojenských rodinách může nastat problém, když zvědavé děti mohou chtít vědět věci, o nichž z různých důvodů rodič po návratu z mise nechce nebo nedokáže mluvit. I v tomto případě buďte upřímní a vysvětlete jim své důvody.

4) Nezapomeňte se postarat o svoji vlastní fyzickou i duševní pohodu

Zvládání stresu je klíčovým aspektem zdraví. Všichni kolem nás, hlavně rodina, vnímají, když jsme ve stresu nebo úzkostliví. Není radno podceňovat význam fyzického cvičení, potěšení z koníčků, relaxaci.

V dnešní době naleznete širokou škálu aktivit, které mohou pomoci vám i vaší rodině udržet zdravé návyky, od sportovních činností po výtvarné a vzdělávací aktivity.

5) Připomínejte svým blízkým, jak moc je máte rádi

Každý z nás je zaneprázdněn svým životem a někdy zapomínáme připomenout lidem kolem nás, jak moc pro nás znamenají. I když jsou tyto pocity často silně hlavně po významných událostech, jako když se vojenské rodině vrátí otec ze zahraniční mise, nezapomínejte připomínat nejen partnerovi, ale i dětem a dalším vám blízkým osobám, jak moc je máte rádi a to tak často, jak je to možné.

Komentáře