EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Akce Cihelna 2014

 13. 08. 2014      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Akce Cihelna se koná každoročně koncem srpna v Pardubickém kraji, v Králické pevnostní oblasti (KPO). Je to živá vzpomínka zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století, připomínající ve svém programu obě mobilizace čs. branné moci v roce 1938, výročí konce 2. světové války v Evropě i v Asii, výročí okupace Československa v roce 1968.

1 - Pěchotní srub K - S 14 podle kterého akce dostala svoje jméno...
Foto: Pěchotní srub K - S 14 podle kterého akce dostala svoje jméno...

Součástí programu akce Cihelna je několik bojových ukázek v režii vojensko-historických klubů převážně s tématem druhé světové války, presentace současných ozbrojených a záchranných složek, výstava vojenské historické techniky a mnoho dalšího. V rámci akce Cihelna je přístupná řada pevnostních muzeí, neboť neděle je Dnem muzeí v KPO.

2 - I když je akce Cihelna bohatá na účast dobové historické techniky nebo její repliky, největší atrakcí jsou koně...
Foto: I když je akce Cihelna bohatá na účast dobové historické techniky nebo její repliky, největší atrakcí jsou koně...

Hlavními pořadateli akce jsou město Králíky a Armyfort, s. r. o. (provozovatel Vojenského muzea Králíky), za podpory AČR (která je aktivním účastníkem akce) a Pardubického kraje.

3 - Mezi vynikající repliky historické vojenské techniky účinkující na Cihelně patří tento KPÚV vzor 34...
Foto: Mezi vynikající repliky historické vojenské techniky účinkující na Cihelně patří tento KPÚV vzor 34...

Letošní akce Cihelna proběhne ve dnech 22. – 24. srpna, bojové ukázky pak v sobotu 23. srpna 2014. Další podrobné informace najdete na oficiálních stránkách akce

4 - Čs. lehký tank vzor 38 ve věžovém postavení - další vydařená replika  aukázka co dokážou šikovné ručičky nadšenců...
Foto: 4 - Čs. lehký tank vzor 38 ve věžovém postavení - další vydařená replika aukázka co dokážou šikovné ručičky nadšenců...

Co bude letošní akce Cihelna připomínat, co je tématem části hlavních bojových ukázek?

5 - Nezastupitelnou roli v ukázkách akce Cihelna mají kolopásové OT-810 a 85 mm protiletadlový kanón vzor 44 - vše v německém markingu...
Foto: Nezastupitelnou roli v ukázkách akce Cihelna mají kolopásové OT-810 a 85 mm protiletadlový kanón vzor 44 - vše v německém markingu...

Republika československá se bude bránit...

Systematické a intenzívní přípravy na obrannou válku začaly v roce 1933. Tehdy Hlavní štáb schválil plán zásadní reorganizace a modernizace armády. V roce 1935 se začalo stavět opevnění, v roce 1936 a 1937 armáda dostala značné finanční prostředky na nákup zbraní. Na začátku roku 1938 skončila první část modernizace armády a přípravy na obranu dále pokrčovaly. Strategická situace státu se výrazně zhoršila po záboru Rakouska Německem v březnu 1938. V květnu 1938 po zprávách o soustřeďování německých vojsk kolem hranic vyhlásilo Československo částečnou mobilizaci, která proběhla úspěšně. Velitelům československé armády vzrostlo oprávněně sebevědomí.

6 - Čechoslováci před bojem...
Foto: Čechoslováci před bojem...

Politická vyjednávání...

V létě 1938 probíhala jednání o osudu Němců v Československu, kteří se chtěli připojit k Německu. S tímto jednáním nesouhlasili představitelé armády a také někteří politici. Počátkem září 1938 Hlavní štáb vyzval vládu, aby již neustupovala a německé požadavky odmítla. 12. září 1938 vypuklo v českém pohraničí povstání Němců, které policie a armáda potlačily.

7 - Hlavní bojová ukázka s tématem roku 1938 má první část nazvanou Tak to bylo...
Foto: Hlavní bojová ukázka s tématem roku 1938 má první část nazvanou Tak to bylo...

Republika se podrobuje...

21. září 1938 československá vláda na nátlak Velké Británie a Francie souhlasila s předáním svých pohraničních oblastí Německu. Mezinárodně politická situace se ale změnila a 23. září Československo vyhlásilo všeobecnou mobilizaci. Během několika dní byla československá armáda s více než 40 divizemi připravena k boji. 30. září však československá vláda po poradě s generály přijala podmínky mnichovské dohody.

8 - Tak to bylo a bylo to velmi smutné... Pořádně to chlapy změní...
Foto: Tak to bylo a bylo to velmi smutné... Pořádně to chlapy změní...

Českoslovenští vojáci s tímto rozhodnutím nesouhlasili, ale podřídili se rozkazu politiků. Počátkem října 1938 německá armáda obsadila pohraniční oblasti Československa. Československá armáda ukončila mobilizaci a zahájila postupnou demobilizaci. 5. října 1938 na německý nátlak odstoupil prezident republiky. V listopadu 1938 také Maďarsko a Polsko obsadily část československého pohraničí. Československá armáda i tentokrát musela ustoupit a k válce nedošlo. Dramatická situace zůstávala na Podkarpatské Rusi, kde probíhaly boje s teroristy.

9 - Druhá část historické ukázky s tématem roku 1938 je pouhou fikcí - ukazuje válku, která nikdy nepřišla...
Foto: Druhá část historické ukázky s tématem roku 1938 je pouhou fikcí - ukazuje válku, která nikdy nepřišla...

Rozpad a zánik státu...

Československo se změnilo na Česko-Slovensko a slovenská strana požadovala větší zastoupení v armádě. Do konce roku 1938 československá armáda ukončila demobilizaci. Nová československá vláda i prezident již armádu nemohli výrazně podporovat a plnili požadavky Německa. V únoru 1939 musel na žádost Německa opustit svoji funkci náčelník Hlavního štábu. V březnu 1939 se situace vyhrotila. Na Slovensku vyhlásila armáda výjimečný stav a na Podkarpatské Rusi potlačila povstání. 15. března 1939 německá armáda obsadila české země.

10 - A Čechoslováci z boje vyjdou se ctí... naše tehdejší armáda by byla tvrdým oříškem pro všechny případné útočníky...
Foto: A Čechoslováci z boje vyjdou se ctí... naše tehdejší armáda by byla tvrdým oříškem pro všechny případné útočníky...

Akce Cihelna

Bojové ukázky akce Cihelna se odehrávají na ploše ležící mezi pěchotním srubem K – S 14 „U cihelny" a dělostřeleckou tvrzí Hůrka. Obě pevnostní stavby byly vybudovány na konci 30. let minulého století v prostoru, který je dnes nazýván Králickou pevnostní oblastí. Jde o nejsilněji opevněné území Republiky československé a jeden z nejvíce opevněných úseků hranic v Evropě.

11 - Na své si přijdou při dynamických i statických ukázkách příznivci současné bojové techniky...
Foto: Na své si přijdou při dynamických i statických ukázkách příznivci současné bojové techniky...

Na poměrně malém prostoru se zde v letech 1935–1938 stavebním firmám vedeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat velké množství obranných pevnostních objektů a zařízení. Část těchto pevnostních staveb je zpřístupněna veřejnosti. Patří mezi ně i nejzachovalejší dělostřelecká tvrz na našem území – Bouda a v roce 2008 veřejnosti zpřístupněná dělostřelecká tvrz Hůrka.

12 - Technika z výzbroje ČSLA při dynamických ukázkách Vojenského muzea Králíky...
Foto: 12 - Technika z výzbroje ČSLA při dynamických ukázkách Vojenského muzea Králíky...

Nachází se zde rovněž nejmodernější vojensko-historické muzeum v ČR a také nejdelší naučná stezka věnovaná historii čs. opevnění (podrobnosti na www.kpo1938.com).

13 - Mi-24 bývá třešničkou na pomyslném dortu dynamických i statických ukázek AČR
Foto: 13 - Mi-24 bývá třešničkou na pomyslném dortu dynamických i statických ukázek AČR

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře