EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Ghana a její ozbrojené síly – příležitost i pro český zbrojní průmysl

 09. 05. 2024      kategorie: Úvaha      7 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jedním z nejvýznamnějších zájemců o české proudové letouny L-39NG je západoafrická Ghana, která již podepsala předběžný kontrakt na dodávku 6 těchto letounů. Šest letounů, to je zdánlivě malé číslo, navíc byl tento kontrakt pozdržen. Přesto je tento kontrakt důležitější, než se může na první pohled zdát, protože do jisté míry otevírá brány další obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Ghanou. Ghana přitom představuje neobyčejně perspektivní trh pro český průmysl – a to včetně průmyslu zbrojního.

ghana_armed_forcesFoto: Ghanská armáda je v poměru k celkové velikosti státu a počtu jeho obyvatelstva relativně malá, čítá jen 15 500 vojáků. Přesto je ghanská armáda vysoce hodnocena. | Ghana Armed Forces

Novodobé dějiny Ghany

Novodobé dějiny Ghany ( 238 533 km2, cca 34 mil. obyvatel) se začaly psát v roce 1957, v návaznosti na celkový úpadek někdejšího britského koloniálního panství v Africe. Právě Ghana byla prvním státem, který se osamostatnil, a stala se tak vzorem dalším africkým zemím. Klíčovou roli v tomto procesu osamostatnění hrál Kwame Nkrumah, vůdce někdejší protibritské opozice a první prezident Ghany. Programem K. Nkrumaha ale nebylo jen osamostatnění Ghany, ale i rozbití feudálního řádu v zemi a dosažení sociální spravedlnosti.

Charakteristickou se pro K. Nkrumaha stala jeho ambiciózní zahraniční politika. Nkrumah totiž volal nejen po osamostatnění Ghany, ale po dekolonizaci celého afrického kontinentu. Za jeho vlády se také Ghana stala jedním z lídrů Hnutí nezůčastněných zemí, které oficiálně odmítalo tehdejší politiku studené války, rozdělení světa na západní blok vedený USA a východní blok vedený SSSR (byť postoje tohoto sdružení byly spíše prosovětské).

V domácí politice pak K. Nkrumah prováděl rozsáhlé sociální reformy. Pro tuto politiku měl K. Nkrumah dobrý základ, protože Ghana byla tehdy státem poměrně bohatým, a to i díky bohatým ložiskům zlata. Právě neuvážené sociální reformy ale způsobily ekonomické problémy v zemi, a přispěly i k pádu K. Nkrumaha v roce 1966. Následné období bylo charakterizováno rychlým střídáním vlád, což ekonomický úpadek země ještě dál prohloubilo. V roce 1981 provedl vojenský převrat Jerry Rawlings, další výrazná postava ghanských dějin. Také J. Rawlings experimentoval s tzv. „participativní demokracií“ a navazoval kontakty se sovětským blokem, jeho hospodářská politika ale byla mnohem realističtější a vedla k ozdravění země. Coby vojenský diktátor pak J. Rawlings vládl až do roku 1992. J. Rawlings ale k určitému překvapení zvítězil i v následujících prvních demokratických volbách, díky nimž vládl až do roku 2000. Poté ale řádně odstoupil, a tímto poklidným odchodem od moci dal příklad i dalším africkým vůdcům. Tuto demokratickou tradici pak neporušil žádný z jeho následovníků včetně současného prezidenta, kterým je Nana Akufo-Addo.

I díky tomu Ghana zůstala politicky stabilní. Ghaně se do značné míry vyhnuly politické obtíže, které byly pro západní Afriku v posledním desetiletí takřka symptomatické. Ghana navíc zaznamenala značný ekonomicky růst.

Dnešní Ghana proto patří v rámci afrického kontinentu k ekonomicky nejsilnějším státům. Není to přitom jen díky těžbě zlata, diamantů či v omezené míře také ropy. Velkou výhodou Ghany je i relativně silné zemědělství. Příznačný pro Ghanu je na africké poměry vyspělý průmysl, a to včetně průmyslu automobilového, ale také zbrojního. Díky tomu je Ghana jednou z nejvyspělejších, ale také nejperspektivnějších afrických zemí.

Ozbrojené síly Ghany

Ghana disponuje i zajímavými ozbrojenými silami. Ghanská armáda je v poměru k celkové velikosti státu a počtu jeho obyvatelstva relativně malá, čítá jen 15 500 vojáků. Přesto je ghanská armáda vysoce hodnocena. Ghanská armáda totiž i díky dědictví z britské koloniální éry na rozdíl od mnoha jiných afrických států sází ani ne tak na početnost, ale především na vysokou profesionalitu. Proto je také ghanská armáda postavena na bázi dobrovolné vojenské služby. Vysokou úroveň ghanské armády potvrdilo i její úspěšné nasazení v různých zahraničních misích.

Pozemní vojsko je strukturováno do tří regionálních velitelství, která svou velikostí zhruba odpovídají brigádě. Hlavními vojenskými jednotkami je šest pěších praporů, obrněný průzkumný pluk, 2 výsadkové roty a dělostřelecký pluk. Zvláštní postavení v ghanské armádě zaujímá 64 pěchotní pluk, někdejší pluk prezidentské gardy zřízené za K. Nkrumaha.

Pozoruhodná je výzbroj ghanské armády. V ní se obráží složitý historický vývoj země, její někdejší koloniální minulost a období orientace na socialistické státy. Ale stejně tak i dnešní zahraniční politika Ghany, kterou lze označit za „politiku všech azimutů“. V ghanské armádě se tak mísí výzbroj západního typu a výzbroj východní.

Stejně tak je zajímavé, že ghanská armáda postrádá těžkou výzbroj, jako jsou tanky či samohybná děla. A to v situaci, kdy si mnohé chudší africké státy pořizují starší levnou obrněnou techniku, jako jsou tanky T-55 či samohybná děla 2S1 Gvozdika. Nejtěžší výzbroj ghanské armády tak dnes tvoří obrněné transportéry. Jde především o obrněné transportéry Piranha v počtu cca 50 ks, a modernější čínské obrněné transportéry WZ-523, kterých by mělo sloužit také cca 50 ks. Z přebytků jihoafrické armády bylo zakoupeno 39 obrněných transportérů Ratel. Pro nasazení v zahraničních misích byly pořízeny ruské obrněné transportéry BTR-70 (20 ks). Nejmodernějším typem obrněného transportéru ghanské armády je pak brazilské vozidlo VBTP-Guarani.

Tyto obrněné transportéry doplňují lehčí obrněné automobily. Jde zejména o známé turecké obrněné automobily Otokar Cobra I/II, dodané v počtu více než 70 ks, a obrněné automobily Navistar Husky (20 ks). Kategorii vozidel MRAP zastupují zejména obrněné automobily Typhoon společnosti Streit Group v počtu cca 50 ks. Ty doplňuje menší počet jihoafrických vozidel Casspir.

Až překvapivě slabé je dělostřelectvo ghanské armády. To totiž čítá pouze 6 starších sovětských houfnic D-30 ráže 122 mm. Raketomety zastupují čínské typy PHL-181 ráže 122 mm a starší Type 63 ráže 107 mm. Ghanská armáda klade značný důraz na minomety, a to především na finský typ Tampella ráže 120 mm.

Protivzdušnou obranu vojsk zajišťují zejména starší sovětské lehké protiletadlové kanony Zu-23, doplněné velkorážními kulomety KPV. Z raketové techniky slouží pouze lehké přenosné systémy kategorie MANPAD, především sovětský typ Strela-2, doplněný modernějšími čínskými FN-6. Z prohlášení představitelů ghanské armády ale vyplývá, že si Ghana bude chtít pořídit i nějaký výkonnější protiletadlový systém.

Příznačné je i složení pěchotní výzbroje ghanské armády. Ta se primárně spoléhá na západní zbraně, jako jsou útočné pušky G-3 či FN-FAL, karabiny M-4, kulomety MG-3 a FN MAG. Je pozoruhodné, že v ghanské armádě dosud slouží i známé kulomety BREN, odvozené od někdejších československých kulometů ZB-26. Stejně tak ve velkých počtech v ghanské armádě slouží i východní zbraně, jako jsou útočné pušky řady AKM, kulomety RPD a PKM, ale i pancéřovky RPG-7. Pěchotní výzbroj ghanské armády proto představuje obdivuhodnou směsici, přičemž zde není žádný náznak snahy o nějakou typovou unifikaci.

Vojenské letectvo (2000 osob) Ghany postrádá nějaký klasický nadzvukový letoun. Zato ve vojenském letectvu Ghany sloužilo či slouží hned několik cvičných proudových letounů, které jsou schopny plnit i úkoly lehkého bojového letounu. Ghana si např. pořídila známé československé letouny L-29, později si zakoupila letouny L-39 ZO, byť jen v nízkém počtu 2 ks. Dnešní dodávky letounů L-39NG tak mají na co navazovat.

Stejně tak se do výzbroje ghanského letectva dostaly i italské letouny MB-326 a MB-339. Tyto letouny ovšem již byly vyřazeny, a právě na jejich místo by měly přijít české L-39NG. Úspěch českého letounu je mimořádně výrazný i proto, že Ghana si před nedávnem pořídila čínské letouny K-8 (4ks), které výkonově odpovídají letounům L-39NG. Pro Ghanu by přitom nebylo problémem pořídit si další letouny K-8. Pořízení českých letounů L-39NG je zřejmě reakcí na nižší výkony a spolehlivost čínského typu. Ghana dlouhodobě vyjednává o dodávce 5 brazilských turbovrtulových letounů EMB-314 Tucano. Z dopravních letounů lze uvést zejména typ CASA C-295, známý i z českého vojenského letectva.

L39NGFoto: L-39NG | Jan Suchánek / ARMYWEB

Výrazně posílilo i vrtulníkové letectvo. V tomto segmentu se Ghana rozhodla orientovat se primárně na ruskou techniku, protože si pořídila dopravní vrtulníky Mi-8 a novější Mi-171. Je zajímavé, že opravy těchto vrtulníků realizuje český podnik LOM. Bitevní vrtulníky zastupuje ruský typ Mi-35, který ale byl dodán v počtu pouze 1 ks. Dále slouží i čínské Z-9, určené jak k dopravním, tak i k bitevním úkolům.

Námořnictvo (2000 osob) hraje významnou roli, protože Ghana se stejně jako další státy Guinejského zálivu potýká s pirátstvím. I proto v posledních desetiletích výrazně posiluje své schopnosti akvizicemi nových lodí.

Nejvýznamnějšími jednotkami ghanského námořnictva jsou velké hlídkové lodě Achimota a Yogaga, dodané na počátku osmdesátých let ze SRN. Ty doplňují o něco menší hlídkové lodě Dzata a Sebo. Jde o kvalitní lodě vyzbrojené i kanony střední ráže; jejich nevýhodou je ale to, že jsou již poměrně staré. Lze proto předpokládat, že se Ghana bude v dohledné době snažit tyto lodě nahradit.

USA v rámci vojenské pomoci dodaly dvě hlídkové lodě třídy Woodrush, které dříve sloužily v americké pobřežní stráži. Jejich handicapem je ale jak stáří, tak i slabá výzbroj tvořená pouze kulomety. Mnohem modernější je člun Stephem Otu, patřící do jihokorejské třídy Chamsuri. Nejnovější akvizicí ghanského námořnictva je nákup 4 malých hlídkových člunů od Číny.

Jako určitou zajímavost lze uvést, že Ghana disponuje i poměrně rozsáhlým zbrojním průmyslem, který se soustřeďuje především v konsorciu DIHOC. V Ghaně je tak vyráběna především munice do pěchotních zbraní, ale i minometná munice. Ghanský zbrojní průmysl se ale pustil i do vývoje obrněných transportérů a lehkých vrtulníků. Tyto produkty ghanského zbrojního průmyslu byly značně neumělé, a nedostaly se ani do sériové výroby. Nicméně i to ukazuje na potenciál ghanského zbrojního průmyslu.

Ghana se nám na první pohled může zdát až příliš vzdálená. Jejím handicapem je také to, že oproti evropským státům je mnohem chudší, může se proto jevit jako malý trh. Přesto je nějaký odsuzující pohled chybný. Ghana je velkou příležitostí pro české exportéry, pro český průmysl. A to včetně zbrojního průmyslu. Vždyť jak je vidno, ghanská armáda je i přes své vysoké profesionální kvality stále do jisté míry podzbrojená. Především dělostřelectvo ghanské armády je slabé, a Ghana se zřejmě bude snažit tento handicap odstranit. Zde se nabízí prostor pro česká samohybná děla, kterých bylo v ČR vyvinuto hned několik typů. Vzhledem k vysokému zájmu ghanské armády o obrněná vozidla je pravděpodobné, že by zde mohly uspět i obrněné automobily a obrněné transportéry, produkované českým zbrojním průmyslem. A své uplatnění by si zde našly i další české zbraňové systémy.

Stejně tak se ale Ghana pro český zbrojní průmysl nabízí i coby vynikající investiční příležitost. Ghanský zbrojní průmysl je zatím relativně malý a nedostatečně výkonný. Právě to ale otevírá prostor pro český zbrojní průmysl, který zde může jít cestou přímých investic, ale i transferu technologií atd. Pro český zbrojní průmysl, který v posledních letech výrazně expanduje a investuje do zahraničí, se tak nabízí další výrazná příležitost. Takováto investice by pak českému zbrojnímu průmyslu otevřela dveře i do dalších afrických zemí.

Obecně lze konstatovat, že Afrika – i přes všechny své problémy – je kontinentem velmi perspektivním. Pro Evropu je mnohem lepší si Afriku naklonit a spolupracovat s ní, než se jen dívat, jak si v ní získává pozice Čína.

Platí to i pro Českou republiku, která přitom má v Africe i díky tradici bývalého Československa velmi dobré jméno. Dosavadní české vlády Afriku jako takovou spíše přehlížely, nápravu lze pozorovat až v posledních letech. Přesto je zřejmé, že je zde stále mnoho rezerv a nevyužitých příležitostí. České republice se tak nabízí možnost své dobré jméno v Africe dále posílit. Jakousi branou k úspěchu České republiky v Africe přitom může  být právě vzdálená Ghana.

Zdroj: Ghana Armed Forces, ga.mil.gh

 Autor: David Khol

Komentáře

Pepík Knedlík

10. 05. 2024, 16:18

Šebesta
Ty jdi zapomněl nastarou poučku, kters6 plati nejen zde: "čím více se s hovnem mažeš, tim vice6 smrdí" mej hezký víkend ,:smile:

Pepík Knedlík

09. 05. 2024, 22:24

Nezakazaly vyvoz českých zbraní do Ghany prave Amíci? Nebylo by to jen jednou. Určují co se ma a co ne, ale oni mohou vše ...

David

10. 05. 2024, 09:30

USA žádný export českých zbraní do Ghany nezakázaly

Slavoslav

09. 05. 2024, 12:52

ja som coraz viac presvedceny, ze vacsia cast vojenskeho rozpoctu by nemala ist do aktivnej armady - ta staci mensia na zastavenie prveho naporu, ale do udrziavania mobilizacnych skladov a vyrobnych kapacit.

Aktivna armada je vo velkych konfliktoch aj tak zomleta v prvych mesiacoch a je dolzeite mat cim vzybrojit mobilizovanu masu

Šebesta

10. 05. 2024, 11:07

opět plácaš nesmysly.

Slavoslav

10. 05. 2024, 11:38

isteze Sebesta, ako naposledy ked si zo seba spravil korunovaneho tupca s pancerovanim tankov. I ked, dal som ti tam obrazok, ten si aspon ako tak dokazal pochopit?

Pepík Knedlík

10. 05. 2024, 17:56

Šebesta
Dnes jsem byl na cesky poště poslat dopis a víš jak dlouho trvá v Česku doručení? Jen 10 dní. I ten pošťák na kole by cestu z  Brna do Úst nL zvládl rychleji. V Německu to trvá stale 24 hodin. Asi za to muze nějaký zrmd ci parta zmrdů z nevlády.