EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Legionáři si připomenou 76. výročí okupace Československa

 12. 03. 2015      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Československá obec legionářská připomene v Praze a v Mladé Boleslavi události násilného zániku Československa v březnu roku 1939 a perzekuce odbojářů. Přijďte zavzpomínat a vzdát úctu odboji i vy.

Události března 1939 byly přímým důsledkem Mnichovské dohody z roku 1938. Nacistickému Německu nestačily územní zisky na úkor demokratického Československa a stupňovalo tlak k jeho definitivnímu zániku. Dne 14. března 1939 vyhlásili slovenští klerofašističtí představitelé Slovenský štát, aby odvrátili hrozbu začlenění území do Maďarska. Nad ránem druhého dne pak do zbytku Čech a Moravy vpadla německá vojska, na našem území byl vyhlášen německý protektorát a došlo k první vlně zatýkání.

zrada
Foto: 1938 - rok kdy jsme dostali pořádnou lekci

Tragický milník československých dějin si spolu s Ministerstvem obrany a veřejností připomeneme již v pátek 13. března. Nejprve od 10 hodin vzpomínkou na Hradčanském náměstí za přítomnosti předních představitelů ČsOL a českého veřejného života. „Na pietní akt jsou zváni všichni, kterým není lhostejná historie našeho státu a také pohnuté události, které nastaly po nacistické okupaci," říká Jiří Filip, tiskový tajemník ČsOL a dodává: Jde zejména o šestiletou porobu národa a jeho zoufalý boj jak na zahraničních frontách, tak i v domácím odboji, za osvobození a obnovu samostatného Československého státu.

Odpoledne od 17 hodin se bude konat za přítomnosti Armády ČR tradiční pietní akt v Mladé Boleslavi u bývalých kasáren T. G. Masaryka v Jičínské ulici. „Zdejší událost patří vůbec k nejstarším u nás a inspirovala mnohé další pořadatele podobných akcí," říká Tomáš Pilvousek, předseda mladoboleslavské jednoty ČsOL a vyzývá: „V letošním roce má veřejnost možnost, aby u pamětní desky umučených důstojníků z odbojové organizace Obrana národa, zapálila svíčku a osobně tak vzpomenula oběti nacistické okupace. Přijďte s námi zavzpomínat na ty, kterým byla národní svoboda a demokracie dražší než život."

Kontakt pro média: Jiří Filip, tiskový tajemník, filip@csol.cz, 728 728 302
Miloš Borovička, tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz, 602 519 828

Komentáře