EXCALIBUR
CZUB - 4M
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Co se dnes děje v Súdánu

 05. 05. 2023      kategorie: Úvaha      10 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Události posledních dnů připoutaly pozornost světové veřejnosti k Súdánu. Ačkoliv situace v této zemi, jednom z největších afrických států, byla už delší čas složitá, záběry z válčícího Chartúmu nám naznačují, že dnešní stav je mnohem vážnější, než se zdálo. V Súdánu je tak v možná nejhorší krize v celé své novodobé historii. To, co se dnes děje v Súdánu, může na první pohled vypadat jako docela obyčejný boj o moc. Boj o to, kdo nakonec stane v čele vojenského režimu, který vznikl po vojenském převratu v roce  2021. Současné dění je proto podle některých komentátorů pouze pokračováním tohoto puče. Toto hodnocení je však mylné.

shutterstock_2217814899Foto: Události posledních dnů připoutaly pozornost světové veřejnosti k Súdánu. Ačkoliv situace v této zemi, jednom z největších afrických států, byla už delší čas složitá, záběry z válčícího Chartúmu nám naznačují, že dnešní stav je mnohem vážnější, než se zdálo. (ilustrační foto) | Shutterestock

Strany tohoto boje o moc jsou zdánlivě jednoduché. Na straně jedné stojí velení oficiální armády, prezentované především generálem Abdel-Fattahem Al-Burhánem, současnou oficiální hlavou státu. Vedle opory ze strany armády má A. Burhán za sebou i podporu většiny súdánských politických stran; je ale nutno podotknout, že v súdánském politickém systému mají politické strany jen malou roli. A druhou stranu představuje jiný generál, Mohamed Hamdad Dagal. Nesmírně ambiciózní hráč, který se před několika lety vynořil takřka odnikud. A především velitel obávaných milicí Danjawíd, resp. na jejich bázi vzniklých Jednotek rychlé podpory - RSF.

Zde je ovšem nutno připomenout vznik milicí Danjawíd. Milice Danjawíd vznikly coby reakce na dlouhodobé nepokoje v regionu Dárfúr, se kterými se oficiální armáda nedokázala a do jisté míry ani nechtěla vypořádat. Představitelé armády totiž tehdy navrhovali soustředit pozornost na jih země, do regionů, na jejichž bázi později vznikl Jižní Súdán, případně do regionů Kordofán a Modrý Nil, kde také probíhají nepokoje motivované odporem vůči ústřední vládě v Chartúmu. S takovouto politikou ovšem nesouhlasil tehdejší, dlouhá léta vládnoucí diktátor Umar Bašír. A právě ten inicioval vznik milicí Danjawíd. Ty byly tvořeny především islámskými radikály (což je poněkud paradoxní, protože Dárfúr je obýván převážně kmeny vyznávajícími islám), ale i některými nespokojenci ze řad armády.

Milice Danjawíd se velmi rychle rozrostly. Zpočátku čítaly jen několik set bojovníků, dnes by ale měly čítat nejméně 40 000, možná až 50 000 bojovníků. S početním růstem začal stoupat i politický, ale také hospodářský význam milicí Danjawíd. Milice Danjawíd totiž během občanské války dokázaly obsadit některé doly, a vytvořily si tak vlastní ekonomickou základnu, nezávislou na oficiálním státním rozpočtu. Především sám M. Dagal se nesmírně obohatil, a stal se jedním z nejbohatších lidí v Súdánu, což jeho ambice jen dál podpořilo.

Je také třeba zmínit, že právě milice Danjawíd jsou spojeny s těmi nejhoršími masakry v oblasti Dárfúr. Ačkoliv i armáda se během svého nasazení jak v Dárfúru, tak i na jihu Súdánu chovala velmi nevybíravě, chování milicí Danjawíd bylo mnohem horší. Co je zajímavé, milice Danjawíd dokonce realizovaly svou vlastní zahraniční politiku. Zapojily se totiž zapojily do občanské války v Jemenu, a to pod taktovkou Saúdské Arábie a  SAE. Oproti tomu oficiální armáda něco takového odmítla.

Také v případě Súdánu obdobně jako u řady jiných obdobných států tedy došlo k tomu, že vládnoucí diktátorský režim si vytvořil své vlastní ozbrojené síly nezávislé na oficiálních strukturách, které tak představují stát ve státě. Je proto pochopitelné, že něco takového se setkávalo s velkou nelibostí jak armády, tak  i centrální vlády v Chartúmu, především té, která již v r. 2019 vznikla po pádu U. Bašára. Odpovědí na tuto kritiku ovšem bylo pouhé přejmenování milicí Danjawíd na RSF – Jednotky rychlé podpory, přičemž na věci samotné se nic nezměnilo.

Dnešní dění v Súdánu proto není pouhým pokračováním vojenského puče v r. 2021. Mnohem víc je pokračováním puče z r. 2019, který ukončil vládu U. Bašára, který v zemi vládl celých 30 let (od puče v r. 1969, kterým se on sám dostal k moci). A dalo by se říci, že současné dění v této zemi je výsledkem toho, že Súdán se s érou U. Bašára dosud nevyrovnal. V zemi nedokázaly vzniknout  politické instituce, které by fungovaly alespoň tak, jako v jiných islámských zemích, nemluvě o politické kultuře. A lze pochybovat, že by právě k tomuto vyrovnání s dlouholetým diktátorským režimem mohlo v dohledné době dojít.

I proto lze bohužel očekávat, že současné nepokoje budou trvat ještě hodně dlouho. Možná dojde k nějakému krátkodobému uklidnění, třebas pod tlakem mezinárodního společenství, případně pod tlakem dalších arabských států (především SAE a Saúdské Arábie). Ale brzy se znovu obnoví staré spory, které snadno přerostou v otevřené ozbrojené boje. Už třeba proto, že ambiciózních generálů se v Súdánu najde vždycky víc než dost – zdaleka nejde jen o M. H. Dagala. Skutečný mír, nebo aspoň zklidnění a stabilizace situace v Súdánu, v této přitom potenciálně perspektivní a bohaté zemi, je proto bohužel v nedohlednu.

Současné dění v Súdánu navíc musíme vidět i v určitých širších mezinárodních souvislostech. Nápadná je především významná role Ruska v dění v Súdánu. Rusko se totiž v Súdánu rozsáhle angažuje, a to právě prostřednictvím M. H. Dagala. Ten není ani tak člověkem Saúdské Arábie či SAE, z čehož je často obviňován, ale je člověkem právě Ruska. M. H. Dagal byl opakovaně v Moskvě, a navázal úzké vztahy s významnými osobnostmi putinovského režimu. A to nejen s např. ruským ministrem zahraničí S. Lavrovem či bývalým prezidentem D. Medveděvem, ale především S. Prigožinem, šéfem známé polovojenské skupiny Wagnerovci, která se rozsáhle angažuje i v ukrajinském konfliktu.

Je také třeba připomenout, že Rusko se Súdánem dlouhodobě spolupracuje, a to jak v oblasti hospodářské, tak i v oblasti vojenské. Rusko je největším dodavatelem zbraní do Súdánu, přes Súdán byly také opakovaně dál přeprodávány ruské zbraně do dalších afrických zemí v rámci černého obchodu se zbraněmi. Súdán ale nikdy nebyl na Rusku nějak zásadně závislý, protože Súdán úzce spolupracoval s dalšími státy. A to jak s bohatými arabskými zeměmi, ale také s Čínou, která je velkým odběratelem ropy tekoucí z jihosúdánských ložisek přes ropovody a rafinérie v Súdánu, popřípadě i s Tureckem. 

A právě to by se nyní mohlo změnit ve prospěch jednostranné orientace na Rusko. Změnit se to mělo patrně již v puči v r. 2021, při kterém se poněkud divně angažovala právě skupina Wagnerovci. Tehdy se to ovšem nepodařilo, poněvadž i v nové vládě si dokázala zachovat hlavní slovo armáda, ale i civilní osobnosti. Jenže teď by to mohlo být jiné. Súdán by tak mohl zažít největší změnu zahraničněpolitické orientace v celé své novodobé historii.

Nejde navíc jen o Súdán. Stačí se podívat do širšího okolí Súdánu. V mnoha zemích tohoto regionu si totiž Rusko, potažmo ruská vojenská skupina Wagnerovci, dokázali v poslední době získat nebývalý vliv. Rusko a skupina Wagnerovci dokázali ovládnout sousední Středoafrickou republiku. Wagnerovci získali určující vliv na zdejšího prezidenta F. A. Touadéra, jehož moc stojí na jejich podpoře, ale především dokázali ovládnout zdejší diamantové a zlaté doly. Právě zisk z nich výrazně přispívá k financován chodu Wagnerovy skupiny. Byl to patrně právě scénář ovládnutí Středoafrické republiky a jejího nerostného bohatství ( který přitom původně vznikl zřejmě jen náhodně), který inspiroval Rusko, ale i S. Prigožina k obdobným aktivitám v dalších afrických zemích včetně Súdánu.

Rusko si v poslední době dokázalo získat výrazný vliv v dalším, nedalekém státě – Burkina Faso. Tato bývalá francouzská kolonie byla delší dobu nestabilní. Po převratu v r. 2022 se ovšem k moci dostal současný prezident Ibrahim Traoré – a ten realizuje politiku úzké spolupráce s Ruskem.  I v této zemi se angažuje skupina Wagnerovci, kteří ostatně měli stát za pučem, který vynesl Traorého k moci, Wagnerovci se také podílí na výcviku tamní armády. A je třeba připomenout, že v Burkina Faso se nacházejí rozsáhlé zlaté doly. I v případě Burkina Faso tak funguje rovina Wagnerovci – vojenský puč - nerostné bohatství země.

V neposlední řadě je také třeba zmínit, že Rusko v poslední době získalo obrovský vliv v Mali. Zde lze připomenout, že v této zemi po několik let probíhala občanská válka, resp. boj s islamisty, do kterého se zapojily i evropské země v čele s Francií coby bývalou koloniální velmocí, ale také Česká republika. Po puči v r. 2021 ovšem postupně došlo k odchodu evropských zemí, a místo nich se zde rozsáhle angažuje Rusko, resp. Wagnerovci.

V Africe tak nyní vzniká celý rozsáhlý pruh zemí, které jsou pod fatálním vlivem Ruska, potažmo skupiny Wagnerovci. Jde o Mali, Burkinu Faso, Středoafrickou republiku – a Súdán. K tomu si klidně můžeme připočíst i Eritreu, která byla jedním z mála států, které podpořily Rusko při jeho invazi na Ukrajinu. Ostatně – právě s ukrajinským konfliktem, kde se Wagnerovci také rozsáhle angažují, dění v těchto afrických zemích úzce souvisí. Ruské ovládnutí takřka souvislého území v Africe, pásu zemí sice chudých, ale zato s rozsáhlým nerostným bohatstvím, tak vytváří velice nebezpečný fenomén, se kterým se Evropa bude jen obtížně bude vyrovnávat.

Zdroj: britannica

 Autor: David Khol

Komentáře

Veritas vincit

05. 05. 2023, 17:47

Srdečně gratuluji všem Afričanům ke spolupráci s Ruskem.:thumbsdown:
Nic jiného než chudoba a hlupákov je v ruském souručenství nečeká.
Východní Evropa to má už díky Bohu 33 let za sebou.:thumbsup:

pan pravda

05. 05. 2023, 21:14

Větší žebráci než dneska jsme ještě nikdy nebyli!

Zdeněk

05. 05. 2023, 21:19

Mluv laskavě jenom za sebe Alfiku ... a pokud ti došly kočky, zkus místo toho kočičí konzervy.

Veritas vincit

05. 05. 2023, 23:03

pan pravda
"Větší žebráci než dneska jsme ještě nikdy nebyli!"
*
Proč lžeš?
V životě místní polomyslící slovanští lenoši a leváci neměli tak vysokou životní úroveň bez větší námahy, jako dnes v EU a v historii za Rakouska-Uherska.:slight_smile:
Ty už ses jako žebrák narodil, stejně jako vaše většina, která chodí k volbám bez mozku od roku 1945. Volby 1946, 1. místo KSČ ...
Vše je o inteligenci voličů, stačí se podívat třeba na Rakousko, nebo Švýcarsko, zhruba stejně velké státy v počtu obyvatel, ale nejen inteligence o 1000 pater výše.:slight_smile:
Vy už jste za ČSSD a ANO Babiše prožrali životní úroveň naši i našich dětí.
Neznám tak odporné a vulgární slovo, které by dokázalo vystihnout vaši povahu a chování parazitů.
Parazit navíc nikdy neničí svého hostitele. Vy ano.
Doufám, že vypukne nějaká epidemie a bude mnohem výkonější než slabá čínská chřipka.

Šebesta

06. 05. 2023, 05:54

Pro Veritas Vincit. Žiješ v permanentním omylu chlape. Souhlasím,že vše je o inteligenci voličů. S tím Rakouskem a Švýcarskem souhlasím s tebou taky ale jen do jisté míry. Bejvávalo že Řakousko a Švýcarsko mělo moudré voliče. Dnes tam mají a to nejen Švýcaři a Rakušáci plno parazitů o nichž píšeš z muslimského světa to jsou paraziti NON PLUS ULTRA. V celé západní Evropě jich dnes žije skromnými odhady 25-30 milionů a stále se množí a migrace pokračuje. Ti tu společnost časem rozvráti k obrazu svému. To jsou moudří voliči ? No a pokud jde o Sudán neboli větší část Afriky je to už 70-80 let co získaly africké země samostatnost . Byli v minulosti příliš závisli na svých kolonizátorech a po jejich odchodu jakoby si neuměli vládnout a tak jich mnoho odchází do Evropy do zemí které je dříve (utlačovaly) . Dnes jich žijí miliony v evropských zemích u bývalých kolonizatorů. Spolupráce s Ruskem nic dobrého nepřinese ale co dobrého přinesla spolupráce se západní Evropou ? Stejně spolu stále válčí a valčit budou.

Šebesta

06. 05. 2023, 06:02

Mnoho Arabů (Alžiřané,Maročané a další) žijí dnes ve Francii,Belgii,Holandsku a dalších zemích ale nikdy z nich aspoň z většiny nebudou praví Francouzi nebo prostě příslušnicí zemí kde žijí . Vždy budou svou národnost a své náboženství stavět na první místo a na hostitele kašlou.To nejsou paraziti ?

Veritas vincit

06. 05. 2023, 11:11

Šebesta
1/ jsem odpovídal "panu pravdovi" na jeho nářek, že v životě nebyl větší žebrák než dnes a neřešil jsem migraci ani migrační fóbii
2/ I přes příval migrantů mají stále Rakousko i Švýcarsko násobně vyšší životní úroveň než prolhaný český levákov, násobně vyšší HDP na jednoho obyvatele, což svědčí o násobně vyšší inteligenci voličů i jejich schopnostech a pracovitosti.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
3/ Věřím tomu, že kdyby teď vyměnili obyvatele ČR a Švýcarska, tak bude za pár let ve Švýcarsku stejný slovanský bordel a chlívek s rychle rostoucíma dluhama, jako je dnes v ČR a ČR bude se švýcarským obyvatelstvem opět kvetoucím, prosperujícím, Švýcarskem.
4/ Je to otázka většinové inteligence a pracovitosti.
5/ Již 33 let tuto zemi nikdo neokupuje, takže jejích stav přesně odpovídá schopnostem a inteligenci zdejších obyvatel. Není na koho se vymlouvat.
6/ Nebýt EU a zahraničních firem, tak tady v ČR bude stále komunistická dálnice, kterou naplánovali za 1. republiky a začal stavět Hitler..., budeme jezdit po děravých silnicích ve špinavých vlacích, brodit se bahnem "chodníků" ... v ruinách vytunelovaných továren a po stromech polezou Slovani, kteří si budou vykrádat suchý z nosu. :slight_smile:

Šebesta

06. 05. 2023, 13:38

V podstatě souhlas ale pokud jde o Švýcary a Rakušáky a nejen je ale celou západní Evropu tak všeho do času. My se toho asi nedožijem. Nevím kolik máš let já mám už přes 60 a co tu bude za 30-50 let si netroufám tvrdit ale optimista nejsem. Aby tady nebyla islamská západní Evropa a našinci budou pro změnu emigrovat na východ. NIKDY NEŘIKEJ NIKDY !

Šebesta

06. 05. 2023, 13:39

PRO V.V.

Veritas vincit

06. 05. 2023, 14:00

Šebesta
"Aby tady nebyla islamská západní Evropa a našinci budou pro změnu emigrovat na východ. NIKDY NEŘIKEJ NIKDY !"
*
Co bude neví nikdo.
Nemyslím si, že by chytrý člověk odcházel do Ruska. Možná, až se Rusko stane čínskou provincií, potom bych to viděl reálnější.