EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Do jaké míry je vůbec možná likvidace Hamásu

 03. 11. 2023      kategorie: Úvaha      2 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Útoky ze 7. října 2023 uvrhly celý Blízký východ do nejhlubší krize za celá desetiletí. Ačkoliv je celá tato oblast již tradičně neklidná a různé útoky zde patří takřka k místnímu koloritu, je zřejmé, že dnešní situace překračuje běžný stav. Nejhorší je ovšem to, že tyto teroristické útoky zničily i tu poslední šanci na jakýkoliv smír mezi Palestinci a Izraelem – po těchto útocích se v dnešním Izraeli již nenajde nikdo, kdo by Hamásu věřil (ještě nedávno se přitom v levicových kruzích Izraele ozývaly hlasy, že by se s Hamásem mělo jednat o aspoň nějaké formě soužití), a de facto celá palestinská samospráva ztratila svou důvěryhodnost. Stejná nedůvěra ale panuje i na palestinské straně.

shutterstock_2374533211Foto: Do jaké míry je vůbec možná likvidace Hamásu | Shutterstock

Je navíc zřejmé, současný stav je pouze začátkem, a že situace v oblasti bude dál gradovat. Každá akce totiž vyvolává protiakci, a proto i útok Hamásu ze 7. října vyvolal izraelskou protiakci. Ta přitom jistě bude hodně ostrá. Nejde jen o současnou izraelskou protiofenzivu – ta je zjevně pouze začátkem. Izrael se totiž bude snažit o to, aby se taková situace již nemohla opakovat, a proto bude jeho reakce ostřejší než obvykle.

Jisté náznaky něčeho takového se objevují už nyní. V odvetu na teroristické útoky Izrael totiž oznámil, že bude usilovat o likvidaci Hamásu. Stejně tak i USA a EU vyzvaly k jeho odstranění resp. eliminaci (aniž by ovšem kdokoliv z představitelů USA či EU napověděl, jak by ono odstranění resp. eliminace měly vypadat). Je ale něco takového vůbec možné?

 Hamás – mluvčí Palestiny

Pokud posuzujeme životnost Hamásu, pak je třeba si uvědomit, že tato organizace nevznikla jen tak, bezdůvodně. Hamás coby odnož egyptského Muslimského bratrstva vznikl jako organizace bojující za práva Palestinců, za jejich právo na samostatný, nezávislý stát. Je to tedy obdobné jako i u dalších světových organizací, bojující za práva svých národů na svůj stát, svou samostatnost. Hamás je tak bytostně spjatý s palestinskou otázkou, která trvá již celá desetiletí, a jejíž řešení zatím nikdo nenalezl.

Původně to navíc vypadalo, že Hamás bude jen další z mnoha palestinských radikálních organizací. Postupně ale začal jeho význam stoupat. Je určitým paradoxem, že ve svých začátcích se Hamás projevoval mnohem umírněněji než jeho konkurenční organizace, OOP, Organizace pro osvobození Palestiny. Později se ale situace začala měnit. V Hamásu začalo převažovat radikální křídlo, do jisté míry i díky napojení Hamásu na zahraničí. Toto hnutí se navíc začalo profesionalizovat. Do jisté míry Hamásu napomohl i vnitřní vývoj OOP. V OOP, masivně podporované různými arabskými státy, ale také některými západními zeměmi, se čím dál silněji začala projevovat korupce, nepotismus atd. To pochopitelně mnohé běžné Palestince odpuzovalo, a naopak je to přitahovalo ke konkurenčnímu Hamásu.

V nemalé míře k růstu popularity Hamásu přispěla i dlouhodobá frustrace Palestinců, a to především těch mladých. Mnozí Palestinci, kteří v uprchlických táborech strávili prakticky celý život, jsou frustrováni tím, že by nikdy nemohli dosáhnout svého státu, že by nemohli žít běžným životem jako jiní lidé kdekoliv na zemi. I to přispělo k jejich radikalizaci, a tedy i k jejich příklonu k Hamásu.

Je však nutno říci, že Hamás jde mnohem dál než za uplatnění přirozených práv Palestinců. Cílem Hamásu totiž není jen vznik samostatného palestinského státu, státu existujícího vedle Izraele (dosažení něčeho takového by sice bylo složité, ale patrně by to šlo). Hamás jde ve svých plánech dál – jeho opakovaně deklarovaným cílem je úplná likvidace státu Izrael. I proto je zařazení Hamásu mezi extremistické, teroristické organizace zcela správné. To ale nemění nic na to, že hnutí má mezi běžnými Palestinci značnou podporu. Zmapovat tuto podporu je složité, a to i vzhledem k tomu, že Hamás řídí pásmo Gazy autoritativním způsobem, a jakékoliv vyjádření nesouhlasu s politikou Hamásu je postihováno. Přesto je zřejmé, že je tato podpora vysoká, a že je navíc konstantní. Proto je zřejmé, že i kdyby neexistoval Hamás, frustrace Palestinců z jejich nemožnosti získat svůj vlastní stát spolu s jejich rostoucím radikalismem by brzo dala vznik něčemu obdobnému, jako je Hamás.

Vliv zahraničí

Je také nutno zmínit, že otázka Palestiny, a tím také existence Hamásu, neexistuje sama o sobě, nejde o izolovaný jev. Naopak, palestinská otázka se promítá do celé oblasti Blízkého východu, a naopak se politika Blízkého východu promítá nejvíce právě do Palestiny, a tím i do politiky Hamásu.

Hmmás je totiž (obdobně jako další palestinské organizace) masivně podporován ze zahraničí. A dá se říci, že právě na této pomoci ze zahraničí Hamás stojí, bez této pomoci by ani nebyl. Ve svých počátcích, v osmdesátých letech minulého století, byl Hamás podporován především arabskými státy. Bylo tomu především proto, že vlády těchto států politika arabské sounáležitosti a politika podpory Palestinců do jisté míry zavazovala k pomoci jakékoliv palestinské organizaci. A tedy i Hamásu.

Tuto pomoc arabských států, navíc relativně omezenou, postupně vystřídala rozsáhlá pomoc ze strany Íránu. Tato spolupráce dvou etnicky rozdílných entit na první pohled působí zvláštně, má ale svou logiku. Teokraticky řízený Írán nábožensky fundamentalistickému Hamásu imponoval, mnohem víc než většinou umírněné arabské státy. A naopak byl radikální Hamás Íránu bližší než jiné palestinské organizace.

I proto Írán začal Hamás masivně podporovat, a to především finančně. Jde o pomoc ve výši stovek milionů dolarů ročně, podle některých zdrojů tato pomoc přesahuje miliardu dolarů. Nejde ale jen o pomoc ekonomickou. Důležité je, že Írán podporuje Hamás také vojensky. Írán mu dodává zbraně, a to nejen ruční zbraně, jako jsou útočné pušky či známé pancéřovky RPG. Írán ve velkém dodává Hamásu i svou raketovou techniku. Týká se to i známých raket Qasam, které vycházejí ze sovětských vzorů. A to, že si je dnes je Hamás schopen vyrobit vlastními silami, je také jen díky rozsáhlé ekonomické a technologické pomoci ze strany Íránu. Írán ale dodal Hamásu i některé méně výkonné balistické rakety. Důležité je, že Írán dodal Hamásu i dnes tolik populární bezpilotní prostředky, drony, kterých Hamás vlastní obrovské množství. Írán navíc předává nejen zbraně, ale také své know-how v oblasti vedení asymetrického způsobu boje.

Hamásu ovšem nepomáhá jen Írán, ale také bohatý Katar, a to obrovskými částkami. Nutno ale říci, že právě díky této podpoře Hamásu má Katar napjaté vztahy s dalšími arabskými státy regionu, především Saúdskou Arábií a SAE. Nicméně dominantní a do značné míry určující je pomoc ze strany Íránu.

Právě díky této rozsáhlé ekonomické pomoci dosáhl Hamás tolika úspěchů. Jedině díky finanční pomoci ze strany Iránu mělo hnutí dostatek prostředků na to, aby dokázal vybudovat nemocnice, školy atd. Tím si ovšem Hamás získal mezi obyvateli Palestiny značnou popularitu. To mu pomohlo vytěsnit další palestinské organizace, a postupně získat moc nad celou Gazou.

S rozsáhlou finanční, ale i vojenské pomocí ze strany Íránu dokázal Hamás vybudovat také početné, a překvapivě efektivní ozbrojené síly. Kdyby Hamás neměl tyto prostředky získané ze zahraničí, nemohl by si dovolit vydržovat tak velké množství bojovníků – chudá Gaza by nedokázala vyprodukovat tolik prostředků. Díky vojenské pomoci od Íránu a obrovským dodávkám výzbroje si Hamás dokázal své ozbrojené složky patřičně vyzbrojit. Hamás tak dokázal vytvořit v poměru k velikosti a počtu obyvatel Gazy až nesmyslně velké, vysoce profesionální ozbrojené síly, které dokázaly realizovat i takový rozsáhlý teroristický útok, jakým byly útoky ze 7. října 2023.

 Lze vůbec Hamás zlikvidovat?

I proto se ale nabízí otázka, zda vůbec lze takovou organizaci, jako je Hamás, skutečně zlikvidovat, či aspoň eliminovat. Dokud bude existovat problém Palestiny, resp. Gazy, pokud bude trvat problém v podobě neexistence samostatného Palestinského státu, pak bude mezi samotnými Palestinci existovat podpora radikálních, až extremistických proudů, jaké dnes symbolizuje Hamás. Nutno říci, že existence takových radikálů není jen nějakou výsadou Palestinců, radikály a extremisty najdeme v jakémkoliv národě. Právě existence této veřejné, politické poptávky po nějaké radikální organizaci je pak pro celou otázku určující.

Stejně tak bude trvat existence Hamásu (či nějaké obdobné organizace), dokud bude trvat podpora Hamásu ze zahraničí, a to podpora jak ekonomická, tak i vojenská. I v případě, utrpí-li Hamás zásadní ztráty, nebude pro něj problém svou moc a své síly opět rychle obnovit.

Co by se tedy stalo, pokud by se Izrael rozhodl skutečně Hamás zlikvidovat, jak naznačují výroky jeho vrcholných představitelů, a to včetně B. Netanjahua? Je pravděpodobné, že se Izraeli podaří zlikvidovat hned celou řadu vysokých představitelů Hamásu. Ostatně, Izraeli se již v minulosti podařilo některé představitele Hamásu zlikvidovat (a je třeba připomenout, že to bylo označováno za teroristický čin, Izrael byl za to rozsáhle kritizován – i to ukazuje na složitost situace). Jenže i tyto případy ukázaly, že to moc nepomůže. Hamás vždy dokázal takové lidi nahradit novými. Ambiciózních jedinců, kteří se chtějí v dané organizaci dostat až na samotný vrchol (což je spojeno s hmotnými požitky), se najde vždycky dost.

Pokud by se stala situace pro vedení Hamásu neúnosná, pak se vedení této organizace může přestěhovat do zahraničí, do exilu. Tím by sice vedení ztratilo pro běžné Palestince aureolu bojovníků, nicméně Hamás by to nijak neoslabilo. Své bojovníky, své ozbrojené složky by pak vedení Hamásu řídilo na dálku. To ovšem dnes, v době moderních komunikačních technologií, není nic složitého.

Je pravděpodobné, že se Izraelcům podaří zlikvidovat velké množství bojovníků Hamásu. Ale ani to nic neznamená. Nových bojovníků se v chudé Gaze najde vždycky dost, a to nejen díky tomu, že Hamás své bojovníky dobře platí. Bojovníci Hamásu se těší aureole bojovníků za Palestinu, mají vysoký společenský statut. I to je pro mnohé Palestince velkou motivací, aby vstupovali do jeho řad.

Nelze také opomenout, že v řadách Hamásu bojují i cizinci, občané dalších arabských států regionu. Obvykle je přitom nemožné je odlišit od rodilých Palestinců. Pokud by pásmo Gazy nedokázalo vygenerovat dostatečné množství bojovníků, mladých mužů ochotných bojovat, pak Hamás jen zvýší počty svých bojovníků ze zahraničí. A v arabských státech se nachází velké množství jak lidí sympatizujících s věcí Palestiny a ochotných bojovat, tak chudých lidí, pro které je účast v takové válce existenční příležitostí.

Izrael se také zaměří na likvidaci infrastruktury Hamás, a to zejména té vojenské. A zcela jistě se mu podaří velkou část této infrastruktury skutečně zlikvidovat. Hamás tak přijde o velké množství zbraňových systémů, přijde také o dílny, ve kterých jsou zbraně vyráběny. Jenže díky rozsáhlé finanční a technologické pomoci ze strany Iránu nebude pro Hamás problém tyto zbraňové systémy nahradit novými. Jistě to bude nějakou dobu trvat, Izraeli se tak podaří eliminovat hrozbu ze strany Hamásu přinejmenším na několik let. Nicméně za těch několik let tu může být ohrožení ze strany Hmmásu znovu, a možná s ještě větší intenzitou.

Je také možné, že Hamás coby organizace bude na základě tlaku ze zahraničí právně zrušen, resp. zakázán (zatím ale nikdo nenavrhl cestu, jak toho dosáhnout). Jenže ani to nic neznamená. Vzápětí po takovém zrušení či zakázání může být vytvořena organizace nová, s jen trochu jiným jménem, ale se stejným cílem, tj. jak vytvoření nezávislého palestinského státu, ale i zničení státu Izrael. Do této nové organizace by přešli lidé Hamásu, a to jak nejvyšší vedení, tak i jeho střední management a běžní bojovníci. Tato organizace by navíc dostávala stejně jako Hamás prostředky ze zahraničí, Íránu a částečně i Kataru. A díky těmto prostředkům, ale i technologické pomoci by dokázala vytvořit úplně stejnou a stejně nebezpečnou vojensko-politickou organizaci, jako je Hamás – jen pod jiným jménem. Ale z hlediska faktického by se nic nezměnilo.

Z výše uvedeného vyplývá, že ani sebelépe koncipovaný úder ze strany Izraele, ani kombinace kroků vojenských, politických a ekonomických problém existence Hamásu, a především problém palestinského radikalismu nijak neřeší. Tento problém je do jisté míry neřešitelný, a lze jej pouze vhodnou kombinací kroků zmírňovat. Jenže proti takovému zmírňování hovoří fakt, že po útocích ze 7. října na obou stranách, a to i na straně izraelské, posilují spíše radikálové, kteří se budou snažit situaci řešit spíše razantně, silovými prostředky. Každý neuvážený krok navíc vyvolá protiakci druhé strany. Vše tak naznačuje tomu, že celý Blízký východ bude i nadále místem velice neklidným. 

Zdroj: AP News, BBC

 Autor: David Khol

Komentáře

Czertik

05. 11. 2023, 13:26

nejvetsi vtip je v tom, ze palestinsky sttat nemuze vzniknout dokud budou sami palestinci podporovat teroristicke organizace jako hamas, a budou chtit znicit izrael.
nejvetsi sance na vznik samostatneho palestinskeho statu byla do 1950, pak u palestincu a obecne arabu vyhrala touha znicit izrael a vyhladit zidy, nez snaho a mirove souziti s nimi a organizaci budouciho palestiinskeho statu.

dale me chybi v clnku to, jak je hamas znacne podporovan eu, vcetne jeho teroristicke casti. nelze nevzpomenout jak se eu chlubi tim jake castky venuje na podporu vzdelani v gaze, jenze staci si precist knizky jake sou v gaze, a hned clovek ziska jiny obaz. ony skolni knizky sou velmi silne antisemitske ktere vyri nenavist vuci zidum a chteji znicit izrael jako takovy.
cili eu financuje nenavist vuci izreali a znemoznuje mirove souziti mezi palestinci a izraelem.
a to neni jedina vec ve ktere eu financuje terorismus hamasu.

je extremne naivni se domnivat ze hamasu jde o vytvorenni samostatneho palestinskeho statu. sam hamas vi, ze samostatny palestinsky stat by znamenal jeho konec. staci se podivat na oop, sveho casu nejvetsi hrac, jeho vrchol moci byl v dobach kdy zabijel zidy, kdy a kde se mu zachtelo. v momentu kdy jeho vedeni zacalo usilovat o mir s izraelem a zacalo mluvit o samostatnem palestinskem statu, tak jeho popularita zacala klesat az prestalo oop existovat.

je naivni, a dokonce lzive si nalouvat, ze hamas ziskava svou vyzbroj hlavne z iranu, at uz zbrane samotne, ci nastroje na jejich vyrobu. ravda je takova, ze znacna cast zbrani hmasu je vyrobena%nakoupena za penize eu. a stoje na vyrobu zbrani pochazeji vetsinou ze zapadni evropy.

Šebesta

03. 11. 2023, 10:02

Ano souhlasím s autorem. Hamas vede jakoby partyzánskou válku a tu jak známo je těžké zlikvidovat silou. Jen ještě poznámku k Iránu který je asi velkou hrozbou stability na blízkém vychodě.V době kdy v Iránu vládl šách který byl oproti dnešním naboženským fanatikům celkem pokrokový vždyť třeba iránské ženy chodily jako ženy na západě tak Ajatolah Chomejní a další dobrodruzi byli v exilu ve Francii. Západ si tak doma pěstoval jedovatého hada který svrhl šacha a dnes vládne Iránů už přes 40 let. Připomíná mi to obdobnou situaci dnes s muslimskýmy i arabskými migranty žijícími v západních zemích i zde si západní země pěstují zárodky své vlastní likvidace. Počet muslimských a arabských obyvatel v západních zemích už dosahuje sumy okolo 30 miliónů a stále stoupá. Teprve nyní si některé evropské země tolerantní k přílivu migrantů jako Německo či Švédsko uvědomují že je situace zoufalá a je třeba jí řešit,bohužel už je příliš pozdě.