EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Když se řekne taktika "Spálené země"

 07. 05. 2014      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Jistě jste se při sledování válečných TV dokumentů nebo čtení válečných knih již někdy setkali s pojmem "taktika spálené země". Co tento pojem znamená v praxi se dozvíte v tomto článku.

Spálená země je vojenská taktika aplikovaná zejména za ústupových bojů, případně při taktice rychlých nájezdů na nepřátelské území. Spočívá v maximální likvidaci čehokoliv užitečného, co by nepřítel mohl využít v dalším boji.

spalena_00
Foto: Taktika spálené země v praxi - cílem je způsobit na území nepřítele absolutní chaos a zkázu

Zvláštní zřetel při aplikaci této taktiky je kladen na potraviny, vojenský materiál a vojenskou, hospodářskou a dopravní infrastrukturu.

K tomuto postupu při ústupu vyzval např. Stalin vojska Rudé armády ve svém prvním válečném projevu z 3. července 1941: Při vynuceném ústupu oddílů Rudé armády je třeba dopravovat do zázemí všechna železniční vozidla, nenechávat nepříteli ani jednu lokomotivu, ani jeden vagon, neponechávat nepříteli ani kilogram obilí, ani litr benzínu. Kolchozníci musí odvádět z místa veškerý dobytek, obilí odevzdávat v úschovu státním orgánům, aby bylo odvezeno do krajů v zázemí. Veškerý cenný majetek - včetně barevných kovů, obilí a benzínu - který nemůže být vyvezen, musí být bezpodmínečně zničen.

V krajích obsazených nepřítelem je třeba ustavovat partyzánské oddíly, jízdní i pěší, ustavovat skupiny diverzantů k boji proti oddílům nepřátelské armády, k rozpoutávání partyzánské války všude a ve všech místech, k vyhazování mostů, železnic, k ničení telefonního a telegrafního vedení, k podpalování lesů, skladů a obozů. V obsazených krajích nutno vytvářet nesnesitelné podmínky pro nepřítele a všechny jeho pomahače, pronásledovat a vyhlazovat je na každém kroku, mařit všechna jejich opatření.

spalena_01
Foto: Likvidace železniční trati u Grodna (v SSSR)

Stejně tak taktiku „spálené země" uplatňovali Němci při ústupu ze SSSR v letech 1943-44 (např. v hospodářsky vyspělých oblastech Ukrajiny - Donbas apod.). Uceleně taktiku (či politiku) „spálené země" shrnoval a definoval německý plán zvaný „ARLZ" vydaný šéfem „Hospodářského štábu Východ" (Wirtschaftsstab Ost) 1. června 1944.

Počáteční písmena ARLZ vyjadřovala čtyři fáze přípravy a provádění ústupu:

  1. Auflockerung (uvolnění) - přípravné práce na druhou fázi, odjezd a odvoz postradatelných lidí i materiálu
  2. Räumung (vyklizení) - odvezení do týlu lidí i prostředků, které nejsou přímo nutné k boji, materiální zabezpečení bojujících jednotek
  3. Lähmung (ochromení) - demontáž průmyslu, příprava zničení neodvozitelných zařízení
  4. Zerstörung (zničení) - likvidace všeho, co na území zůstalo, zaminování území apod.

Zdroje: Wikipedia, Fronta.cz, literatura O. Sládka - Spálená země(jinak dost poučné)

Komentáře