EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Hrdinové nebo žoldáci?

 09. 08. 2014      kategorie: Události      8 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Před časem se v souvislosti s největší bojovou ztrátou AČR v historii (5 padlých) objevilo nesčetně článků na internetových zpravodajských portálech. „Hrdinové", „žoldáci", „přisluhovači" a jiná adjektiva pak bylo možné číst v příspěvcích od takzvaných gaučáků (odborníků na vše). Vzhledem k zaměření tohoto webu, není cílem článku Vám něco rozmlouvat nebo vnucovat, ale objektivně Vás informovat a možná Vám i dát „střelivo" do případné diskuze, kdy svojí znalostí problematiky tyto „gaučové odborníky" doslova rozstřílíte na základě pár faktů. Možná tento článek vyvolá bouřlivou diskuzi, možná i emocionální, ale vzhledem k tomu, že jsou v něm uvedeny pravdivá fakta, nikoliv domněnky, není důvod se rozčilovat.

voj
Foto: Poslední rozloučení s padlými

Fakt číslo 1:

Celá řada lidí používá slovo „žoldák" a považuje to s nadšením za urážlivé označení nebo nadávku. Kdo je ale ve skutečnosti žoldákem? Nebudu Vás nudit citáty. Proto zkráceně a polopatě - toto oficiální terminus technikus (nikoliv nadávka) podle mezinárodního práva náleží osobám, které ač jsou příslušníkem jednoho státu slouží jako příslušníci ozbrojených sil státu jiného a pobírají za to plat, nazývaný také jako žold. Prakticky by to mohl být například státní příslušník Francie sloužící jako příslušník Bundeswehru. V českých podmínkách to bývají nejčastěji Češi sloužící v Cizinecké legii. Jejich motivací je nejčastěji získání státního občanství. Do doby získání francouzského občanství jsou tedy žoldáky, po získání občanství již vojáky.

Závěrem 1. faktu:

Potkáváte občas na ulici osoby, které se Vám snaží něco prodat nebo nabídnout? Gaučoví odborníci by je mohli s klidem nazvat prostituty nebo prostitutkami jen na základě faktu, že jejich pracovním místem je obyčejná ulice. V rámci jejich gaučových zvyků by tak opět naprosto ignorovali fakt, že jejich pracovní náplň je naprosto jiná a nemá nic společného s prostitucí. Dá se to tedy nazvat úmyslným přehlížením právních faktů.

Fakt číslo 2:

„Já jsem také sloužil jako voják základní služby a také jsem dostával žold". Nechci zpochybňovat ani inteligenci nebo znalosti těchto přispívatelů a ani jejich bývalých velitelů před zrušením povinnosti základní nebo náhradní vojenské služby. Je bez pochyby faktem, že někteří tito velitelé za dob socialismu nebo před zavedením povinnosti vysokoškolského vzdělání pro důstojníky (období přechodu 2006-2009) často říkali svým svěřencům například: „Dnes už si můžete vyzvednout u výkonného svůj žold". Stejným faktem však je také to, že těch pár set korun co vojáci základní služby dostávali, mělo oficiální název „služné", nikoliv „žold". Nebyl tedy jediný důvod služné nazývat žoldem.

Závěrem 2. faktu:

Pokud někdo tvrdí, že jako voják ČR, ČSFR, ČSR nebo třeba ČSSR bral také „žold" a tím pádem i naši vojáci jsou žoldáci, pak se nejedná o nic jiného než neznalost 1. a 2. faktu uvedeného v tomto článku, jehož přispívatelé jsou právem v omylu na základě důvěry ve své velitele, kteří v době jejich služby neuměli nazývat věci správnými jmény. Vojáci z povolání obdrží vždy takzvaný „platový výměr", nikoliv „žoldový, nebo žoldácký výměr". Závěrem, není to vždy jen o dosaženém vzdělání velitele. V době mé náhradní služby nám velitel roty – vysokoškolsky vzdělaný velitel také říkal - že si dnes už můžeme vyzvednout svůj „žold" u výkonného rotmistra. Byl to opilec a doufám, že je mu dnes a AČR již dávno konec 

Fakt číslo 3:

Není tomu dlouho, co jsem byl na víkendovém grilování u svých rodičů. Bylo to právě v době, tragické ztráty pěti vojáků. Ze strany mého otce byla načnuta diskuze o tom, že v Afghánistánu nemáme co dělat – rozčílil jsem se. Faktem je to, že jsme členy NATO a vstoupili jsme tam jako ČR s určitými závazky. Opět příkladem – uzavřeli jste se svými sousedy v záplavové oblasti smlouvu, že v případě záplav si vzájemně pomůžete, nebo pomůžete jinému sousedovi mimo tuto smlouvu v nouzi, v rámci solidarity, pokud Vás o to požádá. Poté přijdou záplavy. Váš pozemek nebo pozemek jiného souseda mimo smlouvu je zaplaven a soused, jehož pozemek je suchý, Vám odmítne pomoc s odůvodněním, že se ho daná věc netýká, protože jeho pozemek není aktuálně ohrožen. Budete takovému sousedovi ještě někdy věřit nebo s ním uzavřete jakoukoliv jinou (další) například hospodářskou smlouvu? Určitě ne. Proč tedy gaučák neustále požaduje neplnění těchto smluv, které je logické plnit?

Závěrem 3. faktu:

Postřehl jsem v průběhu let, že opozice vždy slibuje, že vojenské mise v zahraničí omezí nebo zruší. Nejedná se o nic jiného než populistický krok s cílem získat gaučáky jako voliče (vhazovače lístků). Co vám však nikdo z těchto politiků aktuálně opozičních stran nikdy neřekne je to, že jsme jako ČR vázáni mezinárodními smlouvami, a nezáleží vůbec na tom, kdo je u kormidla ČR. Jediné, co by nás totiž zprostilo těchto závazků vůči ostatním členům je vystoupení z NATO. Nejde tedy o to, jestli „tam" máme nebo nemáme co dělat, ale o splnění smluv, které jsme se jako ČR zavázali plnit. Až zase naši politici pojedou do zahraničí jednat o mezinárodních smlouvách, případně obchodech (většina podniků v ČR je závislá na exportu) mohlo by se nám také stát, že se s námi nebude chtít nikdo bavit a uzavírat smlouvy.

Fakt číslo 4:

Jistě jste už četli i názor: „Šli tam dobrovolně a věděli, že jim hrozí riziko". Nikdo z vojáků ČR v historii zahraničních operací nikdy neřekl: „Nevěděl jsem (nevěděli jsme) že nám tam hrozí riziko". Všichni, kdo tam jdou, totiž vědí o riziku, které jim hrozí a nikdo nikdy neřekl, že ne. Plně si ho uvědomují. Proč je tedy vůbec používána tato věta? Pokud se dočtete na netu, že byla hromadná nehoda na D1, kdy se srazil kamion (profesionální řidič) a osobní automobily (běžní řidiči) najdete tam někdy názor: „Řidič kamionu věděl, že se běžně na sinicích ději nehody, nebo větu, že neměl tuto práci dělat"? Samozřejmě nedočtete.

Závěrem 4. faktu:

Vojáci si riziko svého působení uvědomují a tato fráze se stala běžnou omílanou frází bez jakéhokoliv významu, stejně jako si uvědomují riziko své práce ostatní zaměstnanci jiných profesí, kde čas od času dochází ke smrtelným úrazům a nehodám (řidiči, elektrikáři, zedníci, hasiči, policisté, horníci, atd.)

Fakt číslo 5:

Jen naprosté hyeny můžou napsat větu: „Zasloužili si to (myšleno zasloužili si zemřít) a věděli, že tam to riziko je". V podstatě se tento fakt týká i mnou uvedeného závěru faktu číslo 4. Pokud zemře například policista nebo hasič při výkonu služby, napíše někdo něco podobného v článku k dané události? Určitě nenapíše. Všichni totiž vnímají, že jejich služba je službou veřejnosti. Vojáci ale také konají svoji službu veřejnosti, tak v čem je rozdíl? Pokud spadne zedník z lešení jedná se o stejnou tragédii – nešťastnou událost a nikdo to zedníkovi nepřeje. Do zahraniční mise nejdou vojáci jen tak protože si někdo sám od sebe řekne že by to bylo fajn, ale proto že plní úkoly pro svého zaměstnavatele. Dokážu si představit situaci, že pokud by tam odmítli jít tak se najde celá řada gaučáků, kteří napíšou: „To máme tedy pěknou armádu, která odmítá sloužit". Co tedy tito lidé vlastně chtějí? Službu nebo neslužbu? Jsem přesvědčen, že ač udělají cokoliv tak to bude z pohledu gaučáků špatně. Pokud zemře elektrikář po zásahu proudem, napíše někdo: „Dobře mu tak, zasloužil si to, protože věděl, že proud může zabíjet"? Také určitě nenapíše.

Závěrem 5. faktu:

Již se dříve objevily dvě soudní žaloby na osoby, které psaly takto popudlivé příspěvky a to od rodin zemřelých. Doufejme tedy, že trest bude přiměřený (dostatečný) a odradí ostatní od hanobení památky padlých, bez ohledu v jakém povolání své životy ztratili. Kdo přeje smrt jinému ze závisti? – jen hyena.

Fakt číslo 6:

Nejeden přispívatel se opírá do vojáků kvůli jejich platu, mylně nazývanému žold (viz fakt číslo 1 a 2). Je bezesporu faktem, že maximální příplatek pro vojáka sloužícího v zahraniční operaci je až 6.500,- USD za předpokladu služby ve výrazně ohroženém prostoru. Jedná se však o příplatek pro vyšší důstojníky, kteří v rámci dané mise tvoří maximálně 3 osoby z celého kolosu 200 osob, nebo více. Napsat tedy, že všichni dostávají 200.000,- Kč měsíčně je naprostý nesmysl. V průměru se jedná o plat kolem 100.000,- Kč měsíčně. Kdo je však ochoten svůj život denně riskovat pro takovou částku? Za průměrnou mzdu v ČR 26.000,- Kč tam určitě nikdo nepojede, že? Měna, ve které je příplatek přijímán opět nahrává těm, kteří mluví o přisluhovačství Spojeným státům americkým. Je ale také faktem, že příplatek při zahraničním nasazení je vyplácen ve stejném smyslu jako při jakékoliv zahraniční služební cestě, kdekoliv ve světě. České koruny bohužel v Afghánistánu nikdo nebere :), stejně jako při služební cestě například v Anglii, nebo Indii. Běžnou měnou je tam totiž americký dolar nebo afghání (místní měna). Už jste si zkusili založit bankovní účet vedený v afghání? Hodně štěstí v ČR . Běžnou měnou je proto pro potřeby Ministerstva obrany americký dolar, kterým tam můžete kdekoliv platit stejně jako si založit účet v ČR.

Závěrem 6. faktu:

Je naprosto normální a běžnou ekonomickou poučkou, že člověk bere za svoji práci náležitou odměnu – mzdu (viz fakt číslo 2 – platový výměr). Stejně tak je základní poučkou, že člověk jako zaměstnanec zvažuje poměr mezi množstvím práce a výši platu versus svůj volný čas. Základními vstupy (zdroji) výrobního procesu jsou půda, práce a kapitál. Najde se tedy někdo, kdo je ochoten pracovat jako příslušník ozbrojených sil bez nároku na mzdu? Určitě ne, každý totiž musí platit nájem za byt, jídlo v supermarketech, pohonné hmoty do svého automobilu nebo oblečení. Proč se tedy někdo domnívá, že vojáci v zahraničí by měli tuto práci dělat za běžnou mzdu, když by to sám nedělal? V zahraničních misích musí být voják připraven plnit úkoly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celých 6 měsíců, někdy i 8 měsíců (to znamená nepřetržite půl roku i více). V praxi to pak znamená, že jediný volný čas, kdy se pořádně vyspíte, máte jednou týdně během dopoledne a takto pracujete v zápřahu klidně půl roku s ohledem na to, že celý čas co máte na svůj odpočinek klidně strávíte v raketovém krytu, kde se nevyspíte, protože zrovna na základnu dopadají rakety Tálibanu.

Celkový závěr:

V článku jsem použil hlavně metody logické dedukce podložené právními a pravdivými fakty. Pokud se tedy najde každého půl roku zhruba 200 až 400 osob, které splní požadavky na zdravotní a fyzickou připravenost (například uběhnout 3km za 12 minut, nebo nemít alergii), taktické a operační znalosti, ochotu riskovat denně svůj život a plnit zadané úkoly na stejné úrovni jako profesionální vojáci AČR za průměrný plat v ČR 26.000,- Kč – potom jsem ochotný přiznat, že naši vojáci jsou výrazně přepláceni a závazky v rámci mezinárodní spolupráce může plnit jakýkoliv gaučák, který se rozhodne zažít tu „trochu" vzrušení při bojovém kontaktu nebo dopadu střel na základnu. V opačném případě tvrdím, že plat, pracovní nasazení a výkony našich vojáků jsou úměrné a tito lidé si zasluhují naši úctu.

 Autor: KM

Komentáře

sharkrealm

01. 02. 2019, 08:24

Základní otázka je,komu na misích slouží. Bohužel se zájmy NATO 100% kryjí se zájmy USA. Takže komu pomáhají, NATO nebo USA? Odpověď je víc než jasná.

Robert

08. 08. 2018, 13:32

Zdravím. Především by mělo zaznít. Vojáci a i jiní členové bezpečnostních sborů jsou apolitičtí, což má své důvody. Záleží pak jen na lidech, kteří byli zvoleni ve volbách, kde armádu, policii a hasiče nasadí. Tito lidé brání, pomáhají a chrání všechny, bez výjimky, kdo koho volil, a kdo je má či nemá rád. Nasazují životy pro nás všechny a proto si zaslouží respekt, ať je politické směřování státu jakékoliv. Pro mne jsou kluci hrdinové.

gugga

05. 08. 2018, 23:01

Bod 3. je nesmysl. Afgnánistán není člen NATO, takže ho přirovnávat k sousedovi, se kterým uzavču smlouvu o pomoci je absurdita. Dalo by se to aplikovat na pomoc státu na jeho území. Ale opravdu na JEHO území, ne na americké základně v Afgánistánu.
To že jsou problémy na blízkém východě, a v Severní Africe, to je způsobeno právě rozpínavostí americké armády a jejich nejbližších spojenců. ČR v těch lokalitách nic nezpůsobila, a teď v podstatě pomáhá řešit problémy, aniž bychom museli...

Kruan

09. 08. 2014, 11:41

Milý Tilo, díky za reakci. Dovolím si trochu oponovat. Je pravda, že za socialismu byli naši vojáci i v zahraničí. Ovšem v Korei byli jako pozorovatelé a nebyli tam vysláni Varšavskou smlouvou. Dále byli v Lybii, kde zacvičovali obsluhy od nás dodávaných raketometů a letounů. Ale nikde nebojovali. Ani v Afghanistánu jsme žádné jednotky neměli. Možná jednotlivci, ale ještě jsem o tom tedy neslyšel (zajímalo by mě to).
K dalšímu bodu - ani já nevím, zda tam vojáci chodí dobrovolně nebo ne. Škoda, že to nikdo z jejich obhájců nenapsal na rovinu, jestli tam musí nebo ne. Pak to vypadá, že se to nehodí "do krámu". Pokud kdy vojáci dávali úplatky, aby se dostali do mise, pak je to hodně degradující.
K dalšímu bodu - dle mého dost kulhá srovnávání s jinými profesemi. Je přeci jen rozdíl jet do zahraničí něco postavit nebo prodat a nebo tam jet nevítán se zbraní v ruce. Pokud toto budeme srovnávat, pak se to skutečně začíná blížit chápání našich vojáků jako žoldáků.
----------------------
Dle mého je třeba, vzhledem k tomu, že jde o životy lidí, se na profesi vojáka dívat spíše jako na POSLÁNÍ. Poslání vojáka bránit svou vlast a svůj národ chápe asi každý. Vzhledem k historickým zkušenostem ale už ne každý chápe jejich poslání v zahraničí.
Tady by, namísto opovrhování "gaučáky" a rozčilování se nad nechápajícími tatínky, mělo přijít jasné vysvětlení za co naši vojáci bojují. Že bojují proti terorismu nebo jen plní závazky NATO prostě pro řadu lidí není dostatečné vysvětlení. Pokud naši vojáci bojují ve světě, musíte vysvětlit světovou politiku tohoto boje. Proč v Afghanistánu, v tak chudé zemi. Proč v Iráku, když se tam nenašli avizované zbraně hromadného ničení atd atd.
Pokud lidé začnou pochybovat o správnosti vojenských akcí a vojenské podpory, jak vyplývá z internetových diskusí o Lybii, Sýrii, Ukrajině apod., pak je povinností v demokracii a svobodě slova toto vysvětlovat. Pokud nevysvětlíte a neoddiskutujete toto, těžko budete obhajovat naše vojáky bojující v zahraničí.
Namísto podávání žalob a dalekosáhlým slovíčkaření nad definicí žoldnéřů JASNĚ VYSVĚTLETE PROČ NAŠI VOJÁCI BOJUJÍ V ZAHRANIČÍ. Všem vojákům, kteří tam bojují skutečně za zájmy České a Slovenské republiky to sakra dlužíme!!!
To je výzva pro KM, autora článku, ale i další, kteří se k tomuto tématu vyjadřují. Díky.

Tilo

09. 08. 2014, 01:34

Pre Kruan. Neni uplne pravda , ( aspon co ja viem ) ze za Warsavske paktu sme nikam nemuseli . Poznam 3 ludi , ktory boli vo vojne ktoru viedlo SSSR . Jeden bol v Korei ako radista ( bohuzial uz zomrel ) a druhy dvaja v Avganistane ako obsluha rakiet Pred tym boli na polrocnom vycviku v rusku ) . Podla toho si myslim , ze v tej dobe rozneho utajovania nie je mozne zistit presny pocet jednotiek z Ceskoslovenska alebo vojakov sluziacich mimo nase uzemie . Za druhe , neviem ako je to u vas , ale u nas uz nefunguje ( Co je viem ) ist na misiu iba dobrovolne . ( Afganistan ) Posielaju sa cele roty , ked je to treba ( 5.psu , ... ) pripadne sa doplnuju roznymi jednotkami mensimy a na rotacie . Tym chcem povedat , ze to neni ako volakedy na Cyprus , Kosovo alebo podobne , ze sa davali aj uplatky aby sa tam dostali ... To ze v zahranici maju vojaci priplatky , maju aj robotnici vyslany na sluzobnu cestu .( Automobilovy priemysel napr. ) Je to o zavisti niektorych ludi , ze tam nasi vojaci "chodia zarabat peniaze" Su lenivy si hladat informacie aj inov cestov nez cez telku .... A to ze by to niekto robil iba pre prachy si nemyslim . Ale , ze by to bol aj jeden z motivov , ze moze pomoct rodine ... Inak s vami suhlasim , ze politici seru na nas obcanov a aj vojakov co tam su do vtedy pokial sa neco nestane . Neinformuju nas dostatocne "preco" , iba si kryju svoj flek . Za vsetky vojny mozu politicy a vlady , armada je len nastroj ich moci a upratuje ich bordel .

Tilo

09. 08. 2014, 00:53

Aby niekto take nieco robil , musi ho to bavit . Je to robota ako kazda ina . Kam ich poslu , tam musia ist . Vojaci to vedia , ich rodiny to vedia tiez , len media a politici potrebuju stale nejake senzacie aby vykazali daku cinnost . Ako bolo napisane : Ked neni vojna som vojak a ked je tak nejsom ? Debilovy nikto nic nevysvetli . Je to o hrdosti , discipline , a loajalite. Ucte k sebe samemu a inym ludom . Kto neuznava ziadne moralne hodnoty a ma pokrutenu chrbticu , ten zela smrt kazdemu ked mu to vyhovuje a nerozmysla nad svojimi cinmy . Je to chyba tejto spolocnosti a rodiny . K demokracii sa clovek vychovava a uci ! Neznamena to robit co sa mi chce . To je anarchia . Ja si tiez myslim , ze vojna v afganistane nie je prave najlepsie riesenie a ze nic nevyriesi ... Ale tak ako Cesko aj Slovensko je v NATO a mame voci tomuto spolocenstvu statov urcite zavazky , ktore sme pri vstupe podpisali !!! Keby som bol vojak a ako vojaka by ma tam legalne zvolena vlada vyslala , tak by som tam bez reptania isiel a robil svoju robotu . Len zastrete mysle vravia , ze vojak striela do vsetkeho , kedy ho napadne ! Ak sa nieco take stane , tak ma byt zato tvrdo potrestany vojenskym sudom ... Treba aj rozmyslat nad tym , co podavaju media divakom !!! Je to dolezite . Ci hladaju iba senzacie a clovek ako taky ich nezaujimá . Len sokovat a ziskat co najviac divakov a tak ovladat masy ludi podla seba . Kazdy chytry clovek by sa mal najprv zamyslet co vidi a pozret na problem z viacerych uhlov . Ale to je prilis "zlotite" . Jednoduchsie je trepnut p.čovinu bez rozmyslu a tvarit sa ako KRAL ... Uz ma to sere to vacne mudrovanie roznych tupcov , ked sa ani nerozumia danej veci a iba nadavaju ! A pritom vacsina z nich ani nechodia volit . Iba na vsetko brblu . Ked chcu zmenu tak nech volia aby sa dany stav zmenil . Maju legalnu moznost ... Ale radsej si daju hamburger v Mcdonalde , oblecu Nemecke handry , obuju Americke boty a idu nadavat na Ameriku a NATO ... Skoda reci .

Kruan

09. 08. 2014, 00:23

Nesouhlasím s hanobením památky našich mrtvých vojáků hlupáky na internetu, ale ani se neztotožňuji s hysterickým obhajováním a adorací služby našich vojáků v daleké zemi, kde jsou podobně jako sovětští vojáci u nás v roce 1968, považováni za okupanty (a to jsou prosím slova vojáka, který sloužil v Iráku i v Afghanistánu). Ponechme stranou vojenský přínos "pár" našich vojáků pro obrovskou US Army. Častým argumentem je, že naši vojáci bojují proti terorismu v chudé zemi tisíce kilometrů daleko, zatímco nás začíná jímat hrůza z islamistů zde v Evropě, kam jich s požehnáním vyšších míst (jinak si to nedovedu vysvětlit) navzdory všemu proudí tisíce! Pro co naši vojáci ve skutečnosti umírají?

Naši vojáci samozřejmě nejsou žoldáci v hanlivém slova smyslu. Vojáci jezdí na mise, které schválila vláda, která nese plnou zodpovědnost za toto politické rozhodnutí - vojáci jen plní své úkoly a zodpovědní jsou jen za jejich provedení. Na mise ale pokud vím, jezdí dobrovolně a zde je asi "zakopaný pes", protože je otázkou z jakého důvodu. Pár mě jich napadá - 1. morální přesvědčení, že tím dotyčný bojuje za zájmy České republiky a jejich občanů - k tomu není co namítnout. 2. možnost získat bojové zkušenosti - chválihodné, nicméně již mírně diskutabilní. 3. přivydělat si peníze - což nikomu nemůžeme mít za zlé. Vojáci rozhodně nejsou přepláceni a moc možností jak si přivydělat voják mít nebude, ale pak se budou vyskytovat i zmíněné reakce určitých lidí. 4. Touha po dobrodružství, ale to si moc přeji aby nebyl případ našich vojáků.

Je to jen můj subjektivní názor, s kterým samozřejmě nemusíte souhlasit. Ale podle mě prostě nic není jen černé nebo bílé. Rád si ale názor poupravím, pokud to někdo uvede na pravou míru.

Pár postřehů a poznámek k uvedným faktům:
Závěr k faktu číslo 1:
Myslím, že většina těch, co se ohání slovem žoldák to míní v hovorovém významu ve smyslu bodu 3. uvedeném výše. Oficiální definice či terminus technicus s tím moc společného nemá. Jako protiargument asi dobrý, ale trochu mimo mísu v tomto případě.
Závěr k faktu číslo 2:
Opět, hovorově se tomu na vojně tak říkalo, a nemělo to myslím nic společného s inteligencí, jak se tu autor snaží podsouvat s odkazem na socialistické důstojníky. Říkali totiž tomu tak i absolventi vyskokých škol během své vojenské služby. Nesprávných výrazů, které se hovorově používají, bychom asi našli vícero. Toto si mohl autor odpustit, protože se tím dopouští na řadě tehdejších důstojníků podobné ubohosti jako hloupí diskutéři, kteří se ohánějí žoldáky.
Závěr k faktu číslo 3:
Na místo rozčilování by bylo asi lepší řádně vysvětlit, proč jsou naši vojáci v Afghanistánu. Proč zrovna tam a jaký to má reálný dopad. Vysvětlit argumenty a uvést protiargumetny k tvrzením, které se opakují na internetu. Zatím to asi nikdo dostatečně nevysvětlil, když tolika lidem, včetně autorova tatínka to po tolika letech není jasné. To přeci není chyba těchto lidí, ale těch kdo tak rozhodli. Nepřesouvejme tedy vinu od zodpovědných.
Bohužel autorovo velmi obecné vysvětlování na úrovni první třídy základní školy je víc než nedostatečné. Ono je přeci jen něco jiného pomoci sousedovi se zaplaveným pozemkem a něco jiného s ním jít přepadnout dalšího souseda - když to vyženu do extrému. Nechytat prosím za slovo, jde čistě jen o poukázání na nedostatečnost vysvětlení a ne o příměr reálné skutečnosti.
Závěr k faktu číslo 4 a 5:
Opět jsme u nedostatečného vysvětlení. Pokud by voják zemřel např. při zachraňování tonoucích při záplavách, asi by stěží někdo napsal, že si to zasloužil. V tomto případě snad každý chápe termín služba veřejnosti. Mnoho lidí však asi nechápe, co brání naši vojáci v jedné z nejchudších zemí světa, jejíž obyvatelé asi nikdy nebudou mít dost prostředků napadnout Evropu. Vtírat se může i otázka, proč jsme za Varšavské smlouvy nemuseli a s NATO ano.
Jinak na rozdíl od autora si vůbec nedovedu představit, že by někdo se znalostí našich dějin roku 1938 a 1968 mohl armádu osočovat z toho, že "odmítá sloužit" v cizích zemích. Asi i to je třeba si uvědomit při hodnocení "gaučáků".
Závěr k faktu číslo 6:
Soudný člověk asi těžko bude mít vojákům za zlé, že si na misi vydělají peníze. Vydělává každý kdo má příležitost. Kdo na to má, může to zkusit taky, kdo ne, měl se líp učit, víc cvičit apod. Nemyslím, že by bylo třeba vojáky v tomto ospravedlňovat. Každý ví, že jsou to lidi, kteří musí někde bydlet, zaplatit dětem školy, pomoct rodičům v důchodu atd. Tady spíše vidím morální pohled na věc, pokud tam voják jde především kvůli penězům. Kvůli penězům tam jde riskovat život a potencionálně zabíjet lidi. To prosím bez urážky. A můžeme vyloučit, že tam někdo nejde hlavně kvůli těm penězům?

Tolik můj názor k autorovu článku, ke kterému mám sice místy výhrady, ale považuji ho za správný a přínosný k veřejné diskuzi na toto velmi závažné téma. Naši vojáci si zaslouží uvedení na pravou míru. Osobně mám za zlé všem odpovědným politikům, že nedostatečně vysvětlili důvody působení našich vojáků v Afghanistánu tak, aby se nemuseli tyto diskuse vůbec vést a nebylo pochyb o oprávněném působení našich vojáků v zahraničí.

Úplným závěrem - mám nesmírnou úctu ke všem, kteří naši společnost chrání a zachraňují. K hasičům, zdravotníkům, policistům i vojákům a určitě i aktivním záložákům. Nejzákladnější fungování naší společnosti je "postavené na jejich ramenou" a oni pomáhají, když jsme v nouzi a nejvíce je potřebujeme. ZA TO JIM PATŘÍ OBROVSKÝ DÍK!!! Je smutné, že se k nim vedení našeho státu podle toho nechová! Nikdo si to nezaslouží víc než oni. Díky.

Punik

09. 08. 2014, 00:12

S článkem naprosto souhlasím, ale dovolím si dodat kacířské: Chlapi měli pracovní úraz. Nejsou to hrdinové v pravém slova smyslu. Podlehli při plnění svých smluvních povinností.

Pro mne výraz "hrdina" devalvován s každou smrtí vojáka, který konal svou povinnost, ale nic nad její rámec. Nechci tím snižovat fakt, že chlapi položili na oltář toho, abych já tu mohl remcat, cenu nejvyšší. Chci jenom říct, že já rozlišuji vojáky - a s čepicí v ruce jim skládám čest, protože já bych nedělal to, co oni.... A hrdiny. Což jsou zcela výjimeční vojáci, kteří šli nad a za povinnosti, vyplývající jim ze smlouvy.

Nezlobte se tedy na mne, všechna čest těm, co za nás položili život. Ale hrdina - to je pro mne osobně zcela jiný level. Nehodlám přistoupit na společenské přizdisráčství, že každý kdo umřel ve výkonu služby rovná se hrdina.

Dovolte mi tedy smeknout před panem Benešem, Klusákem, Ligačem, Šenkýřem i Lieskovanem, umřeli se ctí, které já patrně nikdy nedosáhnu. Dovolte mi ale stejně pokorně přijmou vaši zlobu za to, že to pro mne nejsou hrdinové.