EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nový program pro vojáky a jejich rodiny: VoZP proplatí každému 2 000 korun

 09. 07. 2017      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna rozjela od července program „Rodina vojáka". Je určený vojákům z povolání, v aktivní záloze, ale také jejich nejbližším. Každému členovi rodiny vojáka proplatí VoZP sportovní a zdravotní aktivity v celkové hodnotě 2 000 korun. Stačí k tomu účtenky z bazénu, posilovny, sauny, za masáž nebo třeba za dentální hygienu. Peníze dostanou klienti přímo na účet.

image_01

„Princip programu je jednoduchý. Vybrali jsme tři nejoblíbenější finanční příspěvky z našich programů zdravotní prevence a navýšili u nich limity pro vojáky – včetně těch v aktivní záloze pojištěných u VoZP – a jejich nejbližší rodinné příslušníky, samozřejmě pokud jsou i oni pojištěnci VoZP," vysvětluje vedoucí komunikace pojišťovny Jan Mates.

Kteří pojištěnci VoZP tedy mohou příspěvky čerpat?

  •  voják nebo vojákyně z povolání,
  •  voják nebo vojákyně v aktivní záloze,
  •  manželka (manžel) vojáka (vojákyně) z povolání nebo v aktivní záloze,
  •  partnerka (partner) vojáka (vojákyně) z povolání nebo v aktivní záloze žijící s ním (ní) ve společné domácnosti,
  •  každé nezletilé dítě vojáka (vojákyně) z povolání nebo v aktivní záloze.

Každý z těchto klientů si může nechat proplatit následující aktivity nebo produkty:

tabulka

„U čtyřčlenné rodiny to znamená příspěvek do rodinného rozpočtu až osm tisíc korun ročně. A pokud rodič některý z příspěvků nevyčerpá, může jej v programu Rodina vojáka přenechat svému dítěti," říká Jan Mates.

Každý ze tří příspěvků může pojištěnec čerpat jednou v roce, přičemž v programu Rodina vojáka proplatí pojišťovna doklady o úhradě s datem 1. 7. 2017 a novější. Podrobné podmínky, stejně jako žádosti o proplacení příspěvků najdou klienti na www.vozp.cz/rodinavojaka. V žádosti si rovnou sami zaškrtnou, zda chtějí peníze poslat na účet, nebo složenkou.

„Novým programem chce Vojenská zdravotní pojišťovna podpořit rodiny vojáků ve zdravém životním stylu a současně ocenit vojáky za jejich nesmírně zodpovědnou, riskantní a časově náročnou práci, která má samozřejmě dopad i na jejich nejbližší," dodává Jan Mates.

Jak už bylo zmíněno, program je k dispozici pouze vyjmenovaným pojištěncům VoZP. Vojáci z povolání jsou u vojenské pojištěni ze zákona, to však neplatí pro aktivní zálohy ani pro rodinné příslušníky vojáků. Nic ale není ztraceno, právě totiž začalo období, kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu, které potrvá až do 30. září.

image_02

Nejjednodušší cesta, jak sebe a své děti přihlásit k VoZP, je vyplnit elektronický formulář na www.vozp.cz/prihlaska. Pracovníci pojišťovny po jeho obdržení zkontrolují všechny údaje, vytisknou přihlášku a pošlou ji poštou zpět k podpisu. Samozřejmě je také možné si formulář rovnou stáhnout, vytisknout a poté jej vyplněný a podepsaný doručit poštou nebo osobně na kterékoli kontaktní místo VoZP.

 Autor: Redakce

Komentáře