EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Ministerstvo vnitra dokončilo návrh nového zákona o zbraních

 27. 02. 2020      kategorie: Události      8 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Nový návrh zákona o zbraních byl dokončen. Jeho cílem je zredukovat papírování, zjednodušit kategorie zbraní a dát více pravomocí lékařům. Ti nyní budou mít přístup do databáze držitelů zbrojního průkazu a nebudou tak muset žádat o data policii.

shutterstock_258045047
Foto: Ministerstvo dokončilo návrh na změnu zákona o zbraních (ilustrační foto) | Shutterstock

Papírové doklady budou minulostí. Veškerá dokumentace se do budoucna bude řešit elektronicky. Docílí se tak menší administrativní náročnosti a celý proces se urychlí. Veškeré administrativní úkony se budou vyřizovat skrze centrální registr zbraní, jehož role tím bude posílena.

Do registru budou mít přístup také lékaři. Pokud lékař bude mít podezření, že jeho pacient trpí onemocněním nebo vadou, které vylučují jeho zdravotní způsobilost, nebude již muset žádat o pacientova data policii. Lékař sám nahlédne do registru a zjistí, zda je pacient držitelem zbrojního průkazu. Policie by následně rozhodla, zda mu bude zbrojní průkaz odebrán.

shutterstock_741583993
Foto: Do registru budou mít přístup také lékaři. Pokud lékař bude mít podezření, že jeho pacient trpí onemocněním nebo vadou, které vylučují jeho zdravotní způsobilost, nebude již muset žádat o pacientova data policii (ilustrační foto). | Shutterstock

Zpřísní se zároveň i kritéria, které posuzují, zda je občan bezúhonný. Například se o třetinu prodlouží doba, kdy občan nebude považován za bezúhonného, pokud spáchal a byl odsouzen za trestný čin se zbraní. Nic se nemění na tom, že žadatel o získání zbrojního průkazu musí nejdříve předložit lékařský posudek zdravotní způsobilosti. Ten ovšem bude mít nově platnost pět let.  

shutterstock_1095156770
Foto: Změna zákona je reakcí na zbraňovou směrnici, kterou se snaží prosadit Evropský parlament (ilustrační foto). | Shutterstock

Další úpravou prošlo znehodnocování zbraní. Nyní bude muset majitel předložit znehodnocenou zbraň ke kontrole příslušnému úřadu. Veškeré tyto změny jsou snahou o modernizaci celého procesu, ale především se jedná o reakci na zbraňovou směrnici, kterou se snaží prosadit Evropský parlament. Na směrnici podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru EU. Žaloba byla ovšem loni v prosinci zamítnuta. Podle kritiků je směrnice Evropského parlamentu nesmysl, jelikož omezeni budou pouze legální držitelé zbraní, nikoliv však teroristi, kvůli kterým nová směrnice Evropského parlamentu vznikla.

V České republice bylo na konci roku 2019 evidováno 305 452 držitelů zbrojního průkazu a legálních zbraní je registrováno 900 556.

Komentáře

iwarp

02. 03. 2020, 13:06

kletytroup: Že jestli po vás něco chcou, ať vám to dají vědět formální zákonnou cestou, tj. zprávou do datovky nebo dopisem na adresu trvalého pobytu (popř. jinou doručovací, máte-li hlášenou). Mail ignorovat. Poslat zprávu, která se bude tvářit, jako že je od 'prezident@pcr.cz', umí dneska snad už každý druhý školák.

PaNa

28. 02. 2020, 11:44

Tomu by se měli začít bránit zejména lékaři, pro které to bude potenciálně nebezpečné. Dostanou novou povinnost kontrolovat, zda je osoba, u které došlo ke zhoršení zdravotního stavu, držitelem zbrojního průkazu. To se některému lékaři může pěkně vymstít. Za tragédii v Uherském Brodě byla také nedbalost lékaře. Nyní budou lékaři snadněji postižitelní.

kletytroup

28. 02. 2020, 11:03

Vážení, dnes jsem dostal na firemní mail zprávu od Policie ČR, že model mé zdraně se nikdy nedovážel do ČR a že jim mám dát info, jak to tedy je (poslat nějaký prospekt, případně zdraň vyfotit). Číslo zbraně ve zprávě sedí. Co si o tom myslíte ?

KvL

27. 02. 2020, 16:40

bombero
Jedna věc je pokud tam má přístup policie, a něco jiného pokud se ty registry propojují a leze do toho víc a víc lidí, tím Vám roste možnost zneužití se šemi důsledky. To je dost velký problém. A když to vezmu tak nějak jak to právo je logicky, tak tak Vám je první stát sebere a pak milostivě vrací. Každý člověk totiž může fyzicky nabývat majetek a má právo jej vlastnit (pokud jej je schopen ubránit) až stát tyto možnosti vlastnictví omezeuje ve prospěch nějakého vládce, nebo privilegované vrstvy. (Ale to už jsou asi velké bastrakce pro člověk vychovaného v posledních stoletích)

Antonín Šedý

27. 02. 2020, 16:05

Myslím že ovčané brzo začnou s nákupem zbraní na černém trhu to je ten výsledek E.U.

jj

27. 02. 2020, 13:40

bombero
to je argument jak od starý Blažkový. Kdo chce zbran, tak at o něm ví všichni všechno.
To je zhovadilost. Stát má o tobě vědět co nejméně. V opačném případě se to překlopí k diktatuře a tyranii obyvatelstva. Každej je vydíratelnej. Není nevinný člověk. Jen je špatně prolustrovanej

bombero

27. 02. 2020, 10:49

liberal shark Pokud vím, tak to funguje už spoustu let, že když vás lustruje policajt, tak je v systému viděk, kdo a koho lustroval. Nicméně je to dobrovolná volba každého, že chce mít zbran a je jen jeho volba, jestli přistoupí na podmínky, nebo ne

liberal shark

27. 02. 2020, 09:10

Nerad vidím tohle zpřístupňování a propojování registrů. Předpokládám, že každý přístup do zbraňového registru bude v systému zaznamenán a archivován. Musí existovat nějaká ochrana proti bezdůvodným a neoprávněným lustracím.