EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Iniciativa spolků vojenské historie ČR

 30. 04. 2017      kategorie: Army zábava      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Kdo jsme

Iniciativa vznikla z podnětu předních osobností českého reenactmentu a rekonstrukcí vojenské historie, jakožto instituce hájící zájmy reenactorů a dalších dotčených osob v rámci implementace novely evropské Směrnice 91/477/EHS do právního řádu České republiky.

Proti novele se mimo značné části politického spektra, Vlády ČR a Poslanecké sněmovny parlamentu ČR staví několik dalších organizací. Jmenovitě LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EUČeskomoravská myslivecká jednota.

Výše uvedené organizace vyvíjejí značné úsilí ve vztahu k zachování současného zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Primárním úkolem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je jejich úsilí podpořit a doplnit o specifický pohled reenactmentu, osob věnujících se vojenskohistorickým rekonstrukcím a sběratelů.

abbabababababaabababaababa

Iniciativa nevznikla jako asociace klubů vojenské historie s cílem je jakkoli spojovat mimo dopady směrnice.

Cílem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je:

I.

Spojit českou, moravskou a slezskou scénu klubů, spolků i jednotlivců věnujících se reenactmentu, vojenské historii a sběratelství, s cílem PODPOŘIT a ORGANIZOVANĚ DOPLNIT stávající úsilí ostatních organizací bojujících proti nesmyslnému zpřísnění evropské "Směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní" (dále jen Směrnice). Jsou to jmenovitě LEX, Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, ČMMJ a další.

Cílem Iniciativy je SPOJOVAT síly, nikoliv vytvářet alternativu a tříštit úsilí, POMOCI, ne planě kritizovat, ZAPOJIT SE aktivně, ne jen podpisem petice a čekat, až zbytečně přijdeme o své záliby a koníčky.

II.

Veřejně demonstrovat nezanedbatelnou početnost naší reenactingové, vojenskohistorické a sběratelské komunity, především pro podporu výše uvedených organizací a hnutí. Demonstrovat taktéž její prospěšnost a kulturní přínos
v rámci zachovávání a oživování historického odkazu pro současné i budoucí generace.

Dát najevo naši existenci, odbornost, odhodlání, ochotu a zájem.

III.

Využít potenciálu oslovit veřejnost, jež plyne z masivní návštěvnosti kulturně-historických a dalších akcí, na nichž se podílíme, či je organizujeme.

To vše bezpodmínečně SERIOZNÍ, TECHNICKY A PRÁVNĚ ERUDOVANOU, PREZENTOVATELNOU, SLUŠNOU A STRIKTNĚ APOLITICKOU FORMOU. Prezentace našich postojů a požadavků v rámci Iniciativy nebude teatrální, a nebude spojována s jinými politickými či společenskými názory nesouvisejícími přímo s možným dopadem Směrnice. Stejně tak se budeme vyhýbat ryzím spekulacím a neznalosti tématu.

IV.

Prosazovat zájmy vojenskohistorických spolků, reenactmentu a sběratelů v médiích i na odborných a politických jednáních, to vše v plné součinnosti se sdružením LEX z.s., Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, ČMMJ, případně i dalších.

V.

Informovat co nejširší okruh spolků, reenactorů a sběratelů o vývoji Směrnice, její implementaci do naší legislativy, vzdělávat, radit a pomáhat. Rozšiřovat myšlenku Iniciativy a aktivně vytvářet její členskou základnu.

Iniciativa NEVZNIKÁ jako asociace klubů s cílem je sjednocovat nebo organizovat. Svou existenci cílí striktně na odpor proti nesmyslným a omezujícím dopadům Směrnice, stejně jako proti komplikacím a obstrukcím z ní plynoucích výše uvedeným komunitám. V případě splnění svého cíle Iniciativa nepřijímá žádné další, původně nezamýšlené, plány. Zároveň však nezaniká a zůstává aktivní na poli informování, a ostražitá pro případ dalšího omezování našich zájmů a práv.

koštataAby ukázky klubů vojenské historie dopadly takto, jistě nikdo nechceme....

Více informací zde: HISTORIE NEZABIJE

 Autor: Hanz

Komentáře