EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nové prezentační video 41. mechanizovaného praporu AČR

 14. 05. 2020      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

41. mechanizovaný prapor „generála Josefa Malého“ je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení. Prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou a schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti.  Navíc disponuje částečnou schopností přepravy vzduchem. Tomu odpovídá i jejich organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.

4286--100-2
Foto: 41. mechanizovaný prapor „generála Josefa Malého“ je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení. | archiv 41. mechanizovaného praporu

Možnosti využití našeho praporu:

  • Nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandardních operací i mimo území ČR.
  • K rychlému nasazení díky své vysoké pohyblivosti na různé vzdálenosti a pružnému manévrování.
  • Vedení činnosti při různých druzích a stupních ohrožení státu.


Mechanizovaný prapor je schopen plnit tyto úkoly:

  • V sestavě mechanizované brigády nebo samostatně především k vedení pozemní bojové činnosti.
  • Při nasazení v nevojenských ohroženích, v posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů.
  • Při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích nebo jiných nestandardních operací mimo území státu.

41. mechanizovaný prapor je v současné době dislokován v Žatci a v roce 2005 mu byl propůjčen historický název „gen. Josefa MALÉHO“. Prapor je určen především k plnění bojových a speciálních  úkolů nejen při bezprostředním ohrožení státu, ale i mimo území České republiky. Ve zvláštních případech může plnit i úkoly  nevojenského charakteru, např. při živelních pohromách. Prapor disponuje moderní technikou a výzbrojí, vyznačuje se manévrovací schopností a odpovídající palebnou silou. K jeho základní výzbroji v minulosti patřila bojová vozidla pěchoty BVP-2. Nyní prapor disponuje moderní technikou a výzbrojí, vyznačuje se vysokou manévrovací schopností a palebnou silou. Od roku 2010 je prapor přezbrojen na KBVP PANDUR II v různých modifikacích. Minometná baterie je vyzbrojena 120 mm minomety vezenými na moderních vozidlech T-815-7 Pram. Průzkumná četa a družstvo odstřelovaců jsou schopni být vysazeni výsadkem.

imgp0704
Foto: Nástup 41. mpr v kasárnách v Žatci | archiv 41. mechanizovaného praporu


Z důvodu zachování vysokého stupně bojové připravenosti plní ty nejnáročnější  úkoly v různorodém terénu. Výcvik vychází z určení praporu a je založen na výborné fyzické připravenosti všech vojenských  profesionálů. Kromě tradičního výcviku vojáci musí zvládnout prvky bojového umění MUSADO, základy slaňování, horolezectví, překonávání přírodních a umělých překážek, učí se provádět přesuny na velké vzdálenosti, vést boj jednotlivce i skupiny, pohybovat se v neznámém terénu ve dne i v noci. 

Prapor byl v minulosti nasazen v několika zahraničních misích kde prokazoval a prokazuje svou vycvičenost a vysoký standard ať už v přípravě na plnění úkolu tak už při jeho samotném plnění. 

imgp31402233
Foto: KBVP Pandur II. 8x8 při přesunu během cvičení | archiv 41. mechanizovaného praporu


Vznik a význam znaku 41. mechanizovaného praporu

Změna znaku praporu byla nařízena HÚ (Heraldický ústav) v Praze v roce 2001. Na tvorbě nového znaku pracoval vrchní rotmistr praporu šrtm. Břetislav Kopelent. V průběhu tvorby znaku bylo předloženo zhruba padesát různých návrhů, které připomínkovali příslušníci praporu. HÚ stanovil základní pravidla pro tvorbu, například tvar znaku praporu, velikost a barvu olemování znaku. Nakonec byl vybrán znak s padákem a grifem, který byl oficiálně schválen 2. září 2002 HÚ v Praze.

Video: Nové prezentační video 41. mechanizovaného praporu AČR / YouTube

Komentáře