EXCALIBUR
CZUB - 4M
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Naše pohraniční opevnění - němý svědek odhodlanosti našich předků se bránit

 04. 06. 2015      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Nalezl jsem moc pěkné video popisující Králickou pevnostní oblast, kterou jsem již nespočetněkrát navštívil, ať už v rámci komplexnějšího několikadenního výletu po našem pohraničním opevnění nebo v rámci známé akce Cihelna, která je jednou z největších (a pro mě nejlepších) vojensko-historických akcí u nás v ČR.

Tamní pěchotní sruby jsou neustále rekonstruovány. Některé s cílem dosáhnout původní předválečné vnější i vnitřní podoby, v dalších vznikají permanentní i dočasné tematické výstavy a prezentace.

S většinou chlapů, kteří se o králické opevnění starají a restaurují ho, se dobře znám osobně a mohu říci, že se jedná o naprosté srdcaře, kteří obětují svůj veškerý možný čas našemu opevnění a historii s tím spjatou. Patří jim tak velký dík, že se i další generace budou moci podívat, jak vypadaly a fungovaly původní objekty lehkého/těžkého opevnění.


Video: Československé pohraniční opevnění - Králický úsek / YouTube

Ve videu je zahrnuto všech sedm těžkých objektů, a to K-S 14 "U cihelny", K-S 15 "U lípy", K-S 16 "U dráhy", K-S 17 "U továrny", K-S 18 "U kostela", K-S 19 "Pod lesem" a K-S 20 "Na pupku". Kde to bylo možné, snažil se autor zdokumentovat i interiéry objektů.

 Autor: Michal Pivoňka

Komentáře