EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Další zkouřená mánička dělá potíže, až ji musí složit dva policisté a dva vojáci

 06. 05. 2016      kategorie: Armáda ČR      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Další zkouřená mánička dělá potíže, až ji musí složit dva policisté a dva vojáci. A opět to točí nějaký kavárenský soudruh a komentuje ve stylu, že ve svobodné zemi na nádraží nemají co dělat vojáci s automatickými zbraněmi. Omyl, nemají tam co pohledávat ušmudlaní dredaři.

Na počátku videa chybí část, kdy byl dotyčný opakovaně vyzván k předložení občanského průkazu / prokázání totožnosti. Ten odmítl, proto bylo rozhodnuto o jeho předvedení na místní oddělení ke zjištění totožnosti.


Video: Zásah policie a armády na autobusovém nádraží Praha-Florenc / YouTube

Na základě veřejného zájmu k tomuto případu policie zveřejnila na svých webových stránkách následující oficiální vyjádření:

"Třiadvacátého dubna si policejní hlídka všimla mladíka zanedbaného zevnějšku, spícího poblíž prodejního pultu ve fastfoodu na pražské Florenci. Policisté se rozhodli spáče vzbudit, neboť nebylo zcela zřejmé, zda dotyčný nemá například zdravotní problémy, nebo zda nemůže být nebezpečím pro své okolí.

Zde je na místě připomenout, že smíšené hlídky policistů a vojáků jsou jedním z preventivních protiteroristických opatření.

Mladíka se nejprve vzbudit nedařilo, hlídka byla v tomto směru úspěšná až po několikerém pokusu. Poté byl kontrolovaný vyzván k předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Této výzvě ale odmítal opakovaně vyhovět, kdy policistu a vojáky častoval celou řadou hanlivostí, až vulgárností.

Následně byl čtyřiadvacetiletý muž upozorněn, že pokud nepředloží odpovídající doklad, nebo alespoň neposkytne své nacionále k ověření totožnosti v evidenci obyvatel, bude předveden na policejní služebnu. Policista ho vyzval konkrétně slovy "Jménem zákona mi předložte Váš doklad totožnosti, jinak budete předveden k prokázání totožnosti na MOP Karlín! Pokud budete klást odpor, může být použito proti Vaší osobě donucovacích prostředků!"

Ze zveřejněných záběrů je zřetelné, že se kontrolovaný dokonce snaží z místa zákroku odejít, přičemž naráží do zakročujícího policisty a vojáků smíšené hlídky. Tímto jednáním se snažil vyhnout se shora zmíněnému předvedení na policejní služebnu, na které ale i tak skončil, avšak za mnohem dramatičtějších okolností, ke kterým nemuselo vůbec dojít, pokud by se choval k mužům zákona s odpovídajícím respektem a hlavně v souladu se zákonem.

Po předvedení na služebnu byla totožnost mladíka ověřena a ten byl, po zadokumentování celé věci, ze služebny následně propuštěn.

Ještě před svým odchodem předvedený svého jednání ve fastfoodu litoval, kdy sám uznal, že to byla z jeho strany lidsky řečeno hloupost. V samotném závěru se policistům dokonce za své chování omluvil.

Také se musíme ohradit proti tvrzení, že některý z přítomných, tedy policista nebo vojáci, by se od tohoto zákroku jakkoliv distancovali. Z jejich úhlu pohledu se jednalo o zákrok na odpovídající profesní úrovni, kdy si všichni zainteresovaní stojí za tím, že jednoznačně respektovali literu zákona a prováděli zákrok proti člověku, který si počínal protiprávně.

Stejně zní i závěr kontrolních orgánů, které posléze zákrok smíšené hlídky hodnotily. Ty konstatovaly, že hlídka dosáhla účelu sledovaného zákonem v souladu s právními normami a ve svém jednání nijak nepochybila," zveřejnil na oficiálních webových stránkách Policie ČR tiskový mluvčí Tomáš Hulan.

Komentáře

Ober

03. 06. 2016, 10:25

1. Dle proklamace vlády byly kombinované hlídky (policie/armáda) vyslány do ulic k zajištění bezpečnosti před hrozbou terorizmu v Evropě. Tento hlavní úkol je tak závažný, že se tyto skupiny nesmí zabývat jinou marginální činností, jako je perlustrace feťáčka a podobně. Stejně tak u policie pracuje kurýrní služba, ochranná služba sledka a podobně. Jejich zákrok nasvědčuje, že nasazené skupiny nejsou řádně poučeny o svých hlavních úkolech!!! Mají jen funkci strašáka pro uklidnění davu. Předvedený zákrok však pocit bezpečnosti u veřejnosti nevyvolává, ba právě naopak.
2. Pokud se zamyslíme nad druhy hlavních hrozeb tak se lze obávat útoku trhavinou či střelbou z dlouhých automatických zbraní, je to již v Evropě okoukané a nehrozí i jiné metody útoku? Dle vybavení hlídek a jejich dislokaci můžeme usoudit, že by mohli zabránit při útoku dlouhou zbraní. Tomu však neodpovídá jejich rozestavění v daném sektoru, chodí jak husy v hejnu za policistou, či postávají na místě, které ne vždy zajišťuje dostatečný přehled nad svěřeným úsekem. Kontrolní činnost na trhaviny vyžaduje jiné vybavení a činnost v uzlových bodech. Tento fakt nasvědčuje opět na nedostatečné proškolení a připravení na svěřený úkol!!!
3. Pokud voják míří dlouhou zbraní na poutanou osobu, která nenese znaky zvláště nebezpečné osoby tak takový fakt nasvědčuje opět k tomu, že voják nebyl dostatečně právně proškolen k činnosti v policejním zákroku!!!
4. Pokud se zaměříme na vybavení vojáků útočnou puškou v ráži 223REM ( 5,56x45) k plnění policejních úkolů. Tak zbraň je určená k zákroku proti živé síle do vzdálenosti 300 – 400 m. Střelivo vykazuje vysokou průbojnost, která u střel bývá podpořena i ocelovým jádrem, které zvyšuje i její odrazivost. Použitím takového střeliva v policejním zákroku zvyšujeme riziko ohrožení nezúčastněných osob. Lze samozřejmě použít jiný druh střeliva, kterým armáda nebývá vybavena, ale ten vyžaduje změnu nastřelení zbraně a nastavení hledí nebude korespondovat s cejchováním dálky vzhledem k jiné váze střeli a jejím jiném balistickém koeficientu. Při výcviku armáda velice často používá střelbu krátkou dávkou či řízenou dávkou. Tento druh střelby při potřebné selektivitě policejního zákroku je nepřípustný. Proto přípravě a vybavenosti armádě k policejnímu zákroku je třeba věnovat patřičnou pozornost a nelze je nasazovat bez potřebné výbavy i výcviku jinak vystavujeme občany zbytečným rizikům!!!
5. Pohyb hlídek s dlouhou zbraní v prostorách kde je těsné uskupení lidí, plné chodníky, nástupiště, haly a podobně zvyšuje rizika odzbrojení takových hlídek. Tím může dojít i k snadnému ozbrojení teroristů. Z toho vyplívá že odpovědní činitelé nepřemýšleli nad vhodnou taktikou těchto hlídek ( taktika- pracovní postup zajišťující kýžený výsledek s minimem rizika případných neúspěchů)!!!