EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Zpověď ženy vojáka: Týmový přístup k vojenskému životu

 16. 02. 2015      kategorie: Spolek VLČÍ MÁKY      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Zvyšující se rozvodovost je smutnou realitou. Nevyhýbá se ani vojenským párům. Mnohá armádní manželství jsou však přes všechny těžkosti silná. Co dělá tyto rodiny šťastné, co jim pomáhá vydržet všechny těžkosti? Nejsem manželská poradkyně, ale všimla jsem si několika společných rysů mezi vojenskými páry, které mají úspěšné manželství.

boty02
Foto: Je dobré pochopit, že manželství a vojenská kariéra, jsou dobrovolnou volbou

Jedním z nich je pochopení, že manželství a vojenská kariéra, jsou dobrovolnou volbou. Páry, které tuto skutečnost berou v úvahu, jsou schopny lépe odrazit pocity zášti, ke kterým dochází, když mají pocit, že ztrácí kontrolu nad situací.

Dalším rysem je týmový přístup k vojenskému životu. Tyto páry přijaly armádu jako svůj životní styl. S ohledem na to je zřejmé, že úspěch v armádním rodinném životě vyžaduje aktivní zapojení ze strany obou partnerů.

Vzájemný respekt, který uznává a ctí oběti každého z partnerů. Úspěšné páry se vzájemně respektují a plně oceňují. Uznávají, že jak „úloha" člena armády, tak jeho partnera, jsou obtížné a náročné. Oběť jednoho partnera není o nic méně důležitá než oběti druhého. Každý z manželů směřuje veškeré úsilí k úspěchu druhého.

Nesmím opomenout častou a upřímnou komunikaci. Ta je samozřejmě základem všech úspěšných manželství. Při nasazení v misi častá a otevřená komunikace obtížná, ale díky technologickému pokroku je to jednodušší. Každý jsme jiný. Důležitou součástí úspěšné komunikace je pochopit druhou osobu a pokusit se vyjádřit své myšlenky a pocity tak, aby jim druhý partner rozuměl.

Realistický pohled na vojenský život. Úspěšný pár vidí vojenskou kariéru jednoho z nich za kapitolu svého společného života. Všechny životní styly zahrnují určité výhody i problémy. Přijímat pozitivní i negativní aspekty armádního života, pomáhá udržovat reálnou perspektivu a zabraňuje nerealistickým očekáváním.

Důležitá je touha být připraven jak pro vojenský, tak pro manželský život. Mnoho úspěšných párů využívá možnosti stýkat se s jinými armádními rodinami. Páry jsou schopny lépe čelit problémům a překonávat je, když mají v blízkosti někoho, kdo je chápe.

Nesmírně důležitá je sebedůvěra. Z té čerpá manželství sílu, ať už je pár spolu, či odloučen kvůli zahraniční misi. Ruku v ruce s důvěrou v sebe sama, jde totiž důvěra ve vámi blízkého člověka.

Úspěšné manželství není úspěšné jen tak, vyžaduje neustálou snahu a odhodlání obou zúčastněných. Udržet vojenské manželství patří k nesnadným výzvám, ale je jistě možné, aby bylo šťastné a naplněné. Důkazy jsou všude kolem nás.

Komentáře