EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Může být tank Panther KF51 alternativou pro AČR?

 17. 02. 2024      kategorie: Úvaha      63 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jedním z nejvýraznějších modernizačních programů AČR je plánovaná akvizice nových tanků coby náhrady za nyní provozované tanky T-72M4 CZ. Podle předběžných plánů by tak mělo být nakoupeno až 77 nových tanků Leopard 2A8, které by významně posílily obranyschopnost České republiky. Nutno však říci, že zatím proběhla jen předběžná jednání mezi Ministerstvem obrany ČR a německým výrobcem (KMW), resp. německou vládou, skutečná akvizice ještě nebyla podepsána, a otázka výběru nového tanku tak zůstává stále otevřená.

KF51Foto: Panther KF51 | Rheinmetall

Již dnes se navíc objevují i námitky proti takovéto akvizici. Vedle faktoru finančního – akvizice tanků Leopard 2A8 bude bezesporu mnohamiliardovou záležitostí – se často objevují i hlasy poukazující na fakt, že v Evropě dnes existuje i jiná alternativa, a to nový německý tank Panther KF51. Je opakovaně poukazováno na to, že tento tank je novější, modernější, a tedy i lepší než relativně starý tank Leopard 2. Je ale tomu skutečně tak, mohl by tank 
Panther KF51 být lepší, kvalitativně vyšší alternativou pro Armádu ČR?

Tank Panther KF51

Tank Panther KF51, který je v současné době prezentován jako funkční demonstrátor, byl zkonstruován německou společností Rheinmetall a byl poprvé předveden na výstavě Eurosatory v roce 2022. A okamžitě vzbudil obrovský zájem. Nový tank zaujal již jen svou existencí, kdy prolomil léta platící rčení, že tank Leopard 2 je jediným evropským tankem, a že v Evropě existuje jen jediný výrobce tanku, německá společnost KMW. Stejně tak ale tank Panther KF51 zaujal i svým technickým pojetím.

Novátorským prvkem tanku Panther KF51 je především nový kanon Rheinmetall Rh 130/L52 ráže130 mm, tedy ráže výrazně vyšší než je běžný kanon 120 mm, používaný nejen v tancích Leopard 2, ale také dalších tancích NATO, především tancích M1A2 Abrams a AMX-56 Leclerc. Kanon Rh130/L52 má mít oproti kanonu 120 mm mnohem vyšší průbojnost (údajně až o 50 %), ale i vyšší dostřel. Daní za použití kanonu vyšší ráže a tedy i výrazného zvětšení rozměrů munice je ale snížení množství munice. Tank Panther KF51 při běžné konfiguraci má mít k dispozici 20 ks munice, umístěné ve dvou zásobnících. Pro srovnání můžeme uvést, že tank Leopard 2A7 veze 42 ks munice, a český tank T-72M4 CZ má zásobu 37 ks munice.

Zajímavým modernizačním prvkem tanku Panther KF51 je použití automatického nabíjení. Použití nabíjecího automatu bylo ostatně nutností, protože výrazně těžší munice 130 mm prakticky vylučovala manuální nabíjení. Díky použití nábojového automatu bylo možno snížit počet členů osádky ze čtyř na tři muže. V tanku je nicméně vytvořen prostor i pro čtvrtého člena posádky, který ale bude přítomen jen při některých misích.

Unikátní vlastností tanku Panther KF51 je schopnost nést i víceúčelový odpalovací modul pro vyčkávací munici, a to typu Hero-120 izraelské firmy UVision. Alternativně mohou být použity i další bezpilotní prostředky, především pro pozorovací účely. Právě tuto vyčkávací munici, resp. bezpilotní prostředky, má ovládat zmíněný čtvrtý člen posádky. Je však nutno říci, že pokud je použit tento odpalovací modul, pak je tomu na úkor převážené munice, jejíž množství se tak sníží na pouhých 10 ks.

Výhodou tanku Panther KF51 je i relativně nízká hmotnost, která má činit 59 tun. Tank proto patří mezi nejlehčí západní tanky, a je mnohem lehčí než např. tank  M1A2 Abrams, který ve svých posledních verzích váží 66,8 tun (73,2 tzv. krátkých tun). Díky relativně nízké hmotnosti a výkonnému motoru (pravděpodobně převzatému z tanků Leopard 2) dosahuje tank Panther KF51 mimořádně dobré pohyblivosti. Podle všeho ale této nízké hmotnosti nebylo dosaženo na úkor pancéřování, naopak lze očekávat, že v souladu s německou konstrukční filozofií bylo použito adekvátně silné pancéřování. U tanku Panther KF51 se pak vysloveně zmiňuje i vyšší ochrana horních částí věže, což je také v souladu s moderními trendy, reagujícími na zvýšené nebezpečí ze strany bezpilotních prostředků.

Pro tank Panther KF51 je příznačné i použití moderního software a výkonného systému řízení palby, díky kterému se tank (obdobně jako další moderní tanky ) vyznačuje mimořádnou schopností zasáhnout cíl již prvním výstřelem. Panther KF51 tedy představuje moderní, pokročilou konstrukci, která má i značný obchodní potenciál. Otázkou ale je, zda je tento tank vhodný právě pro Armádu České republiky, resp. zda je pro ni vhodnější než tank Leopard 2A8.

Je Panther KF51 lepší alternativou pro AČR?

Jedním z nejčastějších argumentů hovořících proti tanku Panther KF51 je jeho novost. A tento argument je oprávněný. Tento stroj, předvedený na výstavě Eurosatory, je totiž jen technologickým demonstrátorem. Jeho vývoj není plně dokončen, dotažení do finální podoby a do sériové produkce bude trvat ještě několik let. Jenže tento faktor by nijak nevylučoval zavedení tanku Panther KF51 do výzbroje AČR. Je třeba si uvědomit, že AČR si nepořizuje nové tanky nyní, tj. v roce 2024. AČR si chce nové tanky pořídit cca v roce 2030. V současnosti je navíc AČR vytížena jinými akvizicemi, především akvizicí nových BVP, která je nejen finančně, ale také organizačně náročná. Objevují se sice úvahy, že by akvizice nových tanků mohla být uspíšena, je ale pravděpodobnější, že reálně bude akvizice nových tanků uskutečněna až cca v roce 2030.

Je tomu i díky tomu, že v současnosti provozované tanky T-72M4 CZ prochází technickým zhodnocením ve státním podniku VOP CZ, a díky tomu budou moci sloužit až do roku 2030. A za těch několik let lze vývoj tanku Panther KF51 dokončit. Lze také předpokládat, že vzhledem k růstu globálního napětí a z toho vyplývající poptávce po nových zbraňových systémech se firma Rheinmetall bude snažit vývoj svého nového tanku uspíšit. Panther KF51 proto může být v letech 2028-2030, tedy v době, kdy si AČR bude pořizovat nový tank – již hotovou, technicky vyzrálou konstrukcí.

Stejně tak v té době může být plně rozjeta i sériová výroba tanku Panther KF51. Rozjetí sériové výroby bývá vedle dokončení technického vývoje další výzvou při každém zbrojním projektu, jde o záležitost organizačně a logisticky složitou. Lze však předpokládat, že firma Rheinmetall, mající zkušenost s takovými projekty, jako je vývoj BVP Lynx či OT Fuchs, by to měla zvládnout bez větších problémů, a také relativně brzy.

Vše navíc umocňuje i fakt, že o tank Panther KF51 se už zajímá hned několik států. Zřejmě nejzávažnější je zájem Ukrajiny, která nutně potřebuje tanky vzhledem k probíhající válce s Ruskem, ale i vzhledem k potřebě nahradit válečné ztráty. V případě Ukrajiny se dokonce hovoří o tom, že by koncern Rheinmetall na Ukrajině vybudoval na Ukrajině výrobní závod, který by zde tanky Panther KF51 produkoval. Zpočátku sice tyto zprávy působily poněkud fantasticky, dnes však vypadají čím dál reálněji. To by znamenalo, že v Evropě by mohly být dvě výrobní linky s kapacitou jistě překračující 100 tanků ročně. O tank Panther KF51 navíc již projevily zájem i další státy, neoficiálně se hovoří o neupřesněné zemi Blízkého východu. V době, kdy by si AČR pořizovala nový tank, by tedy mohla plně běžet sériová výroba, a to ve vyšších počtech, což by mělo pozitivní vliv i na jednotkovou cenu.

Ze stejného důvodu padá i protiargument poukazující na fakt, že kanon Rh130/L52 ráže 130 mm je zcela nový (jeho vývoj je ale údajně již dokončen), a není dosud sériově vyráběn. Za oněch několik let, než si bude AČR reálně nové tanky pořizovat, může být všechno jiné. Může zde existovat továrna, produkující kanony Rh130/L52  v dostatečných počtech. Obdobně tak je tomu i v případě 130 mm munice pro tento kanon. Také u této munice dosud není dokončen vývoj, není tedy k dispozici v tak široké škále, jako je tomu v případě velmi rozšířené tankové munice 120 mm. Jenže do doby, než si bude AČR pořizovat nové tanky, může mít koncern Rheinmetall dokončen vývoj 130 mm munice, a může mít vybudovány i dostatečné kapacity pro její výrobu. Na výrobě této munice by navíc po transferu příslušných technologií mohl participovat i český zbrojní průmysl, české muničky (společnost STV Group a její závod v Poličce, státní podnik Explosia).

Možná největší otázkou tedy zůstává rozšíření tanku Panther KF51 v Evropě. Bylo by samozřejmě nesmyslné, kdyby ČR byla jediným uživatelem tanku, který nemá ve výzbroji žádný evropský stát, žádný z našich partnerů v rámci NATO, navíc tank využívající kanon (a příslušnou munici) v ráži, kterou nikdo další nevyužívá. Jenže jak již bylo zmíněno, o tank Panther KF51 má vážný zájem Ukrajina. Stejně tak mohou mít o tank Panther KF51 zájem i další evropské státy, především státy střední a východní Evropy, ale i státy západní Evropy, které potřebují svůj tankový arzenál modernizovat, či jej znovu vybudovat (Belgie, Nizozemí, které v nedávné minulosti své tankové jednotky neprozřetelně zrušily).

Otázka koncepce tanku Panther KF51

Ona „novost“ tanku Panther KF51 tedy není problémem, který by bránil jeho akvizici pro Českou republiku. Diskutabilní je spíš samotná koncepce nového tanku. Snad nejvíc otázek vzbuzuje nízká zásoba munice, činící pouhých 20 nábojů. Tedy zhruba poloviční počet ve srovnání s konkurenčními tanky. Jistě, výhodou tanku Panther KF51 je moderní systém řízení palby, a  tedy i vysoká pravděpodobnost zasažení cíle již prvním výstřelem. Jenže i tak je oněch pouhých 20 ks munice málo. Zkušenosti u Ukrajiny nám totiž jasně ukazují, že i dnes probíhají regulérní, rozsáhlé tankové bitvy, kterých se účastní velké počty tanků – desítky, někdy až stovka tanků na každé straně. Je tedy třeba, aby tanky vezly dostatečné množství munice. V případě nějakého rozsáhlejšího střetu by se tedy tank Panther KF51 mohl setkat s vážnými problémy.

Již beztak nízký počet 20 ks munice je navíc snížen na polovinu, na pouhých 10 ks munice, veze-li tank Panther KF51 modul pro vyčkávací munici Hero-120, případně bezpilotní prostředky. Pouze 10 ks munice je pak zcela nedostatečných pro tankový boj. Právě schopnost nést modul s vyčkávací municí je přitom vedle použití kanonu 130 mm klíčovým modernizačním prvkem nového tanku. Výhodnost tohoto řešení se tak v reálu ztrácí.

Určitým problémem tanku Panther KF51 je proto jeho až příliš vysoká technická ambicióznost, snaha umístit na jeden podvozek co nejvíc schopností. Pokud by měl tank pouze kanon 130 mm a vedle toho by existoval další bojový systém, využívající stejný podvozek, který by fungoval jako nosič modulu s vyčkávací municí, pak by to bylo jiné. Pak by tanky Panther KF51 a vozidla nesoucí vyčkávací systémy mohly tvořit celé rodiny, případně celé vojenské útvary postavené na jednom podvozku, což ostatně jen souzní s moderními trendy. Za dané situace se ale zdánlivé přednosti nového tanku ztrácí.

Panther versus Leopard

Stejně tak polemicky vyznívá i srovnání tanku Panther KF51 ve srovnání s jeho rivalem, tankem Leopard 2 A7/A8. V neprospěch tanku Leopard 2 hovoří především to, že jde již o starší konstrukci – často je poukazováno na to, že tank Leopard 2 byl zaveden do výzbroje již v roce 1979. Jenže takové srovnání je nesmyslné. Je třeba si uvědomit, že dnešní tanky Leopard 2A7 jsou zcela jiné než výchozí verze tanku Leopard 2. Mají jiný systém řízení palby, jiné pancéřování, jiný kanon atd. Jde de facto o nový tank. Verze Leopard 2A8, kterou si chce pořídit AČR, se pak teprve nachází ve vývoji, a bude technicky ještě dokonalejší. 

Často je v této souvislosti zmiňována i tzv. typová životnost, která souvisí právě s datem uvedení první verze daného typu do výzbroje. Právě typová životnost nejvíce vypovídá o modernizačním potenciálu vozidla, a tedy možnosti jej provozovat dostatečně dlouho. Velkou výhodou tanku Panther KF51 oproti tanku Leopard 2A7 je proto fakt, že je teprve na začátku své kariéry, a má tedy obrovský modernizační potenciál. Jenže totéž se dá překvapivě říci i o tanku Leopard 2A8. Právě tank Leopard 2 totiž prokázal neobyčejný modernizační potenciál, proto ostatně vzniklo již tolik verzí tohoto tanku. Je navíc pravděpodobné, že vzniknou i další verze tohoto tanku (Leopard 2A9 atd.). Tank Leopard 2 tedy má před sebou ještě dlouhou budoucnost.

Je navíc třeba se podívat na tank Leopard 2A8 z pohledu AČR. AČR bude pouze jedním z mnoha uživatelů tanku Leopard 2, a to pouze menším. A i vzhledem k tomu, že vývoj tanku Leopard 2 poběží dál, bude výrobce jednotlivým uživatelům tanků Leopard 2 A7/A8 a případně i dalších verzí poskytovat kompletní servis, bude také tyto tanky průběžně zdokonalovat. A to po celou hypotetickou službu tanku Leopard 2 v řadách AČR, která bude sahat až někam k rokům 2070-80. I proto je pro AČR otázka typové životnosti podružná.

Tank Leopard 2 A7/A8 má samozřejmě oproti tanku Panther KF51 slabší výzbroj, tvořenou kanonem ráže jen 120 mm. Jenže i kanon 120 mm je stále vynikající zbraní, jak ukazují třeba i zkušenosti z dnešní Ukrajiny, kde již byly tanky Leopard 2 (a to navíc jen starších verzí) úspěšně nasazeny. Ostatně, samo zvýšení ráže tankových kanonů je celosvětově vnímáno kontroverzně. Je možná příznačné, že žádná země zatím nezavedla tank s kanonem 130 či 140 mm, a všechny státy se drží ověřených kanonů 120, resp. 125 mm.

Tank Leopard 2A7/A8 za tankem Panther KF51 nezaostává ani co se týče software a z něj vyplývající schopnosti zasáhnout cíl první ranou, protože i do něj bylo v rámci modernizace moderní software implementováno. A nadto má tank Leopard 2 výhodu vyšší zásoby munice. 

Často je zmiňována otázka hmotnosti. Je faktem, že tank Panther KF51se svou hmotností 59 tun patří mezi nejlehčí západní tanky, a je mnohem lehčí než tank M1A2 Abrams či Challenger 2. Jenže oproti tanku Leopard 2A7 (62,5 tuny) je Panther KF51 lehčí jen o cca 3,5 tuny. Tento rozdíl tedy není nijak zásadní.

Tank Leopard 2 – vhodné řešení pro AČR

Pokud si tedy srovnáme tanky Panther KF51 a tank Leopard 2A8 a uvědomíme si jejich pro a proti, pak je zřejmé, že tank Leopard 2 za tankem Panther KF51 nijak nezaostává. Tank Leopard 2 má navíc oproti tanku Panther KF51 tu výhodu, že jde o již vyzkoušenou, osvědčenou konstrukci, u které byly již vychytány všechny mouchy. Tank Leopard 2A8 je tak pro AČR resp. Českou republiku velice dobrým a pragmatickým řešením. Lze si proto jen přát, aby se AČR svých nových tanků Leopard 2 dočkala co nejdříve.

Zdroj: KMW, Rheinmetall, MO ČR

 Autor: David Khol

Komentáře

lt.sherman

21. 02. 2024, 10:39

Mam otazku k nabíjení munice - resp. automat vs člověk.

Pokud si dokážu představit (i dle videí co jsem videl), tak mi vychází že človek navíc má pouze spornou výhodu, resp. shrnu výhody nevýhody a prosím o doplnení, či korekci.

človek navíc:
+ aby se tank pohyboval a střílel, je potřeba min dva členy - jeden řídí, druhý nabíjí a střílí, při zásahu/průniku je pravděpodobné, že vyřadí vetsinu posádky - počítejme polovinu. 4člená zachová jakousi bojeschopnost, 3člená je o náhodě.
+řešení problému: 4hlavy 8rukou je prostě víc než 3(6)

+ za ideálních podmínek je nabíjení prvních nábojů velmi rychlé (tank stojí a není na nej vedena palba), další náboje jsou pomalejsí

- neumím si představit za jak dlouho je schopný nabíječ přebýt kanón za jízdy v terénu pod palbou v cca 40km/h při dodrzení zásady že při vysunutí náboje z chráněného zásobníku tento zásobník požárně zavře a pak až vloží náboj do komory (proc? protoze je pod palbou a zásah do skladu munice by při otevřeném zásobníku okamžite vyřadil celou posádku - protoze tam bude mít výbuch nejsnažsí cestu - nez k tomu urceným výdechem)


- v interiéru mimo chráněný zásobník je ulozena nechránená munice - jakýkoli zásah do ní vyřadí posádku

automaticky nabíječ ruského typu (modernizované sovetske tanky kdy i velitel muze vest palbu):
+ nabíjení pri jakýhkoli podmínek - teren/rychlost - resp. vždy stejná rychlost nabíjení
+ i dvoučlená posádka má velkou bojovou hodnotu (střílí velitel ze svého stanoviste)

- průmerná rychlost nabíjení všech náboju za všech podmínek (i ideálních) (horší než první 3-5 u nabíječe v ideálním případě, lepší než dalších >5 nábojů nebo za pochodu)
- neuzaviratelný mezera mezi ulozenou municí v zásobníku a posádkou -> zásah munice -> výbuch
- v interiéru mimo zásobník je ulozena nechránená munice - jakýkoli zásah do ní vyřadí posádku

automat zapadního (nebo hodne východního typu, Korea, JP):
+ asi jen výhody, ale na tyto systemy jsem se nekoukal...

Pepík Knedlík

21. 02. 2024, 14:43

It
Časem tanky NATO přejdou na automat. Nutí je k tomu vaha, výška, šířka, rychlost strelby a nadbytečny člen osádky. Kdo se svezl v tanku nebo v bvp, poznal pocit stisnenosti a predstav si ládovat kanon metr dlouhým granatem.
Ruský T 90 M ma pultovy zasobnik ulozeny ve skříni a naboje uloženy na ležáka. Rychlost střelby až 12 ran za minutu.

Slavoslav

21. 02. 2024, 19:40

rusky T-90M vychadza z T-90MS a ako taky ma karusel + dodatocnu zasobu streliva akurat nenesie ako oblozenie posadky, ale ju ma v navarenom batohu na vezi. Posadka k nej zvnutra nema pristup.

Jumpman

21. 02. 2024, 19:47

je to jak říká slavoslav, ruská T-90M má dva zásobníky, navíc v tom "ležatým" za věží má uložený střely vacuum, protože jsou delší a do klasického karuselu se nevejdou. T72B3 má pouze "bednu" za věží, kde má uloženou munici, a když dojde klasický karusel, tak posádka musí ven a přeložit munici do karuselu...

Pepík Knedlík

21. 02. 2024, 20:03

Jum
Diky za vysvětlení.

Slavoslav

22. 02. 2024, 07:34

Jumpman

takto, T72B, B3 a B3m maju klasicku odlievanu vezu bez akehokolvek batohu a municia je ulozena podla klasickej schemy z povodnej T/72. Karusel a zvysok rozmiestneny v interiery veze.

Co sa tyka T-90M tam sa spekulovalo, ze bude mat druhy automat v batohu na vezi prave kvoli strelam Vacuum atd. Ale spekulovalo sa aj o tom, ze dostane delo z Armaty a nedostal ho kedze to je cca o pol metra dlhsie a T-90M ma povodnu dlzku dela. Ci ma nejaku skratenu verziu dela z Armay? netusim.

Co sa tyka, ale ulozenia municie vsetko nasvedcuje, ze prebral odskusane ulzoenie z T-90MS (da sa pohodlne vygooglit na nete) kde je cela finta v tom, ze dodatocna zasoba municie co bola mimo karusel bola ulozena do toho batohu. Avsak posadka nema pristup k tejto municii zvnutra, je to dodatocna rezerva ktoru si moze ulozit do karuselu ked maju prestavku v boji.

Jumpman

23. 02. 2024, 13:56

slavoslav:
sem se asi blbě vyjádřil, ale myslel jsem to jak jsi to napsal :thumbsup: jen mám pocit, že jsem s tím "batohem" na věži viděl i tu T72B3 ale ono je to těžko definovatelné, protože i T90 je v podstatě "facelift" T72 jen tomu dali jiné číslo aby to po iráku vůbec byli schopní někomu prodat...

Slavoslav

23. 02. 2024, 14:08

Jumpman

nie, B3 aj B3m ma odlievanu vezu, nie zvaranu ako T-90 a vzadu maju bud skrinku na naradie (b3) alebo ERA bloky ktore tam zacali davat po skusenostiach zo Syrie (b3m) kde zaviedli celokruhovu ochranu veze

Jumpman

23. 02. 2024, 15:54

slavoslav:
hádat se nebudu, byla to jen fotka...

Slavoslav

23. 02. 2024, 20:21

Jumpman

takto, ze mozno vyrobili nejaky prototyp nejakej konfiguracie je mozne, ale b3 a b3m je konkretna standardna modifikacia a ani jedna z nich nema batoh navareny na vezi

Jumpman

21. 02. 2024, 19:56

It.sherman: člověkmá v očích západního taktika výhodu v tom, že tank NATO bude číhat ve skrytu a čekat s nabitou střelou, další má nabiječ v ruce a další má připravenou vyndanou ze zásobníku. Tohle uvažování je svázané s tím, že bude tank vždy v obraně a připraven.
Ruský systém nabije vždy za stejnou dobu, ale mám pocit, že ruský automat neumí vybít a vrátit střelu do zásbníku v nějaké rozumné rychlosti. Takže se očekává, že ruský tank nečíhá a nemá nabito, protože nečeká protivníka. Jinak v kažém dalším okamžiku by měl ten automat nabít vždy rychleji než člověk.
Podle zkušeností z WW2 byla teoretická rychlost nabiječe cca 6-7 ran za minutu v klidu, což ovšem v bojových podmínkách padalo cca k ráně za 2 minuty a osobně si myslím, že tank s nabiječem a 120mm kanonem bude mít rychlost podobnou, jestli ne nižší.
Představa, že nabiječ musí nějak složitě otvírat a zavírat zásobník s municí je lichá. Funguje to tak, že nabíječ navolí jakou střelu chce, sešlámpne pedál a ze zásobníku vypadne náboj a ihned se zavírá, takže bezpečnost je na maximální možné úrovni...
A západní nabíjecí automaty umí pracovat se zásobníkem západního typu, takže za mě asi nejlepší řešení a NATO na to postupně přichází...

lt.sherman

22. 02. 2024, 10:41

Dekuji za vysvetlení.

Nabítí v pohybu za cca 2min me zaráží ... to je třeba 500-1km jízdy.

Přeci obrana je i stečí. Beru to tak, ze objevený stojící tank = zničený tank. Resp. západní tanky se po výstřelu stahují (proto ta rychlá zpátečka), takze v tu chvíli asi prebytí nemožné.

Takze se dá říci, že západní 4posádkové tanky jsou takové těžce obrněné, mobilní 120 houfnice, s možností výstřelu za pohybu, bez možnosti vést ustálenou palbu za pohybu.


Nekde jsem videl, že byl nabíjec pripoután ke stropu, takze nejaké info musí být...
Přeci ze zkuseností na Ukr, za jak dlouho prijde další výstřel za pohybu u M1, L1/2 ... resp. jak klesá rychlost střelby za pohybu ... u sovetskych/ruskych tanků co jsem videl videa, tak do 10 sec. Videa s L1/2, M1 jsem nenasel...

lt.sherman

22. 02. 2024, 10:58

Další co me zajímá, vsude se mluví, jaké mají zapadní tanky výhody v pohybu ... jak jsou výkonne apod. Ale co jsem objevil, tak třeba jeden pás dopredu, druhý dozadu je dobrý akurát tak v garáži, ale v poli k ničemu (nutnost zastavit, zaradit spešl rezim...), jediná fakt výhoda mi prijde rychlá zpátečka.

A pak prijde info, ze sovetske/ruske tanky jsou v realnem terenu nejlepsi ... tak co si z toho mam vzít?
Je nevýhoda zapadních tanku jen a pouze v jejich váze? Ale mají lepší mechaniku pohonu? Nebo se "staré" T72... dokáží opravdu lépe kamkoli vyškrábat?

Je zde asi nutnost nejak obhájit budoucí nákup L2, a tak se ríká jen neco a pokud mozno jen to lepší ale už za jakých podmínek se radeji neříká??

Ja rozhodne jsem pro nové tanky a je mi jedno odkud, jestli ze západu, severu, jihu (DE) nebo z východu (Ukr T-84, Turecko, Korea...), jen me zajíma to porovnání v reálném poli. Libili by se mi polské K2, kdyz uz jsme v tom V4...

lt.sherman

22. 02. 2024, 10:58

Děkuji za vysvětlení ... co jsem videl za videa z přebíjení (M1, L2), byla tato přepážka vzdy otevřená ... ale že ta rychlost klesne k 1ráně za 2 minuty v pohybu me zaráží... všude se vykládá jak je člen posádky navíc výhoda v rychlosti nabíjení (chápu, musí se říkat jen to lepší aby se obyč lidem dopře prodalo) ... ale me to tak nepripada, obrana je přece i stečí, resp. stojící tank = zničený tank.

Takze aktuální západní 4posádkové tanky jsou tedy "jen" tězce obrněné mobilní 120 houfnice, s možností pálit za pohybu, bez možnosti vedení rychlé palby v pohybu... resp. jednu ránu za cca 500-1km v pohybu.

Přeci se sem musí dostat nějaké info z Ukr kde používají M1, L1/2, T72/80/90 v poli... jak klesá rychlost přebíjení s rychlostí.

Jak probýhá vybíjení děla u sovetskeho/ruskeho automatu? U dělené munice T72/80/90 jsem to povazoval, za v boji neproveditelné. Resp. ze to proste do cca minuty nevybije.

Resp. T72/80/90 nabíjí vždy až tesne pred výstřelem?

A jeste jedna vec pohyblivost zapadních tanku ... sice se vsude vzývá jak jsou pohyblivé manévrovatelné, ze jsou lepsí nez T72/90, ze umí jeden pás dopredu, jeden pás dozadu, rychlé zpátečka...atd, atd ... ale v reálu co jsem pochopil to je pouze pro manipulaci v garazi, ale v poli nepouzitelné kvuli nutnosti zastavit, přeradit na tento rezim a pak zas zastavit ... rychlá zpátecka je urcite super... ale pak je také slyset, ze v terénu jsou T72/90 neprekonatelné .... tak kde je rozdíl?

Děkuji

Slavoslav

22. 02. 2024, 10:59

zapadna taktika ratala s tym, ze ich tanky budu vitat obrnencov varsavskej zmluvy v pripravenych poziciach. 3/4 mierene vystrely, zdecimovanie postupujucich ruskych tankov a rychly presun na dalsiu poziciu.

Mimochodom, sovietske SRP boli ovela menej vykonne ako tie zapadne a ruske tanky sice mohli nabijat za pohybu, ale cvicena bola strelba zo zastavky, nie za pohybu ktora bola menej presna.

lt.sherman

22. 02. 2024, 11:03

Safra, nekde se v pameti vyrojil muj puvodni komentar, ale nedokazu jej editovat/smazat ... takze sorry ...

Marty

22. 02. 2024, 14:16

Slavoslav
ale přesto že celý sytém byl stavěn především pro defenzivní boje, a to se v návaznosti týká i kostrukce západních BVB, tak válka v Kuvajtu byla jasným poměřením výhod a nevýhod obou konstrukčních škol i v momentě kdy západní stroje přejdou do ofenzivních operací.
argument že Irácké síli si vedli zle především kvuli špatnému výcviku není až tak plnohodnotný, výcvik věřím že byl slabší, na druhou stranu měli z nedávné Irácko - Íránské války reálné bojové zkušenosti, což u posádek západních strojů moc nehrozilo

Slavoslav

22. 02. 2024, 14:48

Marty

tak ja chybajuci automat nevnimam ako zasadnu slabinu. Ano ma zmysel, najma pre profesionalne male armady ktore uz maju i takto problem zohnat dost personalu, ale nie je to gamechanger.

Problem Irackych T-72 je zlozitejsi a ano. Ich monkey model T-72 bol objektivne vyrazne horsi stroj ako taky Abrams. Tam nikdy neslo vykon kanona, ci silu panciera. Rozdiel robila a robi optoelektronika, SRP a celkovy pristup aj k pohodliu posadky ktory prispieva k bojovym vykonom. T-90m je prvy rusacky tank ktory ma plnohodnotnu funkciu hunter killer a v dobe pustnej burky mali jedine velitelske verzie t-80 tok v ZSSR termokamery, nie to Irak ktory mal stereometricke dialkomery

Marty

20. 02. 2024, 18:25

Martin F.
tak trochu nerozumím vašemu "honu na čarodejnice" v osobě autora, jestli vám vyjmenování nedostatků KF51 přijde jako reklama, zvláštní...
za další nerozumim tomu proč se kvuli tomu až tak rozčilovat...
a to především proto že MO ČR se s největší pravděpodobností nebude rozhodovat na základě článku na tomto, ani jiném obdobném webu, či tištěném médiu
navíc L2 je favoritem už z prostého duvodu, že je již v AČR zařazen u výcviku, tak že bych se tak moc nebál...
na mě osobně článek dělal spíš dojem že se snaží zevrubným rozborem rozptýlit ony laické debaty kde se často tvrdí že KF51 je jednoznačně lepší
a na závěr ano, existuje, na veletrzích si na něj mužete dokonce i sáhnout a ne tím nikdo netvrdí že demonstrátor a prototyp sou jedno a to samé:wink:

MiraH

18. 02. 2024, 19:45

tak je třeba se podívat v jakých podmínkách tento stroj vzniká a komu je určen - státům co nechtějí dalších 5+ roků čekat až přijdou na řadu u L2 A8. A autor to správně nadhodil, ty naše T72 melou z posledního už teď, prakticky se musí šetřit i při cvičení a nepřehánět to s jejich frekvencí, i tak ale bojeschopnost klesá úměrně opotřebení. Kdyby jich bylo plánovaných 150 tak věc jiná, ale při nízkých desítkách kusů každý mimo provoz/bojeschopnost je hodně znát.
Jak nejsem příznivec posílání zbraní na UA tak tady by to mělo význam, aspoň by ještě někomu posloužily a o "recyklaci" by se staral někdo jiný.
Na tyto KF51 by mohla být linka i u nás a sami bysme se o něj starali a mohli modernizovat. Ten starší podvozek rozhodně není na překážku. A když by byla zakázka na 150-200ks tak už by to nemuselo být ani nějak drahé.
Hlavně mi na diskusích přijde že všichni chtějí takříkajíc hrát na jistotu, přitom jsme měli tradici vlastních systémů či nákupu licence a jejich postupné vylepšování. Teď ne, hlavní názor je že to musí být vyzkoušené a nechce se jít do žádného rizika. Přitom když by to klaplo tak bysme byli vzorový uživatel a ostatní by brali reference a nakupovali z naší výrobní linky.
Osobně KF51 vidím jako velkou příležitost.
Ale bohužel je jasné jak to asi dopadne, bude se dlouho váhat a "zhodnocovat" až zbude posledních bojeschopných pár kusů T72M4 a bude se to muset řešit urgentně.

Jumpman

18. 02. 2024, 20:58

jenže on je rozdíl zkonstruovat "železo" a dnešní moderní systém, řečený tank... Naší konstrukcí byla v podstatě i modernizace T72M4CZ a podívej se jak to dopadlo, nejsme to schopní ani provozovot, protože se nikomu nevyplatí držet nějaké ND na 30ks techniky na skladech, natož v provozu linky na jejich výrobu.

MiraH

18. 02. 2024, 22:00

právě, pro pár desítek kusů se nikdo s podporou součástek nebude namáhat, proto píši o 150-200 kusech. Navíc Maďaři na to staví továrnu, ti chytili příležitost rychle za pačesy. Přitom za soc. vlád to vedli lemplovsky stejně jako u nás. Obávám se že nakonec budeme všude poslední i za Slováky co se týče rychlosti modernizace armády.

Pepík Knedlík

19. 02. 2024, 13:29

MiraH
Ale to český zvyk vsem ošulit a okrást. Uz za Masaryka a Beneše. Nejdřív betonivy loby po vzoru F a naprosto zaostalost v letectvu i pvo. Odflaknuty repas T 72 atd.

Jumpman

19. 02. 2024, 16:00

MiraH: jenže to je právě ono, proč to nedokáže vyrábět náš průmysl. Za mě by byla ideální situace, kdyby se ti naši mocipáni byli schopní domluvit a dokázali domluvit linku na leopardy u nás, kdy by jsme vyráběli pro okolní země a sami měli TOP servis. Ale v současné ekonomické situaci těžko naše země dokáže ufinancovat projekt F-35 (za mě stěžejní), projekt BVP a ještě koupit takové množství tanků poslední generace.

David

19. 02. 2024, 13:01

Ty naše T-72 M4CZ nemelou z posledního, v současnosti procházejí renovací, resp. správněji řečeno tzv. technickým zhodnocením. Díky tomu klidně mohou sloužit až cca do r.2035. A AČR chce nové tanky cca v r. 2030.
Od licenční výroby se obecně ustupuje, už proto, že je drahá. A při akvizici nových tanků bude zapojen domácí průmysl, což je srovantelné s licencí, která by se nám vzhledem k nízkému počtu tanků opravdu nevyplatila

Jumpman

19. 02. 2024, 16:03

sorry, ale melou z těch 30 je bojeschopných snad 18, zbytek slouží jako dárce ND. A celá slavná akce technického zhodnocení je sinonymum pro modernizaci něčeho, co nám bohužel nic dobrého nepřinese. Bude to stát hromadu peněz a v případě že budou ty tanky skutečně muset vyrazit bojovat v rámci NATO bude hrozit to, že je první splašenej amík v abramsu rozstřílí, protože uvidí T72...
Za mě ideální řešení by bylo, zprovoznit co lze, věnovat všechny ukrajině s tím, že za ně vyjednají náhradu v nějakém rozumném počtu leopardu2A6 nebo co kdo nabídne, ale ať máme západní techniku, která je servisovatelná v rozumných nákladech...

David

20. 02. 2024, 13:02

Tím technickým zhodnocením projdou všechny T-72M4CZ, tj. jeden prapor. Ani jeden z tanků neslouží coby zdroj náhradních dílů. Náhradní díly jsou používány z nemodernizovaných T-72. A ty modernizované T-72M4CZ potřebujeme právě pro překonání doby do příchodu nových tanků. nějaké leopardy 6 neseženete, nejsou

Jumpman

21. 02. 2024, 20:04

David:
ano, já skutečně žádný leopard neseženu :rofl: z toho strach nemám
Pokud si to dobře pamatuju, tak největší problém modernizovaných T72M4 je se systémem řízení palby, což je nějaká italská konverze systému z lodiček a toto udělátko skutečně skladové T72M neobsahují, takže jej nemohou ani darovat. T72M4CZ má i inovovaný powerpack, pokud si dobře pamatuju, tak snad na 1000 koní s automatem, čímž překonává i nejnovější T-90Mprokryv a tento powerpack skladové T72M taktéž zabudováno nemá. Proto je třeba to "technické zhodnocení" do češtiny přeloženo zaplatit modernizaci na současný standard, který budeme schopní aspoň pár let servisovat, než se podaří modernizovat vozový park... Proto mě to smysl nedává a když si slovensko dokázalo vyjednat vrtulníky za staré BVP, nevím, proč se nepokusí o nějakou formu vyjednávání i naše slavná vláda. Ta ukrajině sype vše horem dolem a potom pouze smutně kouká, jestli je za to někdo ocení. Slováci si předem řekli co jim za jejich pomoc západ dá, což je asi neomalené, ale na druhou stranu praktické...

Pepík Knedlík

22. 02. 2024, 22:30

V podstatě jde na Ukrajině o lidský zdroje a to byl problém i Německý invazní armády v roce 1941 na vychod. Za několik měsíců ztratila tahle původní síla okupace 500 000 velice dobře vycvičenych zabijáků podporovaných Pervitinem. Možná Volodymyr následuje Adolfa v koksu a heraku ..

Pepík Knedlík

22. 02. 2024, 22:36

Davide
Produkce Leo ma své limizy pro členy NATO a první F 35 dostane Česko za beluce5 nevýhodnéych podmínek z 11 let. Asi tady nebude strašením Rusem tak důležity, ale prachy nesmrdí ....

Slavoslav

23. 02. 2024, 07:40

Knedlik

neviem o akych nevyhodnych podmienkach hovoris, ale ak hovoris o tych casovych tak je otazka kto by ich dodal skor? Nehovoriac o tom, ze CR rovnako ako ine staty ktore kaslali na armadu ma tolko inych veci, ze aj tak nedokaze zaplatit vsetko naraz a tak sa tieto polozky budu rozkladat na dlhe roky kde stihacie lietadla nie su vase najbolavejsie miesto

PS: videl som tvoju poznamku o Volodymyrovi tak by som ta chcel opravit, ze Putin sa pise Vladimir ak hovoris o vodcovi invaznej armady na UA.
Pravidelne si prechadzam ruske stranky a ich fora a celkom zaujimavym sposobom sa tam meni nalada. Kym po Bachmute boli vsetci spokojny tak po Avdiivke kde prakticky nikto nepochybuje o Murzovych 16k mrtvych rusakov a dalsich cca 30-35k nenavratnych stratach v podobe tazko ranenych je euforia len v propaganda clankoch. Na rozdiel od Bachmutu tam uz skapinali bezny rusaci a nie kriminalnici od Wagnera. Coraz castejsie sa objavuju tanky ako T-54/55 nie v ulohe SPG, ale MBT iduce do celneho utoku na UA pozicie. Je to posun od trojdnovej operacie k opotrebovavacej vojne ktora zajtra oslavi druhe vyrocie

Slavoslav

23. 02. 2024, 07:42

Jumpman

vrtunlniky nam boli ponuknute, v podstate nik od nas s nimi neratal a uz sa s nimi ani neratalo v rozvoji armady kvoli peniazom. Teraz sa spekuluje ako ich odmietnut a pouzit zlavu v ich hodnote napriklad na nakup Patriotu

Jumpman

23. 02. 2024, 15:01

slavoslav:
poměrně dlouho sem přemýšlel, jak to vlastně myslíš :grinning: ale zde v mediích proběhla informace, že slovensko si vyjednalo ty vrtůlníky ještě dří, než ukrajině poslalo první BVP...
Na jednu stranu chápu, že amíci pošlou to čeho se potřebují zbavit a nechají si zaplatit za uvedení do provozuschopného stavu, na stranu druhou když někdo je schopen si něco vyjednat formou výměny, proč ne češi...

Martin F.

17. 02. 2024, 14:43

Už něco zmínili kokegové, ale za tento článek by si autor měl dát pár facek a pro zachování určité úrovně webu by měl být odstraněn. Jako hlaní fax pas článku o tom, co je moderní/nemoderní lze zmínit, že KF 51, je postaven na podvozku Leopardu A4, tedy starém podvozku s nízkou nosností (takže Ačr v případě modernizace svých A4 na A8 bude muset vyrobit zcela nový podvozek s korbou!!!!). Tohle slohové cvičení firmy Rheinmetal vzniklo jen pro kanon, který byl vyřazen z německo-francouzského programu MBCS ve prospěch francouzského Ascalonu(140 mm). Ten, kdo tento kanon zavede, bude mít ohromné logistické problémy, protože všichni okolo budou mít 120 mm a jak to vypadá, i Leopardy 2, na které se hrnou objednávky ze všech stran, zatímco MGCS je v nedohlednu a Frantíci se již vyjádřili nějak ve smyslu, že Němci situace využili, zatáhly Francii do tohoto projektu a mezi tím všicni nakoupí Leo 2. Že demonstrátor se nedá ani považovat za prototyp, je snad jasné všem. Navrhovat koupit něco takového může jen diletant a armyweb má u mě velké mínus.

Pepík Knedlík

17. 02. 2024, 17:11

Pěkný shrnutí, ale 130 mm bude nutnost vč autonabijaku. Zde se ukazala Sovetdka "cesta" jako proziravá.

Slavoslav

17. 02. 2024, 19:49

vzhľadom na to aké vrhače veží vytvorili a fakt, že nabíjač je prvé 3-4 výstrely rýchlejší tak ani nie. tie západné tanky mali iné požiadavky v zadaní pri vývoji a ze by tá cesta bola horšia ako sovietska škola sa nedá povedať. ba naopak

Martin F.

17. 02. 2024, 21:35

130 mm není nutnost, proč? Německá představa mbcs je snížit váhu k 50 tunám a to díky použití automatu a osádce umístěné v pancéřové kapsly korby, což umožní zmenšit věž aa úroveň její pancéřové ochraany, posílení systémů ochrany lro útoky shora a ze všech stran(drony) + stejný podvozek bude mít i bvp a další vozidla. Nová generace tanku je tedy o snížení hmotnosti a snížení logistické stopy obrněných jednotek.

Pepík Knedlík

17. 02. 2024, 23:31

No jo, původního ráže u M 1 Abr byla 105 mm
Už na tom velkým stroji vypadal jak spěje. Je blbost si nalhavat, že rusky kanóny 130 mm nejsou špatný ... 125 mm je mrtvola.
Produkce kanonu i nábojů de musí aktivovat u vyrobcu a to je pro ně mega kšechft.
I ten problém na východě jim napumpoval mega eur. A to přesně potřebuji

Jumpman

18. 02. 2024, 09:57

Ty "vrhače věží" nemá na svědomí nabíjecí automat, jak se snaží neznalým vnutit tisk, ale způsob uložení munice jako takové v ruských tancích. Ten nabíjecí automat je totiž od posádky "izolován" sice ne tak dobře jako v západních tancích, ale dostatečně na to, aby nedošlo k expozi po jakékmkoliv průniku střely do prostoru tanku. Jenže v automatu je cca 46% vezené munice, zbytek je nacpán všude kam se vešel a tady je to jádro problému. Takže nabíjecí automat je ze zásady pozitivní věc, jen ten ruský je stále zamrznutý v 60-tých letech minulého století. Při současné úrovni robotiky by jistě nebyl problém postavit nabíjecí automat, který v podstatě bude fungovat dle požadavků a bude využívat západní uložení munice viz např francouzský leclerk, nebo korejský K2

Jumpman

18. 02. 2024, 09:59

pepík:
ruská 125mm munice má téměř o 50% větší dopadovou energii než západní 120mm munice. Proto se i na západě uvažuje o zvýšení ráže tankových kanonů. Ruský problém je dělená munice a jejich konstrukce nabíjecíc zařízení, protože nejsou pro podkaliberní munici schopni použít stejně dlouhý penetrátor jako západní tanky, které mají munici v celku a můžou využít celou délku nábojnice...

Slavoslav

18. 02. 2024, 10:47

Jumpman,

ja som reagoval na sovietsku cestu a to izolovanie aj automatu od bojového priestoru posádky je také pochybné a slúži aby im tam koncantiny nepochytalo. ak dojde k výbuchu munície v automate posadku to vobec neochrani a ani zapalenie municie v tom automate nie je nic zriedkave. staci par kuskov roztaveneho kovu co tam spadne po prenikani kumulativneho luca.

inak sa samozrejme da vytvorit aj automat ktory bude mat bezpecnejsie ulozenu muníciu, ale zeby jeho pritomnost bola gamechanger proti nabijacovi sa povedat neda

Slavoslav

18. 02. 2024, 10:49

Jumpman

mas zdroj k tomu tvrdeniu ao vykonoch (energetickych) ruskych kanonov?

Jumpman

18. 02. 2024, 20:57

slavoslav: jasně, pokud dojde k odpálení munice v nabíjecím automatu, tak to má přesně ty efekty o kterých mluvíš a stejně tak nerozporuju, že pokud dojde k odpálení minice vezené v obytném prostoru osádky ruského tanku, že se nepřidá i munice v automatu. Jen chci říct, že ten automat jako takový, není tím hlavním problémem. Vnímám totiž to, že je povědomí -automat je zlo a člověk je výhra. Realita je někde uprostřed a za mě by moderně konstruovaný automat byl reálně mnohem leší než lidský nabíječ.
Ohledně výkonů munice se mi zdroj nechce hledat, ale tyto nárůsty dopadové energie při nárůstu ráže nejsou nic tajného a je k tomu běžný přístup. Ostatně těch 50% má nárůst i nový 130mm kanon rheinmetalu oproti ruskému 125mm... průbojnost je už ale jiná písnička, tam ty údaje příliš dostupné nejsou a víc záleží na konstrukci střely

Slavoslav

18. 02. 2024, 21:22

takto, moderný, teraz konštruovaný tank už samozrejme automat bude mať. keď už od nič iné tak z dôvodu ušetrenia nákladov keďže tie personálnenie sú malé.

čo sa týka energie tak najnovší ruský kanón prekonáva súčasný 120 L55 o cca 2 MJ úsťového výkonu - cca 13 vs 15, dačo pre ten ruský. ale to sa bavíme o najnovšom čo navrhli pre Armatu. klasický ruský 2a46m ma okolo 10,5 MJ. tieto energie sú na ústí a vyjadrujú výkon kanóna. dopadové energie sú úplne iné a ako si správne poznamenal hovoria o tom ako strela dokáže ten počiatočný potenciál využiť a tam kratšie ruské strely strácajú.

co sa týka nárastu hrubého výkonu zväčšovaním priemeru tak ak zachováš priebeh tlaku ktorý bude cca rovnaký tak je to jednoduchá matematika. sila zrýchľujúca strelu je F=p*s. takže o koľko percent zväčšíš plochu - prierez hlavne o tolko cca zvýšiš hrubý výkon kanóna. priemer je jednoduchá cesta no západ lepšie zvláda aj maximálne tlaky a najmä priebeh tých tlakov čo sú technologicky náročné veci takže len porovnanie cez priemer nie je smerodatné

Slavoslav

18. 02. 2024, 21:23

oprava, tie personalne nie su male. sry tukal som na mobile

Slavoslav

19. 02. 2024, 12:45

nakopirujem sem jeden z mojich starších príspevkov z iného fóra kde sme sa o výkone kanóna bavili

jednym z parametrov ako hodnotit vykon tankoveho kanona je ustova energia. Vzorec je zjednodusene:

E=1/2*m*v^2

kde "m" a "v" mozeme zase zjednodusit a vztiahnut k samotnej strele letiacej na ciel.

Z pohladu na vzorec je jasne ze najlepsie je mat tazku a rychlu strelu kde rychlost ma vacsi vplyv kedze ten rastie kvadraticky (na druhej strane tatto rychlost so vzdialenostou klesa kym hmotnost zostava).

Problemom rychlosti je, ze pri sucasnych konstrukciach nabojov pomaly narazame na fyzikalne limity. Strelu ako taku totiz urychluje sila vyvolana tlakom prachovych plynov na jej dno. Predpokladam, ze kazdy pozna priebeh tlaku plynov v hlavni. Ak chceme strele udelit vacsiu rychlost mame tieto moznosti:

1- zvysit tlak, tu narazame na materialove obmedzenia hlavne kde su potrebne vysokopevnostne materialy. Zvysit hrubku stien nam totiz nepomoze, vplyvom vysokych tlakov by aj tak doslo k trvalej deformacii vyvrtu a hlaven by sa znehodnotila i ked by samotna nepraskla. Ciastocne sa sice tato trvala deformacia (v ramci tolerancii) pouziva tzv autofretacia, ale i tato metoda ma svoje limity. Je mozne pouzit i fretovane hlavne kde sa hlaven sklada z duse a plasta ktore su na seba nalisovane s presahom. Plast potom na dusu vyvodzuje predpetie v opacnom smere ako je namahanie od vystrelu a hlaven dokaze vydrzat vacsie tlaky no je to drahe a narocne na vyrobu.

2- podrzat vysoky tlak na dlhsom casovom useku, myslienka dobra, ale narocna na prevedenie. Prachove zrna maju svoju rychlost horenia a od isteho okamihu sa strela zacne pohybovat prilis rychlo na to, aby dokazali generovat dostatok plynu a tlak zacne klesat. Da sa to ciastocne regulovat a mame rozne degresivne ci progresivne horiace prachy no kedze nevieme regulovat aktualne mnozstvo horiacej zmesi skutocnycm riesenim by boli az rozne chemicke kanony kde by hnacia zmes mohla byt davkovana v presne urcenych miestach a davkch pocas samotneho vystrelu.

3- znizit vahu strely, moze a nemusi zafungovat s tym ze to zhorsi schopnost strely si tu energiu zachovat takze vzhladom na konstrukcne obmedzenia z bodu 1 a 2 je snaha urobit co najtazsiu a najkompaktnejsiu moznu strelu. Laboracia s vahou je cela veda kedze ovplyvnuje priebeh tlaku ktory ma svoj limit a teda je uzko prepojena s volbou prachu

4- najjednoduchsie a stale aplikovane riesenia ktore mozeme vidiet ako trend vyvoja tankoveho kanona su:
- predlzit hlaven cim dosiahneme dlhsi casovy interval pocas ktoreho budu plyny urychlovat strelu az kym nenarazime na limit kde je ta sila mensia ako pohyb voci odporu proti pohybu strely v hlavni (ak si dobre spominam ked sa robil vypocet pre 8x57 tak strela by zastala cca po 8 mich metroch ak by bola dost dlha hlaven)
- zvysit priemer hlavne cim sa kvadraticky zmeni plocha na ktoru bude ten tlak posobit a strelu urychlovat

velmi zjednodusene a dufam ze som tam nepsravil ziaden hruby kiks :)Skrýt celý příspěvek

Jumpman

19. 02. 2024, 15:56

slavoslav: Jdeš na to logicky, ale bohužel v tomto případě máš spoustu neznámých proměnných. Ona ta dopadová energie je vyjádřená vzorcem, který uvádíš, ale v reálu se je třeba bavit především o číslech před dopadem střely, proto dopadová energie :-) a zde je právě ve výhodě ruská koncepde, protože používá těžší penetrátor (v případě podkaliberní munice) a i v případě klasické AP munice je jejich střela značně těžší než 120mm NATO. Další věcí je, že ta hmotnější střela si drží vyšší rychlost po delší dobu, což také hraje ve prospěch větší ráže. Skutečně se mi to hledat nechce, ale viděl jsem nějaké tabulky, kdy byly porovnávány dopadové energie podkaliberní munice NATO vs rusko a tady měli rusáci navrch. Zajímavé ovšem je, že v průbojnosti to bylo naopak, protože střely NATO jsou konstruoványo dost sofistikovaněji, mají delší penetrátor a tím pádem dokáží vyvinou větší tlak na zasažený pancíř. A až do příchodu nové munice vakuum mělo NATO náskok a nemělo příliš potřebu něco měnit v konstrukci tankového kanóny, ale s příchodem této munice se dostává do situace, že už nespíš dosáhli vrcholu pro kalibr 120 mm a další cesou je zvýšení ráže na 130 mm a tady by jim hrálo do not jak lepší technologická základna, tak vělší prachová náplň větší nábojnice a tím zvýšení úsťové rychlosti... Ale tento kanón se bude dost těžko instalovat do současné věže leopardu2, proto nejspíš výrobce rheinmetal představit KF51, aby demonstroval cestu, kde by se prosadila jejich nová konstrukce a reálně z toho může být Leopard2A9...

Slavoslav

19. 02. 2024, 17:28

to nie je logika, to je pár semestrov vnútornej a vonkajšej balistiky a situácia keď bude mať ruská munícia 2x vyššiu dopadovú energiu bude veľmi špecifická a nechce sa mi tomu veriť

Jumpman

19. 02. 2024, 18:04

slavoslav: pokud jsi někdy viděl podkaliberku do ruskýho tanku a do tanku NATO, tak se už tolik divit nebudeš...
a o 50% neznamená 2x... ;-)

Pepík Knedlík

19. 02. 2024, 18:27

Souhlasím
Podkaliberní střela Rheinmetall Rh-120 L/55 má rychlost do 1700 m/s. Střela "Vakuum" opustí kanónen 2A82-1M rychlostí 2050 m/s. Výsledkem je až o 40 až 50 % vyšší dopadová energie než u německyho kanónu.

Slavoslav

20. 02. 2024, 20:22

Jumpman

tie vahy projektilov su plus minus rovnake, len tam kde rus nabera hmotnost na priemere ju ma zapad na dlzke. Vykonovo predbehli ruske kanony tie zapadne len nedavno, vid data o ustovom vykone co som sem dal

Knedlik

no tu by som bol zdrzanlivy kedze jedine vyjadrenie o tych vykonoch mame zo strany rusaka ktoremu neverim ani slovo a tie vykony co spomina su v rozpore s tym co udava ako vykon kanonu. Ten dava 15,daco MJ pre tebou spominany kanon a pre Vacuum 24 MJ Ak to nie je nejaka zazracna strela co nabera rychlost aj po opusteni hlavne tak tam nieco nesedi.

Jumpman

21. 02. 2024, 20:08

Slavoslav:
nemůžu s tebou úplně souhlasit. Měl jsem v ruce oba projektily a ten ruskej je pocitově 3x těžší a i teda dost humpoláckej oproti střele do 120mm kanonu leoparda, kterej vypadá spíš jako jehla...

Slavoslav

22. 02. 2024, 07:38

zalezi ake verzie si mal. Taky Svinets ma sabot vahu 4,85 kg a taky DM33 4,6 kg

K novsim druhom rusackej municie nie je vela relevantnych dat a Svinets z 91eho je asi posledny co sa dostal na zapad k dokladnemu preskumaniu

Jumpman

23. 02. 2024, 14:54

slavoslav: určitě to nebyl svinets, byla to starší varianta, ale neměl jsem v ruce ani nejmodernější západní provedení. Sorry, že nejsem schopen napsat přesně typ, ale měl to kamoš co obchodoval se zbraněma jako výstavní kousky do obchodu, ale byly to reálné střely s vodícími elementy, žádné školní pomůcky a raději jsem se neptal kde k nim přišel...

Slavoslav

23. 02. 2024, 20:23

Jumpman

nech sa paci, az po svinets tam mas vahu projektilu plus vahu samotneho sabotu a mozes si to porovnat. Pre nove druhy rusackej municie su tam vsak uplne fantasmagoricke cisla takze sa drzme hranice danej Svinets

https://en.wikipedia.org/wiki/120%C3%97570mm_NATO#Armour-Piercing_Fin-Stabilized_Discarding_Sabot_(APFSDS)

https://en.wikipedia.org/wiki/125_mm_smoothbore_ammunition

David

19. 02. 2024, 13:06

Coby autor si pár facek opravdu nemusím dávat, v článku není uvedeno nic mylného či chybného. Tanky KF-51 je skutečně nyní postaven na podvozku Leopard 2A4. Ale to je jen určité provizorium, je běžné, že technologický demonstrátor je postaven na podvozku staršího tanku. Pro KF-51 je vyvíjen nový podvozek. Měl by být hotov během 3-4 let, což by jen bylo v souladu s dobou, kdy se AČR bude definitivně rozhodovat o novém tanku. Ve článku nijak nedoporučuji nákup KF-51, naopak v závěru je jasně uvedeno, že Leopard 2 A8 se KF-51 vyrovná

Martin F.

19. 02. 2024, 13:33

Jste úplně pomílený. KF 51 zkrátka reálně neexistuje, jak uvádíte, musí se nejprve vyvinout, což bude nejdřív za 3 nebo 4 roky nebo taky nikdy, KF 51 nemusí být vůbec!!!. Srovnávat něco, co neexistuje, s Leopardem A8 a tvrdit, že je to stejně dobré, je teda fakt síla, nehledě, že za 3 nebo 4 roky může být i Leopard A9, A10, s automatem nebo bez.....Demonstrátor byl třeba YF 22, YF 23, YF 32 nebo YF 35. Tomuhle ani demonstrátor říkat nelze, maximálně, až bude za ty 3 - 4 roky mít svůj vlastní podvozek. Tohle je jen slohové cvičení firmy RM, která se sama na výrobě Leopardu podílí a na rychlo ušila svůj projekt poté, co v projektu hlavního evropského tanku dostala "padáka". Smlouvu na A8 bychom měly podepsat ještě letos, dodávky ale proběhnou až ve 30. letech. Smlouvu na KF 51 bychom mohly podepsat nejdříve za ty 3 nebo 4 roky a dodávky by byly kdy? Klidně i nikdy!!! Je blbost za tohohle stavu navrhovat tento tank nehledě na zcela atypický kanón a munici, s kterým se nepočítá ani pro nový evropský tank. Zatím všichni nakupují (nebo se chystají) Leopardy A8, který možná zabije i projekt evropského tanku.

David

20. 02. 2024, 13:06

Pomýlený nejsem. tank KF-51 existuje, byť samozřejmě zatím jen ve vývoji. Hotov může být již za ony 3-4 roky. A jak jsem již psal, nikde nenavrhuji, aby tank KF-51 byl zaveden do AČR, stačí si přečíst závěr článku, který vyznívá přesně opačně. Smyslem článku bylo právě reagovat na různé zmínky, že tank KF-51 je modernější a byl by tedy lepší, jasně prokazuji, že leopard 2A8 se mu vyrovná

Martin F.

20. 02. 2024, 17:22

Tank KF 51 ale neexistuje, nedá se koupit ani není v podobě sériového stroje, tak tvrdit, že je stejně dobrý, jak zavedený tank LEOPARD, je velká LEŽ. Celkové vyznění článku pro neználého čtenáře je přesně takové, jak jsem napsal a nemusíte přímo něco navrhovat. Článek je taková jak se říká skrytá reklama. Firma RM by měla s KMW místo Pantheru budovat nové výrobní linky na Leopard, do kterého, kdyby bylo třeba, ten automat, případně i kanón, mohou dát taky, jakose chystá u Abramse M1A3 (nebo Abramse X).

David

21. 02. 2024, 13:09

Skrytou reklamu zásadně nepíši. A v článku je jasně uvedeno, že KF-51 je teprve ve vývoji. Závěr je míněn tak, že i tank Leopard 2A8 se tanku KF-51 po dokončení jeho vývoje vyrovná, pokud to potřebujete tak polopaticky, prosím

Martin F.

23. 02. 2024, 14:00

Skrytou reklamu psát vědomě nemusíte, důležité je, jak článek působí, viz. závěr, což je jedna velká spekulace.

CerVus

17. 02. 2024, 08:15

Panther je jen překopaný leopard 2 A4/5 s jinou věží, takže tvrdit o 2a8 , že je zastaralý je směšné.

Jumpman

17. 02. 2024, 10:55

jj taky sem četl, že ten KF51 je postavený na podvozku leopardu2 a ve své podstatě je to tématické cvičení zástavby kanonu 130mm rheinmetal do tankové věže... Takže reálně nikde není napsáno, že leopard2A8 nebude vyzbrojen i 130mm kanonem s automatickým nabíjením