EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Bundeswehr čekají velké změny

 02. 05. 2024      kategorie: Události      3 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Německé ministerstvo obrany dospělo k závěru, že je nutné zlepšit organizační strukturu německých ozbrojených sil. V souladu s měnící se vojensko-politickou situací a v reakci na vznikající hrozby se tak navrhuje vytvoření nového typu ozbrojených sil a změna systému velení a řízení.

Hlavním důvodem transformací Bundeswehru v posledních letech byla notoricky známá ruská hrozba, která je hnacím motorem změn i v jiných armádách. V roce 2022 podle současné agendy ruská hrozba ještě zesílila, což vedlo k návrhu dalších opatření a reforem. Německé ministerstvo obrany tak v současnosti intenzivně pracuje na novém projektu restrukturalizace německé armády, jehož cílem je především zvýšit její bojovou efektivitu. Hlavní body nových plánů odhalil ministr obrany Boris Pistorius na začátku dubna tohoto roku.

bw_leopardFoto: Tanky Leopard 2A5 německé armády | Bundeswehr

Nový Bundeswehr by měl obsahovat celkem čtyři hlavní součásti. Za tímto účelem budou již existující kybernetické a informační síly (Cyber- und Informationsraum - CIR) povýšeny na plnohodnotnou složku ozbrojených sil a získají odpovídající schopnosti. Stanou se stejnou složkou jako pozemní síly, letectvo a námořnictvo.
Pro efektivnější kontrolu všech vojsk v době míru a při řešení problémů se navrhuje vytvoření nového operačního velení. Účinně nahradí podobný stávající orgán (Einsatzführungskommando) a bude odpovědné za organizaci a vedení veškerých operací. Prostřednictvím nového velení bude Bundeswehr také komunikovat se strukturami NATO.
Německé ministerstvo obrany k reformám zatím prozradilo jen ty nejobecnější plány. Konkrétní opatření a rozhodnutí zatím nejsou známa.

Struktura německých ozbrojených sil není složitá a je z velké části obecně postavena podle šablon NATO. Donedávna plně odpovídala aktuálním potřebám země. Vzhledem k nedávným událostem se však nejvyšší vojenské a politické vedení Německa rozhodlo provést určité změny. Federální ministerstvo obrany je správním orgánem odpovědným za zásobování, údržbu a rozvoj ozbrojených sil. Otázky použití vojsk a jejich kontroly jsou v gesci nižších struktur.

Hlavním řídícím orgánem Bundeswehru je Rada obrany - Führungsstab der Streitkräfte, která je obdobou ruského generálního štábu nebo amerického sboru náčelníků štábů. Jeho předsedou je generální inspektor s hodností generála. Součástí rady jsou inspektoři (velitelé) ozbrojených sil.

Přímé řízení všech sil a prostředků během různých operací provádí operační velení - Einsatzführungskommando. V závislosti na rozsahu operace je velení zapojeno v plné síle nebo vytváří velitelství omezené síly. V tuto chvíli má Bundeswehr pouze tři složky ozbrojených sil. Jedná se o pozemní síly - cca 62 tisíc osob, letectvo - cca 26 tisíc osob a námořnictvo - cca 15,5 tisíc osob. Formace a jednotky těchto složek se musí účastnit různých nasazení, vojenských a humanitárních operací atp.

Bojový potenciál německých ozbrojených sil byl rozšířen integrací s nizozemskou armádou. Od začátku devadesátých let existuje 1. německo-nizozemský armádní sbor. V polovině desátých let přešla 11. letecká brigáda a 43. mechanizovaná brigáda Nizozemska pod velení německé divize rychlé reakce, respektive 1. tankové divize. Loni převzala 10. tanková divize Bundeswehru velení nizozemské 13. lehké brigády.

Bundeswehr má také několik mezidruhových složek. Jedná se o společné podpůrné síly - Streitkräftebasis (22,4 tisíc osob), lékařskou službu - Sanitätsdienst (20 tisíc osob) a kybernetické jednotky - CIR (14 tisíc osob). Tyto složky nejsou určeny pro přímé bojové operace, ale musí podporovat práci všech druhů ozbrojených sil. Bundeswehr má navíc rezervu o síle 34 tisíc osob.

Současná struktura Bundeswehru, vyjma integrace nizozemských formací, existuje od roku 2017. Poslední velkou změnou bylo oddělení CIR od společných podpůrných sil do samostatné meziútvarové složky. Občas se provádějí reorganizace na divizních a nižších úrovních spojené s přezbrojováním jednotek novou technikou a změnami strategií.

Porovnáním stávající a navrhované struktury Bundeswehru je snadné vidět, jaké cíle a cíle jsou stanoveny pro novou reformu. Velení a vedoucí představitelé země chtějí posílit některé složky ozbrojených sil a také zlepšit operační schopnosti Bundeswehru jako celku.

Významná a zajímavá je změna postavení kybernetických jednotek. Je velmi pravděpodobné, že jejich počty porostou a dojde k dalším transformacím, které povedou ke zvýšení celkového potenciálu. Oficiálně se uvádí, že kybernetické jednotky jsou posilovány pro posílení obrany, ale v zásadě budou schopny provádět útočná opatření. 

Stávající operační velení Einsatzführungskommando ve své současné podobě bylo zjevně považováno za neoptimální nebo neodpovídající požadavkům doby. V tomto ohledu bude znovu vytvořen ústřední orgán pro velení a řízení vojsk a plánování operací. Je zřejmé, že aktualizované nebo zcela nové velení bude schopno efektivně řídit všechny druhy ozbrojených sil. Německé ministerstvo obrany očekává, že změna v generálním štábu ozbrojených sil zlepší jeho schopnosti. Armáda se bude moci lépe vyrovnat se zadanými úkoly. 

V současné době se německé ozbrojené síly potýkají s nedostatkem techniky a munice, nedostávají dostatečné finanční prostředky, nemohou přilákat potřebný počet rekrutů atd. V těchto oblastech jsou také navržena určitá řešení, jejichž výsledky však zůstávají stále nejasné.

Zdroj: Bundeswehr, Ministerstvo obrany Německa

Komentáře

FilipMat

05. 05. 2024, 04:19

Bude pro ně těžké dohánět ty roky zanedbávání armády, rozhazovaní financí na neziskovky a podobné nesmysly.
S tim, že největší problém vidím v neochotě Němců (ostatně podobně jako asi u nás) sloužit v armádě.
Nakonec všude (skoro) bude muset dojít na zavedení povinné služby, ze které se už budou rekrutovat profesionálové.
Doplňování techniky, nákup nové techniky, posilování bojových schopností, palebné síly vojska, také nebude žádná sranda. Ty nižší desítky tanků měsíčně, budou sotva stačit tuzemské armádě, s tím, že se Německo staví do role ,,vyzbrojovatele" a ,,patrona" evropských spojenců to bude ještě složitější.
Dohánění nedostatků rychlejšími, a levnějšími variantami-kolové houfnice-transportéry jsou mi na jednu stranu sympatické, na druhou stranu, takhle vyzbrojované pozemní vojsko je vojsem manevrovacím, obraným. Neni to paleta zbraní na steč, ale na obranu... Polsko bude ve finále efektivnější jak v nákupech (protože logicky nelpí na tuzemských výrobcích), tak v těžké výzbroji...

Pepík Knedlík

03. 05. 2024, 12:51

Vzpomínám na stary šoty armády Bundeswehr na ARD, kdy z tanku Leopard vylezal dloukovlady blondak, vzletaly Tornada atd. a k tomu mu hrál Beethoven. Prostě perfektní. Pak nastal totální rozvrat, ale to není jen u Němců. Dohnat rozvrat, ktery nasledoval desitky let potrvá dlouho.

Martin23 .

02. 05. 2024, 22:23

No však bylo načase. Ještě je důležité zjistit "kdo" za to může a potresta vyníka například odstavením od veřejných peněz. Ať jde hezky do výroby.