EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Mostní systémy GDELS: Nabídka komplexního řešení pro Armádu ČR

 18. 02. 2020      kategorie: Vojenská technika      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

České ministerstvo obrany vyhodnocuje nabídky možných výrobců bojových vozidel pěchoty a připravuje i další akviziční projekty, protože Armáda ČR se dnes nachází v procesu opravdu rozsáhlé obměny techniky. Ačkoliv se pozornost médií a veřejnosti nejvíce soustřeďuje právě na atraktivní kategorie typu obrněných vozidel či bojových helikoptér, vojáci potřebují i další důležité druhy techniky, mj. ženijní vybavení. Česká armáda tradičně věnuje tomuto druhu sil značnou pozornost a domácí subjekty se mohou pochlubit vskutku působivou tradici vývoje a výroby ženijní techniky. Jako velmi silný a zkušený partner pro proces modernizace ženijního vybavení se tedy české armádě a českému obrannému průmyslu nabízí nadnárodní společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Krátce z historie

Veřejnost si dnes značku GDELS spojuje zejména s širokým spektrem obrněných vozidel, ale do portfolia této zbrojovky patří též mnoho jiných výrobků. Společnost GDELS totiž původně vznikla spojením firem ze Španělska a Rakouska a následně se přidala koupě švýcarské firmy MOWAG, ale poněkud méně známou skutečnost představují akvizice v Německu. Konkrétně se jedná o firmu EWK (Eisenwerke Kaiserslautern), jejíž historie sahá až do roku 1864. Řadu let se zabývala zejména výrobou ocelových prvků pro stavebnictví, ovšem v éře studené války se přeorientovala na dodávky pro vojenský sektor, konkrétně pak na mostní systémy. V tomto oboru se zařadila mezi nejvýznamnější značky v západním světě. Vyvinula např. obojživelnou mostní soupravu M2 Alligator či pontonový most FSB (Faltschwimmbrücke), který po mnoho let sloužil v několika zemích NATO včetně SRN, Nizozemí či USA. Vyrobila také mj. obojživelný nákladní automobil Bison nebo plovoucí hasičské vozidlo ALF-2. V roce 2002 proběhla akvizice, po které se firma EWK stala součástí korporace GDELS, a proto nyní na trhu působí pod názvem GDELS Bridge Systems.

Rozmanité spektrum mostů

Spektrum výrobků této firmy je opravdu mimořádně široké a sahá od mostů pro pěchotu až po konstrukce pro přejezd vozidel vážících více než 100 tun. Do nejlehčí kategorie patří Mamba, v podstatě souprava pro stavbu mostu pro pěšáky, jenž může bez plovoucí podpory dosáhnout délky až 30 m (s podporou dokonce 44 m). Nejmenším typem pro vozidla je QBB (Quad Bike Bridge), který je určen, jak ostatně jeho jméno napovídá, pro přejezd terénních čtyřkolek přes překážky o šířce až 2,5 m. Jeho větším příbuzným je lehký kolejový most SLTB (Super Light Trackway Bridge), jenž propůjčuje možnost přejet stejně širokou překážku i větším vozidlům, zejména terénním automobilům. Pozoruhodný výrobek, který má ve světě jen málo protějšků, reprezentuje modulární útočný kolejový most Viper, jenž reaguje na současný zájem zvyšovat mobilitu pozemních sil rychlé reakce. Existují tři verze o délce 5, 6 a 8 m, jež mohou překonat překážku vždy o metr kratší, než kolik činí celková délka, a největší zátěž odpovídá standardu MLC 40, tzn. kolovému vozidlu o váze přes 42 tun. Položení zabírá méně než 4 minuty a díky využití hliníku má Viper velice nízkou hmotnost, a proto jej mohou vozit a pokládat též běžná obrněná terénní vozidla o hmotnosti větší než 4 tuny.

Viper (2)
Foto: Modulární útočný kolejový most Viper | DP

Pro vozidla střední kategorie je určen most Python, který má nosnost dle standardu MLC 50, a tudíž zvládne pásové vozidlo o váze přes 45 tun, popř. kolové o hmotnosti téměř 53 tun. Jedná se o dvoudílnou posuvnou konstrukci schopnou překonat překážku širokou až 13 m. Jako jeho nosiče slouží nákladní automobily, popř. i obrněná vozidla. V tomto výčtu je však uveden spíš pro úplnost, protože jako perspektivní mosty této kategorie připadají pro Armádu ČR v úvahu spíše výrobky domácího průmyslu, tedy mostní automobily AM-50 EX a AM-70 EX, které se vyznačují navíc možností spojování více mostů dohromady, zatímco Python (vytvořený podle standardů NATO) tuto schopnost postrádá. AM-70 EX nabízí nosnost dle standardu MLC 70, a proto zvládne pásové vozidlo o váze 63,5 tun či kolové o hmotnosti přes 73 tun. Naopak typ Viper by pro české vojáky mohl být vysoce zajímavý, jelikož by představoval ideální doplněk pro terénní vozidla IVECO LOV, případně pro budoucí lehký obrněný automobil. Společnost GDELS sice obvykle prezentuje soupravu Viper na svém obrněnci Eagle V, samozřejmě však jde o univerzální konstrukci vhodnou pro různé platformy.

Cobra, most pro obrněnce

Dalším typem, který by pro českou armádu jistě velice vážně připadal v úvahu, je most Cobra, dříve označovaný též zkratkou VFB (Variable Folding Bridge). Je zkonstruován výslovně pro obrněná bojová vozidla, resp. kolové a pásové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty. Most má centrální pevný segment a dva postranní sklopné segmenty, zatímco délka a nosnost závisí na přesných požadavcích konkrétního zákazníka. Společnost GDELS jej předváděla na kolovém obrněnci Piranha V a na pásové platformě ASCOD 2, ale pochopitelně opět platí, že jej lze umístit i na jiné typy. Česká armáda by tudíž mohla využít jak podvozek Pandur II, tak šasi budoucího bojového vozidla pěchoty, ať již vybere kterýkoli typ.

ASCOD VFB Cobra (3)
Foto: Most Cobra na pásové platformě ASCOD 2 | DP 

Most Cobra je zajímavý také skutečností, že vedle permanentní instalace mechanismu na přímo k tomu specializované vozidlo existuje i možnost instalace dočasné. K tomu slouží sada Pearson Engineering Jettison Fitting Kit, jež se připojuje k přední části vozidla. Pozoruhodným výsledkem je potom fakt, že obrněnec může pořád převážet i plný počet pěšáků, resp. zastávat jinou původní úlohu. Proces pokládání a nakládání mostu se samozřejmě řídí dálkově (resp. pod ochranou pancíře vozidla) a podle konkrétního provedení zabere dobu 2 až 5 minut.

PIRANHA VFB Cobra (1)
Foto: Most Cobra, dříve označovaný též zkratkou VFB (Variable Folding Bridge), na kolovém obrněnci Piranha V  | DP

Pontonová souprava IRB

Popsané mosty Viper a Cobra patří do kategorie útočných mostů a jsou určeny pro instalaci na vozidla u bojových jednotek. Jinou kategorii představují soupravy pontonové, které slouží pro vybudování mostů položených na hladině a fungujících po delší dobu. Armáda ČR stále užívá typ PMS (pontonová mostní souprava), jenž kdysi patřil na světovou špičku a dosud má velmi úctyhodné parametry, avšak morálně již zkrátka zastaral a také materiály se blíží hranicím své životnosti. Současné soupravy na šasi Tatra T 815 pocházejí z 80. let, ale samotné pontony PMS jsou upravenou kopií sovětského typu PMP z 60. let. Společnost GDELS Bridge Systems nabízí soupravu IRB (Improved Ribbon Bridge), která reprezentuje koncepčně podobný, ale daleko modernější a výkonnější systém. Obdobně jako typ PMS zahrnuje několik prvků, a sice břehové pontonové díly, říční pontonové díly, pomocný člun a ISO kontejnery pro převoz příslušenství. Volitelným prvkem je pokladač pevné vozovky. Všechny prvky se přepravují na nákladních automobilech a významnou praktickou výhodu IRB tvoří též fakt, že všechny jsou konstruovány jako palety pro standardní hákové paletové systémy, takže kterýkoliv automobil dokáže podle potřeby transportovat kterýkoliv z prvků.

IRB (5)
Foto: Pontonová souprava IRB (Improved Ribbon Bridge) | DP

Z břehových prvků (Ramp Bay) a říčních dílů (Interior Bay) lze kompletovat nejen pontonové mosty, ale rovněž transportní prámy. Prám se většinou skládá ze dvou břehových a dvou či tří říčních dílů a jeho sestavení zabere zhruba 15 minut. Maximální délka mostu činí 100 m a pro jeho sestavení jsou nutné dva břehové díly a třináct říčních dílů; doba budování činí 30 minut. Vedle toho existují dvě možné konfigurace, a sice most o šířce 4,5 m pro jednosměrný provoz nebo o šířce 6,75 m pro obousměrný provoz. Největší nosnost mostů a prámů ale každopádně odpovídá normě MLC 80 pro pásová vozidla (tedy zátěž 72,5 tuny), resp. MLC 96 pro kolová vozidla (tj. kolem 105 tun). Břehové díly umožňují provoz i při výškovém rozdílu mezi vodní hladinou a břehem až 2 m. Každý břehový či říční díl váží 6350 kg. Součástí soupravy je také pomocný člun BEB (Bridge Erection Boat), jehož dva dieselové motory o výkonu po 184 kW zajišťují max. rychlost 51 km/h a tažnou sílu až 27 kN. Člun slouží pro budování a stabilizaci mostů a pohon prámů, ale dá se využít i pro další úkoly (mj. pomoc při přírodních pohromách či potápěčské operace) a lze jej vybavit i pancéřováním.

loď Birdon BEB
Foto: Člun Birdon BEB | DP

Člun Birdon BEB z hlediska výkonů dramaticky převyšuje čluny MO-634, které dnes Armáda ČR používá coby součást soupravy PMS. Kromě toho se nachází ve službě též modernější člun MO-2000 Veronika, jenž se díky svým parametrům sice řadí do podobné kategorie jako BEB, ovšem na rozdíl od něj nemůže operovat v teplotách pod bodem mrazu. Volitelnou součást sady GDELS IRB reprezentuje pokladač zpevněné vozovky FCR3. V podstatě se jedná o obrovskou cívku, na které se nalézá navinutý pás hliníkových segmentů, jenž na zemi utvoří zpevněnou dráhu o délce 50 m a šířce 4,5 m. Nosnost vozovky odpovídá standardu MLC 80 (bez poškození tak unese kolová vozidla o hmotnosti až 83,5 tuny) a lze propojovat i větší množství pásů dohromady. O kvalitě pontonové soupravy IRB vypovídá rovněž impozantní výčet zákazníků, neboť od roku 2003 ji provozuje americká armáda a námořní pěchota, následovaly dodávky pro Austrálii a Brazílii a zatím nejnovějším zákazníkem se stala armáda Švédska.

Obojživelný prostředek M3

GDELS Bridge Systems nabízí též odlišně řešený výrobek, který je finančně náročnější, avšak v některých situacích poskytuje zcela výjimečné schopnosti. Jde o obojživelný mostní systém M3, jenž de facto navazuje na již zmíněný typ EWK M2 a patří vlastně do podobné kategorie jako pásové soulodí GSP-55, jež užívala také čs. armáda. Je to čtyřkolová platforma, na níž se nachází dva do stran se vyklápějící pontonové segmenty. Po vjetí do vody se vozidlo promění v plavidlo, jež dosahuje rychlosti přes 12 km/h. Pochopitelně lze opět spojovat víc exemplářů a vytvářet velká prámová soulodí či dlouhé mosty. Typické soulodí ze dvou částí se sestaví za dobu pouze tří minut, zatímco stavba 100 m dlouhého mostu zabere 10 minut. Nosnost prámů a mostů odpovídá normě MLC 85 pro vozidla pásová (tzn. váze okolo 77 tun) a MLC 132 pro kolová (tzn. zátěži kolem 136 tun). Na silnici jezdí M3 rychlosti 80 km/h a na přání zákazníka může dostat různé zvláštní příslušenství, mj. pancéřování kabiny, filtrační a ventilační systém, automatickou hasicí soustavu, tropickou či arktickou výbavu, zadní kameru apod. Také M3 se již může chlubit velkými exportními úspěchy, jelikož mezi uživatele patří Brazílie, Indonésie, Německo, Singapur, Tchaj-wan nebo Velká Británie.

M3 (2)
Foto: Obojživelný mostní systém M3 | DP

Šance i pro domácí průmysl

Společnost GDELS mnoho let rozsáhle spolupracuje s firmami skupiny Czechoslovak Group, především značkami Excalibur Army a Tatra Trucks. Tato kooperace se samozřejmě týká také mostních souprav. Vlastní mosty z nabídky GDELS Bridge Systems se sice standardně vyrábí v etablovaném podniku v Kaiserslauternu, ale společnost Tatra Trucks funguje jako producent vynikajících podvozků pro tyto systémy. Např. pontonové systémy IRB dodávané do Brazílie jsou postaveny na šasi Tatra Terra 8×8 a automobily Tatra byly dodány také v rámci zakázky na mostní systémy pro armádu Indonésie. Ta se sice rozhodla pro obojživelné prostředky M3, ale podpůrná vozidla využívají podvozky z Kopřivnice a do tohoto kontraktu patří též několik velitelských obrněných vozidel Pandur II od české společnosti Tatra Defence Vehicles. Pokud by se tedy Armáda ČR rozhodla pro zakoupení mostních systémů IRB, samozřejmostí by bylo použití podvozků Tatra. Ještě jednou připomeňme, že všechny prvky této soupravy se instalují na standardní hákové paletové nakladače Tatra Force 8×8. Podle požadavku zákazníka mohou mít kratší dvoudveřové či delší čtyřdveřové kabiny, k dispozici je také přídavné pancéřování a jeden zákazník si objednal dokonce i zbraňovou stanici.

Tatra Force a mostní systém IRB (4)
Foto: Tatra Force a mostní systém IRB | DP

Nynější proces přezbrojení Armády ČR se bude nepochybně týkat i ženijní techniky a zároveň na ni bude klást zvýšené nároky, jelikož stávající vybavení už leckdy neodpovídá parametrům pořizovaných či poptávaných platforem, hlavně bojových vozidel pěchoty a výhledově možná i tanků. Jestliže otázku mostních automobilů může efektivně řešit domácí typ AM-70 EX, pak v případě útočných mostů pro obrněná vozidla a pontonových mostů by se Armáda ČR mohla obrátit na zkušeného producenta, kterým je právě společnost GDELS Bridge Systems. Systém Cobra se tedy může stát optimálním řešením pro mechanizovanou brigádu s bojovými vozidly pěchoty, případně také pro brigádu rychlého nasazení s kolovými obrněnci Pandur II. V úvahu připadá též lehký most Viper pro lehké terénní obrněnce. Jako náhrada za zastaralé pontonové systémy PMS se ideálně nabízí souprava IRB (eventuálně i obojživelný prostředek M3), která by navíc přinášela i plnou kompatibilitu s výzbrojí spojenců. Nákup mostních systémů značky GDELS Bridge Systems by znamenal také značný přínos pro český obranný průmysl, který se koneckonců již podílí na jejích exportních kontraktech.

 Autor: Petr Svoboda

Komentáře