EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

O humanitární pomoci Rusku aneb podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí

 05. 03. 2023      kategorie: Úvaha      19 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Také jste si všimli, že Rusko ve svých propagandistických výtvorech velice často a rádo obviňuje takzvaný „Západ“ z proradnosti, vrážení dýk do zad a podpory jeho nepřátel, kvůli čemuž musí ruský mírumilovný člověk povstat a jít do boje, který nechce?

Zde je na místě upozornit že, Rusko je v této problematice „naprosto bez viny a dokonale čisté“, neboť jak pravil klasik, Rusové nikdy ve své velkolepé historii nikoho nenapadli. Za posledních 105 let Rusko pouze odráží agrese (sovětsko-polská válka), bere pod ochranu slabší sousedy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), přichází na pomoc pokrevním bratrům uvězněným v nepřítelem ilegálně anektovaných oblastech (Východní Polsko), reaguje na provokace (Zimní válka s Finskem), převádí území pod svou správu kvůli zachování míru (rumunská Besarábie a Bukovina), zajišťuje bezpečnost zásobovacích tras Spojenců a omezuje vliv nacistů (Írán), osvobozuje od fašismu (východní a střední Evropa), poskytuje bratrskou pomoc (Východní Německo, Maďarsko, Československo), na žádost přátelských režimů přichází potlačovat kontrarevoluce (Afghánistán), zajišťuje vlastní územní celistvost (Čečensko, Dagestán) nebo zabraňuje genocidě (Gruzie) a konečně demilitarizuje a denacifikuje (Ukrajina). Zdaleka to není vše, ale chápeme již, že Ruská říše nikdy nedává první ránu. Většina těchto nedobrovolných a vnucených akcí je pak pouze reakcí na činnost imperialistů a fašistů, kteří vždy hledají záminku, jak zničit nebo zotročit slovanstvo, které ruský svět představuje a jedině Rusko dokáže ochránit.

shutterstock_1396437470Foto: Rusko ve svých propagandistických výtvorech velice často a rádo obviňuje takzvaný „Západ“ z proradnosti, vrážení dýk do zad a podpory jeho nepřátel, kvůli čemuž musí ruský mírumilovný člověk povstat a jít do boje, který nechce. (ilustrační foto) | Shutterstock

Ale dost bylo ironických oficiálních důvodu k invazím. V moderní historii jsou zajímavější momenty, které vám nikdo z Kremlu připomínat nebude. Momenty, kdy naopak Rusku (Sovětskému svazu) skutečně teklo do bot a snad s jedinou výjimkou mu byla pomoc západních kapitalistů vždycky dobrá. Začneme hned na začátku celého příběhu o boji ruského člověka proti fašismu, Wall Streetu, Washingtonu nebo kolektivnímu Západu, jak libo, a budeme pokračovat až do současnosti.

Pomoc USA po bolševické revoluci (1919-1923)

American Relief Administration (ARA) byla americká mise do Evropy a pozdějšího revolučního Ruska po 1. světové válce. Bezprostředním předchůdcem ARA byla významná mise United States Food Administration v čele s H. Hooverem, který se později stal prezidentem USA. Hoover a někteří jeho spolupracovníci už dříve v Evropě pracovali a během mise v Belgii získali užitečné zkušenosti při řízení “Komise pro pomoc”, která během první světové války živila sedm milionů Belgičanů a dva miliony Francouzů.

ARA byla oficiálně založena Kongresem Spojených států 24. února 1919 s rozpočtem 100 milionů dolarů (1 563 000 000 $ v roce 2023). Její rozpočet byl navíc posílen soukromými dary, které přinesly dalších 100 milionů dolarů. Bezprostředně po válce dodala ARA více než čtyři miliony tun humanitární pomoci do třiadvaceti válkou zničených evropských zemí. ARA ukončila své evropské aktivity v roce 1922; v Rusku pak působila do roku 1923.

V době svého vrcholu ARA v Rusku zaměstnávala 300 Američanů, více než 120 000 Rusů a denně živila 10,5 milionu lidí. Její ruské operace vedl plukovník William N. Haskell. Lékařská divize ARA fungovala od listopadu 1921 do června 1923 a pomohla překonat epidemii tyfu, která tehdy pustošila Rusko. Operace ARA na pomoc při ruském hladomoru probíhaly paralelně s menšími mennonitskými, židovskými a kvakerskými misemi. Provoz ARA v Rusku byl ukončen 15. června 1923 poté, co se zjistilo, že Sovětský svaz obnovil vývoz obilí.

Holodomor (1932-1933)

Během uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině, Kubáni a v Kazachstánu zemřely miliony lidí. Sovětský svaz však v tuto chvíli pomoc svých “nepřátel” odmítl. SSSR tehdy podle většiny současných historiků zabíjel dvě mouchy jednou ranou - na jednu stranu mu bezohledný vývoz obilí z Ukrajiny pomáhal financovat masivní industrializaci země, na stranu druhou ukazoval neomezenou moc nad životy svých obyvatel, zejména nežádoucím ukrajinským nacionalistům. Tento hladomor, který nesl známky genocidy, měl za následek rozsáhlé úmrtí populace a masové hroby po celém regionu. Oficiální záznamy neposkytovaly úplné informace o tom, co se vlastně dělo - úmrtí často zůstávala neevidována, příčina smrti chyběla, aby se zatajila skutečná situace.

Na vrcholu hladomoru v červnu 1933 umíralo kolem 28 000 lidí denně. Mrtvá těla ležela na ulicích a docházelo ke kanibalismu, i v rámci rodin. Za dobu trvání této pohromy zemřelo přibližně 3,9 milionu Ukrajinců (jak bylo zjištěno ve studii z roku 2015 týmem demografů z Ukrajinského institutu demografických a sociálních studií a University of North Carolina-Chapel Hill).

Zatímco Ukrajinci umírali, sovětský stát v roce 1932 vyvezl z Ukrajiny přibližně 4,27 milionu tun obilí, což je dost na to, aby se uživilo nejméně 12 milionů lidí po celý rok. Sovětské záznamy navíc ukazují, že v lednu 1933 byly v SSSR dostatečné zásoby obilí, aby nasytily více než 10 milionů lidí. Vláda mohla zorganizovat pomoc při hladomoru a navíc mohla přijmout mezinárodní humanitární mise. K ani jednomu však nedošlo, Moskva zahraniční nabídky odmítla a obvinila ty, kdo je nabízeli z vměšování.

US dodávky materiálu v rámci Zákonu o Půjčce a pronájmu a britská pomoc SSSR (1941-1945)

Zákon o Půjčce a pronájmu (Lend-lease Act) z roku 1941 byl ze strany amerického prezidenta Roosevelta praktickým krokem jak na jednu stranu nezapojit Spojené státy do války a zároveň pomáhat spřáteleným zemím. I když se defacto jednalo porušení americké politiky neutrality a nevměšování, původním předpokladem bylo, že vyzbrojování nepřátel amerických nepřátel umožní USA vyhnout se přímé konfrontaci na bitevních polích. Tato premisa byla nicméně mylná, neboť už o necelý rok později byly Spojené státy napadeny Japonskem a zároveň jim, poněkud neuváženě, vyhlásilo válku i Německo.

Sovětský svaz se po Velké Británii stal druhým největším příjemcem americké pomoci. Do SSSR od ledna 1942 do druhé poloviny srpna 1945 putoval materiál v hodnotě 11 miliard dolarů (~151 miliard v roce 2023), který zahrnoval například přes 420 000 jeepů a nákladních vozidel, 35 000 motocyklů, 7000 tanků, 5000 ostatních obrněných vozidel, 11 400 letadel, 1900 lokomotiv, 9900 vagonů, 2,6 milionů tun PHM, 1,75 milionů tun potravin a také třeba celou gumárnu Fordu.

Přestože se sovětský premiér Nikita Chruščov i generál Georgij Žukov oba shodli, že Lend-lease umožnil Sovětskému svazu zvládnout vývoj bojů na západní (pro nás východní) frontě a porazit nacistické Německo, Sovětský svaz nesplatil bezprostředně po porážce Osy ze své "půjčky" prakticky nic. Podle prohlášení prezidenta, i ze zákona měly být po válce bezúročné půjčky splaceny, nicméně americký kongres obecně nepředpokládal, že Sověti uhradí plnou hodnotu pomoci, kterou USA poskytly. Ještě v rámci “zpětného lend-leasu” se Američanům vrátily asi 2 miliony dolarů, zejména v podobě servisování a dotankování trasportních letadel na území SSSR. Avšak když po skončení bojů druhé světové války požádali Američané o zaplacení 1,3 miliardy dolarů (~10 % pomoci), Sověti odmítli a nabídli pouhých 170 milionů dolarů. Spor tak zůstal u ledu a nebyl vyřešen až do roku 1972, kdy Sověti prohlásili, že zaplatí 722 milionů dolarů za dodané obilí, s čímž Američané, zřejmě vědomi si faktu, že lepší nabídku už nedostanou, souhlasili.

Pro srovnání, válkou zkoušená Velká Británie splatila nakonec plnou výši pomoci (31 miliard tehdejších dolarů) od USA v roce 2006. Navíc pak byla ještě schopna Sovětskému svazu za války poskytnout vojenský materiál, potraviny a zdravotnický materiál v hodnotě asi půl miliardy liber (25 miliard liber v roce 2023). Přes 7000 letadel, 27 lodí, 5200 tanků, 5000 protitankových kanónů, 4000 nákladních vozidel, letecké motory, radary, radiostanice, sonary a 15 milionů párů bot bylo Sovětům darováno a Angličané za ně nikdy nic nežádali zpět.

UNRRA pomoc Ukrajinské SSR po druhé světové válce (1945-1947)

Organizace Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu se sídlem v USA, po druhé světové válce poskytla Sovětskému svazu, respektive válkou zničené Ukrajinské SSR 18240 tun sazenic (zeleniny a trávy či jetele pro dobytek) a 1500 traktorů. Do března 1947 bylo dodáno i množství v Sovětském svazu nedostupného zdravotnického materiálu: léky, chemikálie, vybavení polních nemocnic, rentgenové a stomatologické vybavení a hlavní komponenty pro penicilinovou továrnu.

UNRRA za tuto pomoc chtěla veřejné uznání svého příspěvku k rekonstrukci Ukrajiny, což však Sověti odmítli. Vzhledem k tomu, že v dohodě nebylo učiněno žádné ustanovení o uznání, s výjimkou klauzule týkající se štítků UNRRA na zboží, bylo tehdy úsilí UNRRA o pomoc v Ukrajinské SSR věnováno jen málo pozornosti a dnes je velmi obtížné o ní nalézt více informací.

Pomoc Ruské federaci po rozpadu SSSR (1992-1994)

Když se 25. prosince 1991 rozpadl Sovětský svaz, zdálo se, že Západ konečně dostal to, co vždy chtěl - příležitost zavést rychlou, všezahrnující ekonomickou reformu, která by přeměnila Rusko v demokratickou zemi a spolehlivého partnera. Hlavním příjemcem výhod z těchto plánů však byla malá klika politických a ekonomických prostředníků, kteří se na sebe v novém Rusku snažili strhnout moc. Mocenské boje, všeobecná korupce, nefunkční státní aparát a deziluze z porevolučního vývoje pak vedla až téměř k občanské válce a hladomoru.

Operace Provide Hope, přezdívaná “potravinový letecký most”, byla humanitární operace vedená americkým letectvem s cílem poskytnout potraviny a lékařské vybavení bývalým sovětským republikám během jejich přerodu od plánovaného hospodářství ke kapitalismu. Operace byla oznámena ministrem zahraničí Jamesem A. Bakerem 22. ledna 1992 a první dodávka zásob byla odeslána 10. února 1992. V počáteční fázi bylo uskutečněno šedesát pět misí nákladních letadel C-5 a C-141, které urychleně přepravily 2144 tun nouzových potravin a zdravotnického materiálu na 24 míst v post-sovětském “Společenství nezávislých států”.

Po této dodávce začala druhá fáze operace, sestávající z pokračující podpory bývalých sovětských republik. Potraviny a lékařské potřeby byly dopravovány po moři, po zemi i vzduchem. Celkem bylo do 33 měst bývalého Sovětského svazu odesláno téměř 23000 tun potravin a léků. Poslední fází operace bylo vybudování a výcvik personálu nemocnic v celém bývalém Sovětském svazu. Humanitární pomoc, ke které se připojila i Evropská unie, Japonsko, Německo, Jižní Korea, Argentina i další země byla ukončena v září 1994.

Tento "malý" výčet zevrubně ukazuje, že Rusko naprosto katastrofálně nezvládá krizové situace, do kterých se ale naprosto vždy, přímo či nepřímo, uvrhne samo. Žel tradiční neúcta k lidskému životu, jež je v ruské kultuře hluboce zakořeněná způsobuje, že na rozhodnutí Moskvy jen málokdy mají počty mrtvých vliv. Navíc si tento "kulturní rys", který v ruském světě funguje už po staletí, vždy dokáže poradit s lidmi, kteří by chtěli během těchto kritických let něco systematicky změnit “k lepšímu”. V sovětských gulazích a ruských věznicích kvůli tomu pak bohužel trpěli a zemřeli tisíce a tisíce "odpůrců režimu". Ale o tom až jindy.

Podle nás je naprosto zřejmé, že se Rusko v tuto chvíli opět z vlastní vůle vrhá do propasti. Nejedná se však o nějaké impulzivní rozhodnutí jednoho muže, ale o systematicky připravovaný plán, který však kvůli mnoha faktorům naštěstí nevyšel. Proto se lze oprávněně domnívat, že Rusové budou opět potřebovat pomoc svých nepřátel k tomu, aby přežili. Dojde-li na scénář, kdy bude Rusko opět odkázáno na pomoc (nejen) Západu, na nás bude, abychom danou pomoc byli schopni podmínit takovým způsobem, aby Rusové, podobně jako například Němci, již nikdy nebyli schopni vést útočné války, porušovat lidská práva nebo vyhrožovat světu jaderným holocaustem. Protože jinak to bude opět stejné; Dej žebrákovi najíst a vydělá se ti na dvorku.

Zdroj: Válka. Válka se nikdy nemění

Komentáře

Slavoslav

06. 03. 2023, 08:25

nehovoriac aj o geopolitickej pomoci kde USA pomohli rusakom ziskat vsetky JZ nazad pod kontrolu Moskvy ci financovanie ich vesmirneho programu. Ani jedno z toho nebola zrovna humanitarna pomoc a nebolo to ani z cistej dobroty srdca no rusakom to viac ako dobre pomohlo v jednom i druhom

Zdeněk

06. 03. 2023, 08:45

Sponzorování ruského vesmírného programu Američany je velmi slušně popsáno na www.kosmonautix.cz v seriálu o vesmírné stanici Mir.

Co se týká JZ, jsem si téměř jistý, že právě tato vzpomínka je hlavní brzdou opravdu účinné pomoci Ukrajině, neboť právě případný neřízený rozpad RF děsí Západ víc, než cokoliv jiného.

Slavoslav

06. 03. 2023, 09:47

ano suhlasim. Ani zapad nema zaujem o uplny kolaps Ruska a jeho rozpad na jednotlive bazmekistany s JZ ktore Cina postupne zozerie (nie, ze by uz teraz nemala rusko ekonomicky na podnose)

Vaclav Flek

06. 03. 2023, 00:52

Myslim, ze clanek je napsan velmi dobre, ukazuje tu podanou ruku Zapadu Sovetskemu svazu / Rusku, ktera sice byla casto naplno vyuzita, ale nikdy nebyla ocenena. To je velmi smutne zjisteni. I kdyz se to v teto chvili nezda realne, verim, ze Putinuv rezim v dohledne dobe padne, a nova (snad jiz demokratictejsi) garnitura Ruske federace bude potrebovat zapadni pomoc pri obnove sve zeme, vycerpane valkou, i kdyz, na rozdil od Ukrajiny, ne znicene.

Ocenil jsem vtipny prvni odstavec, jen bych dodal, ze v pripade Iranu neslo o "zajisteni bezpečnosti zásobovacích tras Spojenců". Spojena invaze Sovetskeho svazu a Velke Britanie do Iranu probehla v srpnu 1941, ovsem Spojene staty vstoupily do valky az v prosinci tohoto roku. Jinymi slovy, spolecna invaze obou imperialnich mocnosti (SSSR a VB) chtela vyuzit valecnych udalosti k okupaci neutralniho Iranu a ovladnuti jeho ropnych nalezist.

Zdeněk

05. 03. 2023, 21:20

Nejprve mi dovolte malé okénko do historie, právě dnes si připomínáme 70. výročí velké události - po pěti dnech v hovnech a chcancich zhebnul generalissimus J. V. Stalin, přejeme mu tedy do pekla hodně tepla, bukového dříví a aby brzy dostal do kotle kamaráda - malého Vovku Putlera ...

A zde speciální dárek pro naši Starou π-štol:
https://twitter.com/NOELreports/status/1632298020464128001?s=20

musím říct ruSSacky Fashionweek je úchvatný :star_struck:

Vaclav Flek

06. 03. 2023, 01:56

pro Zdeněk

Dobry vecer Zdenku, diky za pripominku vyroci Stalinova umrti, udalosti, ktera postupne odstartovala tu destalinizaci, i kdyz to politicke zemetreseni jeste nekolik let trvalo.

Presto bych si dovolil s vasim tvrzenim v detailech nesouhlasit. Dle dochovanych zaznamu Stalin odesel z vecere 1. brezna 1953 okolo desate vecer, protoze se necitil dobre. Dne 2. brezna odpoledne byl nalezen svoji pokojskou v bezvedomi, pomoceny, ale nikoliv pokaleny. Pote byl jiz prijat do pece konsilia tehdejsich spickovych sovetskych specialistu (at si jiz o jejich lecebnych metodach myslime dnes cokoliv), tedy rozhodne nebyl pet dnu pokalen a pomocen !

Velmi doporucuji zhlednuti filmu "Ztratili jsme Stalina", ktery v krute satiristicke zkratce popisuje udalosti kolem Stalinovy smrti. Povazuji jej za druhy nejlepsi zdanlive komedialni fllm, nutici dfivaka k zamysleni, hned po "Zivote Briana".

Zdeněk

06. 03. 2023, 07:14

Pane Fleku,

musím se jako první omluvit, zmínku o úmrtí J. V. Stalina jsem původně hodlal pojmout naprosto vážně, bez jakýchkoliv impertinenci. Bohužel se zde vyskytly příspěvky, které mě ponoukly k zazlobení. Nicméně můj vtip, ať už podařený či nikoliv, se mimul účinkem, neboť mezitím došlo k řekněme korekci diskuse.

Co se týká filmu Ztratili jsme Stalina, mohu jen potvrdit, že se jedná o naprosto skvělý film, byť nakonec jsem se nezasmál asi ani jednou. O jeho kvalitách hodně vypovídá, že jeho promítání bylo v Rusku zakázáno.

Šebesta

05. 03. 2023, 10:41

Pro Zdeněk : Černobílé vidění světa. Je to tvé prokletí jsi v jeho zajetí !

Zdeněk

05. 03. 2023, 10:44

:thumbsup::laughing::joy::rofl::thumbsup:

p.s. pozor na zanícený básnický apendix

Šebesta

06. 03. 2023, 07:56

Neboj mám to v merku !

Zdeněk

05. 03. 2023, 09:44

Autory "Válka se nikdy nemění" pravidelně sleduji a mám moc rád - i o tragických věcech dokáží psát s nadhledem, s notnou dávkou černého humoru a hlavně maximálně objektivně.

p.s. Mimochodem, chystají bojově- průzkumnou expedici na Ukrajinu a pomáhají pořádat sbírku pro 128. brigádu.

Šebesta

05. 03. 2023, 09:36

Zajimavý a pěkný článek který otevírá nové obzory. Osobně jsem třeba věděl málo o humanitární pomoci Rusku (SSSR) v létech 1919-1923. Jinak za minulého režimu soudruzi pouze hovořili o intervenci západu vůči Rusku v občanské válce 1918-1920 ale o nějaké pomoci ani zmínka.Rovněž je pravda že v Rusku nikdy nebyla úcta k životu důkazem čhož je že před 1.válkou bylo Rusko na 1.místě v počtu obyvatel na světě stejně jako v rozloze. Dnes Rusům zůstala pouze ta rozloha. Počet obyvatel Ruska později (SSSR) stagnoval a stagnuje v důsledků hladomorů a válek . Válečná pomoc za  2.války je celkem dobře známa i když i tuto soudruzi vždy bagatelizovali a trvrdili o ní že byla nepatrná co pochopitelně byla lež jako věž. Pomoc po 2.válce taky význámná a  o ni komunisté nemluvili vůbec.Po rozpadu SSSR se k moci dostal Jelcin který měl nepochybně dobré cíle a chtěl dělat prozápadní politiku a dělal,doma ovšem v reformách tak úspěšný nebyl. Důkazem toho že Jelcin podle mne nebyl na západě nikdy doceňen a že ho lze hodnotit pokud jde o zahraniční politiku kladně je u nás fakt že ho naší komouší nenavidí dodnes (Skála,Konečná,Filip a další). O pomoci v létech 1992-1994 se rovněž málo ví. Na závěr je snad nutno říct je škoda že po Jelcinově období za Putina západ ani Rusko k sobě nenašli cestu a větší porozumění . Chyba je určitě jak už to tak bývá na obou stranách. Doplácíme na to i my kvůli válce na Ukrajině.

Zdeněk

05. 03. 2023, 09:46

Šebesta, ovšem taky jsou to váleční štváči a nebojím se tvrditi, že proti nim je místní Osa zla jen dětský koutek v supermarketu ... :laughing::joy::rofl:

Šebesta

06. 03. 2023, 08:07

No váleční štváči jsou Zdeňku hlavně ti co podporují stále dodávky zbrani na frontu pro Ukrajinu i Rusko místo aby dávali oběma stranám mírové návrhy nebo je tlačili k jednání.Každý normální člověk chápe že Rusko jako jedernou velmoc nelze porazit . Pouze se válka dále eskaluje umírají další a další vojáci a hlavně civiilisté ,navíc se zvyšuje nebezpečí že se válká stane celosvětovou.Sedět v teplé domova a pindat o tom jací jsou Rusové hajzli a že proto je třeba stále podporovat Ukrajinu vojensky je podle mne totální pokrytectví a  falešná morálka rádoby seriozních lidí.

Zdeněk

06. 03. 2023, 08:15

Šebesta, a tos vymýšlel celý den, dobrý ... :laughing::joy::rofl:

Slavoslav

06. 03. 2023, 10:23

uhm a preco by rusko ako jadrovu velmoc nemalo byt mozne porazit na Ukrajine? Vovka dostane vyprask na Donbase a stlaci cervene tlacidlo, alebo co konkretne sa stane?

A co sa tyka zapadu tak ten rusko tlaci do mierovych jednani s tym, ze kym sa k tomu rusko rozhupe dodavaju zbrane Ukrajine, aby sa ta mohla branit rukej agresii a nejake jednania vobec boli miesto okupacie a genocidy na Ukrajine

Bombero

06. 03. 2023, 10:34

šebesta-no a vidíte, pro mě je absolutní pokrytectví a falešná morálka požadovat po někom, aby se nechal zotročit cizím národem,nechal zavírat do koncentráků,nechal mučit a zabíjet za jiný názor.
Někomu stačí kus žvance,pro někoho je svoboda nejvíc. Proto bych nechal jen na ukrajincích,nakolik si ji cenía nakolik pro ni chtějí umírat a veškeré síly bych zaměřil ne agresora, at ukončí válku
ale to je momo chápání drtivé většiny chcimírů

Bombero

06. 03. 2023, 10:41

šebesta- a že se nedá porazit jaderná velmoc? Už jeden národ tom s pomocí amíků dokázal, russák odtáhl jak zpráskaný pes a vedlo tom ke konci sssr. Tak proč by se podobný scénář nemohl opakovat i ted. Kdy už ted v russku sílí hnutí za odtrženi
https://www.securitymagazin.cz/security/putin-ma-problem-pet-regionu-ruska-chce-nezavislost-1404070353.html

Zdeněk

06. 03. 2023, 13:13

Šebesta, počti si:
https://www.forum24.cz/odmitame-knizeci-radu-mucene-zemi-signatari-charty-77-podporili-ukrajinu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Hlavně ten seznam "pitomců a pokrytců" na konci ...